NAN 39: Overtuig uw ego

Zoals gepubliceerd in NAN 39:

‘Sta niet toe dat uw ego u ervan overtuigt,
dat een beroep doen op diegenen in de Hogere Rijken
een nutteloze verspilling van tijd en inspanning is.’
Jezus via John Smallman

NAN 39: JS - Overtuig uw ego

Wij zijn allen één. Dit is het bericht dat moet doordringen, telkens weer opnieuw, omdat u dit telkens weer vergeet, aangezien uw lichaam bijna voortdurend uw bewustzijn richt op zijn eindeloze persoonlijke behoeften en uw onverdeelde aandacht opeist. Het zijn slechts voertuigen die u tijdelijk verkiest om te bewonen terwijl u ervaringen opdoet op Aarde. Ze hebben wel aandacht nodig omdat ze behoeften hebben, maar het heeft u er schijnbaar van overtuigd dat – tenzij u het op ieder ogenblik verzorgt en onophoudelijk controleert hoe het zich voelt – het heel erg ziek zal worden en ineen zal storten. Het heeft u er zelfs van overtuigd dat u dat lichaam bent. Ik verzeker u dat dat niet zo is!

U heeft een lichaam om u in staat te stellen de levenspaden te volgen die u kiest alvorens te incarneren – en zij voorzien u van de fysieke middelen om dat pad te volgen. Maar uw hoofddoel op Aarde is het om spiritueel te evolueren. U was altijd al spirituele wezens en dat zult u blijven – en u bent op Aarde om de trillingsniveaus tussen uw lichamen te verhogen, zodat ze in staat zijn om zich af te stemmen op Spirit. Wanneer u dat doel bereikt zult u in staat zijn om u te begeven in zowel de fysieke- als de non-fysieke rijken, al dan niet in uw lichamelijke vorm. U zult in staat zijn om uw menselijke vorm aan te nemen of af te leggen, afhankelijk van de gelegenheid.

Op Aarde of in een andere fysieke omgeving komt het u misschien beter uit om uw lichaam ‘te dragen’ wanneer u geniet van het gezelschap van anderen, van lekker eten, van fysieke inspanningen … of gewoon om de rozen te ruiken, terwijl u een ervaring van individualiteit in werking stelt. In de Spirituele Rijken zult u in staat zijn om volledig te versmelten met andere wezens, op vele creatieve en volledig harmonieuze samenwerkingsverbanden – bijvoorbeeld het maken van muziek, als koor of als een orkest. De mogelijkheden die zich gaan aanbieden wanneer u evolueert en de frequenties blijft verhogen van het energieveld van uw fysieke vorm – om ze te laten trillen op de steeds Hogere Niveaus van Spiritueel bewustzijn – zijn eindeloos, onbeperkt en altijd vervuld van vreugde. Wat er voor u ligt wanneer u ontwaakt uit de illusoire droom die u zoveel teleurstelling, pijn en lijden heeft gebracht, is adembenemend wat betreft de vooruitzichten op creatieve en stimulerende avonturen die het u zal brengen.

Gods Goddelijke en eeuwige schepping is uw Thuis. Daar hoort u thuis, het is daar dat u altijd aanwezig bent in oneindig geluk en tevredenheid. U heeft tijdelijk uw bewustzijn van die wonderbaarlijke staat verloren, terwijl u speelt binnen de grenzen die zijn uitgezet door de regels en beperkingen die de illusie u oplegt, maar wanneer u ontwaakt zullen alle beperkingen en begrenzingen verdwenen zijn. Ze waren er nooit echt, het waren enkel verzinsels van uw collectieve voorstellingsvermogen en velen op Aarde bevinden zich nu in het proces van het oplossen van die verzonnen blokkades, naar uw altijd-aanwezige bewustzijn van oneindige vreugde.

De levens die u momenteel leidt als mensen op Aarde zijn heel belangrijk. Ieder mens op Aarde – op gelijk welk moment in de geschiedenis van de Aarde – is daar uit eigen keuze … een keuze waarbij hij geleid werd door de wijsheid van zijn Spirituele mentoren. Zoals ik en vele anderen u al vaker hebben verteld: u bent nooit alleen! Het is onmogelijk om alleen te zijn, omdat allen Eén zijn met God. Uw menselijk leven is een schitterende leerschool waaraan niet lichtzinnig wordt begonnen en gedurende dewelke u te allen tijde toegang heeft tot uw Spirituele gidsen en mentoren, wezens die innig van u houden en die over u gewaakt hebben doorheen uw menselijk bestaan. Aarzel niet om hen gelijk wanneer te roepen, want zij zijn altijd beschikbaar en staan klaar om meteen te reageren als u hen roept.

Naarmate het proces van ontwaken dat de mensheid nu doormaakt steeds intenser wordt, zullen er periodes komen waarin u zich verloren, onrustig en zelfs bedreigd kunt voelen – wanneer dat het geval is, roept u hen onmiddellijk om hulp. Beschouw dergelijke gevoelens niet als tekenen van zwakte die u in uw eentje en zonder hulp moet overwinnen. In uw eentje kunt u niets doen, zoals de Bijbel u heeft verteld … maar met God is alles mogelijk. Dat is de waarheid omdat u één bent met God, u bent nooit alleen – daarom is het onmogelijk om iets ‘in uw eentje’ te doen.

Niettemin kunt u weigeren om de aanwezigheid te erkennen van diegenen in de Spirituele Rijken die voortdurend bij u zijn om bijstand te verlenen, en kunt u de dingen schijnbaar ‘alleen’ oplossen omdat u vertrouwt op uw luide en overstemmende ego om u te leiden. Maar zij worden gedreven door angst – altijd. Is het niet zo, dat al het reclamemateriaal dat gebracht wordt in de media voortdurend uw aandacht richt op de zwaarwegende gevolgen die u kunt verwachten, indien u geen gebruik maakt van de ‘leiding en aanwijzingen’ die hun zogenaamde ‘deskundigen’ verkondigen als zijnde ‘essentieel’ voor uw welzijn? U weet dat zij maar één doel hebben: u ertoe aanzetten om dingen te kopen zodat zij winst kunnen maken. Maar omdat u omgeven bent door de op angst gebaseerde agenda’s van de media, is het heel gemakkelijk om meegesleept te worden in de illusie, waar het heel moeilijk wordt voor u om uw geest en uw ego tot zwijgen te brengen en te luisteren naar de Spirituele leiding die altijd beschikbaar is.

Daarom: alstublieft, neem dagelijks wat tijd om naar uw innerlijke, heilige ruimte te gaan … daar waar het Licht van Gods Liefde eeuwig brandt. Zit gewoon stil en laat toe dat de gedachten die door uw brein razen, wegvallen … gewoon door er niet in mee te gaan. Het vergt oefening en volharding van uw kant, maar ik verzeker u dat u die inspanning beslist de moeite waard zult vinden. Wanneer u volhoudt versterkt het uw intentie om de stem van God te horen welke altijd bij u is, en het is uw volgehouden intentie om die stem te horen die uw ego voldoende stil en gehoorzaam zal maken om ernaar te kunnen luisteren.

Diegenen onder u die de vele verheffende en inspirerende gechannelde berichten lezen – en zich daarin kunnen vinden – welke worden uitgebracht op het internet, verrichten de taak waarvoor zij geïncarneerd zijn, omdat u door het lezen van deze berichten uw eigen vastberadenheid versterkt om te allen tijde liefdevol te zijn. Toch, als u om welke reden dan ook afdwaalt van uw spirituele oefening en deze een tijdje verwaarloost, dan heeft u de neiging om meegesleurd te worden in de angst en de onrust die overal in de illusie aanwezig zijn – en u wordt veel minder effectief in het verspreiden van de Liefde die u op Aarde moet delen en verspreiden.

Gevoelens of golven van angst en onrust – wanneer ze worden erkend in plaats van te worden ontkend en begraven onder de bravoure van het ego – kunnen u eraan helpen herinneren dat u de hulp van uw gidsen moet vragen. Hun hulp zal de geblokkeerde communicatielijnen vrijmaken tussen u en uw mentoren in de Spirituele Rijken. Sta niet toe dat uw ego’s u ervan overtuigen dat het aanroepen van hen in de Spirituele Rijken een zinloze verspilling van tijd en energie is, omdat zij u nooit horen of antwoorden. U wordt altijd gehoord en u krijgt altijd antwoord!

Keer u naar binnen en maak van uw persoonlijke heilige ruimte een toevluchtsoord waar u kunt luisteren naar uw gidsen en onmetelijk verfrist en belevendigd kunt worden door hun liefdevolle energievelden, die zullen versmelten met het uwe. Dan zult u merken dat u de kracht, de energie en de motivatie heeft om weer opnieuw Liefde in werking te tonen, terwijl u helpt om het proces van ontwaken van de mensheid tot zijn glorieuze slot te brengen.

Uw liefhebbende Broeder Jezus.

Meer van John Smallman: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.