Eenheidsbewustzijn

BERICHT VOOR LICHTWERKERS – 4 december 2015

De meest recente leidraad voor Lichtwerkers, van onze vrienden: de 5D en 6D-Wezens die bekend staan als het Collectief.

Engelstalig bericht:
http://carolineoceanaryan.com/2015/11/23/a-message-to-lightworkers-november-23-2015/

Gegroet, vrienden!

Wij zijn weer blij met deze kans om vandaag met u te spreken.

Er vinden nu vele krachtige veranderingen plaats, zowel op als rond uw Aarde. Ook al lijkt het alsof er meer dan de gewoonlijke verstoringen zijn, in wat de ‘massa-schietpartijen’ worden genoemd, begrijp dat deze vormen van geweld dagelijks op vele plaatsen op Aarde gebeuren.

U hoort erover en reageert geschrokken en bezorgd omwille van de media-aandacht die bepaalde gebeurtenissen belicht, terwijl andere met opzet genegeerd worden.

Er zijn ontelbare misdaden die gepleegd werden en nu gepleegd worden tegen de mensheid op uw Aarde, totaal onaanvaardbaar voor u. En u zult merken dat er enkel sommige onrechtvaardigheden onthuld worden, terwijl anderen verborgen blijven, afhankelijk van eender welke keuze die de bedoelingen van de Duisteren ondersteunt.

Toch willen we u aanmoedigen om uw blik te verheffen van datgene waar u zich bewust van bent, en om uw trilling te verhogen van de onbewuste kennis van deze onrechtvaardigheden die de nieuwsmedia u niet vertelt, en te beseffen dat deze storingen nu bijzonder hard en moeilijk lijken, en dat hiervoor een krachtige reden is.

De energieën die de Aarde nu bereiken – en met hen het niveau van massa-bewustzijn – hebben een nieuw en nooit eerder hoog niveau bereikt. Dit maakt dat met de 12-12 die eraan komt dit bijzonder krachtig zal zijn omwille van de trilling die zal escaleren, niet alleen die van de Aarde zelf, maar van de gehele mensheid.

dec 4 2015 - 1 bergtop zon
Wanneer de duisteren dit toenemende crescendo zullen merken, zullen zij bijzonder actief zijn en bijzonder wanhopig, en er alles aan doen om de trilling van de mensheid zo laag mogelijk te houden.

En wat is de laagst mogelijke trilling? Angst. Heel snel gevolgd door verdriet en shock.

Zij hebben deze manipulaties gebruikt om u vele duizenden jaren onder controle te houden, en zijn nu ontzettend ongelukkig wanneer ze zien dat dit niet meer zo goed werkt zoals het dat ooit wel deed.

U zult gemerkt hebben hoe mensen samenkwamen na de ‘Parijs-aanvallen’ zoals ze genoemd werden (ook al gebeurden er tegelijk andere aanvallen op andere plaatsen in de wereld).

Net zoals de eenmaking van gedachten en gevoelens na de gebeurtenis van 11 september 2001 – het medeleven, de beschermingsdrang, de behoefte om te helpen en anderen te steunen – werd er na de aanvallen in Parijs wereldwijd een Eenheid getoond, die een hele andere wereld toonde dan de mensheid de afgelopen millenia ooit zag.

U zult merken dat er nu geprobeerd wordt om te bewijzen dat het met name moslims (of Arabieren) zijn die mensen aangevallen hebben in Parijs, en meer recent in San Bernardino, Californië. Dit is een opzettelijke misleiding; de eeuwigdurende moslim/christenen-oorlog is deel van het grootse Nieuwe Wereld Orde-plan, maar dat plan is nog sneller aan het oplossen dan de duisteren kunnen bijhouden.

dec 4 2015 - 2 wolf en vogel
Ze zijn zich bewust dat ze de steun aan het verliezen zijn van de vele volgelingen die hun activiteiten zo lang gaande gehouden hebben, maar ze zijn zich niet bewust van hoe snel en hoe velen van hen hun verlaten – of die de bedrijven, agentschappen en bedrijfsoverheden verlaten waarvan zij zo lang slaaf geweest zijn.

Ze zijn ook ongevoelig voor de volledige impact, die deze aanvallen hebben op de wereldbevolking in de nieuwe omgeving van een Hogere Frequentie-Aarde.

In uw nieuwe en toenemende 5D-omgeving overwint het Eenheidsbewustzijn met grote sprongen het bewustzijn van de angst.

Dus, wanneer de mediabedrijven en sommige facties binnen de VS-regering trachten het zo te laten lijken, dat het grootste gedeelte van de Amerikaanse bewoners geen Syrische vluchtelingen (of eender welke immigranten) de grens willen laten overkomen, is het in feite zo dat net het tegenovergestelde leeft en groeit bij de mensen.

Er is een groeiend gevoel onder de wereldbevolking dat we hier zijn om te geloven, te vertrouwen en te zorgen voor elkaar.

Niet om te controleren, te manipuleren, te doden of elkaars situatie te negeren … maar om hulp, troost en medeleven te geven waar het nodig is.

Deze grote golf van medeleven en bezorgdheid – nog meer aangemoedigd door elke tragische gebeurtenis – is op zich voldoende om de Aarde vooruit te bewegen uit de 3D-maalstroom, die de planeet zo vele eeuwen lang in quarantaine heeft gehouden.

Waarom, vraagt u zich dan, hoor ik alleen maar de geluiden van oorlogen overal – de instemming van de experten dat hoewel het nutteloos zal zijn om wat dan ook op te lossen, er meer soldaten, wapens en bommen nodig zijn om de waanzin in onze straten, in het Midden-Oosten of eender waar ‘te beantwoorden’ of ‘op te lossen’?

dec 4 - 3 vogel en kraan

U doet uzelf een hele grote gunst – en u zorgt ervoor dat uw trilling geen gevaarlijke duikeling maakt – wanneer u de nieuwsberichten en allerhande media-discussies ontwijkt en u zich ervan afkeert, behalve dan die bijzondere berichtgevingen die de spirituele/trillings-gebeurtenissen op uw Planeet vermelden, en die uitleggen dat deze verstoringen uiterlijk manifesteren wat er aan de hand is.

Want hier is uw waarheid: u bent niet langer een Planeet van wezens die alleen aandacht geven aan het uiterlijke en aan wat voor de hand ligt.

U bent niet langer bereid om gemanipuleerd te worden door de trillingen die uitgezonden worden door bepaalde klanken en beelden op schermen en pagina’s – ondertussen uw intuïtieve kennis negerend – wetende dat wat u voorgeschoteld werd een standvastig dieet van wanhoop is zodat zij – die eens de controle hadden – dit verder kunnen zetten om uw angst-energie te oogsten voor hun eigen doeleinden.

U doet er goed aan om plaatsen van aanbidding te vermijden; plaatsen die een geloof gebaseerd op angst aanleren, of afgescheidenheid, of verlies en offers.

Vermijd de manipulaties van de commerciële wereld, die u verzekeren dat de enige troost voor al deze ontreddering besloten ligt in een grotere televisie-set of een nieuwe computer.

Zegen en verlos die mensen die racistische opmerkingen mompelen, die gebaseerd zijn op onwetendheid ontstaan uit angst.

Laat uw eigen behoefte om kwaad te worden en uzelf afgescheiden te voelen van anderen los, zelfs van diegenen die deze tendensen en handelingen bevorderen die voortkomen uit hun eigen wanhoop.

Want zij hebben hun gevecht om de controle te behouden verloren, in uw hart van harten, weet u dit.

En zo stapt u verder in deze wonderbaarlijke tijd – niet alleen een tijd van geven en medeleven – maar een wonderbaarlijke tijd, astrologisch gezien, wanneer het individu en de groep beiden bekrachtigd worden om hogere trillingsstructuren te scheppen, zowel in het hart als in de uiterlijke wereld … het is millenia geleden dat dit nog gezien werd.

dec 4 2015 - 4 bomen zonnestralen

Dit is waarom u kwam – om dit verbazingwekkende, mooie, voorbij-bekrachtigende moment te voelen en te vieren.

Laat niemand het u ontnemen. Niets loopt uit de hand in dit Universum, alles ontvouwt zich op de volmaakte manier en het volmaakte tijdstip, inclusief het overgaan van het Aardse leven van sommige zielen naar dat van de Hogere Dimensies. Zend hen Goddelijk Licht en Liefde die u elke dag meer en meer leert kennen, en weet dat Alles Goed is.

Herinner u dat u nooit alleen bent, dat u nooit achtergelaten werd op uw mooie Ascentie-Pad, hoe steil of ruw het soms kan voelen.

Namaste! Kom bij ons in de Hogere Rijken tijdens uw dagelijkse meditaties, terwijl de Legioenen van Engelen de Vrijheid van uw Planeet bezingen!

Wij zijn bij u, altijd.

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan

Als u deze tekst ergens wil plaatsen, behoud dan alstublieft de integriteit van deze informatie door deze precies zo over te nemen als u haar hier vindt en de link naar het oorspronkelijke bericht erbij te plaatsen. Dank u.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.