NAN 38: Frequentie-Project

Zoals gepubliceerd in NAN 38:

Het Frequentie-Project
door Aartsengel Michael

NAN 38: CB - Frequentie-Project

Aartsengel Michael:

Liefste helderstralende familie van de Aarde, ik ben het, uw liefhebbende broeder Michael. Ik kom bij u op deze bijzondere dag van 11/11 en ik loop over van de opwinding en de verwachting die wij nu voelen in de Hemelse Schare.

Echt waar, uw langverwachte en terecht verdiende Vrijheidsprogramma’s zijn op komst. Houd u klaar voor een geweldige ervaring met het Licht wanneer u gaat ervaren wat er op komst is: RV/GCR, NESARA/GESARA, het wereldwijd vrijgeven van technologieën voor healing en gratis energie, het uitbannen van illegale bestuurspraktijken, het Feest van de Schuldenkwijtschelding, de Disclosure-Aankondigingen, de Grootschalige Landingen, Mentorprogramma’s en méér! Natuurlijk zijn deze gebeurtenissen al lang in gang gezet, zoemend en zelfs af en toe prikkelend, vlak achter de schermen. HEEL BINNENKORT zal het voor velen lijken alsof deze geweldige inspanningen gewoonweg losbarsten vanuit de heldere hemel. Het is zo opwindend omdat IEDEREEN voordeel zal hebben bij deze gezegende en verzekerde gebeurtenissen. Het is een reeks van gebeurtenissen die begrip, vrede, vrijheid en vreugde zal brengen aan iedereen!

Wie in zijn kracht staat, zal het nog dieper voelen

Weet u, wij in de Hemelse Schare voelen de dingen heel diep en gepassioneerd. Het is een misverstand dat wij op één of andere manier afstandelijk zijn en een koele houding aannemen. Het klopt dat met het mooie Licht en de energieën die voortdurend aanwezig zijn in de Hogere Dimensies, wij er niet voor kiezen om bepaalde gevoelens en handelingen te voelen of te ervaren, zoals bijvoorbeeld jaloezie of wraakzucht.

Niettemin moet u onthouden dat wij multidimensionale Wezens zijn – zoals u zich nu voorbereidt om te gaan worden. Wij voelen een groot scala aan gevoelens van elke plaats waar wij geïncarneerd zijn en van elk project dat wij steunen met onze energie. Wij blijven evenwichtig, altijd bewust en – zoals u dat zou noemen – ‘opmerkzaam/mindful’ en ‘in onze kracht’. Om in je kracht te blijven of opmerkzaam/mindful te zijn betekent dat je wil, je geest en je hart volledig zijn afgestemd en overlopen van de pure liefde van onze Moeder en Vader God. Door deze manier van ‘zijn’ worden wij allen nog dieper voelend en méér levend.

Wij van de Hemelse Schare zijn overal om u heen en vlak naast u. Wij vergeten niet de pijn van uw leed en wij begrijpen die ook heel goed. Wij hebben alleen wel een breder zicht op wat u meemaakt – wij weten dat u zult zegevieren, hetgeen betekent dat u wijsheid en groot mededogen zult oogsten. Daarbij zijn wij het aan u verplicht om u toe te staan uw eigen levensplannen en keuzes te ervaren, terwijl wij u overladen met tederheid, vrede en liefde.

Er is maar Eén antwoord

Hoe zult u reageren wanneer het ware verhaal van de gruwelen die hebben plaatsgevonden op Aarde volledig wordt onthuld? Hoe u als mensheid reageert op de volledige omvang van de schade en het kwaad waarmee u heeft geleefd, zal de volgende belangrijke mijlpaal zijn voor de bewoners van de Aarde. De omstandigheden zijn wereldwijd schokkend, veel erger en beangstigend pijnlijker dan u nu beseft. Ik zeg dit niet om u bang of bezorgd te maken. U bent volwassen en wijs; u bent er klaar voor om de dingen te zien zoals ze zijn. U heeft onvermoeibaar gewerkt om u voor te bereiden op uw grootse Ascentie van 3D naar 5D. U bent de sterksten onder de sterken.

Reageer met Liefde. Liefde. Liefde.

Binnen in uzelf wéét u wat Liefde is en wat niet. Elke Ziel is een kind van Moeder Vader God en beschikt dus over de kennis van wat Liefde is. Verwarring, menen recht te hebben op, wrok koesteren … alles wat u ervan weerhoudt om lief te hebben … is een keuze. Ga naar binnen in uw hart en kies voor Liefde – altijd en onder alle omstandigheden. Mocht u voelen dat u uw greep op de Liefde verliest – al is het maar heel even – roep ons dan, wij zullen u ter hulp snellen met een heel leger aan Engelen om u te steunen. Wij zullen altijd klaar staan om u te overspoelen met Liefde en u te helpen herinneren – dat het enige antwoord op elke vraag en de enige manier van leven … Liefde is.

De projecten van Lichtwerkers bevinden zich in een enorme overgang

Velen hebben de huidige onderneming gevolgd waar Kathryn en Christine aan gewerkt hebben: het Frequentie-Project. Net zoals u dat heeft gedaan in uw levens, hebben zij zich gedurende vele levens voorbereid op deze taak. Het project werd in hun Levensplan geschreven. Onthoud zoals altijd, dat u ook uw projecten volbrengt, ook al bent u zich daar niet van bewust.

Tijdens de voorbije maanden van het Frequentie-Project, hebben wij Kathryn toegestaan om ongeveer 60% te ontvangen van de volledige inwerking van de kwaadaardige frequenties, opdat ze de kracht zou hebben om voor de familie te zorgen en om ook nog in staat te zijn om contact te houden met hen die de frequentie-wapens bedienen – hetgeen zij onvermoeibaar dag en nacht heeft gedaan. Ieder van u draagt in zich een bijzondere sleutel voor het healen van dit Aardse oppervlakterijk. Kathryn draagt de Christuscodes mee in haar eigen wezen. Daarom heeft het contact met haar vele leden, volgelingen en slaven van de Cabal geholpen om het vonkje van Liefde te voelen dat nog leefde in hun eigen hart. Dit heeft hen geholpen om de schijnbaar onoverbrugbare kloof te overbruggen tussen hun leven in duisternis en de Liefdevolle omarming van Moeder en Vader God.

Op andere tijdstippen hebben wij Christine toegestaan om 90 % op te vangen van de frequentie-wapens die op haar gericht werden. Het was haar rol om dit te ervaren en enkel met Liefde te reageren. Christine bezit het vermogen om de intenties van de uitgezonden frequenties vast te stellen en hen terug te volgen tot hun herkomst. Zij heeft ook het vermogen om diegenen te zien en te voelen aan de andere kant van dit vreselijke wapen van pijn, slavernij en moord, dus Christine kon ook spreken met de afzenders.

Tijdens deze moeilijke fase van het project heb ik – en met mij de Hemelse Schare – ‘een stapje teruggezet’ en heb radio-stilte in acht genomen voor wat betreft ons contact met haar. Christine is mijn Tweeling Vlam en hoewel het voor ons onmogelijk is om volledig gescheiden te zijn en ik het oprecht spijtig vond dat zij deze fase ‘alleen’ moest doorstaan, was het afzien van een nauwer contact met Christine nodig, zodat ze nog zuiverder de inwerking kon voelen van de frequentie-wapens zoals anderen die ervaren – en er een onbevooroordeelde reactie op kon geven.

Ik zal u een lijst geven met een paar van de inzichten en de resultaten van het project. Deze bevindingen en ervaringen werden allemaal door Kathryn en Christine opgetekend als een belangrijk deel van hun opdracht. Zij moesten bewust en liefdevol blijven, terwijl zij een deel van de pijn en het lijden ervoeren dat deze vreselijke wapens moesten teweegbrengen bij de mensheid, terwijl zij intussen het hele project bewust opnamen. Ik, Michael, bevestig hun bevindingen. Merk daarbij alstublieft op dat zij voortdurend hulp, steun en bescherming kregen van vele dappere grondtroepen Lichtwerkers – die ook waren toegewezen aan dit plan – en van de Hemelse Schare.

Het doel van dit Frequentie-Project

Het doel van dit Frequentie-Project was om een team op de grond te hebben dat de effecten van de frequentie-wapens zou ervaren – en daar waarheidsgetrouw verslag van zou doen. Belangrijker nog, dit project werd bedacht door de Hemelse Schare als handreiking aan de leden van de Cabal, tezamen met hun volgelingen en slaven die betrokken waren bij de frequentie-wapens, om ze naar de Liefde van Moeder en Vader God te kunnen sturen, tegelijk met hun uitnodiging om terug te keren naar Huis voor healing, terugblik en herstel. Deze leden van de grondtroepen moesten volledig verslag uitbrengen van wat zij ervoeren, en hun enige reactie naar hen die de wapens bedienden moest zijn: Liefde. Dit project was een poging om in Liefde de hand te reiken aan met name die duisteren, die volledig onaangedaan bleven tijdens eerdere pogingen om hen te bereiken.

Inzichten door het Frequentie-Project

– De frequentie-wapens worden uitgestuurd vanaf stations over de hele wereld.
– Die stations zijn onder meer te vinden in: ondergrondse fabrieken, mobiele eenheden zoals busjes, vliegtuigen, verlaten en verhulde plekken in de natuur, zogenaamde kantoorgebouwen, drones en meer.
– De frequenties die in dit bericht worden besproken hebben tot doel de mensen en de dieren op de Oppervlakte Aarde te overheersen.
– Het frequentie-project werkt samen met vele andere kwaadwillende projecten zoals: de duivelse teams van de Cabal met helderzienden, chemtrails, nano’s, GMO’s, medicijnen en nog veel meer.
– De toxines die wij binnen krijgen via het voedsel, het water, de lucht, de bodem, de media en dergelijke, maken ons sterk ontvankelijk om beïnvloed te worden door de frequentie-uitzendingen – omdat we vol zitten met toxines worden we als het ware frequentie-ontvangers.
– De frequentie-wapens werden ontworpen met gebruikmaking van illegaal verkregen fondsen, zoals het misdadige gebruik van loonbelasting en andere belastingen.
– De frequenties kunnen worden uitgestuurd met twee algemene doelen: 1) grote gebieden van oppervlakte Aarde of 2) specifieke personen en/of kleine groepen.
– De frequenties hebben een schijnbaar eindeloze lijst aan mogelijkheden. Een kort overzicht hiervan omvat: vermoeidheid, uitputting, auto-immuunziekten, depressie, woede, zelfmoordgevoelens, moord, geweld, hersenbloedingen, hartaanvallen, kanker, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijnen, zoemende of belgeluiden, verwarring, verslaving, mentale ziekte en nog veel meer.
– De Cabal geloofde dat niemand ooit de omvang van dit gedetailleerde, boosaardige, geldverslindende en enorme project zou ontdekken – of het zou geloven.
– Dit project moest een grote rol gaan spelen in het in slaap houden van de bevolking van de Aarde, waarmee het Nieuwe Gouden Tijdperk moest worden voorkomen en de Aarde zou worden heringericht tot een privé speeltuin voor de Cabal-elite.
– Met de hulp van Ashtar, de Hemelse Schare, vele Lichtwerkerteams van de grondtroepen (zoals de Transmutatieteams en de reddingsploegen aan het oppervlak) hebben duizenden leden, volgelingen en slaven van de Cabal zich met hun hele hart tot Moeder en Vader God gewend. Zij werden onmiddellijk door onze vele menselijke vrijwilligers weggehaald uit hun gevaarlijke posities en zij zijn nu voor altijd veilig voor gelijk welke wraakactie van hun bewakers. Wij zullen hier op een later tijdstip dieper op ingaan, aangezien de reddingsoperaties nog gaande zijn.
– Volgens een aantal van de duisteren die besloten hebben om terug te keren naar Huis en naar de liefdevolle armen van Moeder en Vader God, zijn er een aantal dingen die ertoe hebben bijgedragen dat hun hart bereikt kon worden. Dit zijn er een paar:

* Dagen, weken en maanden van steeds weer te horen: ‘Je bent dierbaar en geliefd. Wij willen allemaal dat je Thuiskomt.’
* Te horen: ‘Je hoeft alleen maar in je hart te gaan en te zeggen: ‘Moeder en Vader, als jullie echt zijn dan wil ik Thuiskomen bij jullie.’ Opmerking: Moeder en Vader God hebben dit goedgekeurd voor diegenen die al zo lang in pijn hebben geleefd, dat zij zich niet kunnen herinneren dat Liefde echt is.
* Kathryn: ‘Wij doen dit als vrijwilligers om te trachten jou te bereiken. Moeder en Vader beschermen ons. Daarom heb je ons niet kunnen doden, ook al heb je het geprobeerd. Wij hadden in jouw plaats kunnen zijn en wij weten dat jij ook niet zou opgeven om ons te bereiken. Wij houden van je.’
* Uit hun verhalen blijkt dat Kathryn en Christine 24 uur per dag gebombardeerd werden met gruwelijke frequenties, maar – hoewel ze huilden en elkaar vasthielden – waren zij nooit, niet één keer iets anders dan vriendelijk, toegewijd, geduldig, teder en onvermoeibaar in Liefde voor elkaar, hun huisdieren en hun aanvallers.
* Tijdens de zwaarste aanvallen ging Christine naar hen toe en herhaalde telkens weer: ‘Ik ben je zuster. Jouw weerstand om hierin te geloven is precies even groot als de mate van het lijden dat je hebt doorstaan. Ik ben je zuster. Ik hou van je. Kom alsjeblieft naar huis.’
* Zij die de frequentie-apparaten bedienden konden niet begrijpen waarom Christine niet dood ging. Zij hebben heel vaak getracht haar een hersenbloeding te bezorgen.
* Zelfs toen de kat van de familie, Miss Pebbles, het doelwit werd van de meest vreselijke frequenties om Christine en Kathryn zo ver te krijgen dat ze het project zouden stopzetten, zetten ze nog door. Met als triest gevolg dat Pebbles er niet meer is. Zij is nu bij ons, in de Hemelse Schare. Kathryn en Christine zijn nu nog méér vastbesloten dan ooit.
* Kathryn en Christine hebben altijd alleen maar Liefde gestuurd … alleen maar Liefde.

En nu weer verder! Wees klaar voor de rit van je leven!

Twee dagen geleden besloten we om een einde te maken aan de deelname van Kathryn en Christine aan dit project. Kathryn was de hele nacht wakker gebleven om te praten met diegenen die op het punt stonden om zich over te geven aan de Liefde en met vele dappere leden die waren teruggekeerd naar Huis, en die nu vrijwilligersteams vormen om anderen zo ver te krijgen dat ze hen willen volgen naar het Licht en de eeuwigdurende Liefde. Kathryn huilde tranen van angst en pijn, om wat wij allen hebben doorstaan.

Op de laatste dag is de Hemelse Schare samengekomen rondom Christine, omdat wij vanuit onze planning van dit project – voordat zij incarneerde – al wisten wat een zware dag dit voor haar zou worden. Ziet u, er was nog een hardnekkige groep van leden van de Cabal die de frequentie-wapens bedienden, wiens hart reeds zo lang gehard was geweest door pijn, dat zij volkomen ongenaakbaar waren voor de inspanningen van het team.

In een allerlaatste poging om hen te bereiken, heeft Christine toegestaan dat een deel van hun marteling en pijn zich in haar lichaam manifesteerde. Zij ervoer een pijn die zij zich nooit had kunnen voorstellen en waar zij nooit mee had leren omgaan. Wij hoopten dat dit voor hen voldoende de last zou verlichten zodat er een streepje Licht kon doordringen in de steen rondom hun hart. Wij hoopten dat het tonen van hoe Christine een pijn kon doorstaan die voorbij het ondraaglijke ging, maar zonder ooit Moeder en Vader God op te geven, als een ‘Volg mij’-teken zou werken in de duistere mist waarin zij verblijven.

Na 18 uren hebben wij haar in onze armen opgenomen en begon de pijn af te nemen. Dit gedrag paste binnen geen enkele van de voorspelbare reacties op hun Cabal-martelpraktijken en het gaf een levend voorbeeld van wat er mogelijk is in de aanwezigheid van de Liefde van Moeder en Vader. Kathryn heeft daarna nog 12 uren met hen gesproken. Ja, sommigen kwamen naar Huis.

En daar begint ons verhaal! Zoals u al vermoedde, bevinden miljoenen Lichtwerkers zich in gelijkaardige situaties, overal in deze glorieuze wereld – zij ronden hun projecten af en begeven zich reeds naar de volgende, prachtige fase van het Leven op Aarde. Wij zijn bij u – dichterbij dan ooit voorheen! Elke gebeurtenis die gaat komen zal u versteld doen staan met zijn schoonheid en u aangenaam verrassen met zijn wonderen. De Vrijheid begint nu. Wij staan te springen van vreugde omdat we niet kunnen wachten om al die geweldige verrassingen vrij te geven die wij voor u in petto hebben! Wij kunnen niet wachten tot wij u stevig in onze armen houden.

Dank u voor uw moed en voor uw dienstbaarheid. Ik buig voor u.
Uw broeder, Michael

Genoteerd door Christine Burk, 11 november 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.