NAN 49: Uw proces van Ontwaken

Zoals gepubliceerd in NAN 49:

‘Naarmate uw proces van Ontwaken zich doorzet,
zal het steeds duidelijker worden dat Er Geen Problemen Zijn’
Jezus door John Smallman

Editie 49

foto: Daniel B. Holeman

31 januari 2016

Hier in de Spirituele Rijken blijven wij met vreugde kijken naar de mensheid die als geheel haar intentie versterkt en verdiept om te ontwaken uit de illusie. Binnen de illusie zijn er over de hele wereld tekenen waarneembaar van dat ontwaken. Tracht erop te letten, want zij zullen u verheffen en inspireren zodat uw intentie nog méér wordt bekrachtigd. De kracht van uw intentie is belangrijk en sterk, en door haar gewoon al te herzien verdiept u haar nog meer. U wilt ontwaken, richt u daar dan ook op.

Over de hele wereld doen steeds méér mensen dat, terwijl anderen samenkomen in gebedsgroepen en meditatie-bijeenkomsten voor wereldvrede. U wordt altijd gehoord en hoog geëerd voor het uitdragen van deze intenties en gebeurtenissen – en ze werken bijzonder goed. God Verlangt dat de mensheid gelukkig is – en daarom verlangt u dat ook, aangezien we allen Eén zijn … er is geen afscheiding.

Toch kunt u ervoor kiezen om verder het spel van afscheiding te spelen en kunt u de intentie hebben om uw verlangen niet af te stemmen op dat van God. Maar – net als de illusie – is ook dat verlangen niet echt. Ja, binnen de illusie lijkt het mogelijk om aan dat verlangen vast te houden … een verlangen dat afwijkt van het Goddelijk verlangen … en het levert ook resultaten op binnen de illusie – resultaten die tegengesteld zijn aan het Verlangen van God. Als u dit doet, dan lijkt dat op het neerlaten van de rolluiken om het Licht van Gods Liefde voor u buiten te sluiten, zodat u gehuld wordt in het duister dat de oorzaak is van zoveel onnodig lijden … lijden dat – juist omdat het zo pijnlijk is – dan weer op anderen wordt gericht in de vorm van aanvallen.

Tot voor kort was dit de manier waarop velen op Aarde leefden. Het leek ook logisch, want als je liefdevol was of iemand vertrouwde dan lokte je alleen een aanval of verraad uit. Maar toen uw proces van ontwaken op gang kwam gingen steeds méér mensen handelen vanuit Liefde, ze gingen de anderen behandelen met respect en mededogen … en vonden als gevolg daarvan innerlijke vrede. Over de hele wereld zijn er nu mensen die trachten om bestuurssystemen te vestigen die iedereen respecteren – niet enkel de mensen die rijk zijn of invloed hebben. En zij die eraan gewend waren om onaantastbaar machtig en invloedrijk te zijn, bieden weerstand aan deze onvermijdelijke veranderingen.

De corruptie in hoge functies – welke voorheen altijd zo handig verborgen bleef – wordt nu onhuld, waardoor de inspanningen nog versterkt worden van hen die de oude orde willen laten verdwijnen, om haar te vervangen door een systeem dat werkt met mededogen en liefde voor iedereen. Een dergelijk nieuw systeem is ook wat de mensheid wil, waar zij behoefte aan heeft en wat zij tot stand zal brengen, omdat het de gezamenlijke intentie is. De grote media doet geen verslag van de verlangens, de wensen of de intenties van de mensheid, zij brengen alleen wat hun broodheren eisen … verspil dus geen tijd met in die berichten te zoeken naar verheffend of inspirerend nieuws.

Zoals u al eerder heeft gehoord is de Nieuwe Gouden Tijd aangebroken, en het bewijs daarvoor is overal te vinden … als u ernaar zoekt. Over de hele wereld stroomt de Liefde vrijelijk en velen voelen Haar en verbinden zich ermee, wanneer zij de oude gehechtheid loslaten die hen geketend hield aan wraakzucht en zelfmedelijden … de weinig liefdevolle handelswijzen die ongetwijfeld de onderliggende oorzaken zijn van zoveel aards lijden.

De toekomst is bijzonder helder, nu de sluiers die u heeft opgetrokken tussen uzelf en het Licht van Gods Liefde gerafeld, gescheurd en weggetrokken worden. Zij zullen niet hersteld worden omdat de tijd van het u in angst en duisternis verbergen voor God nu voorbij is – en de Oneindige en Eeuwige Liefde waarmee Hij de mensheid overspoelt, kan niet langer meer worden ontkend. God houdt van al zijn kinderen, zonder uitzondering. Hij ziet geen verschil in ras, kleur, herkomst, politieke- of religieuze overtuiging, man of vrouw of seksuele geaardheid. U bent Zijn geliefde kinderen, volkomen vrij om het levenspad te volgen dat u persoonlijk aantrekt en dat pad liefdevol en creatief te vervullen, tot plezier van iedereen.

Er is geen goed of fout! Ieder van u beschikt over de meest geweldige creatieve vermogens, en zodra u het zwijgen oplegt aan de behoefte om uzelf of anderen te beoordelen als ‘goed’ of ‘fout, zodra u tot rust komt in Zijn Aanwezigheid – met de bereidheid om te luisteren naar Zijn stem – zult u gaan beseffen dat Hij u voortdurend aanmoedigt om die vermogens te ontwikkelen en er ten volle van te genieten.

U bent Liefde, er is niets anders – en als u toegeeft aan uw ware aard dan zal het lijden verdwenen zijn omdat niemand er ooit voor zou kiezen om iets te doen of te zeggen wat een ander kan schaden of kwetsen. Daarom blijven wij – ik en alle anderen in de Spirituele Rijken – u telkens weer vertellen dat Liefde de enige oplossing is voor de problemen en toestanden die u lijken te belagen.

Er zijn géén problemen! Er zijn enkel illusies die u heeft bedacht en voortgebracht door mee te gaan in de angst, hetgeen een absoluut onecht waanbeeld is van uw onvoorstelbaar sterke verbeelding. Uw geloof in de angst heeft u ervan overtuigd dat u uzelf moet beschermen tegen ontelbare gevaarlijke, catastrofale mogelijkheden die u op ieder ogenblik bedreigen … en dus moet u alle mogelijke vormen van bescherming optrekken – psychologisch, religieus, politiek, fysiek en militair – die er alleen maar toe leiden dat die angsten en uw overtuigingen nog méér gesterkt worden. Daarbij komt: waar u in gelooft, dat brengt u voort … dus worden uw ergste angsten bevestigd en vinden er rampen plaats.

In die gebieden waar mensen hun angsten loslaten en door hun eigen voorbeeld Liefde in werking tonen – in plaats van aan de buitenwereld het angstige masker te tonen waarachter zij zich zo lang hebben verscholen – worden problemen en toestanden opgelost en zijn er geen verliezers. Naarmate uw proces van ontwaken zich doorzet, zal het steeds duidelijker worden dat er geen problemen zijn – en harmonieuze, creatieve samenwerkingen zullen in de plaats komen van de vermoeiende en nutteloze onderhandelingen waaraan u zo gewend bent geraakt.

Vertrek gewoon vanuit Liefde, uw ware aard, in plaats van Haar te ontkennen en u angstig te verbergen – en geniet de tot op heden ongekende vrede die Zij u brengt. Wanneer u dat gaat doen, zullen uw zorgen, onrust en aanhoudende stress gewoon van u wegvallen en u zult de Liefde voelen van uw ware aard, die u omarmt en toont dat u Vrij bent!

Uw liefhebbende broeder, Jezus.

Meer van John Smallman: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.