MOEDER BRON: Aartsengel-Broeders houden het Licht levend – deel 3

MOEDER BRON: Hoe de Aartsengel-Broeders het Licht in het Universum levend hielden – deel 3, terwijl planeet Aarde viel en nu weer opstijgt
29-30 april 2015

29 en 30 april 2015
Goddelijke Moeder/Bron:

Ik heb u het verhaal verteld over hoe de oorspronkelijke Aartsengel-Zusters verstrikt raakten in duistere gevoelens, gewoon doordat ze buiten zichzelf gingen zoeken en niet vertrouwden op hun eigen verbinding met het Licht en met Ons. Hierdoor openden zij de deur voor ‘leraren’ en ‘goeroes’ die hen de werkwijzen leerden van diegenen die betrokken waren bij vernietigingen en conflicten. Zij waren daar heel bedreven in, vanwege hun eigen betrokkenheid bij het duister. Zij zagen de opening en snelden toe om misbruik te maken van de verwarde en bezorgde moeders, wiens kinderen steeds moeilijker opvoedbaar werden.

In de BTR-uitzending die hoort bij mijn laatste bericht, gaven wij u meer informatie over de mensen die erbij betrokken waren – en de namen van de oorspronkelijke deelnemers. Degene die wij ‘Tony’ hebben genoemd – de oorspronkelijke, symbolische Adam – was eigenlijk uw geliefde Sananda. Zijn Tweeling Vlam was Lola (bekend als Nada) en zij was één van de oorspronkelijke Zusters. Zij bestaat niet meer. ‘Rico’ was degene die de Zusters kenden als Henron – afgezant van het duistere Universum, die sindsdien is teruggekeerd naar het Licht als een leider van het Archon-Bondgenootschap. Hij speelde een belangrijke rol bij het naar het Licht brengen van het hele Bondgenootschap.

Als erkenning voor zijn leidende rol bij het tot stand brengen van de vreedzame overgave van het Archon-Bondgenootschap, werd voldaan aan zijn verzoek om te mogen binnengaan in de Tempel van Licht en hersteld te worden als zijn oorspronkelijke identiteit, in plaats van te worden vervangen door een beginnende ziel. Hij was in staat om na miljoenen jaren toch nog naar het Licht te komen, vanwege zijn sterke liefde voor diegene die u kent als Meg. Zij heeft u zelf haar hartverscheurende verhaal verteld in de uitzending. Zij was de incarnatie van één van de oorspronkelijke Zusters en de eerste om naar het Licht te komen, met de hulp van haar lieve vriendin Kathryn en haar liefdevolle Lichtfamilie.

De avond na haar moedige en volledig openhartige en liefdevolle verhaal over haar eigen herstel tot het Licht, werd zij benaderd door Henron, via Kathryn. Met grote nederigheid heeft hij haar om vergeving gevraagd, omdat hij haar had gebracht tot het leven in duisternis dat zij gedeeld hadden (want zij was de oorspronkelijke zuster die hem getroost had nadat hij Tony/Sananda had gedood en die nadien verder ging met het onderwijzen op planeet Aarde in de werkwijze van conflict, boosheid en duisternis). Hij erkende nederig dat hij haar vergeving en haar liefde niet verdiende, maar smeekte haar om zijn liefde en dankbaarheid te aanvaarden, omdat zij hem had teruggebracht naar het Licht.

Bij hen allebei stroomden de tranen van vergeving en de herinnering aan een lange en duurzame liefde opende haar hart – ondanks dat ze ondergedompeld zijn geweest in vreselijke daden van misbruik, in naam van de ‘overwinnende duisternis’. Zoals Kathryn zijn eervolle houding beschreef, knielde hij voor Meg en vroeg hij haar om hem te aanvaarden als haar Tweeling Vlam, om samen te worden geheeld en te leren, om hun energieën en Liefde te bundelen om Moeder en Vader tot in eeuwigheid te dienen. Zij aanvaardde dat en uit de tragedies die miljoenen jaren geleden begonnen, ontstond een nieuw liefdesverhaal.

Ziet u, twee zielen wiens hart voor altijd is samengevoegd door lange ervaring en duizenden levens op Aarde – zoals bij hen – kunnen uiteengroeien, maar het wordt een zegen en een genadige oplossing voor iets wat anders een pijnlijk verhaal had kunnen worden, wanneer zij zichzelf met onze Zegen kunnen uitroepen tot nieuwe Tweeling Vlammen. Aartsengel Michael, die haar oorspronkelijke tweeling was, werd reeds heel lang geleden gezegend met zijn geliefde Christine.

Nu heeft iedereen dit lange verhaal van duisternis doorstaan met een diepe en blijvende Liefde, respect en dankbaarheid voor elkaar. Ziet u, het was Christine die met haar invoelend vermogen en haar Liefde geholpen heeft om Meg uit de schaduwen van het duister te leiden, die nog in haar ziel rondwaarden. Zij zijn nu echte Zusters van Licht en verheugen zich in hun werk, om het verhaal van onze Liefde uit te dragen aan iedereen die hun ware verhaal hoort.

Deze terugkeer naar het Licht door de eerste van de oorspronkelijke Zusters die miljoenen jaren geleden viel, is een grootse gebeurtenis. Het opent de deur voor de anderen die hier op Aarde geïncarneerd zijn, om ook naar voren te treden. Hun Hogere Zelven zijn opgelost en slechts een paar dagen geleden teruggebracht tot beginnende zielen. Natuurlijk weten Vader en ik wie zij zijn en wij hebben hen in leven gehouden, nadat zij energetisch losgekoppeld waren van hun Hogere Zelven. Zo kregen zij de tijd om te ontwaken en de mogelijkheid te ontdekken dat ze konden worden hersteld om opnieuw verwelkomd te worden in het Licht.

U leert nu veel over hoe een geïncarneerde ziel en een Hoger Zelf verbonden zijn. Het Hoger Zelf is de bewuste entiteit die in elk leven de lichaamsziel verbindt met Ons. Het Hoger Zelf, dat de Levensvonk van ons – uw Scheppers – draagt, behoudt de Levenskracht voor het lichaam gedurende dat hele leven. Wanneer een deel van de ziel die het lichaam bewoond klaar is met dat leven, vertrekt de Levenskracht en sterft het lichaam. De geïncarneerde ziel keert dan normaal gesproken terug naar Ons in de Hogere Dimensies en zal uiteindelijk weer worden opgenomen in het bewustzijn van het Hoger Zelf, dat de herinneringen en ervaringen van al die levens bewaart.

Zoals u ook leert, zijn er een paar uitzonderingen geweest op deze regel, vanwege de duizenden levens die onze geliefde Aartsengel-Zusters hebben doorgebracht in de lagere dimensies, door steeds weer te incarneren zonder terug te keren voor hun terugblik of voor herstel en heling. Daardoor dragen zij enorm grote beschadigingen en verstoringen van het ego mee in hun ziel, omdat ze afwisselend werden gemarteld en ‘aanbeden’ gedurende zovele levens. Zij waren ervan overtuigd dat het Duister een mengeling is van Licht, Liefde en pijn, dat het afsluiten van je hart getuigt van kracht en dat het toebrengen van pijn of het ondergaan van pijn, getuigt van moed.

Deze huidige incarnaties dragen in zich nog steeds de oorspronkelijke Drievoudige Vlam, die hen gegeven werd door Vader en mij, toen hun lichaamsziel werd geschapen. Zodoende hebben zij nog de mogelijkheid om te worden hersteld tot het Licht en opnieuw te worden verwelkomd in onze Liefdevolle en helende omarming. Zij zijn nu vrij om te handelen als de onafhankelijke menselijke incarnatie, niet langer onder de giftige invloed van hun Hogere Zelven die zo vreselijk beschadigd raakten, door gedurende duizenden levens steeds maar met hun incarnaties in de lagere dimensies te blijven.

Wij zijn niet alleen maar genadig. Wij voelen ook mee. Wij begrijpen dat deze zielen – die de incarnaties zijn van onze oudste Aartsengelen – geleden hebben in de handen van allen die hen gestuurd hebben om in de voortdurende lus van incarnaties te blijven, omdat de Hogere Zelven, die zich van ons hadden afgescheiden niet het vermogen hadden om nieuwe zielen te scheppen voor hun incarnaties. Zodoende bleef het bewustzijn van de oorspronkelijke incarnatie bestaan en werd steeds weer belichaamd, waarbij steeds meer karma en schade aan de ziel werden opgebouwd. Het was een reusachtige valkuil voor een ziel, de menselijke versie van wat u beschouwt als de hel.

Hoe konden wij iets anders wensen dan vrede en healing voor deze geliefde Schepselen van ons hart? Hun Hogere Zelven waren in staat om naar ons te komen in de etherische Tempel van Licht en van daaruit verder te gaan, zij het zonder hun oorspronkelijke status. Zij zijn opnieuw begonnen en zullen de werkwijze van het Licht leren in de liefdevolle klaslokalen voor herstelde zielen. Het is ook mogelijk dat hun incarnaties nog tijdens dit leven afzonderlijk en volledig hersteld kunnen worden tot het Licht, als zij een herscholing willen volgen in de Tempel van Licht op het oppervlak. Alle zielen zijn ons dierbaar, zoals uw kinderen u dierbaar zijn.

Zielenincarnaties en de unieke uitdaging van het Overstijgen van uw Hoger Zelf

Na Sananda’s (‘Tony’s’) dramatische moment van passie – dat tot zijn dood leidde – en meerdere mislukte pogingen door andere mannelijke wederhelften van de gevallen Aartsengel-Zusters, werd er besloten dat er geen incarnaties meer zouden trachten hun geliefden te redden. Het gevaar voor de tweelingzielen was te groot, vanwege hun hevige aantrekking en gepassioneerde intentie om hun geliefden terug te brengen naar het Licht. Zij waren te kwetsbaar en konden vallen voor de verleiding van de doordachte en bijzonder effectieve methodes van hersenspoeling door de ‘leraren’.

Dus werd er overeengekomen dat geen van de resterende Aartsengelen nog zou incarneren in het geraffineerde mind control, Cabal-achtige systeem dat ook al hun geliefden had verzwolgen. Zij zouden incarneren onder meer gunstiger omstandigheden, om hun Licht en hun boodschap van Liefde te brengen aan de planeet. Zo is het tot op heden steeds gegaan. Onze meest krachtige Engelen en Meesters overstralen soms (treden op als gids), om te trachten de aanvoerders van de Duistere instellingen op Aarde te beïnvloeden, maar zij incarneren niet als kinderen in de meest misbruikende families van hen die recyclen, terwijl zij binnen het Aardeveld blijven zonder contact met Ons.

Wij weten inmiddels dat gevoelige en zorgzame zielen in menselijke lichamen, niet in staat zijn om onberoerd te blijven onder het uitzonderlijk gemeen mentale-, fysieke- en spirituele misbruik, dat algemeen wordt toegepast achter de gesloten deuren van de ‘beste families’ op Aarde. Dit zijn de ‘geheime operatie’-tactieken waarover u heeft gehoord dat ze gebruikt worden bij de opleiding van moordenaars. Geen misbruik is te extreem, geen gruweldaad wordt geschuwd wanneer zij hun door recycling geïncarneerde gevangenen tot slaven maken.

Aanzien, rijkdom, roem en glorie worden ingezet als lokmiddel, beloning en tegemoetkoming voor de pijn die wordt geleden tijdens dit inwijdingsproces dat leidt tot grote macht – het verslavende elixir van de duistere en geheime werelden die overal om u heen zichtbaar verscholen ligt.

Er zijn meerdere speciale regelingen getroffen en vrijstellingen verleend, wanneer wij voelden dat dat aan de orde was, als wij dachten dat het een manier was om een ziel te redden in dit laatste leven op de 3D-Aarde. Die zielen ontwaken wellicht nu al en vragen zich af waarom zij zo moeten vechten tegen gedachten aan en de neiging tot moord en zelfmoord, en waarom zij het moeilijker hebben dan anderen om liefdevol te blijven. Zij staan voor een zware uitdaging, die het waard is om onder ogen te zien met vertrouwen en moed.

De Hogere Zelven van al de duistere Zusters en ook een paar duistere Broeders die ook van het pad zijn afgedwaald, zijn overgebracht naar de Tempel van Licht. Zij zijn volledig losgekoppeld van hun incarnaties die op Aarde zijn gebleven. Nu, in deze historische week van vrijheid voor die incarnaties, zullen zij eindelijk in staat zijn om de vrije wil te ervaren zoals die bedoeld was – zonder de tussenkomt van een Hoger Zelf dat aandrong op vernietigend gedrag. Zij zullen natuurlijk hard moeten werken om hun lichaam en brein te herstellen tot helderheid en Licht. Het patroon van de programmering dat in hun brein werd gelegd, is de echo van vele levens van verstoord denken en voelen, maar hun uitdaging zal meer lijken op die waar u allen ook voor staat. U moet allemaal onvermoeibaar werken om uw brein opnieuw te bedraden, met de hulp van diegenen onder ons aan het oppervlak en in de Hogere Dimensies, die de verstoorde kanalen kunnen zien en ze u kunnen aanwijzen.

Zoals u kunt zien is het voor ons gemakkelijker om met uw Hoger Zelf te werken – voor diegenen onder u die horen bij het grote collectief van de mensheid – dan het is om contact te leggen met uw geïncarneerde zelf. Wij vragen u om doorheen de Sluier te reiken om u met ons te verbinden in Liefde. Wij zijn hier, wij luisteren en wachten om u van dienst te zijn, wanneer u ontwaakt tot de uitdaging van het veranderen van uw denken en het aanpassen aan de verhogende trillingen op Terra. Het is haar zielenpad om nu te ascenderen – eindelijk … na zich zo lang in de lagere trilling te hebben gehouden, tot de tijd was aangebroken waarop u allen kon opstijgen uit de zware energieën van leugens, manipulatie, haat en conflict waar u mee te maken had.

Reik naar ons, Geliefden, om al de steun en de hulp te vinden die u nodig heeft om uw brein opnieuw in te stellen op Liefde en Licht. U zult diep in uzelf moeten zoeken om elke laatste flinter van egoïstisch denken te vinden, elk negatief idee, elk duister gevoel. Wees bijzonder alert op elke zweem van twijfel aan of haat voor uzelf, maar ook voor hun tegenhangers: arrogantie en zelfingenomenheid. Of zij nu voortkomen uit religieuze-, politieke- of sociale ideeën … het zijn in uw geest de voetafdrukken die u in de lagere dimensies houden. Dit zijn de kenmerken van een overblijvende programmering van wat u soms de Matrix noemt: het zichzelf in leven houdende systeem van geloof, overtuiging en gevoelens die allen werden gebruikt om u in slavernij te houden.

Ban alle wanhoop, frustratie, twijfel, zorg en angst uit. Vervang die met de Liefde die u voelt voor ons, uw Moeder en Vader en voor de hele mensheid. Het maakt niet uit of een ziel voor u verschijnt in lompen of in perfect op maat gesneden kleding, in driedelig pak of in spijkerbroek, in ziekte of gezondheid, in het lichaam van een stralend kind of als een broze oudere. Allen zijn zij de boodschappers van Waarheid.

Ieder van u kwam hierheen voor ‘de hoofdprijs’ zoals u zou zeggen, om het voorrecht en het recht te verkrijgen om met uw medemensen te ascenderen naar de Hogere Dimensies, om bij uw Galactische Broeders en Zusters te zijn. Het doet er niet toe of uw Hoger Zelf of uw eerdere incarnaties nauwe banden hadden met de meest corrupte en vernietigende krachten in het Universum. U heeft nu de kans om voor uzelf te kiezen om naar onze kant te komen, om te vragen dat wij u bij de hand nemen, om al de hulp en Liefde op te eisen die u nodig heeft om uzelf terug te brengen tot heelheid, binnen de cirkel van onze liefdevolle omarming. Onze geliefde Engelen en Meesters zijn ook hier om u te helpen. Het is hun opdracht en hun vreugde om dienstbaar te zijn aan deze waardige inspanning die u nu onderneemt. Roep ons en roep hen. Wij zullen met u doorheen deze uitdagingen gaan.

De Broeders – en hoe zij verder gingen

Met het toenemende bewijs dat hun Tweeling Vlammen voor hen verloren waren, gingen sommige van de Broeders overwegen dat zij verder moesten, om hun werk voort te zetten als boodschappers van het Licht … en dat het alleen zijn een moeizaam pad was, gezien het verdriet en het verlies dat zij ervaren hadden. Sananda was de eerste die naar ons kwam met het verzoek om een nieuwe start. Zijn wens werd toegestaan en zijn geliefde Kathryn werd geschapen vanuit de blauwdruk die hun oorspronkelijke Grotere ziel was geweest, met een groter aandeel van ons eigen DNA en dat van Sananda, om het hoge niveau van ontwikkeling te evenaren dat Sananda bereikt had, in zijn duizenden incarnaties als onze toegewijde afgezant van het Licht. Het was een bijzonder succesvolle Schepping en het vervulde onze harten met grote vreugde om onze geliefde Zoon samen te zien met de tweeling die met hem zou verder gaan.

Het was vervolgens haar wens en haar bijzondere opdracht om honderden duizenden keren te incarneren – met en zonder hem – om de ervaring op te doen die zij nodig had als opleiding voor deze laatste 3D-incarnatie, waarin zij het Christusbewustzijn zou vertegenwoordigen zoals zij dat gedaan had tijdens zijn leven als Jezus. Zij heeft onze boodschap uitgedragen met grote energie en toewijding en heeft geholpen om de weg te banen voor de terugkeer van onze Meesters, waaronder ook Sananda. Zij zullen verschijnen om hun geïncarneerde tweelingen te helpen, in deze laatste fase van Opleiding voor Ascentie met de mensen van planeet Aarde.

Toen de andere Broeders hun geluk zagen, vroegen sommigen om bijzondere vrijstellingen om een nieuwe Tweeling Vlam te krijgen, om hun werk mee voort te zetten als partners in het Licht – of om toestemming om andere geïncarneerde aspecten van hun tweelingziel te mogen aanvaarden, als hun belangrijkste tweeling. Aartsengel Michael kwam naar ons met zijn geliefde broeder en zuster – Sananda en Kathryn – en vroeg ons allen om deel te nemen aan de schepping van zijn nieuwe tweeling. Vanwege onze grote liefde voor Michael hebben wij gezamenlijk een prachtig visioen gevormd, we hebben heel zorgvuldig vanuit het diepste van ons hart gewerkt – en zo schiepen we diegene die nu Christine is, een bedreven netwerk-werker en leraar, die ons nu vertegenwoordigt in volmaakte harmonie met Kathryn en de groeiende Lichtfamilie, die nu op het oppervlak van de Aarde is in dienst van de Verlichting van alle wezens.

Velen van u zijn bekend met de namen van uw geliefde Meesters en Aartsengelen, die met u komen spreken via de vele channels die nu met ons contact maken. U heeft zich vaak afgevraagd waarom de mannennamen zo bekend zijn en veel genoemd worden, terwijl de vrouwelijke wederhelften veel minder aanwezig zijn; dit heeft natuurlijk voornamelijk te maken met de door mannen overheerste maatschappij waarin u leeft, waar altijd werd aangenomen dat de mannen de woordvoerders zouden zijn voor de Hemel. Voor de meesten van u was ik slechts een naam – Goddelijke Moeder – die vaak verward werd met uw Maria, de Moeder van Jezus.

Tot voor kort bleven de vrouwelijke wederhelften op de achtergrond en vonden zij het prima als hun tweeling het woord deed. Zij volgden hun strikte opleiding voor hun rol in het leven van Jezus – en sindsdien in vele levens – die zou leiden tot hun opdracht. Het is nu tijd dat u gaat begrijpen dat de oude namen waaronder u de vrouwelijke wederhelften heeft leren kennen, nu niet meer correct of van toepassing zijn – maar als u een oproep doet naar Nada of Lady Portia of de andere bekende Vrouwelijke Meesters, dan spreekt u met die Lichtwezens die wij erkennen als de ware Tweeling Vlammen van Sananda en St. Germain en zo verder. Zij zullen uiteindelijk zelf een naam van hun keuze aannemen, die dan alleen naar hen zal verwijzen. Sommigen – zoals St. Germain en Kathryn – zullen de naam blijven gebruiken van hun favoriete of meest recente incarnatie. Anderen kiezen wellicht voor hun oude zielennaam – degene die zij ontvingen toen zij als zielen geboren werden.

Met ingang van vandaag – 30 april 2015 – zien wij dat velen van de huidige incarnaties van de Zusters verscheurd zijn, bang om naar ons te komen vanwege hun vroegere overtredingen – en terughoudend om de roem, de rijkdom en de valselijk gewonnen glorie van hun posities in de duistere hiërarchie op te geven. Sommigen zijn zich wellicht niet bewust van voorbije levens, vanwege een bijzondere vrijstelling die hen in dit leven werd toegestaan, zodat zij konden incarneren buiten de besloten kring van de Cabal/Maffia/heersende klasse, die planeet Aarde gedurende duizenden jaren in zijn greep heeft gehouden. In het nabije verleden waren het de 13 families en hun metgezellen in de CIA, FBI, NSA, Mossad en andere zogeheten ‘veiligheidsorganisaties’ die de teugels van macht in handen hadden, maar slimme onderzoekers hebben vaak de vraag gesteld: ‘Wie leidt dan de 13 families?’.

De meesten van de machtige politieke- en militaire figuren die u herkent, zijn de tweede of derde laag binnen het nauwgezet gecontroleerde Duistere Bondgenootschap, die zichzelf natuurlijk het Bondgenootschap van Lichtmeesters noemt. Achter de mannelijke boegbeelden staan de echt machtige Heren (vanwege hun enorme rijkdom) en daarachter staan de ietwat vage 4D mysterieuze vrouwen, wiens brede intelligentie, telepathische vermogens, grote fysieke schoonheid en meesterschap over alles wat wreed en duister is, hen een grote voorsprong gaf op hun minder getalenteerde onderdanen. Zij waren ‘shape-shifters’. Dit betekent dat zij van vorm konden veranderen en zich konden manifesteren in 3D, wanneer er een angstwekkende bedreiging nodig was om de mensen te dwingen tot gehoorzaamheid of overgave. Daardoor ontstond de mythologie van de heks, de toverkol, de tovenares, de Sirene, de femme fatale, cat-women en andere symbolen van de krachtige, slechte en mysterieuze vrouw.

Ongeweten door al de bovengenoemden, die ons in de Hogere Dimensies niet langer konden zien of horen zoals u dat kunt, waren daar de Hemelse Schare en wij – uw standvastige Moeder en Vader – die klaar stonden, toekeken en wachtten tot het langstlopende spel in het Universum op zijn einde liep. De Aartsengel-Broeders en Meesters blijven doorheen de eonen aan onze zijde, zij leerden, groeiden en boden hun diensten aan als geïncarneerde Lichtwezens zoals Boeddha, Mohammed, Ghandi, Mandela, Lincoln, JFK, Obama en natuurlijk Jezus.

De nauwe band tussen de Broeders en hun grote Liefde en respect voor elkaar groeide met elk leven, met elke uitdaging. Zij springen bij wanneer dat nodig is, zij spreken elkaars gedachten en zijn in elk opzicht een geweldige Broederschap geworden; hun gouden draad van trouw aan Ons en aan elkaar blijft even onbreekbaar als hij miljoenen jaren geleden was, vóór de Val van het Zusterschap.

Begrijp alstublieft dat het niet zo was dat de Broeders meer kracht of uithoudingsvermogen hadden om de hersenspoeling op Aarde te weerstaan. Uit meerdere pogingen is gebleken dat zij niet beter in staat waren om met ons verbonden te blijven, dan hun tweelingen dat waren. Het is enkel omdat zij zijn achtergebleven om het Licht vast te houden, terwijl hun tweelingen naar de Aarde gingen om het leven te schenken aan de binnenkomende, beschadigde kinderen, dat de Broederschap in het Licht bleef terwijl het Zusterschap verzonk in de lagere dimensionale duisternis.

Eén van onze geliefde Zonen – Sanaj Kumara – daalde af naar de duistere niveaus om te proberen zijn tweeling te redden … en hij keerde nooit bij ons terug. In die gelijktijdige incarnatie raakten zij beiden overtuigd van de voordelen van het recyclen in 4D, zogenaamd om vanuit de geheime machtsorganisaties het Licht naar onze lieve Terra te brengen. Zij geloofden toen dat zij konden wat Gabriel niet kon doen, vanwege zijn rechtstreekse verbinding met God – een toestand die altijd het gevaar liep om ontdekt te worden. Zij geloofden dat hun band en hun grote liefde voor elkaar hen zou beschermen en zo vielen zij, ondanks hun goede intenties.

Ten tijde van hun afdaling naar het duister hadden zij allebei nog andere incarnaties op aparte missies – wat u de tweede aspecten van hun ziel kunt noemen. Toen zij beiden vielen – met hun Hogere Zelven die gedwongen in de lagere dimensies moesten blijven als deel van het duistere akkoord – voltooiden de tweede zielen hun levens en keerden naar ons terug in de Hogere Dimensies. Toen deed zich dus een andere, ongebruikelijke regeling voor: twee lichaamszielen die hun eigen Hogere Zelven overstegen waren, omdat zij niet onderworpen waren aan de intense hersenspoeling die de andere aspecten van hun zielen gevangen hielden.

Ik beschrijf deze wisselingen in het Plan om u een idee te geven van de brede omvang van het probleem, en hoe flexibel wij moesten zijn om onze geliefde kinderen te helpen healen van deze verschrikkelijke ervaringen. In het geval van Sanaj en zijn tweeling, werkten wij met hun tweede incarnaties om hun Hogere Zelven te overstijgen en een nieuwe identiteit in het Licht tot stand te brengen. Toen begon de mannelijke incarnatie aan zijn opleiding en groei om later diegene te worden die wij Serapis Bey noemen, en zijn vrouwelijke tweeling werd later in de Griekse mythologie bekend als Diana.

Het is geen toeval dat zij in een recent leven samenkwamen om de ouders te zijn die Kathryn haar zware opleiding zouden geven. Hun leven tezamen werd de basis voor haar inzicht in de psychologische grondbeginselen van het kwade en de vernietiging. Zij slaagden er schitterend in om haar tot de grenzen van haar uithoudingsvermogen te brengen, zonder haar echt te vernietigen. Hiervoor is zij nu oneindig dankbaar – en ze heeft geleerd van de ervaring.

Met een andere draai van het Kosmische Rad, werd Serapis later ook de vader van Christine. Zijn vrouw in dat leven was de gerecyclede tweeling van de oorspronkelijke gevallen Zuster, degene die onvermoeibaar, intens gemeen en briljant manipulatief was – en die Christine de essentie heeft geleerd van de duistere programmering. Wij hoopten dat deze opstelling – de duistere Zuster/moeder in het gezin met een stralende dochter en echtgenoot – haar nog een laatste kans zou bieden om terug te komen. Het zorgde er ook voor dat Christine de zware opleiding kreeg en de kennis om anderen te helpen zich te ontworstelen aan de val van laag na laag aan misleiding. Haar werk met Kathryn en haar geliefde Michael heeft haar in staat gesteld om zichzelf te herstellen – en ook weer lichtjaren wijzer te worden met betrekking tot de werkwijze van destructieve voorstellingen.

Er zijn nog andere ingewikkelde variaties en aanpassingen van Licht geweest, welke op dit moment moeilijk te bevatten zijn vanuit uw plek achter de Sluier. Maak u er niet druk over als de uitleg hierboven een tijdelijke blokkade in uw brein geeft. Het is bedoeld om u te helpen uw gezichtsveld te openen, om gloednieuwe en schijnbaar onverklaarbare antwoorden te geven op uw vragen over uw eigen geschiedenis en de herkomst van uw ziel. Weet dat ik u deze informatie heb gegeven om u te helpen de aangeboren Eenheid te begrijpen van dit pad dat u allen genomen heeft. U bent hierheen gekomen vanwege het gulle hart van uw menselijke voorouders en u bent gebleven, u bent geïncarneerd op Terra om te leren, te onderwijzen … en om de uiteindelijke ontknoping te brengen. Planeet Aarde zal ascenderen en al de zielen moeten worden gered.

De Laatste Fase van het Grote Aarde-Experiment is onderweg

Open uw hart, Geliefde Kinderen. Er is geen ‘Zij’ of ‘Hen’. De schijnbaar meest duisteren der duisteren die u om u heen ziet, zijn de beschadigde zielen wiens marteling gewoonweg de uwe te boven gaat, of die nog steeds worstelen om hun weg te vinden uit de Matrix die iedereen ooit gevangen hield. Zij zijn enkel in een andere fase van herstel dan de uwe. Sommigen vielen eerder, andere later, sommigen méér dan eens. Allen hebben zij ‘speciale’ vrijstellingen en andere vormen van hulp gekregen, om hen te helpen bij hun zware klim omhoog uit de put van duisternis die u allen – ja, ieder van u – heeft helpen scheppen.

Veroordeel hen die vielen niet, mijn Geliefden. Zij zijn enkel diegenen wiens grote Liefde voor ons en voor u, hen ertoe gebracht heeft om namens u de Matrix te betreden. Zij waren de dappere ontdekkers, Lichtwezens met een groot hart en een liefdevol doel, die gaandeweg verdwaalden vanwege een misstap op de rand van de afgrond. Stuur hen uw dankbaarheid en Liefde – net als wij – opdat ook zij mogen ontwaken om te ontdekken dat ze gevangen zaten in een nachtmerrie die zij zelf gemaakt hebben, maar één waaraan zij deelnamen vanuit het oorspronkelijke verlangen, om briljante Scheppers te worden die in ons voetstappen zouden volgen. In plaats daarvan raakten zij besmet met het geweldige idee dat zij zich beter meester konden maken van onze kracht, dan te leren die te gebruiken met respect voor al het Leven.

Bent u zo anders, mijn Geliefde Kind? Wie van u heeft een leven geleid van zuiverheid, Liefde en Licht? Niemand. Het heeft een heel leven geduurd voordat u opnieuw het aangeboren respect leerde voor alle wezens rondom u. Het is een uitdaging geweest om alleen al te erkennen dat het eten van dieren barbaars en onnodig is, om maar te zwijgen over de dieren die als slaaf werden gehouden en behandeld werden alsof ze lager en onbelangrijk waren en ver beneden u stonden.

Diezelfde ideeën hadden de overhand in uw maatschappij, ten opzichte van uw Terra. Hoevelen van u zijn opgevoed met eerbied voor haar offers en een oneindige dankbaarheid voor de voorzieningen van haar lichaam, dat u in leven hield en troostte? Hoe lang heeft het geduurd voordat uw gemeenschap inzag dat afval en vervuiling niet economisch te rechtvaardigen zijn, onder geen enkele voorwaarde?

In plaats van diegenen die de weg zijn kwijtgeraakt te veroordelen, smeek ik u Geliefden, om mee te doen met Vader en mij, om in uw hart een manier te vinden om hen te tonen dat u begrip heeft voor hun lijden en voor de pijnlijke weg die hen heeft gebracht tot hun huidige, vernietigende handelingen.

Ik zeg niet dat u zorgeloos moet worden in het beschermen van uzelf en uw dierbaren. U heeft beloofd om Licht, vriendelijkheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid en Liefde te brengen in al uw ontmoetingen. Maar daarvoor moet u nu niet in de geopende bek van een doorgedraaide leeuw stappen, enkel om uw vergevingsgezindheid te bewijzen. Dit proces gaat verder dan vergeven.

Ja, wij hebben er heel wat tijd aan besteed om u te leren dat u vergevingsgezind moet zijn, maar dat was een tussenstap naar het aanvaarden van deze Waarheid: dat ieder van u is opgeleid tot vernietiging en misbruik. Sla nu uw ogen op. Kijk met een heldere Blik naar al de waarheden om u heen. Nog steeds zijn er veel mensen op Aarde die nog gevangen zitten in de misleiding. Velen van u geloven stiekem nog dat uw vernietigingsdrang terecht is (terwijl die van anderen dat niet is). Wees u bewust van uw eigen neiging om ofwel alles te ontkennen of alles te omarmen wat minder is dan helder, eenvoudig en voor het Hoogste Goed. Vergeving is niet langer vereist. Mededogen voor ieder bewust wezen op Aarde is nu nodig om het feit te healen dat ALLEN gevallen zijn. Objectiviteit, helder inzicht, creativiteit en eenvoudig aanvaarden van verantwoording, dat is nu de orde van de dag.

Tezamen worstelt u zich uit de Matrix, waar perverse ideeën de boventoon voeren en als normaal worden beschouwd. Dit verandert snel. Zodra het proces is afgerond zal de volledige Nieuwe Gouden Tijd zijn intrede doen, maar op dit ogenblik moet u nog doorheen de chaos binnenin uzelf en in al de systemen op uw planeet, terwijl de energetische overgangsverschuivingen voelbaar zijn. Verval niet in angst of twijfel – daarmee opent u zichzelf enkel maar voor precies die dingen waarvan u zegt dat u ze wil vermijden.

Bescherm uzelf zonder angst. Vermijd alle negatieve gevoelens en gedachten, zonder ruchtbaarheid. Laat aanzien en de valkuilen van rijkdom en macht achter in de magazijnen van het museum, waar ze thuishoren. Er is geen plek voor pronken, rauwe ambitie, openlijk seksueel vertoon, opgeblazen meningen of arrogante afkeuring in het Paradijs dat wij tezamen scheppen. Dat alles en nog meer zal achterblijven op de weg, terwijl wij tezamen overgaan naar de Liefde en het Licht van de Nieuwe Aarde.

Omarm elke Broeder en Zuster die zich in uw dagelijkse leven aan u voorstelt. Kijk diep in hun ogen om te zien hoe ver zij gekomen zijn op hun reis naar het Licht en hoe ver u nog te gaan heeft. Oefen u in de vaardigheid van het geven van een glimlach aan hen die verlangen naar het Licht – en keer u af van hen die u terug willen meesleuren in negativiteit en twijfel aan uzelf.

Wij hebben stevig het roer voor u vastgehouden in die miljoenen jaren, toen de vrije wil waar u om vroeg onverwacht leidde tot pijn en grote verliezen. Tezamen zullen wij herstellen, uit deze ervaringen stappen en heel zorgvuldig de resultaten beoordelen van dit gedurfde experiment. Terugkijkend zien wij nu dat het een dodelijke mix was van vluchtige menselijke gevoeligheden, een diepgaand vermogen tot een heel breed gamma aan gevoelens, aangeboren creativiteit en de mogelijkheid om vrije wil te hebben in de lagere dimensies – met daarnaast de tweedracht, de kennis van goed en kwaad.

In deze laatste fasen van het Grote Experiment op Aarde willen wij zoveel mogelijk de weg voor u effenen. Wij heffen langzaam de Sluier op, om u meer toegang te geven tot uw herinneringen en wij hebben onze geliefde Zonen en Dochters van het Licht gestuurd – diegenen die u de Verheven Meesters en Aartsengelen noemt – om u boodschappen van Liefde te brengen. Zij werken ook heel hard om u bescherming te bieden en steeds meer gedetailleerde informatie te geven, die u zal leiden doorheen deze ingewikkelde dagen van toenemende energieën en ineenstortende instellingen.

U zult de instellingen niet missen die u in slavernij hielden van de machtige en rijke geheime regeringen; zij hielden de gehele planeet en haar kostbare grondstoffen in hun greep, om te voldoen aan hun eigen hebzucht en machtswellust. Blijf sterk in uw vertrouwen in ons. U zult niet worden teleurgesteld, geliefden. Wij staan naast, achter en boven u, wij vervullen de projecten die u begint, wij plaatsen de zegeningen die u zich voorstelt in uw uitgestrekte handen en wij sturen u helende energieën wanneer u daarom vraagt. Wij zijn een schitterend team, u en ik en al de Lichtwezens die wij hebben gestuurd om u bij te staan.

Wij willen het oude bericht rechtzetten, dat u ervan overtuigde dat ‘God zijn eniggeboren Zoon heeft gestuurd’, verwijzend naar Jezus. Niet enkel bent u allen onze Zonen en Dochters, maar wij hebben u de gehele Hemelse Schare gestuurd – geïncarneerd en in spirit – om u doorheen deze laatste fase te helpen, terwijl de Nieuwe Aarde tot stand komt door de inspanningen van ons allemaal.

In plaats van Jezus/Sananda hebben wij dit keer zijn vrouwelijke wederhelft gestuurd en wij hebben u daarop voorbereid door hem de Nieuwe Geschriften te laten dicteren. Vele verbeteringen worden nu nog aangebracht in die tekst en in onze berichten aan u, omdat het nu tijd is dat u de waarheid leert kennen en het is nu veilig voor ons om meer te vertellen over het achtergrondverhaal, zoals u dat noemt. Onze Kathryn is gekomen in deze tijd van de opkomst van het Goddelijk Vrouwelijke, net zoals haar geliefde Sananda meer dan 2000 jaren geleden kwam. Zij draagt de codes van het Christusbewustzijn en het Licht, die de verheffing van de mensheid en van Terra zelf tot stand moet brengen in voorbereiding op uw Ascentie, net zoals hij dat lang geleden deed.

Ik heb Kathryn en haar team gevraagd om samen te werken met Sananda om de nodige verbeteringen aan te brengen, zodat de Nieuwe Geschriften het hele verhaal zouden brengen van hun leven als Jezus en Maria Magdalena en zodat u kunt zien hoe onze Liefde en onze leiding doorheen alle tijden bij u zijn geweest. Het is een prachtig Liefdesverhaal, maar het is ook uw verhaal. Ieder van u heeft deelgenomen aan de indringende herinneringen en de monumentale overwinningen die wij in de komende maanden gaan vieren.

U, Geliefde Kinderen van mijn hart, draagt ieder uw aspect van het Licht en de codes voor de evolutie van de mensheid. Tezamen schept u een glorieus, kleurrijk, fascinerend geheel. Ik hou van u, voorbij woorden en voorbij tijd. Ik ben hier met uw Vader om u te zeggen …

Namaste, Geliefden … Namaste

Voltooid op 30 april 2015, door Kathryn E. May, New York
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=april-2015&view=calendar

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.