NAN 2: Verdelen van Vrijheidsfondsen

Zoals gepubliceerd in NAN 2:

Lichtwerkers ontvangen nuttige aanwijzingen
voor het verdelen van de Vrijheidsfondsen
door Saint Germain

NAN 2 - verdelen fondsen

Hallo Familie van Licht, ons standvastig en waakzaam team op de grond. Ik ben vereerd en verheugd om vandaag bij u te komen. Wij hier in de Hogere Rijken zijn dankbaar voor uw blijvende inspanningen. Wees ervan verzekerd dat er belangrijke vooruitgang wordt geboekt. Telkens wanneer er een vertraging lijkt te zijn in het proces van het vrijgeven van uw Vrijheid/Welvaartsfondsen, werken wij achter de schermen aan een versnelde stap vooruit.

De Herwaardering van de Valuta (de RV) in Irak is natuurlijk het breekpunt geworden. Zodra hun RV-fondsen eenmaal op gang zijn, is de vloedgolf van Welvaart die daarop zal volgen niet meer te stoppen. Maar, dat is niet het enige breekpunt. Wij blijven nog steeds zij aan zij werken met de oude families en vele dappere Lichtwerkers, om gunstige scenario’s voor te bereiden naar alle kanten van deze onderneming en om voor altijd elke kans op vals spel uit te sluiten.

Hoe kunt u helpen? Blijf in vredige afwachting van de verzekerde Welvaart die uw Moeder en Vader God u hebben toegezegd.

Wanneer u uw Vrijheid/Welvaartsfondsen gaat schenken, doneren, gebruiken en investeren, vraag ik – Saint Germain – of u alstublieft het nieuws wil verspreiden WAAROM deze onvoorstelbare veranderingen zich voordoen. Ik heb ons channel geleid om de volgende punten te noteren, om ieder van u te helpen bij het verspreiden van het geweldige nieuws over de bedoeling van deze gelden en wat er nu gaande is op Aarde. Geef alstublieft een informatiebrief zoals deze aan iedereen die u gaat begunstigen uit de komende Vrijheid/Welvaartsfondsen.

Zet uw belangrijke werk verder, standvastige Lichtwerkers! Wij staan aan uw zijde, wij verankeren elk van uw inspanningen voor het welslagen van het Licht en de Vrijheid voor Allen.

Ik ben uw Saint Germain en ik kom naar u met Zegeningen en Liefde.

Opmerking van Channel: een buitengewoon hulpmiddel voor ons Lichtwerk – waaronder ook de RV/GCR, Welvaart/Vrijheidsfondsen en zo meer, is de website Golden Age of Gaia van Steve Beckow en zijn team (in het Engels – V). Saint Germain bevestigt deze website nu als een rijke bron van onvoorstelbaar behulpzame en verheffende gechannelde informatie over de komende Welvaart voor de Aarde. Deze website heeft een buitengewone sectie over De Onthulling en vele andere verhelderende artikelen, die u kunt vinden door sleutelwoorden in te typen in het zoekvenster op de website.

Verstrek alstublieft de volgende informatie wanneer u schenkt/doneert/investeert/gebruik maakt van het Welvaartsfonds ~ St. Germain

1. Deze financiële schenking/donatie/investering ontvangt u via mij van onze Moeder en Vader God en de Hemelse Schare. Op dit ogenblik verandert de Aarde en zij willen dat u dit begrijpt en deel gaat uitmaken van de Goedheid die nu gaat aanbreken. De wereld ziet er misschien chaotisch en gevaarlijker uit dan ooit, maar de waarheid is dat de Aarde en alles daarop bezig zijn aan een enorme healing. De dingen zijn niet wat ze lijken te zijn. Fondsen zoals deze worden over de hele Aarde verspreid. Het is het begin van de hervorming van ons corrupte, wereldwijde financiële systeem naar een gloednieuwe manier van werken, die zal zorgen voor transparantie, eerlijkheid, Welvaart en Vrijheid voor ALLEN.

Deze fondsen heten ‘De Welvaartsfondsen’ en zij worden verdeeld in de naam van Saint Germain, de Hoger Dimensionale Verheven Meester, die van Moeder en Vader God de opdracht heeft gekregen om dit door te voeren. Of u al dan niet in staat bent om op dit ogenblik deze informatie te begrijpen of te geloven, is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is om te onthouden, is dat ongeacht hoe deze reis lijkt te verlopen, dit verhaal zal eindigen in vreugde, vrede, welvaart en zege voor u en voor iedereen – voor altijd!

2. Op elk gebied – financieel, regering, sociaal – wordt het hele wereldsysteem zachtjesaan hervormd – ten goede. In de komende maanden zullen we vele opwindende veranderingen gaan zien en ervaren. Deze veranderingen zijn mogelijk vanwege onze betrokkenheid om ze tot stand te brengen en omdat onze Moeder en Vader God de Hemelse Schare opdracht hebben gegeven om de Aarde en alles daarop, te helpen bij het healen en de verheffing.

Tot de veranderingen die ophanden zijn behoren:
– NESARA – nieuwe en eerlijke regeringen, uitbanning van fiat-valuta en misdadige belastingsstelsels en nog veel meer!
– GESARA – de wereldwijde versie van NESARA, die wereldvrede zal brengen.
– Het vrijgeven van gratis energie en hoogstaande technologieën voor genezing – ze zijn er al!
Opruiming van de vergiften in uw bodem, lucht, water en voedsel – in aanvulling op de inspanningen die reeds begonnen zijn.
– De Aankondigingen – dat wij daadwerkelijk een Galactische, Geascendeerde en Binnen-Aarde familie hebben, die allen welwillend zijn en graag vriendschappelijk contact met ons willen maken.
– Mentorprogramma – een lid van uw eigen persoonlijk Hoger Team zal u liefdevol bijstaan om de veranderingen te begrijpen die zich ontvouwen en u de ware geschiedenis en de feiten van het Aarde-Mentorprogramma onthullen.
– Landingen – zodra we klaar zijn zullen we vreugdevol onze Galactische familie verwelkomen en dan zal ook het laatste deel van de quarantaine van de Aarde worden opgeheven.
– Healing Kamers – wij zullen worden hersteld tot onze volledig geheelde lichamen en in staat zijn om het oppervlak van de Aarde te verheffen naar 5D, waarmee we het Goddelijk Plan voor de Nieuwe Gouden Tijd volbrengen.

Bedenk alstublieft dat het begrijpelijk is wanneer u twijfel of ongeloof voelt over deze informatie. Ongeacht uw huidige bewustzijn bent u nu hier om te helpen bij deze grootse overgang. Al de steun die u zou kunnen nodig hebben is reeds voor u aanwezig. Elk verhaal op internet of in de media – ook al lijkt het nog zo ‘geloofwaardig’ … als het verwarring sticht of een afwijzing bevat van één van deze grootse en ware gebeurtenissen, dan is het bedacht om angst te brengen in uw hart en om de onvermijdelijke opkomst van de Nieuwe Gouden Tijd te vertragen.

3. Ik ben een afgevaardigde van onze Moeder en Vader God, onze Verheven Familie en de Galactische Federatie van Licht, en ik ben in dit leven naar de Aarde gekomen om mijzelf te verheffen door een uitdagende reeks van ervaringen – dezelfde reden als waarvoor u en al de anderen hierheen kwamen tijdens deze machtige tijd. Op die manier zouden we ons uiteindelijk onze ware identiteit, ons doel en onze verbinding met God herinneren. We zouden gezamenlijk de Aarde verheffen uit de duisternis, de vernietiging en het kwade dat zij en al haar bewoners gedurende millennia nauwelijks hebben weten te doorstaan.

Persoonlijk heb ik op de volgende manier gehoord over het RV/GCR-project (RV = de Herwaardering van de Valuta; GCR = de Wereldwijde Nulstelling van de Valuta, die reeds werd goedgekeurd en in werking werd gezet door 205 landen en hun regeringen – wereldwijd) _____________________________________.

Vervolgens heb ik een aantal gebeurtenissen meegemaakt die mij getoond hebben hoe ik deze onderneming kan voortzetten. Dat heb ik gedaan in navolging van mijn intuïtie en door deze gebeurtenis en de mogelijkheden te onderzoeken. Deze gebeurtenissen zijn echt, ze ontvouwen zich op dit moment en ze zorgen voor de onvoorstelbare Welvaart die zich nu over de Aarde begint te verspreiden.

4. Planeet Aarde is een planeet in slavernij geworden, waar de bevolking van de oppervlakte grotendeels gelooft dat ze afgescheiden is van rechtstreeks en liefdevol contact met onze Moeder en Vader God, de Hemelse Schare en onze welwillende Binnen-Aarde- en Galactische families. Dat verandert nu allemaal. Het Welvaartsfonds dat u nu ontvangt, maakt deel uit van een reeks projecten die onze collectieve slavernij zal beëindigen, door eerst een einde te maken aan het duivelse schuld-slavernij systeem dat wij nu ondergaan. Deze fondsen zijn het begin van een openlijke, duidelijke en niet te stoppen beweging van herstel en Vrijheid voor de hele planeet.

Gebruik alstublieft uw fondsen ten Goede. Gebruik uw fondsen niet op gelijk welke manier die schade toebrengt aan uzelf of anderen. Gebruik uw fondsen niet voor iets wat onwettig, gevaarlijk of schadelijk is. Gebruik uw financiële gave om schuld af te betalen, uw dromen – groot of klein – te vervullen, en uzelf en anderen te verheffen.

Onthoud u alstublieft van u blindelings te storten op het onevenwichtig en gedachteloos vergaren van materiële zaken op een manier die de valse schijn, de vernietiging van het milieu en de overmatige hebzucht van het oude, tanende matrix systeem steunen. Geniet alstublieft van uw geschenk op een manier die vreugde, blijdschap en vrijheid brengt aan uzelf en anderen.

5. Geef alstublieft minstens 25% van uw geschenk aan anderen. U kunt het weggeven zoals u zelf wenst – zolang het maar bijdraagt aan de daadwerkelijke bevrijding en vreugde van anderen. Vraag indien nodig professionele begeleiding, zodat uw schenking voldoet aan de wettelijke- en belastingtechnische regels.

Ik ben geen financieel deskundige of adviseur, dus raad ik u aan om onafhankelijk, professioneel advies in te winnen over wettelijke- en financiële kwesties. De systemen zijn nu aan het veranderen, maar het is verstandig en aan te raden om de wetten op te volgen van het systeem, dat tijdens deze overgang nog in gebruik is. Wij zullen u duidelijk laten weten wanneer het mogelijk is om veranderingen door te voeren.

6. U heeft een groot team van Gidsen, familieleden, Engelen en Aartsengelen, Verheven Meesters (Heiligen) en een Galactische Federatie van Licht (medisch en anderszins) Healing Team bij u op elk moment van uw leven op Aarde. Zij verlangen er gretig naar om rechtstreeks contact te maken met u, wanneer u hen kan waarnemen en voelen zoals zij u zien en van u houden. Moeder en Vader God bestaan echt en staan altijd voor u klaar. Zij roepen u nabij en zij wachten ook op het ogenblik waarop u volledig en bewust zult terugkeren tot een warme en wonderbaarlijke relatie met hen.

Deze ‘super-fantastische’ ervaring van het vrijmaken van de langverwachte Welvaartsfondsen is het begin van de zegetocht van de eeuwigdurende Vrijheid op Aarde, door het uitbannen van de schuld-slavernij die de mensheid gevangen hield. Zegeningen over u, terwijl wij doorheen de komende, historische dagen gaan.

Gechanneld door Christine, New York, 20 juli 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.