NAN 18: De Vertolker

Zoals gepubliceerd in NAN 18:

De rol van de vertolker en Gevorderde Arcturische Lezing nummer 4,
door de Arcturiërs via Suzanne Lie

NAN 18 - Suzanne Lie: De Vertolker

Lieve Arcturiërs, in één van uw laatste berichten heeft u gesteld dat wij – uw vrijwilligers die een aards voertuig aannamen voor dit NU – uw ‘Vertolkers’ zullen zijn. Kunt u daar wat meer over vertellen alstublieft?

Arcturisch Antwoord: Ja, dat zullen we graag uitleggen. Eerst vragen wij dat u teruggaat naar onze berichten met begindatum 2 januari 2015, om ze nog eens door te lezen en uzelf opnieuw op de hoogte te stellen van die informatie, te beginnen met (in het Engels): Brainwaves and Consciousness.

Wij hebben ieder van u erop voorbereid om gedachtevormen en energievelden te herkennen en te lezen. Gaia schept/staat toe dat Zij overgaat naar de 5D-Frequentie, waarin GEEN tijd bestaat. In feite beweegt uw planeet zich doorheen een groot energieveld tot het einde van september 2015.

De toename en verhoging van elektromagnetische energie van de Zon en andere Kosmische energieën zal nog versterkt worden in augustus, om zijn hoogtepunt te bereiken rond 23-24 september 2015. Wij zeggen u dat u alle ‘angst voor het onbekende’ moet uitbannen. Het energieveld van angst zorgt voor weerstand en daardoor ‘verzet’ u zich tegen het energieveld.

Aan de andere kant zal het energieveld van liefde – met name dan Onvoorwaardelijke Liefde – ervoor zorgen dat u meedrijft op het energieveld en het gaat aanvaarden. Bovendien: wanneer u uw bewustzijn vergroot tot uw hogere hersengolven van de 5D Gamma Golven, dan zult u in staat zijn om bewust deze energievelden te ervaren en de berichten die zij bevatten op te nemen in uw bewustzijn.

Bedenk dat één gedachtevorm ontelbare versies van dezelfde informatie bevat. Daarom kan ieder ‘voor zich’ informatie waarnemen vanuit zijn/haar persoonlijke standpunt. Het is ook heel krachtig wanneer u een ‘groep’ van gelijkgestemde vrijwilligers heeft gevormd. Op die manier kunt u al uw persoonlijke ervaringen bundelen tot een gezamenlijke ervaring.

Natuurlijk, aangezien dit energieveld grotendeels 5D is, zult u in uw 5D Gamma Golf Bewustzijn moeten zijn, om de berichten zo helder mogelijk te ontvangen. U moet ook ALLE angst voor het onbekende loslaten.

Wanneer uw bewustzijn 5D is, zult u afgestemd zijn op deze 5D-energievelden. Dan zult u beter in staat zijn om de interdimensionale gedachtevormen en de energiebundelingen te ‘lezen’, die besloten liggen in deze Kosmische stroming van Hoger Licht.

Zolang u een 5D-bewustzijnsstaat kunt behouden, zult u in staat zijn om deze Hogere Frequentie-energiepatronen waar te nemen en te erkennen dat zij een vorm van Licht Taal bevatten.

Vanuit uw hogere bewustzijnsstaat kunt u niet alleen deze energiebundelingen waarnemen, maar u zult dat kunnen vóórdat zij 5D verlaten en omlaag tuimelen in de ‘tijd’ van uw 3D- en 4D-wereld.

Daarom zult u in staat zijn om Onvoorwaardelijke Liefde, multidimensionaal Licht en Violet Vuur bij te dragen, hetgeen een grote hulp zal zijn voor Gaia om deze Hogere Frequenties op te nemen in haar planetaire vorm.

Wij hebben u, onze Galactische vrijwilligers, nodig om te werken met het bewustzijn van Gaia. Ja, Gaia heeft een bewustzijn en Zij IS een levend wezen. Via uw 5D-bewustzijn zult u kunnen communiceren met Gaia’s Elementalen van Ether, Aarde, Lucht, Vuur en Water.

Net zoals uw lichaam al uw eigen elementalen bevat, zo bevat Gaia’s lichaam Haar elementalen. Het Elementale Rijk zijn leden van het Deva-Rijk en zij doen dienst als bewaarders van de vorm. Deze elementalen drijven van mens naar planeet en van planeet naar mens – maar ook naar andere levensvormen.

Aangezien deze elementalen resoneren op bepaalde frequenties voorbij 3D, kunnen zij een 3D-vorm helpen om zich aan te passen aan het Hogere Licht, door het zich – zonder enige 3D-weerstand – te laten overgeven aan het komende energieveld.

Zolang u een 5D-bewustzijnsstaat kunt aanhouden, zult u in staat zijn om de Licht Taal te ‘ontvangen’, welke besloten ligt in de Hoger Dimensionale energiegolf – en deze toestaan u doorheen uw persoonlijke- en planetaire hervorming te leiden.

Uw grootste uitdaging zal zijn om uw 3D-bewustzijn ‘online’ en verbonden te houden met uw 5D-ervaringen. Zolang u uw persoonlijke doorgang tussen uw 3D – doorheen 4D – naar de 5D-bewustzijnsstaat kunt openhouden, zult u in staat zijn om u de 5D-communicaties te herinneren.

Gelukkig zal de hogere energiegolf waarschijnlijk 97% van uw DNA activeren. Russisch biofysicus en moleculair bioloog Pjotr Garjajev en zijn collega’s – die ook onderzoek deden naar junk-DNA – geloofden dat de patronen van licht in het vacuüm dat veroorzaakt werd door het DNA, feitelijk gemagnetiseerde wormgaten waren. Op één of andere manier werd het licht door het DNA omgezet in wormgaten, die ook nog aanwezig bleven nadat het DNA verwijderd was.

Deze wormgaten zijn microscopische equivalenten van de zogeheten Einstein-Rosen bruggen, die verondersteld worden te bestaan in de nabijheid van zwarte gaten (achtergelaten door opgebrande sterren). Dit zouden tunnels zijn waar doorheen lichtinformatie kan worden overgebracht van buiten ruimte en tijd, uit verschillende delen van het Universum.

Poponin, Garjajev en andere Russische wetenschappers denken dat ons junk-DNA deeltjes Lichtinformatie aantrekt en die dan doorgeeft aan ons bewustzijn. Deze interdimensionale overdracht van informatie wordt ‘hyper-communicatie’ genoemd.

Deze wetenschappers menen dat energie van buiten tijd en ruimte doorheen deze wormgaten stroomt, en dat de wormgaten geactiveerd werden door het bestaan van het DNA. Als het DNA deze wormgaten daadwerkelijk heeft geopend, is het dan mogelijk dat ons eigen DNA in staat is om subatomische lichtdeeltjes te ontvangen, welke de bouwstenen zijn van de matrix van het ‘super hologram’?

Dit lijkt wel wat op de ‘kip of het ei’-vraag, waarbij de subatomische Lichtmatrix in staat is om DNA-wormgaten te activeren, terwijl het tegelijkertijd de geactiveerde wormgaten zijn die het holografische beeld van de subatomische lichtdeeltjes kan waarnemen en opnemen.

Russische onderzoekers zijn ook gaan samenwerken met taalkundigen en genetici, om het junk-DNA te onderzoeken. Zij ontdekten dat junk-DNA de regels van onze menselijke spraak volgt. Volgens hen dient ons junk-DNA als gegevensopslag en communicatie.

Tijdens het onderzoek naar het trillingsgedrag van DNA hebben Garjajev en zijn collega’s ontdekt dat levende chromosomen hetzelfde werken als holografische computers. Deze onderzoekers hebben bepaalde Hoge Frequentiepatronen aangepast op een laserstraal, om de DNA-frequentie te beïnvloeden – en daarmee de feitelijke genetische informatie. Aangezien onze junk-DNA en taal dezelfde structuur delen, is er geen DNA-codering nodig. Iemand kan gewoon woorden en zinnen gebruiken om het DNA te beïnvloeden.

Garjajev gelooft dat junk-DNA in levend weefsel altijd zal reageren op de laserstralen die zijn aangepast volgens de taal – en zelfs op radiogolven, als de Hogere Frequenties worden gebruikt om het bericht over te brengen. Het onderzoek van Garjajev verklaart waarom bevestigingen, hypnose en dergelijke een sterke uitwerking kunnen hebben op mensen en hun lichaam. Zij hebben verder nog gesteld dat hoe hoger iemands bewustzijn is, des te minder is er behoefte aan gelijk welke vorm van laserapparatuur.

Het holografische- en junk-DNA onderzoek onthult dat mensen feitelijk ontvangers zijn die drijven in een zee van lichtfrequentiepatronen die invloed uitoefenen. Wij kiezen ervoor om onze wereld te zien – en dus te scheppen – uit de ontelbare mogelijke werelden die het super-hologram voorbij tijd en ruimte haalt om te projecteren, zodat wij die kunnen ontvangen door onze persoonlijke portalen (de wormgaten).

Als we eenmaal deze lichtinformatie ontvangen, dan verwerken we die met ons holografisch brein, zodat we ons beeld van de wereld kunnen uitsturen in de fysieke wereld, om bij te dragen aan het collectieve en planetaire bewustzijn. Op die manier vormen wij allemaal samen EEN wezen dat EEN bericht ontvangt, doorheen vele verschillende portalen.

Click here for more information (Klik hier voor meer info – in het Engels)

Wij vertellen u NU dat u 5D NIET zult waarnemen op dezelfde manier als u 3D of zelfs 4D waarneemt. Het meest duidelijke voorbeeld dat wij u kunnen geven van een 5D-waarneming is, dat zij voelen alsof ze ‘enkel maar uw verbeelding’ zijn. Daarom zult u, als u wilt kunnen overgaan naar dit volgende octaaf van uw wereld, eindelijk moeten gaan inzien dat uw verbeelding echt wel ECHT is.

De waarheid is dat 3D niet méér is dan een holografische projectie. Uw 3D-wereld is dus NIET echt. U heeft geloofd dat de werkelijkheid begint in de fysieke wereld EN dat de kans bestaat dat uw dromen u soms kunnen leiden.

Eigenlijk is het juist zo, dat uw 4D-droomleven het portaal is dat uw ware, 5D-ZELF verbindt met de holografische projectie die wordt uitgezonden vanuit 5D, door 4D en dan naar de 3D-Matrix van 3D. Heeft u ooit een droom gehad waarvan u dacht dat hij ‘echt’ was – totdat u wakker werd?

U bent NU bezig met te ontwaken tot uw ware ZELF. Dit ware U is eigenlijk uw Lichtlichaam ZELF, dat rust onderaan uw wervelkolom. Dit energieveld wordt ‘het slapende serpent’ genoemd. Waarom serpent?

Nu vraagt u misschien ‘zijn wij dan allemaal enkel maar illusies?’ ‘Nee’, zeggen wij ‘U, uw 5D-Lichtlichaam ZELF is GEEN illusie. Niettemin is uw grootse, multidimensionale Licht op de 3D-Matrix geworpen vanuit uw 5D-bestaan.’

Om ervoor te zorgen dat u contact kunt leggen met uw eigen lichtbron, is die opgeslagen in het fysieke voertuig dat verbonden is aan de 3D fysieke matrix van de Aarde. Wij vertellen u dit omdat wij niet willen dat u bang zou worden over het flitsen van uw wereld naar 5D.

U hoeft niet bang te zijn, omdat 5D de plek is waar de echte U – ‘de poppenspeler’ – de fysieke u – ‘de marionet’ – doorheen het verhaal leidt dat U heeft bedacht. De verbinding tussen de poppenspeler en de marionet is uw 4D astrale zelf.

Uw 4D-wereld is de wereld van dromen, fantasie en verlangens waar doorheen de over-en -weer-gaande informatie tussen 3D en 5D kan bewegen. Naarmate u uw vermogen om uw eigen bewustzijnsstaat te beheersen beter onder de knie krijgt, zult u in staat zijn om die beweging te volgen … van uw:

Beta Golf – uw 3D-bewustzijn – naar uw
Alpha Golf – uw 4D-bewustzijn – naar uw
Gamma Golf – uw 5D-bewustzijn – en weer terug.

Met andere woorden, u zult in staat zijn om ‘de rivier des levens’ te bevaren. U weet dat wanneer u een rivier bevaart, het water op de top van de berg niet afgescheiden is van het water onderaan de berg. Sommige van de watermoleculen zijn verdampt, er is wat water overgebracht van de rivier of op droge kusten aangespoeld, maar het water onderaan de berg is EEN met het water op de top.

Op dezelfde manier is het Licht met de Hogere Frequentie uit de Hogere Dimensies niet afgescheiden van het licht in uw fysieke wereld. Dit licht is misschien verzwakt of moeilijk te herkennen, maar als u uw 5D-waarneming toepast, dan zult u in staat zijn om de verschillende frequenties te herkennen in het Licht dat voortdurend uw planeet overspoelt.

Net zoals u kiest voor een bepaalde zender of frequentie op uw fysieke communicatie-apparaten, zo zult u zich herinneren om uw 5D-zender te kiezen in uw eigen multidimensionale brein.

Uw fysieke brein lijkt uitsluitend uw fysieke wereld te zijn. Maar uw Hoger Dimensionale uitingen van ‘zelf’ weerklinken niet enkel om u heen. Zij weerklinken in eerste instantie binnen in u, omdat alle schepping begint in de kern.

Daarom ook, als u uw aandacht instelt op het Hogere Frequentie-patroon binnen in uw Derde Oog en uw Hoge Hart, dan zult u de zaden van multidimensionaliteit vinden die altijd al in u verborgen lagen.

Op dezelfde manier zoals u kiest voor zender 3 op uw TV voor de ene uitzending, zender 4 voor een andere uitzending en zender 5 voor weer een andere, zult u kiezen wat u wilt waarnemen, door uw bewustzijnsstaat te regelen.

Zender 4 laat u de ‘ontwaak’- of de ‘slaap’-uitzending zien. Aan de andere kant kunt u op zender 5 alles zien van zenders 3 en 4, tegelijk in hetzelfde NU. Hoe kan uw 3D-brein drie verschillende zenders tegelijk waarnemen?

Dat kan het niet! Uw 3D TV/brein zou verschillende waarnemingen zien die elkaar verstoren. Uw 4D TV/brein zou beelden zien die overschaduwd zijn, waardoor het moeilijk is om ze helder te zien. Anderzijds zou uw 5D TV/brein in staat zijn om ontelbare beelden waar te nemen, allemaal onderling verbonden en in staat om te werken als EEN samenhangend geheel.

Wanneer u meer en meer 5D-communicatie heeft, zult u waarschijnlijk gaan merken dat 5D-communicaties vaak vergezeld gaan van het gevoel van uw Kundalini-kracht, die zich op en neer beweegt in uw ruggenmerg.

Dit gevoel is bijzonder euforisch en geeft u een sterk ‘JA, ik heb een 5D-ervaring’-gevoel. Dit gevoel lijkt veel op een uitnodiging om te communiceren, een beetje zoals het rinkelen van een telefoon of de deurbel die gaat.

Toch zijn deze berichten eerder kinesiologisch* dan hoorbaar of zichtbaar. Uw lichaam helpt u enorm door u een sterk gevoelsmatig ‘Ja’ te geven via de Kundalini-activatie, een liefdevolle emotie en/of een fijne gedachte. Anderzijds zal uw lichaam ‘Neen’ zeggen met een hol gevoel van binnen, dat nog wordt versterkt door depressie en/of onrust.

(*kinesiologie is – heel eenvoudig en onvolledig uitgelegd – een onderzoeks- en behandelmethode waarbij het lichaam via spierspanning reageert op blokkades of gestelde vragen. Meer en uitgebreide info vindt u beslist op Google, u zou kunnen zoeken op Touch for Health. – V)

Wanneer u zich herinnert hoe u steeds vaker en langer een 5D-bewustzijn kunt behouden, zult u zich ook herinneren hoe u gedachtevormen en energievelden kunt lezen met de aangeboren, afgestemde patronen van uw fysieke lichaam.

De kinesiologische gevoelens waarover wij hierboven hebben gesproken, zijn van toepassing voor iedereen. Er zijn ook persoonlijke prikkels, reacties, emoties en gevoelsreacties die werden aangeleerd tijdens uw huidige incarnatie.

U zult merken dat het nuttig is om deze reacties op het leven te herkennen en te onderzoeken, omdat uw lichaam NIET KAN liegen. Net zoals uw geliefde hond of kat of vogel niet kan liegen, omdat zij niet in staat zijn tot misleiding zoals de mens dat kan, zal uw lichaam u de waarheid vertellen.

Uw lichaam kan u echter alleen maar de waarheid vertellen als u de waarheid wilt horen – en als u bereid bent om die te aanvaarden. Uw 3D-beschaving heeft u geleerd om tegen uzelf en anderen te liegen zodat u GEEN PROBLEMEN ZOU KRIJGEN.

Wij hebben via onze vrijwilligers ervaren dat het voortdurende heen en weer gaan tussen de 3D-, 4D- en 5D tijdlijnen – die nogal verschillen – kan leiden tot grote verwarring voor het korttermijn geheugen in 3D. Voor velen vindt het terugkeren van uw aandacht naar 3D niet altijd plaats binnen het natuurlijke verloop van die ‘tijd’.

Met andere woorden: u kunt een ‘korte meditatie’ doen over een 5D-bericht en dan merken dat er een uur verstreken is, wanneer u uw aandacht weer richt op uw 3D-onderneming. In feite worden vele van uw interdimensionale reizen vaak niet eens opgemerkt met uw fysieke waarnemingen. Daarom heeft u een gevoel van ‘verloren tijd’ of ‘niet meer weten wat er gebeurd is’.

Wanneer er tijd verloren is, wordt natuurlijk de tijdsgebonden opeenvolging van gebeurtenissen zeer verwarrend. Verloren tijd is, wanneer u denkt dat u slechts een paar minuten geleden nog op de klok keek – en dan ziet dat er een uur verstreken is.

Anderzijds is het ‘niet meer weten wat er gebeurd is’ wanneer u merkt dat u op een andere plaats/een andere onderneming bent, maar u zich niet kunt herinneren wat er ‘tussenin’ is gebeurd, tussen waar u dacht dat u was en hoe u belandt bent waar u NU bent.

Met andere woorden: u heeft interdimensionaal gereisd voorbij 3D en bent teruggekeerd in uw aardse voertuig, nadat uw 3D-zelf naar een andere locatie is gegaan. Als u eenmaal opnieuw verbonden bent met uw 3D-bewustzijn – uw ego zelf – dan kunt u zich niet meer herinneren waar u was of hoe u op die nieuwe plek bent geraakt.

Deze werking komt zelfs nog méér voor met ‘verloren tijd’. U kijkt naar de klok en ziet dat het zo en zo laat is. Dan gaat u iets doen wat uw 5D-bewustzijn in werking zet – en dat staat buiten de tijd. U verlaat dus werkelijk de tijd. Niemand in 3D zal dit zien gebeuren, omdat de 3D-waarneming niet gelooft dat dit mogelijk is. Omdat u het niet kunt geloven, kunt u het ook niet waarnemen.

Toch, als u bewust bent dan zult u zien dat er plotseling iets verandert en dat u de overgang heeft gemist, tussen wat er eerst was en wat het geworden was toen u terugkwam. Aangezien u niet wist dat u wegging, wist u dus ook niet dat u was teruggekeerd. Of liever gezegd: u weet dat niet met uw 3D-bewustzijn.

Wij geven u deze informatie omdat u een gebied in de ruimte gaat betreden, waarin er vele energiegolven zijn van een Hogere Frequentie. Daarom is NU nodig om volledig uw multidimensionaal bewustzijn te activeren. Als u dat NU niet doet, zult u gaan twijfelen aan uzelf en uw waarnemingen.

Twijfelen aan uzelf is heel gevaarlijk in de veranderende wereld die u nu ervaart, omdat het kan leiden tot angst. Als u eenmaal angst ervaart, zal uw bewustzijn zich verlagen. Dan zult u helemaal verward raken, omdat u zich niet herinnert hoe of waarom uw bewustzijn is vervallen van ‘goed voelen’ naar ‘bang voelen’.

Waarschijnlijk zal het voelen alsof u net een noodlanding heeft gemaakt in 3D, maar u bent niet in staat zich te herinneren waar u vandaan kwam, waar u heen ging en/of wat u deed. In uw verleden – daarmee bedoelen we de vroegste jaren van uw planetaire overgang – was u allemaal verward en lachte u het weg.

Toen was het nog voornamelijk giswerk, dus het kon geen kwaad. U leerde vliegen en maakte wat noodlandingen. Maar dat was het NU van datgene waar u vroeger alleen maar aan dacht of misschien zelfs plannen voor maakte. Daarom kon u toen al eens de draad kwijtraken zonder al te veel gevolgen.

NU echter … NU kunnen de gevolgen extreem worden. Daarom moet u gewoon een stabiele communicatieverbinding behouden met uw eigen hogere uitingsvormen. Zolang uw menselijke bewustzijn zich enigszins geïnformeerd voelt, kan het de angst weghouden.

Als u echter eenmaal het contact verliest met uw Hoger ZELF, dan zult u bang worden en u niet herinneren waarom. Het vermijden van angst en het leven in de hoogst mogelijke bewustzijnsstaat is het allerbelangrijkste wat u zich moet herinneren in dit NU.

Daarom, lieve padvinders in onze ‘dappere nieuwe wereld’: KEN uw ZELF. Wat u NIET weet over uw zelf, is een open deur waardoor angst kan binnenkomen. Als u twijfelt – als u OOIT ENIGE angst voelt, denk er dan aan om te zeggen:

‘Ik stuur u Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur!’

Wij, uw Arcturische en Galactische familie zijn hier om u te helpen. Gaia is echter een planeet van vrije wil, dus moet u VRAGEN om onze hulp. Maar wij kunnen ook u om hulp vragen. Wij sturen vele berichten naar onze vrijwilligers op Aarde. Wij zoeken naar méér ‘vertolkers’ door wie wij kunnen spreken.

Solliciteer alstublieft naar die functie in uw eigen Hoge Hart.
Uw Galactische familie is bij u.
U kunt ons zien met uw 5D-bewustzijn.

Maar boven alles: onthoud alstublieft dat
U naar HUIS komt

Meer van Suzanne Lie en de Arcturiers:
Awakening with Suzanne Lie

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.