NAN 52: Er is geen ziel die niet kan worden vergeven

Zoals gepubliceerd in NAN 52:

Er is geen ziel die niet kan worden vergeven
door Mike Quinsey die zijn Hoger Zelf channelt

MQ 12 februari 2016 600x600 Er gebeurt veel wat zoveel mogelijk geheim gehouden wordt door de betrokkenen. Er zullen sterke geruchten de ronde doen dat er binnenkort iets zal gebeuren waardoor sommige banken moeten sluiten vanwege de grote veranderingen die op til zijn. Ze lijken onvermijdelijk en onontkoombaar, omdat ze zich er op moeten afstemmen om niet failliet te gaan. Het zou gemakkelijk zijn om u te vertellen dat u zich geen zorgen hoeft te maken, maar dergelijke gebeurtenissen hebben zich al eerder voorgedaan en uiteindelijk bleken ze goed voor uw toekomst. Dit moet u niet verbazen, aangezien er voortdurend veranderingen plaatsvinden – al is dat niet altijd op het niveau dat nu wordt verwacht. Overal om u heen zijn er veranderingen gaande, nu de oude werkwijzen en systemen worden ‘geüpdate’ om tegemoet te komen aan het Nieuwe Tijdperk dat nu begonnen is. Uiteindelijk zult u overlopen van vreugde, wanneer zij u een blijvend en ruim voldoende inkomen geven om een aangenaam leven te leiden.

U heeft reeds lange tijd van St Germain gehoord dat deze veranderingen zouden plaatsvinden wanneer de tijd daar rijp voor was – nu is die tijd aangebroken en zult u een hele stroom van veranderingen gaan meemaken in de loop van het komende jaar of zo. Er zullen enorme veranderingen bij betrokken zijn en die zullen uw kwaliteit van leven aanzienlijk verhogen. Als u dus merkt dat u erbij betrokken bent, onthoud dan alstublieft dat zij de oude systemen ‘opruimen’ omdat die niet langer voldoen aan uw behoeften.

Er zullen tijden zijn dat het belangrijk is om samen te werken, omdat op de lange termijn ieder van u erbij betrokken zal worden en dan zult u méér dan tevreden zijn met het resultaat. Wees ervan verzekerd dat zij die u zulk een vooruitgang zouden willen ontzeggen, niet in staat zullen zijn om tussen te komen in de van God gegeven beloftes voor bevrijding uit uw gevangenisplaneet. Ja, zo werd zij vaker genoemd en velen hebben het ontkend, maar het is wáár en u zult spoedig volledig gaan begrijpen hoe dat zo gekomen is.

U zult veel berichten vinden met informatie over de veranderingen en zij zouden u de geruststelling moeten geven die velen zoeken. Na jaren van beloften komt nu ineens al het werk dat gedaan werd tot bloei. U heeft nooit alléén gestaan in uw strijd tegen de Duisteren en in deze belangrijke tijd heeft u bovendien ook nog de steun van Wezens die uw vooruitgang van op afstand hebben gevolgd.

Zij wachten geduldig op het goede moment om zich volledig bekend te maken. Zij zijn vreedzame en liefdevolle entiteiten die van veel Hogere Niveaus komen, en die Moeder Aarde en haar Beschaving helpen om veilig doorheen deze tijden van chaos te komen. Uw toekomst is verzekerd, ongeacht de moeilijkheden die wellicht nog zullen komen. U wacht een Gouden toekomst en een Tijdperk van grote vooruitgang die u zal verheffen uit de lagere trillingen en die veel vreugde en geluk belooft.

Sommigen vragen wat die veranderingen dan inhouden en waarom ze nu komen en het eenvoudige antwoord is: ‘omdat het tijd is’. Sinds deze cyclus begon was u al voorbestemd om dit punt in de tijd te bereiken en het resultaat is te danken aan de inspanningen van diegenen van het Licht die hun beloften hebben gehouden om het wijd en zijd te verspreiden. Mettertijd zal het Licht ook de Duisteren omarmen als die er gaandeweg op gaan reageren, dus wordt er van u die tot het Licht behoort verwacht, dat u hen met mededogen behandelt. Zij kunnen altijd nog ontwaken en dan kunnen ze naar het Licht verheven worden met uw Liefde en hulp. Geen enkele ziel is reddeloos en u kunt hen beschouwen als zielen die veel liefde nodig hebben om te kunnen ontwaken tot het Licht.

Elke dag van uw leven ontmoet u vele zielen op verschillende niveaus van ontwikkeling. U kunt misschien het idee hebben dat sommigen van hen Lichtwezens zijn, maar daar kunt u niet zeker van zijn. Behandel ze dus allemaal gelijk, ook diegenen waarbij het lijkt alsof ze niets afweten van hun ware potentieel. Heel vaak kunnen een paar vriendelijke woorden hen al doen ontwaken en hen verheffen, waarmee een stroom van gedachten op gang komt die hen tot een groter inzicht zullen leiden. Zodra een ziel reageert zullen zijn Gidsen hem graag verder helpen naar grootse dingen. Er is altijd hulp beschikbaar en die eindigt nooit.

Het is een schitterende waarheid dat zij die het Licht in zichzelf hebben gevonden gretig zijn om het met anderen te delen. Heel vaak worden zij uw healers en leraren en zo neemt het Licht steeds méér toe en wordt het een krachtige energie voor het welzijn van iedereen. U bent zo succesvol geweest en u heeft het Licht verankerd op zovele plaatsen, dat er nu een krachtig netwerk bestaat rondom de hele Aarde. Het werkt verheffend en al doende komt Moeder Aarde steeds meer in actie om nog méér Licht binnen te halen. De Overwinning op de Duisteren is hiermee verzekerd, en zij trekken zich terug omdat ze niet in staat waren om bevelen te geven met dezelfde autoriteit die zij eerder bezaten.

De strijd is beslist nog niet voorbij omdat de Duisteren nog overal op Aarde volgelingen hebben, maar hun macht om te doen wat zij willen is afgenomen. Naarmate de tijd verstrijkt zullen er steeds méér van hen gaan inzien dat hun positie verzwakt is en dan zullen zij de strijd opgeven. Zij zullen niet ‘gestraft’ worden zoals u dat woord opvat. Wanneer zij terugkeren naar het Licht worden zij verwelkomd, maar zij zullen wel nog dingen uit hun verleden moeten rechtzetten. Ieder van u heeft dit ervaren als ‘karma’ en dat betekent dat u aan uw fouten moet werken, zodat u ze in de toekomst niet zult herhalen.

Dit is bij velen van u niet bekend, maar er zijn veel, heel veel Wezens die over u waken om ervoor te zorgen dat u niet wordt afgeleid of misleid en dat uw voeten stevig op de grond blijven. Natuurlijk zijn diegenen onder u die hun levensplan gevolgd hebben al flink op weg naar Ascentie. Welk een vreugde en feesten zullen er volgen op uw succes omdat de weg doorheen uw dimensie moeilijk en zeer zwaar was, maar u bent succesvol omgegaan met alle uitdagingen. Hoewel u het misschien niet verwachtte, heeft u toch een vrije wil gekregen ten aanzien van het pad dat u nam.

Velen van u zijn voldoende gevorderd om te weten dat u uw trilling voldoende heeft verhoogd om te kunnen ascenderen. U zult worden opgeroepen om anderen te helpen die ook werken aan hun Ascentie – en wie kan dat beter doen dan zij die daarin reeds geslaagd zijn? De geest van samenwerken wordt steeds krachtiger nu u verder doorheen de dimensies gaat en gelijkgestemde zielen komen langzaam maar zeker samen. Dit gebeurt ook al op Aarde, waar u naar elkaar wordt toegetrokken door uw gelijkgestemde trillingen. Het leven zoals u het kende en ervaren heeft staat heel ver van de werkelijkheid, en uw eerste ervaring daarmee is in het Zomerland waar alle zielen gewoonlijk heen gaan na hun overgang. Het leven is daar heel anders dan u gewend was op Aarde.

Het leven op Aarde heeft u geleerd hoe u zich kon ontwikkelen – voornamelijk door uw eigen vastbeslotenheid en u moet gefeliciteerd worden met wat u bereikt heeft. Maar wanneer u zich richt op een bepaald pad, dan is er altijd hulp beschikbaar als u die nodig heeft. U staat op een punt waar u bijna uw reis doorheen de materiële rijken volbracht heeft. U kunt nu een stapje terug doen, even tot rust komen en anderen helpen die nog steeds op zoek zijn naar de Waarheid over wie zij zijn. Het kan een tijdje duren voor er zich weer een kans zoals deze voordoet, omdat ook deze kansen zich – net als alles – aandienen in cycli van ervaringen.

Ik laat u met mijn Liefde en mijn zegeningen en moge het Licht uw pad en uw dagen tot de voltooiing verhelderen. Dit bericht komt via mijn Hoger Zelf.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

michealquinsey@pobroadband.co.uk

meer info: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.