NAN 23: Veld van Liefde

Zoals gepubliceerd in NAN 23:

Als Kinderen van God,
is ieder van u een bijzonder krachtig Veld van Liefde
Jezus via John Smallman

View of a sunflower fields

Velen voelen dat de illusie zijn greep op de mensheid versterkt, terwijl de grote nieuwsmedia blijven verslag doen – schijnbaar tot hun grote tevredenheid – over oorlogen, conflicten, economische angsten, corruptie en oneerlijkheid in hoge functies … naast ontelbare andere ongelukkige gebeurtenissen en voorvallen. Deze verslagen verwijzen beslist naar heel wat huidige wereldgebeurtenissen, maar feitelijk is dat slechts een klein deel van de planetaire activiteiten.

De huidige stromen van de Tsunami van Liefde, die de planeet al omhullen sinds einde 2012, reiken veel verder in hun verheffende en inspirerende werking, dan gelijk welke ‘slecht nieuws’-gebeurtenissen waarop de nieuwsberichten trachten uw volle aandacht te richten.

Als kinderen van God, is ieder van u een bijzonder krachtig veld van Liefde. U heeft allemaal een vrije wil en dus kunt u ervoor kiezen om betrokken te worden bij uw veld van Liefde of om het te ontkennen en te negeren, terwijl u uw dagelijkse leven leidt als mensen binnen de illusie die u zoveel eonen geleden tezamen heeft gebouwd. De keuze die u hieromtrent maakt – en of u zich daar wel of niet van bewust bent, u maakt op ieder moment steeds weer deze keuze – heeft rechtstreeks invloed op hoe u het leven ervaart. Steeds grotere aantallen mensen kiezen voor betrokkenheid en overal in de wereld is de invloed van die betrokkenheid zichtbaar.

Uw ware en eeuwige aard is Liefde. U werd geschapen in Liefde … en de Realiteit – de Aanwezigheid van God of, als u dat liever heeft, de Hemel – is Liefde. Uw bestaan wordt eeuwigdurend in stand gehouden door God, onze liefdevolle Vader, binnen het Goddelijk veld van Liefde dat het enige is wat er bestaat. U kunt het niet verlaten, want er is nergens iets anders. Er is enkel God, de Bron, het veld van Liefde dat Zijn schepping is – en het bevat alle leven … zonder uitzondering.

Binnen dat oneindige veld heeft God zijn enige Zoon geschapen en schonk Hij hem alles wat God is – alles dus. Het enige verschil tussen God en zijn Zoon is dat God altijd IS – terwijl zijn Zoon door hem geschapen werd om deel te nemen aan de extase van het eeuwigdurende Leven met zijn Hemelse Vader – in dat veld van Goddelijke Liefde. Toch overheerst Liefde niet, zij is volkomen vrij van gelijk welke vorm van manipulatie, dominantie of beperking van de geliefde … anders zou het natuurlijk geen Liefde zijn.

Gods Zoon koos er toen voor om zijn vrije wil te gebruiken voor het opbouwen van een denkbeeldige omgeving, waarin hij onafhankelijkheid en afscheiding van God kon ervaren en kon trachten te bewijzen dat hij God niet nodig had.

Maar … buiten God is er niets … er is geen ‘buiten’. En de denkbeeldige omgeving die de Zoon van God bouwde is denkbeeldig, niet-bestaand, een waanbeeld, niet werkelijk. Niettemin is het vermogen van Gods Zoon enorm, en daardoor lijkt de denkbeeldige omgeving die hij gemaakt heeft zowel stevig als heel echt, met name wanneer die bewoond wordt door een enorme veelvoud aan aspecten en afgescheiden delen van Hemzelf, vervat in uitermate beperkende vormen: menselijke lichamen. Voor mensen lijkt de illusie dan ook heel echt en stelt zij echte beperkingen aan de menselijke vermogens, in vergelijking met het eindeloze, scheppende potentieel dat Gods Zoon gekregen heeft toen hij geschapen werd.

Op Aarde zijn de menselijke lichamen behoeftig. Zij hebben behoefte aan voedsel, onderdak, lucht en water … en als één van die levensbehoeften wordt weggenomen of onbereikbaar wordt, dan kunnen die lichamen niet overleven. Dat te beseffen is een vreselijk beangstigende gedachte, die leidt tot de overtuiging dat ze elkaar voortdurend moeten bevechten, om toch maar voldoende te hebben van de ontoereikende grondstoffen op de planeet, om hun eigen overleving veilig te stellen.

Maar zoals ik zei in het voorwoord van mijn boek ‘Een cursus in Wonderen’: ‘Niets wat echt is kan worden bedreigd, niets wat niet echt is bestaat … en daarin ligt de vrede van God.’ Er is werkelijk niets te vrezen, omdat u uw eeuwige leven heeft in oneindige vreugde en veiligheid, in de Geest van God. Alles wat u lijkt te bedreigen of lijden te brengen, is niet echt en zal voorbijgaan.

Richt u op uw ware aard – Liefde – en heb de intentie om die onvoorwaardelijk te vergroten en te delen met de hele mensheid, zonder uitzondering … geniet dan van de vrede en de tevredenheid die deze intentie u zal brengen in uw leven. Wanneer u anderen ziet lijden, wie ze ook zijn of waar ze ook zijn, stuur bewust Liefde naar hen toe en verlicht hun lijden. Velen van u doen dit al en het is buitengewoon effectief, het zorgt er zelfs voor dat de nachtmerrie ongedaan gemaakt wordt en verdwijnt … de nachtmerrie die zovelen lijkt te omringen in voorbereiding op de ophanden zijnde aankomst van een aangename droom, die zal leiden tot uw ontwaken in een volledig bewustzijn waar u eens te meer uzelf zult kennen zoals u werkelijk bent … Goddelijke Wezens, in Eénheid met God.

Uw ware aard kan niet langer voor u verborgen worden gehouden door de misleidende Sluier van de illusie, omdat die Sluier onherroepelijk uiteenvalt nu steeds meer mensen hun hart gaan openstellen voor de Liefde die God u voortdurend schenkt, op elk moment van uw bestaan. U weet – diep vanbinnen – dat u Goddelijke Wezens bent … alleen bent u dit als mensen vergeten, omdat vergetelheid een krachtige beperking is die een lichaam zichzelf oplegt als het incarneert – maar nu de Sluier oplost, lost ook de vergetelheid op. Het bewustzijn van uw ware aard gaat elke dag steeds meer en meer dagen bij steeds meer mensen … en dat bewustzijn versterkt de werking van het oplosmiddel – LIEFDE – die de illusie oplost.

Weet daarom dat u eeuwig geliefd bent door uw Hemelse Vader en dat vanwege zijn Oneindige Liefde voor u, hij de middelen en de energie heeft voorzien die nu eindelijk en voorgoed de illusie zullen oplossen. Iedereen zal ontwaken omdat dat het Goddelijke Verlangen is … en uw persoonlijke verlangens zullen afgestemd gaan worden op dat Verlangen, want in werkelijkheid is er slechts Eén Verlangen.

Uw liefhebbende broeder, Jezus.

Meer van John Smallman: HIER.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.