NAN 38: Uw Zegeningen

Zoals gepubliceerd in NAN 38:

‘Uw Zegeningen en uw Vrijheid’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 38: SN - Uw Zegeningen

10 november 2015

2 Ix, 7 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! De nieuwe wereld begint aan zijn laatste fase van totstandkoming. Lang geleden in het oude Atlantis, begon u te beseffen dat u op mysterieuze wijze veranderd was tot slechts een speeltje van de duistere Atlantische Cabal. Deze groep van leiders, prinsen en koningen voerde het barbaarse werk uit van het Anchara-leiderschap op Orion. Zij hadden de mogelijkheden tot tegenstand beperkt tot een niveau waarop die geen bedreiging meer vormde voor hun smerige praktijken. Deze lafhartige daad werd telkens weer herhaald gedurende de laatste 3000 jaren van het Atlantische Rijk. Uw voorouders waren feitelijk ‘proefkonijnen’ geworden voor deze duistere bewoners. U werd met name kwetsbaar toen dit rijk plotseling verzonk tot de diepste krochten van de geschiedenis. Sinds die tijd werden er een aantal grote en machtige dynastieën gevestigd op het oppervlak van Gaia. Deze dynastieën zagen kans om uw innerlijke Liefde voor waarheid, vrijheid en samenzijn uit te roeien. Dit heeft aan de Hemel de kans geboden om een vrijstelling te geven voor een genadige terugkeer tot volledig bewustzijn. Door deze eigenschappen zijn wij nu op uw kusten beland.

De huidige tijd is er één van grote aanpassingen in uw sociale waarnemingen. Het duister heeft met name de voorbije 70 jaren een complex netwerk van geheime regeringen opgebouwd die elkaar ondersteunen – of ze nu van oorsprong Brits, Aziatisch, Europees of Amerikaans zijn. Dit addernest moest eerst worden getemd voordat er echte vooruitgang mogelijk was in de controle over hen. Ten eerste ontdekten wij slechts een klein aantal groepjes en personen die ditzelfde doel nastreefden. Het duurde bijna twintig jaren om volledig het vertrouwen te winnen dat wij nodig hadden om echt vooruitgang te kunnen boeken. Intussen stonden wij onder voortdurend toezicht van de duistere machthebbers en hun vele lafhartige bondgenoten. Wij hebben dit verhaal al vaker verteld. We vertellen het nu nog eens om te benadrukken wat wij nu ontdekt hebben. Het heeft te maken met hoe deze duisteren momenteel te werk gaan. Deze immorele bandieten bezitten het internet en verschillende aspecten daarvan. Hun voortdurende tegenwerking zorgt voor een vertraging in de manier waarop uw zegeningen over deze aardbol naar u toe worden gebracht.

Deze communicatieproblemen hebben geleid tot een kort uitstel, hetgeen gezorgd heeft voor een kleine herziening van onze oorspronkelijke schema’s. Deze problemen zijn nu opgelost en de nodige communicaties verlopen nu soepel. Ondanks hun plannetjes vinden de geldstroom en de nodige aanwijzingen voor het opzetten van nieuwe besturen toch voortgang. Wij hebben er vertrouwen in dat dit complot nu voorbij is. De belangrijkste boeven zijn afgezonderd en volledig opgesloten. U nadert nu snel het punt waarop een aantal belangrijke gebeurtenissen eindelijk kunnen plaatsvinden. Het is belangrijk om deze immorele bandieten op te sluiten, zodat zij niet langer en op geen enkele wijze nog kunnen ingrijpen bij wat er te gebeuren staat. De oude families en hun bondgenoten hebben de middelen om de aangeboren ideeën aan te passen over hoe deze wereld in elkaar zit. Zij moeten eerst de verdeling van rijkdom en macht aanpakken. Die handelingen moeten u uw lang verwachte vrijheid geven. Hiermee moet ook de weg vrijkomen voor het nieuwe bestuur om het einde aan te kondigen van de jarenlange geheimhouding rondom UFO’s!

Deze nieuwe vrijheid betekent dat u nieuwe verantwoordelijkheden kunt gaan dragen voor uw gemeenschap en voor uzelf, om de middelen te scheppen om een creatieve oplossing te vinden voor de problemen in uw omgeving en in de wereld. Binnen in ieder van u is er een geweldige energie die u gemakkelijk kan helpen om tot weldoordachte oplossingen te komen. Hierdoor kunt u samenkomen en een nieuwe reeks plannen bedenken, die alles kunnen overwinnen wat u in de eerste tijd kunt tegenkomen. Op diezelfde manier vinden wij – door soepel management – snelle en gemakkelijke oplossingen. Wanneer u ontdekt hoe u hiermee kunt werken; bedenk dan dat dit de manier is waarop uw voorouders in Lemurië de oplossing vonden voor gelijk welk probleem. Gebruik dit om uzelf voor te bereiden op het werken met uw mentoren. Wij geven de voorkeur aan een diepgaande dialoog tussen jullie. Al doende zult u ontdekken hoeveel van uw gewoonten en gevoelens er nog uit vroegere tijden stammen. Daarbij zult u ook vroegere levens gaan onderzoeken – en hun inwerking op uw huidige leven. Wij moeten ook grondig gaan bespreken hoe uw genoom werd gevormd en hoe vele van uw moeilijkheden kunnen worden rechtgezet.

Namaste! Wij zijn uw Verheven Meesters. U leeft in gezegende tijden! Er is nu een grote verandering van deze wereld op komst. Het duister en zijn menselijke volgelingen zijn tot voor kort in staat geweest om zonder tegenstand te heersen. Toen waren onze bondgenoten in staat om een verandering af te dwingen binnen deze onheilige afstemming. Meerdere bijzonder dappere onderhandelaars waren in staat om een bondgenootschap te vormen tussen verschillende ontevreden elementen in de wereldwijde legertop. Deze buitengewoon moedige Wezens gebruikten dit nieuwe bondgenootschap om de oude families te steunen en eindelijk de duistere machthebbers tot aftreden te dwingen. Dit heeft een grootse procedure mogelijk gemaakt, namelijk het verschuiven van de gelden en het opzetten van een nieuw internationaal financieel systeem. Er is nu een korte onderbreking vanwege een last minute-verstoring van de aardse communicatiesystemen van het Licht. Dit wordt momenteel grotendeels rechtgezet. Wij hebben gehoord dat deze onderbreking niet heeft geleid tot een volledige stopzetting van de werkzaamheden om u uw zegeningen en uw vrijheid te geven!

Wanneer de tijd aanbreekt voor deze grootschalige verdeling van uw zegeningen, moet u zich bewust zijn van de velen op deze wereld die enorme offers hebben gebracht om deze nieuwe wereld tot stand te brengen. Neem de tijd om te bidden of te mediteren voor deze geweldige Zielen! Blijf positief en bereid om de visies en positieve energieën uit te sturen, waardoor deze Goddelijke dingen mogelijk worden. Kom samen om diegenen te zegenen die in staat zijn geweest om het duister terug te dringen en deze prachtige gebeurtenissen te laten plaatsvinden! Wij allen vormen een heilig collectief van Wezens die lange tijd hebben geleden en nu – met de vrijstellingen van de Hemel – in staat zijn om op de rand te staan van een aantal uitzonderlijk gezegende successen. Er zal veel van u verwacht worden. Gebruik deze momenten om te bidden en te overdenken hoe deze nieuwe, wonderbaarlijke visie tot stand moet komen. U bent uniek en bijzonder. Laat ons deze wereld tonen tot welke grootse dingen u in staat bent!

Deze wereld is altijd vervuld geweest van onnodige teleurstellingen. Dit keer zult u stralen en tonen dat er een nieuwe wereld gevormd kan worden uit de oude. Dit nieuwe rijk zal de quarantaine gaan omvormen, waaronder u zich heeft bevonden sinds de val van Atlantis. Dit is het ogenblik waarop u toont dat er nood is aan het nieuwe bewustzijn dat u belichaamt – en u dit ook opeist. U zult uw menselijke familieleden gaan ontmoeten en een genadig proces beginnen, dat u tot volledig bewustzijn zal leiden. Wij erkennen waar u mee bezig bent en wij zijn volledig bereid om u uitleg te geven over vele gebeurtenissen uit uw verleden. Het belangrijkste is waarheid en een nooit-eindigende nieuwsgierigheid naar wie u werkelijk bent. Deze waarheid zult u van ons ontvangen in een belangrijke reeks van gesprekken met u allen. Deze lessen zullen het begin zijn van wat u uiteindelijk moet weten. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben wij zoals altijd ons verslag verdergezet over wat er gaande is in uw wereld. Het duister trekt zich nu terug en een nieuwe wereld vormt zich nu heel snel voor u. De arrestaties en de opkomst van NESARA zijn dichtbij. Wees geduldig en positief! Er komt een nieuwe tijd voor iedereen – laat die geschapen worden uit al de positieve energieën die u kunt voortbrengen! Weet, Geliefden, dat de enorme voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel werkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.