NAN 30: Er ligt een Wonder besloten

Zoals gepubliceerd in NAN 30:

‘Er ligt een zeker Wonder besloten in de energieën die u nu omringen’
Hilarion via Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah)
Keeper of the Symphonies of Grace
(Hoeder van de Symphoniën van Genade – V)

NAN 30: MS - Er ligt een wonder besloten 600x600, Christian Wig

foto: Christian Wig

September 6-13, 2015

Geliefden,

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de energieën van de Aarde en binnen in u. U heeft op de drempel van twee werelden gestaan – en u heeft uw keuze gemaakt. U heeft zich opnieuw verbonden met de groei en de evolutie van uw ziel en dit heeft u gebracht tot de Hogere Frequenties die u nu omringen. Er is een nieuw aspect van uw volledige wezen, dat nu aan de oppervlakte komt. Velen van u zitten nog volop in de reiniging – de reiniging van de vier lagere lichamen – en zullen nog de uitwerking van dit zuiveringsproces blijven voelen. Sommigen van u zijn soms geschokt door de woorden en gedachten die opduiken in uw bewustzijn … dit is uw ego dat tracht om u terug onder zijn controle te krijgen, door te proberen u af te leiden van uw hernieuwde toewijding aan uzelf. Het goede nieuws is dat u nu herkent wat er gaande is en in staat bent om tegengas te geven, door zelf deze gedachten te veranderen zodra ze zich voordoen. U wordt waarlijk de alchemisten, die het lood van de lagere dimensies van levenservaring omzetten naar het gezuiverde Goud van uw Heilige Christus Zelf.

Van anderen houden is een onlosmakelijk deel van uw spirituele wezen. Soms lijken uw woorden en daden nogal extreem voor u, maar dan wordt u verrast door de positieve reactie die ze oproepen bij anderen. Dat bent u die uw waarheid spreekt, niet verhit maar volledig neutraal – en u wordt gehoord. Voor sommigen van u is dit een nieuwe ervaring; gehoord en gezien worden door diegenen die u omringen in het fysieke rijk. Dit is een rechtstreeks gevolg wanneer u liefde en vriendelijkheid geeft aan uzelf, omdat u weet dat u het waard bent. Wanneer iemand van zichzelf houdt op een niet-egoïstische manier, dan kan daar alleen maar goeds uit voortkomen. Door het in evenwicht brengen van de energieën van tweedracht in alle aspecten van ons innerlijk en uiterlijk wezen, schept u een nieuwe ‘u’. Door het Licht en de duistere aspecten te omarmen die vorm geven aan het spirituele wezen dat u bent en door te komen tot een evenwichtige aanvaarding ervan, bereikt u meesterschap over de lagere dimensies en gaat u over naar een volgende groeifase in uw spirituele reis, terug naar de Eenheid met Bron.

Er ligt een zeker Wonder besloten in de energieën die u nu omringen. Elk ogenblik is vervuld met oneindige mogelijkheden, terwijl u de magie vergroot die u in u draagt. U reikt naar binnen voor het betreden van nieuwe Rijken van vreugdevol scheppen en die gevuld zijn met de verwachting van een zegevierend resultaat. U kunt het in de lucht voelen, dat er iets geweldigs en totaal onverwacht te gebeuren staat. Wanneer u zich dagelijks naar binnen keert, spreek dan uw dank en erkenning uit voor de ontelbare wonderen en zegeningen die zich voordoen in uw leven. Wanneer u luistert naar de aanwijzingen van uw fysiek lichaam en uw hogere leiding, en de diepe rust en ontspanning toestaat om plaats te vinden als die nodig zijn, wordt er binnen in u een healing bereikt en dit geeft u hernieuwing en kracht in het proces van het tot stand komen van uw diepste dromen. De hogere aspecten van uw ‘zijn’ brengen de wijsheid van uw ziel naar voren en u ziet de wereld vanuit een hoger perspectief.

Er vindt binnen in u een aanhoudende verschuiving plaats naar de Hogere Dimensies en terwijl dat gaande is bereikt u nieuwe niveaus van waarneming. Dit zal u helpen om een diepgaander inzicht te krijgen in de huidige toestanden die zich voordoen in uw leven – en het zal u beter in staat stellen en toerusten om ermee om te gaan. Er is een samenkomen van alle aspecten van uw wezen en dit zal u uiteindelijk helpen bij uw terugkeer naar de Eénheid met Bron. U heeft geleerd dat u – om te kunnen scheppen – op persoonlijke wijze betrokken moet zijn bij de ervaring. U stijgt uit boven de wereldse toestanden in uw dagelijks leven en ziet wat er van u gevraagd wordt om ze te overwinnen. U gebruikt nu de energieën die door u heen stromen, als een authentieke uiting van uw ziel. U vindt de vreugde in dit proces van overgave aan de hogere werkwijzen van uw levensdoel, en u ziet in dat uw ziel en uw Hoger Zelf echt begaan zijn met uw grootste zegening en welzijn.

Terwijl u in de richting gaat van het grote potentieel dat in u aanwezig is, wint u aan bewustzijn over de manier waarop u zult toestaan dat dit proces zich ontvouwt. U weet dat u niet langer kunt blijven hangen op die plek van ‘alles blijft fijn hetzelfde’ en dat u de innerlijke groei die u ondergaan heeft, moet toestaan om naar buiten te treden in alle aspecten van uw leven. Alles wat was wordt nu veranderd en getransformeerd in uw leven. Heb vrede met dit proces, want het is deel van uw Goddelijk Plan en een uiterlijke weergave van de innerlijke toewijding aan de groei van het zelf, waar u bewust voor heeft gekozen. Blijf in uw waarheid van dit standpunt en ga vooruit in de nieuwe richting, naar het behalen van uw hoogste potentieel. U heeft alles wat u nodig heeft altijd tot uw beschikking. U heeft al de wijsheid der eeuwen binnen in u – uw ziel heeft die vergaard en geleerd doorheen zijn vele ervaringen op Aarde en in de kosmos. Ga verder met standvastig uw eigen ster te volgen, welke steeds helderder staat te stralen boven deze planeet!

Tot volgende week …
Ik Ben Hilarion

©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

U heeft toestemming om dit bericht te delen zolang het in zijn geheel wordt geplaatst, er niets in wordt veranderd of op gelijk welke wijze wordt aangepast en de verwijzing naar de auteur, het copyright en de websites erbij vermeld worden.

http://www.therainbowscribe.com
http://www.movingintoluminosity.com

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.