NAN 31: Verschuiving van Werelden

Zoals gepubliceerd in NAN 31:

‘Deze verschuiving van werelden
heeft boven alles uw oprechte steun nodig’
door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 31: SN - Verschuiving van Werelden

11 Etznab, 11 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! Onze bondgenoten komen samen om de duistere Cabal te verslaan. Deze operatie lijkt langer te duren dan wij in eerste instantie hadden verwacht. De wereld zoals de Annunaki die hebben opgezet, is bezaaid met mentale valkuilen. Er is nood aan een nieuwe opbouw. Met goedkeuring van de Hemel hebben wij een nieuwe wereld opgebouwd, in de stijl van die welke u allemaal kent en die u zo vertrouwd is! Deze wereld wordt nu gemanifesteerd door de ontelbare decreten van de Hemel. Het is een wereld die het Licht soms maar moeilijk volledig kan doorgronden.

Niettemin hebben deze dappere zielen van het Licht toch doorgezet. Het duister beheerste de oude, wrede wereld met een vastberadenheid die u dwong tot volledige overgave aan hun kwaadaardige verlangens. Deze duistere, stille overheerser heeft nog steeds een zekere greep op u, maar dit begint te verminderen door het innerlijk verlangen van het leiderschap van het Licht. Het wordt vervangen door een diepe behoefte om de decreten van het Licht op te volgen, voor een nieuwe en meer rechtvaardige wereld. Deze verlangens brengen de oude families er nu toe om de opbouw af te ronden van een nieuwe wereld die de duistere Cabal volledig isoleert van haar vroegere onderdanen. Zodoende is het duister uiteindelijk verdoemd, nu deze nieuwe wereld steeds meer vorm krijgt.

Boven alles heeft deze verschuiving van werelden uw oprechte steun nodig. Eén van de belangrijkste resultaten van deze verandering is de opkomst van nieuwe opvattingen over hoe de wereld zou moeten werken. Terwijl u opgroeit ligt u door uw omgeving, uw ouders en uw vrienden voortdurend onder vuur om te handelen of te reageren op een ‘aanvaardbare’ manier. Deze vorm van aanpassing is feitelijk een ‘tweede natuur’ voor u geworden. U moet nu nieuwe inzichten gaan leren, die bedacht zijn om uw kijk op de wereld te verbreden. Dat is nodig om de huidige wereld echt te veranderen. Deze krachtige nieuwe opvattingen zijn het meest belangrijk op het pad naar volledig bewustzijn. Tot nu toe heeft de Hemel uw groeiende bewustzijn gebruikt om een subtiele mate van verandering toe te staan binnen te sluipen in uw wereld. Dit proces moet versneld worden, nu verschillende fondsen beschikbaar komen. Vandaar de nieuwe regels voor banken, een wereldwijde valuta-herstart en de opkomst van geld dat gebaseerd is op edelmetalen – om uw dagelijkse leven enorm te veranderen. Deze wereld zal gaan draaien om uw persoonlijke groei, vrede overal en het begin van een laatste pad naar volledig bewustzijn.

Naarmate u groeit in bewustzijn en uw nieuwe chakra’s zich vormen, denk dan eens terug aan de gevaarlijke reis die begon toen de Annunaki het spel veranderden, en u dwongen om bijna 13 duizend jaren lang een beperkt bewustzijn te ondergaan. Dit heeft u geterroriseerd en heeft geleid tot een aantal bepalingen die u door de Annunaki werden opgelegd. Het duister heeft u geïsoleerd van uw broeders in Binnen-Aarde (Agartha) en verkondigde een machtsidee waardoor u zich ging afvragen hoe de Hemel de duistere Cabal en zijn volgelingen ooit zou kunnen verslaan. Deze groep van volgelingen kreeg eerst een hele lading macht, die door de Annunaki langzaam maar zeker werd aangepast gedurende de millennia. Uiteindelijk dachten de volgelingen dat ze al-machtig waren en legden zij de bepalingen van hun vroegere meesters naast zich neer. Die bepalingen gingen over de overgave aan het Licht en boden aan de Hemel de kans om de lange overheersing van het duister te beëindigen. In plaats daarvan bedachten deze duisteren een scenario waardoor hun kwade streken nog eens twintig jaar langer konden doorgaan. Niettemin staan hun misdaden op het punt om hen van u te isoleren. U bent heel dicht bij vrijheid en een nieuw bestuur – en een onvoorstelbaar Tijdperk van vrede en vrijheid.

Deze komende tijd heeft er lang over gedaan om door te komen. Lang geleden kreeg het duister een heel specifieke ‘carte blanche’. Deze speciale lijst van uitzonderingen zou voor een vrij korte periode gelden. Op een speciaal omschreven tijdstip zou de Hemel zijn liefdevolle leiding over u weer terugnemen en op een welbepaalde wijze een manier aanreiken om u te laten terugkeren tot een volledig bewustzijn. Zo konden de vermogens worden hersteld die de Atlantiërs u hadden ontnomen. Dit proces zou draaien om een speciale, levende kristallen kamer. De Agarthanen en wij zouden u dan welkom thuis kunnen heten. Door dit proces kunt u zich uw oude rol herinneren als opstandelingen in Atlantis. Op die manier kunt u uw vermogens gebruiken om mee te werken met de Agarthanen en een unieke Galactische beschaving gaan vormen, welke is voorbestemd om zichzelf te verspreiden naar de overige drie waterplaneten. Deze planeten zullen opnieuw terugkeren tot hun oorspronkelijke staat binnen dit bijzondere zonnestelsel. Dit zonnestelsel moet één van de grote plaatsen van samenkomst worden voor de Galactische Federatie en voor de vele ‘galactische bonden’ die nu bestaan uit meer dan 20 000 nabij gelegen sterrenstelsels.

Namaste! Wij zijn uw Verheven Meesters! Duizenden jaren geleden kreeg de duistere Cabal een tijdelijke vrijstelling van de Hemel. Deze regeling diende om ieder van ons beter voor te bereiden op deze tijd. Gaandeweg gaf de Hemel opdracht aan de Hemelse Hoeder om een bijzondere groep te gaan vormen, die gracieuze hulp moest gaan bieden aan deze gezegende Goddelijke gastheren. Wij werden door de jaren heen verkozen om deze bijzonder heilige functies te gaan vervullen. Nu ieder van ons hier op Aarde op weg is naar een nieuwe dag, moeten wij ons steeds bewust zijn van wat er van ons wordt verwacht. Wij, Meesters, zijn samengekomen om u vrijelijk te begeleiden op het laatste deel van een pad, dat begon met de uitbanning van de Annunaki en de plotselinge opkomst van hun volgelingen – de duistere Cabal die aan de macht kwam halfweg de jaren negentig. Sindsdien hebben vele soorten van spirituele-, emotionele-, mentale- en fysieke veranderingen u werkelijk in hun greep gehouden. Het is onze heilige taak om u te steunen, te helpen en barmhartig te begeleiden langs dit bijzonder glorierijke pad naar volledig bewustzijn. Nu dit Goddelijke Plan zich ontvouwt, ziet u en voelt u méér van ons bijzonder toezicht op uw gezegende zielen. Deze taak vereist dat u positief blijft en elke mogelijke frustratie terzijde schuift. U moet ook de innerlijke veranderingen voelen die dagelijks plaatsvinden. Wij zijn hier om u te helpen bij dit wonderbaarlijke besef.

De komende tijd zal er één zijn waarin zich veel schijnbaar wonderbaarlijke dingen zullen voordoen. Beschouw die als tekenen dat dit voormalige duistere rijk zich ten goede verandert. De kwijtschelding van schulden, de plotselinge welvaart en de toename van wereldvrede zijn hemelse tekenen hiervan. Wees altijd dankbaar en keer u naar binnen. Gebruik deze gebeurtenissen om uw dromen bijeen te rapen en te ontdekken wat deze gebeurtenissen werkelijk voor u betekenen. Bedank van daaruit de Hemel en zoek naar verheldering over wat dit voor u betekent. Dit moet een tijd zijn voor innerlijk werk en voor ‘het juiste doen’. Werk in harmonie met uw familie en vrienden. Help elkaar en wees deel van een zich ontwikkelende harmonie. Laat deze energie groeien! U zult grootse dingen gaan zien die uw zicht op deze wereld zullen veranderen. Steun de inspanningen om de mensheid te helpen en toon Gaia hoe geweldig dit deel van de mensheid eigenlijk is! Dit is een tijd voor vreugde en voor het bereiken van vele positieve doelen.

Maar boven alles: laat uw te hoog gestelde verwachtingen los. Ga in plaats daarvan over tot een positieve, behulpzame energie. De tijd van frustratie is voorbij. De meesten van u hebben bijna tien jaren doorgebracht van onvervulde wensen en wachten op datgene wat nu rondom u vorm krijgt. Werk mee en steun wat er nu gaande is. Wees in staat om alles te zien in het meest gracieuze Licht. Gebruik uw vermogen om samen te werken met elkaar, om wereldwijd aan te geven dat er eindelijk een nieuwe tijd is aangebroken. Het verdwijnen van het duister vond plaats dankzij de onbaatzuchtige inspanningen van velen. Erken hen door uw innerlijke waardering te tonen voor deze bijzonder moedige daden. U bent nu klaar met dit grote werk, om in staat te zijn om een nieuwe wereld te scheppen. Beschouw deze verantwoordelijkheid zo positief en gracieus mogelijk. Wees iemand wiens intentie het is om te helpen en uw grootste droom in vreugde te vervullen! Halleluja!

Vandaag hebben wij u – zoals eerder – een algemene update gegeven over wat er plaatsvindt op deze wereld. Wees klaar om nieuws en gebeurtenissen te ontvangen, welke u in eerste instantie kunnen verbazen. Als de Cabal eenmaal verdwenen is, kunnen er gebeurtenissen gaan plaatsvinden die u nooit voor mogelijk had gehouden. Wij staan klaar om u informatie te geven en u uit te leggen wat dit allemaal betekent! Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel werkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle & PAO: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.