NAN 37: Kus uit de Hemel

Zoals gepubliceerd in NAN 37:

‘Heilige Kus uit de Hemel’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 37: SN - Kus uit de Hemel13 Cimi, 19 Tzotz, 12 Manik

Selamat Balik! Deze wereld wordt in snel tempo ontmanteld door de verschillende beslissingen van een nieuwe groep van de oude families en de nieuwe koningshuizen van Europa. Hun beslissingen maken het mogelijk om heel snel af te rekenen met het veelkoppige monster dat de Cabal is. Zij die betrokken zijn bij de wettelijke aspecten van deze operaties zijn behoorlijk blij dat deze belangrijke beslissingen eindelijk worden genomen. Onze contacten melden dat het nieuwe financiële systeem en zijn vele onderdelen nu feitelijk voltooid zijn. Wij verwachten dat deze onlangs afgeronde onderdelen zullen afrekenen met de US Federal Reserve en zijn vele bondgenoten, de centrale banken. De vele dossiers die zijn samengebracht door onze juridische afdeling beloven een snel en vlot verloop van die operaties. Deze banken hebben niet de draagkracht uit edelmetalen, zoals die wel aan de wereld wordt geboden door het nieuwe financiële systeem. Daarom denken wij dat dit nieuwe systeem wel eens de nieuwe financiële wereld in handen kan hebben, voordat deze 10de Gregoriaanse maand (oktober – V) ten einde is. Deze gebeurtenissen kunnen duidelijk aankondigen dat de vele valuta-herwaarderingen en de grote wereldwijde herstart van valuta kan worden voltooid en in werking gezet. Dit zal de tijd zijn waarop een hele rits van nieuwe besturen in werking zullen treden. Deze nieuwe besturen zullen dan eindelijk de decennialange geheimhouding rondom UFO’s opheffen!

Wanneer die geheimhouding wereldwijd wordt opgeheven kunnen wij beginnen met het uitzenden van een aantal programma’s die u zullen inlichten over wie wij zijn en die u zullen uitleggen dat u van origine niet van deze planeet afkomstig bent. Wat de Atlantiërs deden met hun politieke dissidenten was een toenemend bewijs van hun gehoorzaamheid aan het duister. Deze werkwijze werd nogmaals volledig aangetoond door de duistere daden van hun opvolgers, de Annunaki. Sindsdien bent u getrakteerd geworden op een reeks van leugens en desinformatie.

Wij, in het Licht, willen u deze geschiedenis uitleggen – en dan met name de vele manipulerende verhalen die beschreven worden in uw geschiedenisboeken. Sinds uw kindertijd heeft u gewillig geslikt wat de autoriteiten u vertelden. Deze valse beginselen werden steeds weer herhaald. Oorlog is een psychopathische bezigheid. Hetzelfde kan worden gezegd van haat, die leidt tot een misplaatst gevoel van superioriteit – op basis van vooroordelen – over diegenen die u leert haten. De opkomst van uw bewustzijn is een proces, dat nu de reeks van leugens begint te doorbreken aangaande haat en andere, gelijkaardige gevoelens die u zijn aangeleerd. U begint nu in vraag te stellen wat men u allemaal vertelt. Wij willen onze technologie gebruiken om u te tonen wat er werkelijk gaande is geweest sinds het begin van de laatste eeuw!

Deze wereld – uw wereld – verandert ten goede. In het begin gebeurt dit in het verborgene. Dan – op het juiste ogenblik – kunnen deze veranderingen openbaar worden. Dit proces van maatschappelijke verandering vindt plaats onder sterke beveiliging, zoals lang geleden besloten werd. Momenteel zijn de voorboden ervan onderweg. Deze operatie beslaan nu Noord en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Bij de oude families begint nu een nieuwe manier van werken, nu een nieuwe generatie van leden uit hun diverse raden erbij is gekomen. Deze nieuwe werkwijzen bespoedigen deze operaties, waar wij een paar weken geleden een akkoord over hebben bereikt. Daarom staat u nu op het punt om nieuwe besturen, uw overvloed en een nieuw financieel systeem voor uw ogen te zien opbloeien! Onze contacten zijn overgelukkig met wat er nu gaande is. Deze tot stand komende nieuwe wereld vereist dat u het in een nieuw licht gaat zien. Deze nieuwe besturen moeten transparant zijn en hebben uw waakzame toezicht nodig. Uw deelname is echt noodzakelijk. Het sterke leiderschap tussen bestuur en uzelf is méér dan ooit zowel noodzakelijk als vereist!

Zoals u kunt zien begint er zich een stille revolutie voor te doen. Ieder van u is de ware reden voor deze bijzonder ingrijpende verandering. U moet de Nationale Economische Veiligheids- en Hervormingswet (NESARA) beschouwen als slechts de eerste stap in een wereldwijd gebeuren, dat een einde moet maken aan de schuldslavernij en u een toenemende welvaart zal brengen. Uw mooiste dromen zullen spoedig waar worden. Daarbij zal de UFO-geheimhouding worden omgezet naar een gebeuren waarbij u ons kunt ontmoeten. Wij beschouwen dat moment als een ware doorbraak in uw geschiedenis. De bijna 13 millennia van wereldwijde quarantaine loopt ten einde. Uw mentoren zullen eerst de tijd nemen om zich aan u voor te stellen en zij zullen u nauwgezet uitleggen wie u werkelijk bent. Dit is slechts het begin van een groots avontuur, dat zal worden afgerond door uw Goddelijke tijd in uw eigen, persoonlijke Kristallen Lichtkamer. Dan zult u volledig bewust worden en u herenigen met de Agarthanen en met ons. Uw contacten met de Hemel zullen volledig hersteld worden. Er gaat een nieuwe Sterrennatie geboren worden! U zult uw grootse bestemming bereiken! Halleluja! Halleluja!

Zegeningen! Wij zijn uw Verheven Meesters! Op dit ogenblik wordt u gebombardeerd met nog méér dimensionale energieën. Zij zegenen en versterken de vele updates aan uw fysieke- en fijnstoffelijke lichamen. Dit draait allemaal om integratie. De nieuwe fysieke componenten moeten hun vele spirituele onderdelen versmolten krijgen met uw fysieke- en mentale onderdelen. Zo staat de Hemel u heel snel toe om succesvol over te gaan naar steeds Hogere Bewustzijnsniveaus. Dit Goddelijke proces vindt plaats in samenwerking met onze bondgenoten en medewerkers. U wordt ook zachtjes bijgestuurd in uw waarnemingen en uw manieren van omgaan met deze wereld. Zo werden ook wij voorbereid op onze transformaties. Beschouw deze waardevolle veranderingen als een heilige kus van de Hemel. U bent waarlijk gezegend en er wordt voor u gezorgd. Lang geleden hebben wij deze zelfde veranderingen doorgemaakt. Wij hadden er een aantal levens voor nodig om dit te bereiken. Het resultaat was een prachtige staat van gratie en Goddelijke dienstbaarheid.

Nu u door de laatste fasen gaat, die u zullen terugbrengen naar het rijk van de fysieke Engelen, voel dan diep in uw hart de wonderbaarlijke vreugde die u wacht. U bent een uitzonderlijke groep mensen. U heeft ongelooflijke smarten geleden en bent in ontelbare levens geplaatst die u waarlijk beproefd hebben. U heeft dood en pest meegemaakt en de kwalijke gevolgen van ongebreidelde tirannie. Desondanks heeft u de heilige ondersteuning van het Licht niet losgelaten. Dit was een lange beproeving die duidelijke erkenning verdient. Wij zijn een deel van deze grootse levens van uitdagingen voor het hart en van de werkwijze van de Hemel. Doorheen al deze levens heeft u overleefd. Nu wordt het duister eindelijk voorgoed verslagen en breekt de grootse Overwinning van het Licht aan! Wij hebben toegekeken en de gruwelen gezien van het leven te midden van deze leugens en zware tirannie. U bent gezegend en heeft een heilige vrijstelling ontvangen voor een volledig bewustzijn en een Goddelijke terugkeer naar het fysieke Engelenschap!

U zult gered worden van verdere levens in deze duistere gruwel. Wij wachten op u wanneer u vreugdevol uit de Kristallen Lichtkamers zult komen. Deze overgang heeft langer geduurd, omdat het duister een dicht net van lijden over deze wereld had gelegd. Dit werd weggenomen! De volgende taak is om het land te vullen met vreugde, vrijheid en voorspoed. Nu reeds bereiden onze medewerkers de weg voor zodat deze dingen zichtbaar kunnen worden – en u zult verbaasd staan. Weet daarom in uw hart dat er een nieuwe wereld vorm krijgt. Het is een Wereld waarin de volgelingen van het duister daadwerkelijk zijn weggehaald. Zij die deze waarheid en een transparant bestuur steunen, zullen uw volledige deelname nodig hebben. Wees dus klaar om uw nieuw bereikte niveau van Licht en Liefde toe te passen. Wees altijd dankbaar en dank de Hemel voor deze uiterst heilige daad van Genade. De Aarde zal worden getransformeerd en u zult zich weer voegen bij uw oude spirituele- en ruimtefamilie, in de landen van Agartha. Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben wij ons wekelijkse verslag aan u verder gezet. U bent heel dicht bij de tijd waarop dit prachtige land herboren zal worden. Het duister maakt zich eindelijk klaar om toe te geven en zich over te geven. Wij zijn ook heel dicht bij de landingen van hen die ons zo lang beschermd hebben. Een waarlijk grootse tijd gaat aanbreken!

Weet, Geliefden, dat de enorme voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel werkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.