NAN 32: Emoties zijn niet echt

Zoals gepubliceerd in NAN 32:

‘Angst, boosheid, jaloezie, afkeer, haat, schuld, veroordeling en oordeel
zijn absoluut NIET ECHT!’
Jezus via John Smallman

NAN 32: JS - Emoties zijn niet echt, 600x600 Georgios Kalogeropoulosfoto: Georgios Kalogeropoulos

Hallo, dit is John met het bericht van Jezus, voor zondag 20 september 2015. Vandaag spreekt hij weer over het onvermijdelijke ontwaken van de mensheid tot de Waarheid. En zoals bij mijn laatste bericht van Saul, plaats ik mijn volledige gesprek met Jezus, zodat u kunt zien waar ik sta met mijn twijfels – en mijn intentie om ze los te laten – nu het ogenblik van ons ontwaken nadert.

Ik:
Goede avond, lieve Jezus. Dank u zeer voor uw laatste bericht, wat heeft u vanavond voor mij? Vandaag was ik moe, grotendeels vredig, tevreden, maar inspiratieloos. Het voelt alsof ik mijn laatste bericht van Saul al heel lang geleden kreeg, maar toch was het pas afgelopen donderdag – pas 2 korte dagen geleden! Tijd is beslist nogal onwerkelijk. Het lijkt alsof we onderwerpen hebben besproken die velen aanbelangen, als ik kijk naar de vele reacties die ik heb ontvangen. Dat was dus heel goed.

Maar nu voel ik me blah, verveeld … vredig … maar zonder richting of motivatie, dus een inspirerend en verheffend bericht zou welkom zijn … MAAR u en Saul hebben mij daar al zoveel van gegeven, dat ik soms deze gesprekken tussen ons bekijk vanuit het standpunt van: zijn ze eigenlijk niet gewoon ‘méér van hetzelfde’, ‘niets nieuws’ en ‘eigenlijk wel zo waardevol’? Met andere woorden: ik heb inderdaad twijfels. Ze duren maar kort en ik weet dat ze een afleiding zijn, dat mijn ego tracht om mij te overtuigen van de echtheid van de illusie – en ik weet dat dat niet echt is. Niettemin zou het fijn zijn om in staat te zijn ze voor eens en voor altijd uit de weg te ruimen. Zoals u wel weet geloof ik vast in een leven na de dood en in een oneindig liefdevolle God, Aanwezigheid, Bron … maar zoals de meeste mensen heb ik geen idee wat dat werkelijk betekent. Als ik de verhalen lees van mensen die een BDE (Bijna Dood Ervaring – V) hebben gehad, dan zijn die verheffend en bemoedigend, maar het leven hier op Aarde laat veel te wensen over – met name voor de mensen in oorlogsgebieden, zij die de oorlogsgebieden ontvluchten en zij die lijden onder overstromingen, bosbranden, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en diverse gezondheidsproblemen.

Ik heb dus het gevoel dat ik beslist niet zo mag klagen, MAAR … zoals ik ervaren heb bij het luisteren naar het interview van Anita Moorjani met Brian Rose (https://www.youtube.com/watch?v=Oz4NUe_hv2M – in het Engels) voel ik toch dat er iets heel belangrijks ontbreekt in mijn leven, iets waarvan ik mij herinner dat ik het ooit had maar dat ik me niet langer kan herinneren, behalve dan dat ik weet dat er iets belangrijks ontbreekt. En natuurlijk gaan al de inspirerende berichten van u en van Saul over het feit dat er alleen maar Liefde is, en het enige wat wij ons daarvan kunnen voorstellen is het ‘verliefd worden’ op iemand anders, zodat het leven kan worden geleefd in een liefdevolle, verheffende en bijzonder bevredigende relatie.

Toch lijken slechts weinigen daarvan ook op lange termijn te werken – ook al zijn wij maar zo kort hier! – dus ik vermoed dat wij allemaal echt op zoek zijn naar wat we zijn kwijtgeraakt toen we ervoor kozen om gescheiden te worden van God. En aangezien we vergeten zijn wat we zijn kwijtgeraakt, hebben we ook geen idee waar we het moeten zoeken – en waar we zoeken brengt ons geen bevredigende antwoorden. Dus, lieve Jezus, antwoord mij alstublieft met een bericht dat mij en onze volgers verheft en inspireert. We hebben behoefte aan geruststelling, geruststelling die ons wankelende geloof versterkt en verstevigt, zodat we onze weg kunnen blijven zoeken op het pad naar ons onvermijdelijk ontwaken.

Jezus:
Goede avond, John. De taak die wij hier in de Spirituele Rijken op ons hebben genomen en die u – die ervoor heeft gekozen om een menselijk leven te ervaren op dit moment in het ontwakingsproces van de mensheid – óók op u heeft genomen, is om de mensheid te verheffen en te inspireren om te ontwaken. Wij geven u berichten, zij inspireren u en versterken uw geloof in God en u deelt hen vervolgens vrijelijk en onbeperkt, zodat de hele mensheid bewust kan worden en dan kan kiezen om deel uit te maken van dit langverwachte proces dat leidt tot uw onvermijdelijk ontwaken.

Zoals we al zegden, heeft de mensheid de gezamenlijke beslissing genomen om te ontwaken, maar de afleidingen en verleidingen die de illusie schijnbaar nog steeds biedt, lijkt u er vrijwel voortdurend naar terug te trekken. Dit is een aanhoudende strijd voor u sinds het moment – nog maar een ogenblik geleden – dat u de keuze maakte om die illusie op te bouwen en te betreden. De illusie is een bijzonder slim bouwwerk. Velen van u zien goochelaars en illusionisten die buitengewoon overtuigende tovertrucs uitvoeren, dus u begrijpt het idee. Maar de illusie dat de enige Zoon van God gebouwd heeft om te trachten Zichzelf van Zijn Vader af te scheiden, is méér overtuigend dan alles wat een menselijke illusionist ooit kan vertonen.

Een belangrijk punt hierbij is natuurlijk dat ‘tijd’ – net als de illusie – niet echt is … totaal niet echt! Ja, voor ieder van u die er in vast lijkt te zitten lijkt het héél echt, maar ik verzeker u dat dat niet zo is. Diegenen onder u die BDE’s hebben gehad (veel méér dan u nu misschien zou denken) weten dit en hebben de kennis hierover gedeeld met iedereen die het wilde horen. Doorheen de eonen hebben mystici en verlichte mensen u dit ook verteld, maar zoals ik al zei trekken de afleidingen en de verleidingen van de illusie – net zoals de trucjes van de goochelaars en illusionisten – u daarnaar terug, omdat ze zo echt en onweerstaanbaar lijken.

Goocheltrucjes en vingervlugheid worden altijd ontmaskerd als zijnde onecht, illusies … en de grootse illusie waarin u nu – vaak erg ongelukkig en ontevreden – lijkt te leven, zal ook zo blijken te zijn.

U bent Eén met God. Dat is uw natuurlijke staat sinds het glorierijke ogenblik van uw schepping en het is een onveranderlijke staat omdat God óók onveranderlijk is – en daardoor geldt dat ook voor u. U werd absoluut volmaakt geschapen omdat alles wat God schept vanzelfsprekend voor eeuwig volmaakt is. Dat betekent niet dat u zich in een verstarde, onbeweeglijke staat bevindt. Schepping – God – is eeuwig scheppend en het potentieel voor nog méér scheppingen is onbeperkt. Onveranderlijk betekent niet een verstarde of niet-scheppende staat, het betekent een staat die constant en eeuwig alleen maar oneindige Liefde uitstuurt. Dit betekent dat u – zoals elk bewust wezen – voor altijd Liefde en scheppingsdrang uitstuurt … uw potentieel om te scheppen zoals God, is eindeloos.

Dit is uw natuurlijke staat, het scheppen en uitbreiden van het veld van Liefde dat God is en waarin Hij u geschapen heeft. Wat Hij schept, dat deelt en vergroot Hij zonder beperking of begrenzing. Liefde is onbeperkt en onveranderlijk, nergens in Haar is er plaats voor iets wat niet liefdevol is omdat er niets anders is, en er is geen mogelijkheid voor iets wat niet echt of niet liefdevol is omdat Liefde de gehele Schepping vult, aangezien zij de gehele Schepping is.

Wanneer u ontwaakt in de Werkelijkheid – uw eeuwige Thuis, aangezien u dan uw angstige greep op de illusie zult loslaten – zal uw vreugde groter zijn, veel groter dan uw stoutste dromen. Blijf uw intentie herhalen dat u wilt ontwaken en dat de mensheid zou ontwaken – herhaal elke dag, elk uur, ja zelfs elk ogenblik uw intentie om enkel liefdevol te zijn ten aanzien van de toestand waar u bij betrokken lijkt te zijn.

Liefde is Alles. Daarom, Liefde … wanneer u haar omarmt lost zij alles op wat niet in volmaakte afstemming is met Haar. Angst, boosheid, jaloezie, afkeer, haat, schuld, veroordeling en oordeel zijn absoluut NIET ECHT! Laat ze los, laat uw bange greep erop los en sta hen toe op te lossen in het niets, vanwaar u ze door uw verbeelding tot stand heeft gebracht. Het is enkel uw greep erop, uw geloof erin dat hen schijnbaar in stand houdt. Niet één van u wil ermee te maken hebben, u wilt enkel Liefde … open dus uw hart zoals wij u steeds weer vertellen en sta de Liefde – die u omringt en omhult op elk ogenblik – toe om u te omarmen, u wakker te maken in de Werkelijkheid, uw eeuwige Thuis.

Uw liefdevolle broeder, Jezus.

Meer van John Smallman: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.