NAN 37: Liefde is uw aard

Zoals gepubliceerd in NAN 37:

‘Liefde is uw Aard
en dat zult u aan den lijve gaan zien en ervaren’
Jezus door John Smallman

NAN 37: Liefde is uw ware aard B.K. AhnFoto: B.K. Ahn

U, elke bewuste levensvorm, bent eeuwig Eén met God. Er is geen afscheiding, zelfs als uw dagelijkse ervaring van opgesloten te zitten in een menselijk lichaam u anders vertelt. Er is enkel God, zoals wij in de Spirituele Rijken u steeds weer in herinnering brengen, terwijl we uw aandacht blijven richten op deze onveranderlijke waarheid – en Hij is onze Goddelijke Bron, Hij is Liefde, het energieveld waarin alles wat bestaat voor altijd aanwezig is. Wat u ervaart als mens zijn dromen en nachtmerries, maar vanwege de keuze om te ontwaken gaat u over van nachtmerries naar aangename dromen, en daaruit zult u ontwaken tot de zaligheid die Gods eeuwige Aanwezigheid voortdurend biedt.

Nergens bestaat er afscheiding van de Aanwezigheid van God. U koos er enkel voor om u een geheel andere bestaansvorm voor te stellen, een onmogelijke staat waarin er een tekort was aan Liefde. Daarvoor moest u uw geest afsluiten voor de Liefde die u op ieder ogenblik omhult en omarmt – door een denkbeeldige mantel of sluier over uw bewustzijn te leggen … een beetje zoals een klein kind wat zijn handjes voor zijn ogen legt en denkt dat alles wat het eerst kon zien dan verdwenen is.

Uw ontwaken is als het wegnemen van uw ‘collectieve handen’ voor uw ogen, om het Licht binnen te laten dat eeuwig aanwezig is. U heeft reeds collectief besloten om dat te doen en dus is uw ontwaken verzekerd. U moet zich gaan herinneren dat u vrij bent. Dat betekent dat God niet zal ingrijpen en geen van uw keuzes teniet zal doen, zelfs als u door die keuzes zwaar te lijden krijgt. Dat klinkt misschien alsof Hij niet begaan is met uw welzijn, maar natuurlijk is uw welzijn verzekerd en wordt daarvoor gezorgd sinds het moment waarop u geschapen werd.

Zoals u heel goed weet: alles wat niet volledig in afstemming is met de Liefde, is niet echt. Niettemin, toen u ervoor koos om afscheiding van de Liefde te ervaren door in de illusie te treden, heeft u uw bewustzijn afgesloten en ervoer u iets wat leek op verlaten zijn in een vreemde en vaak vijandige omgeving. Dit was een omgeving waarin zich een veelvoud aan levensvormen bevond, waarvan sommigen u bedreigden en aanvielen en u soms enorm veel pijn deden wanneer zij u doodden. Het was echt een angstwekkende plek waarin u zich bevond. Soms vormde u groepen voor wederzijdse steun en bescherming. Wanneer u zich dan sterk voelde, viel u andere groepen aan om van hen te stelen – hun land, hun voedsel, hun bezittingen – of om hen volledig te onderwerpen. Uw geschiedenis toont aan, dat dit nog steeds zo gaat.

Niettemin heeft u de gezamenlijke beslissing genomen om te ontwaken en de tekenen van die grootse beslissing kunnen over de hele wereld worden waargenomen, nu steeds groter wordende aantallen mensen gaan inzien dat de oude manier niet werkt – nooit gewerkt heeft – en dat u enkel en alleen vooruit kunt komen door de Liefde en de Vrede te ZIJN, die u wilt zien in uw wereld. U kunt anderen niet dwingen om liefdevol en vreedzaam te worden, hoeveel druk u ook uitoefent – vrije wil werkt niet enkel tussen u en God, maar ook tussen ieder van u. Het is een Goddelijk geschenk dat ieder van u bezit en hoewel u anderen door middel van wapens kunt intimideren en onderwerpen, kunt u niet voorbijgaan aan hun vrije wil.

Vrede kan enkel tot stand komen wanneer iedereen samenwerkt in liefdevolle harmonie, om het beste resultaat te bekomen voor alle betrokkenen. Dat besef is nu doorgedrongen tot zovelen die er nu naar leven, daarom zal het ook tot stand komen. Er is op Aarde niemand die niet een liefdevol en vreedzaam leven wenst.

Voorheen leidde de angst voor de pijn en het lijden dat anderen u konden toebrengen ertoe – eerst de barbaren of wilden en heden ten dage de terroristen – dat u bescherming en wapenrusting bouwde om uzelf te beschermen. Maar omdat het wantrouwen tegenover elkaar zo sterk was gebruikte u uw wapens voortijdig, om de anderen te vernietigen of uit te schakelen voordat zij dat bij u konden doen.

Uw toenemende, algemene bewustzijn dat dit nooit tot iets kan leiden, leidt u nu vooruit naar een ogenblik waar u allen – één voor één als persoon – formeel zult besluiten om nooit meer de wapens tegen elkaar op te nemen … voor geen enkele reden. Nu lijkt dat idee voor velen nog waanzin, omdat de geschiedenis ook heeft aangetoond dat wanneer er een groep was die dat deed, die groep onvermijdelijk onder de voet werd gelopen door anderen die hun grond inpikten en hen onderwierpen.

Maar de Tsunami van Liefde die de planeet omhult en omarmt zal dat veranderen. Velen hebben gevochten in oorlogen, en velen die dat nu nog doen worden zich plots bewust van de volslagen waanzin van het geloven dat er zo – door het vernietigen van anderen – vrede kan komen op Aarde! U heeft nooit vrede gekend op Aarde. Maar dat gaat wel komen.

Zij die in angst leven – en zo zijn er velen – zullen zich heftig verzetten tegen het neerleggen van de wapens, maar de grote meerderheid op de planeet zal willen dat precies dat gebeurt. Vervolgens zal het grootste deel van diegenen die angst hebben overweldigd worden, door de Liefde die hun persoonlijke energieveld binnendringt vanuit zovele richtingen, dat zij hun emotionele greep op hun angst zullen loslaten. Zij die ervoor kiezen om vast te houden aan hun angsten zullen dan misschien nog luider gaan protesteren, waarbij zij zullen komen met alle mogelijke soorten van niet-liefdevolle en gewelddadige argumenten om u ervan te overtuigen dat het waanzin is om de Weg van de Liefde te volgen en dat die rampzalig zal blijken voor de mensheid.

Ik kan u verzekeren dat dit niet het geval zal zijn. U bent – ieder van u – onafscheidelijke aspecten van het Goddelijke energieveld van Liefde waarin alles bestaat. Liefde is uw Aard en u zult Haar aan den lijve gaan zien en ervaren. Zij die ondanks al de Liefde die hun persoonlijke energieveld doordringt er toch nog voor kiezen om weerstand te blijven bieden, zullen belanden in een omgeving die tegemoet komt aan hun overtuigingen en angsten – totdat ook zij er klaar voor zijn om de Liefde te aanvaarden die hen onophoudelijk wordt aangeboden, op elk moment van hun leven. Niemand is achtergelaten en niemand zal voor eeuwig blijven slapen.

De mensheid moet ontwaken. Het is de Wil van God en ook de wil van de mensheid dat u dat gaat doen en zoals u kunt zien – wanneer u er op let en het wilt zien – zijn de gevolgen van de Tsunami van Liefde merkbaar over de hele wereld … overal lost zij de blokkades en de vijandigheden op. Hou dus uw Licht hoog en laat het maar gebeuren!

Uw liefdevolle broeder, Jezus.

Meer van John Smallman: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.