NS: Hoofdstuk 9-10

(deze hoofdstukken zijn nog niet herzien – A)

NS 9-10 felpaarse kosmos

Hoofdstuk 9

Er vindt een gedenkwaardig gebeuren plaats op Aarde, deze 21ste augustus 2013.

U bent er zich misschien niet van bewust, maar daardoor is het niet minder historisch. Vandaag is de dag, dat alle Duistere Entiteiten, die zich verborgen hadden in menselijke gastheren, te horen kregen dat zij nu moeten vertrekken – en bij dat vertrek moeten zij kiezen tussen zich overgeven en naar het Licht gaan, of opgelost worden in de zee van moleculen, zoals de Opperste Schepper eist. Er zullen geen uitzonderingen zijn. Ieder van hen die weigert te vertrekken en eraan vasthoudt om bij zijn gastheer te blijven, zal langzaam maar zeker oplossen door de werking van de Lichtenergie in die gastheer. Hoe hoger de trilling, des te sneller zal dat proces plaatsvinden.

Ziet u, zij krijgen de keuze tussen het voortzetten van hun leven als ziel – of het beëindigen van hun bestaan. Dat is bijzonder eerlijk, zult u wellicht zeggen. Zij horen mijn stem wanneer dit wordt aangekondigd. Mochten zij beslissen om terug te keren naar het Licht, dan zullen zij vriendelijk begeleid worden door een gids die hun eigenheid en hun keuze respecteert. Diegenen die naar het Licht worden gebracht, zullen vergeving krijgen en terug verwelkomd worden, want het is niet het verleden dat telt in de ontwikkeling van iemands ziel. Wat telt is de staat van uw ziel, uw houding, uw intentie en uw Licht op dit specifieke moment. Verder niets. Alles kan hersteld worden, iedereen kan vergeving krijgen.

De energie van dit proces is heel intens en terwijl we dit schrijven is zij voelbaar voor onze lieve Lady Portia, die mijn woorden noteert. Zoals zij het beschrijft, kan zij ‘deze draaikolk van emoties’ voelen: onrust, angst, verwarring en tegenstrijdigheid. Het is moeilijk om daarmee om te gaan voor diegenen onder u die empathisch (hooggevoelig) zijn, al helemaal als u zich niet bewust bent van de herkomst ervan. Deze hoge intensiteit zal doorgaan tot na de helende radio-uitzending, waarin de Duistere entiteiten naar het Licht worden gebracht door de Aartsengelen Gabriëlle en Lucifer. Zij hebben de verantwoording op zich genomen voor het oproepen en ontvangen van al diegenen die verloren waren en allen die ingelijfd waren bij de Legioenen van Satan en het foutieve idee hadden, dat Lucifer hun leider was.

Lucifer is nooit duister geweest, noch was hij ooit Satan, noch was hij de leider van gelijk welke duistere organisatie of bende. Hij was en zal altijd onze geliefde broeder zijn, wiens naam ‘Licht’ betekent en die vele reeksen van voorbeeldige levens heeft geleid in dienst van de mensheid. Zijn bedoeling was, om de mensen te leren van zichzelf te houden – omdat hij geloofde dat zij daardoor hun verbinding met God zouden vinden. Hoewel wij meestal niet spreken over onze aardse incarnaties, zal ik u een idee geven van het soort werk dat Lucifer deed. Een meer recente incarnatie was als Abraham Maslow, de briljante psycholoog die het idee van ‘piek prestatie’ ontwikkelde. Het inspireerde velen, om te trachten het beste in zichzelf te bereiken. U heeft ook gehoord van zijn werk als één van de meest bekende Oude Griekse filosofen.

Lucifer en Gabriëlle zetten hun werk verder, om de mensheid te beschermen tegen en te bevrijden van de Duisteren, die naar deze planeet Aarde kwamen om alles en iedereen te overheersen. Zij voltooien die zware taak door de hele planeet vrij te maken van de pionnen, die verleid werden om toe te treden tot de rangen van de slechteriken, door diegenen die geloofden dat zij God konden verslaan. Zoals u kunt zien, is hen dat niet gelukt – en zal het hen nooit lukken. Nu is voor hen de tijd gekomen om voor altijd te worden verwijderd: verwijderd uit uw lichamen en van het oppervlak van de Aarde. Zij kunnen niet overleven in de hogere dimensies zolang zij niet het gevoel van hun hart hersteld hebben, dus zij vormen geen bedreiging voor andere 5D-planeten of andere wezens met een hoge trilling.

Laat ons nu onze aandacht richten op de historische gebeurtenissen van vandaag, donderdag 22 augustus 2013, volgens uw Aardse kalender. Vanavond, om 20 uur New Yorkse tijd (2 uur ’s nachts onze tijd – V) zal er een gebeurtenis plaatsvinden die in de geschiedenis van de planeet zal worden opgenomen als een keerpunt, het begin van een nieuw tijdperk. Wij zullen een helende sessie uitvoeren van monumentale omvang, waarin al de Duistere entiteiten die zich nu nog op de Aarde schuilhouden, zullen worden opgeroepen om tevoorschijn te komen en naar het Licht te worden gebracht. Degene die wij Prins Reginald noemen zal samenwerken met Gabriëlle, die haar trompet zal laten klinken. Deze klank zal doortrillen in ieder deel van de planeet, naar diegenen die gehuisvest worden door menselijke gastheren en naar diegenen die zich verschuilen in de aardkorst en al diegenen die uitgedreven werden uit hun basis aan de verste kant van de Maan.

Geen enkele Reptilian-entiteit zal toestemming krijgen om hier te blijven en het geluk en het volledige functioneren van gelijk welk wezen op Aarde te verstoren. Er zullen geen uitzonderingen zijn. Ieder mens die weigert om zijn greep op de Duistere Entiteit in zich los te laten, zal merken dat hij die greep niet kan behouden. Hoewel hij het misschien een paar uur kan volhouden, zal het Licht dat uitstraalt van de Centrale Zon en de uitstroom van Liefde van de helers en Meesters die deelnemen aan dit Helende Gebeuren, de Duisternis voor eens en altijd overwinnen – en zij die bleven vasthouden, zullen worden opgelost tot molecules en verdwijnen.

Ik herhaal dit bevel: Er zullen geen Duistere entiteiten achterblijven op Planeet Aarde. Er zullen geen uitzonderingen zijn. Eenieder die volhoudt dat zij nog steeds geplaagd worden door Duisternis, zullen eens moeten kijken naar hun eigen ideeën en overtuigingen, om te ontdekken waarom zij trouw gezworen hebben aan pijn en ellende. Wat zal overblijven voor diegenen die overmeesterd zijn geweest door deze indringers, is de genezing van hun gewenning aan tekort, depressie, onrust, onzekerheid, zelfhaat en verwarring. Het zal vastbeslotenheid en toewijding vergen, om hun eigen innerlijke verbindingen met hun Hoger Zelf en God te herstellen. Wij zullen bemoediging en aanwijzingen geven in deze berichten van mij en van Moeder/Vader God, om u te helpen bij het opnieuw in evenwicht brengen van uw energieën, teneinde de belofte te vervullen van uw briljante Schepper Zelf, sterk, zelfverzekerd en vervuld van het grootse Licht van de Hemel.

Nooit zullen de volkeren van planeet Aarde nog geplaagd worden door inmenging binnen in hen of hen opgelegd door diegenen, die hen wilden schaden en controleren. U zult nu vrij zijn om te ademen, uw eigen gedachten en gevoelens weer zelf in de hand nemen en te beginnen met het tot stand brengen van de Droom die wij hier met zijn allen kwamen bouwen.

Nu pas zal de ware aard van de mensheid voor iedereen zichtbaar worden, want u bent ingrijpend onderdrukt geweest door deze Duistere entiteiten, waarvan er miljoenen zijn. Zij hebben hun aanvallen voornamelijk gericht op de meest krachtige Lichtwerkers, om hen te weerhouden van het vervullen van de wonderbaarlijke werken waartoe zij in staat zijn. U zult nu een Nieuwe Gouden Tijd van creativiteit en goede wil zien opbloeien, zodra al de Energieën van Licht zijn vrijgemaakt, waardoor deze getalenteerde en toegewijde Wezens tot hun volle potentieel kunnen komen.

Dit is waarlijk een nieuwe dag, Geliefden. Wij zijn nu in staat om deze massale heling en het verwijderen van de Duisteren uit te voeren, op een manier waar ieder van u voor uzelf getuige van kunt zijn, waar u ook woont op deze planeet. Overal waar een computer met een internetverbinding beschikbaar is, zal er toegang zijn tot dit grootse gebeuren. Het zal worden opgenomen voor het nageslacht en kopieën van deze opnames zullen beschikbaar komen op BlogTalkRadio.com en op YouTube, om te worden gekopieerd en verspreid over de hele planeet. Iedereen zal uiteindelijk over deze reiniging horen en zal dan ook de reden kennen van deze wonderlijke lichtheid die zij morgen zullen voelen. Iedereen zal de verandering zien en voelen, zelfs als zij zich niet bewust zijn van de oorzaak.

Onthoud deze dag op uw kalender, Geliefden. Dit is de dag waarop alle psychiatrische instellingen overbodig zullen worden, alle ziekenhuizen zullen leeglopen en alle gevangenissen verouderde horrorhuizen zullen worden – om nooit meer bewoond te worden.

Zodra de zielen over de hele wereld ontwaken tot hun nieuwe, innerlijke ruimte, zullen soldaten niet langer meer willen vechten, despoten zullen afzien van hun verlangen om hun volk te domineren en legers zullen hun aandacht gaan richten op wederopbouw en herstellen en het volk hulp bieden, zodat mensen aangenamer kunnen leven.

Men zal een afkeer krijgen van wapens, omdat zij gezien zullen worden als de instrumenten van marteling en vernietiging die zij werkelijk zijn. Niemand zal bekend willen staan als iemand die zich aangetrokken voelt tot geweld en dood; de oude aantrekkingskracht daarvan zal gezien worden als het misleide denken van mensen die onder de invloed stonden van de Duistere indringers, de lagere levensvormen die niet waarlijk konden voelen of denken.

Zij konden niet waarlijk denken vanwege hun neurologische handicap, veroorzaakt door hun ongelukkige beslissing om hun eigen DNA te wijzigen, om hun hart/geest te onderdrukken. Het veranderde hen – duizenden jaren geleden – tot wezens zonder mededogen, zonder een verbinding met Liefde en zonder een verbinding met God.

Als geheel waren zij een uiting van slechtheid. Zij stonden bekend als de Reptilians, de afdeling van Duistere Wezens uit het Orion-sterrenstelsel. Zij die dit project ooit begonnen, beweerden dat zij een machtige leider hadden: Satan – oftewel Lucifer, Gods zoon. Het verhaal werd zo vaak en met een dusdanige overtuiging herhaald, dat de dienaren van de Reptilians onder het commando van de oorspronkelijke Duisteren ervan overtuigd waren, dat zij het leger van Lucifer waren.

Pas toen Lucifer op 27 juli zijn terugkeer aankondigde in een radio-uitzending met Kathryn – opgenomen op BlogTalkRadio.com/HollowEarth – ontdekten de duistere afdelingen de leugen waarmee zij eonen lang geleefd hadden. Het zorgde voor oproer in de rangen van de entiteiten die hun opgelegde taken nog steeds uitvoerden: de mensheid, zowel individueel als in groep, problemen bezorgen.

Zij kwamen erachter dat zij bedrogen, belogen en gemanipuleerd waren. Zij wisten ook dat Lucifer een ware leider was en zij begonnen in te zien dat zij een keuze hadden. Naarmate de energieën op de planeet verhoogden en de Lichtwerkers – die zij probeerden in duisternis te houden – hun trilling gingen verhogen, werd het DNA van de Duisteren weer in werking gezet, net als bij de rest van de mensheid. Zij luisterden naar de stemmen van Lucifer en Gabriëlle die hen naar huis riepen, hen uitnodigden om naar het Licht te komen, om vergeving te ontvangen en terug te keren naar hun rechtmatige plaats bij God.

Toen Prins Reginald, de huidige leider van de Reptilians, hoorde over de terugkeer van Lucifer, besloot hij om het lichaam van de krachtige Lichtwerker die hij had overgenomen, te verlaten. Hij vertrok in de nacht, om te kunnen vluchten en naar Lady Portia te gaan en haar te vragen om een veilige doorgang. Hij was in staat om zijn trilling te verhogen dankzij de tijd die hij had doorgebracht in de aura van zijn gastheer en nam zijn intrek in de keel van onze geliefde Lady Master. Hij nam de uitnodiging aan om te vertrekken, omringd door een team van helers, waarvan ik er één was. Hij gaf zichzelf over en vroeg toestemming om al de leden van zijn ras naar het Licht te mogen leiden.

Reginald heeft vergeving gekregen en wordt aangemoedigd om zijn Licht nog verder te verheffen, zodat alle resten verdwijnen van gedachtepatronen die kunnen leiden tot Duistere handelingen. Hij is naar het Licht gebracht, heeft volledige vergeving gekregen van God en heeft zelf helende behandelingen ontvangen, om hem voor te bereiden op het werk van het terugbrengen van zijn volk naar het Licht. Hij zal vergezeld worden door Lucifer, die hij nu beschouwt als zijn rechtmatige leider, door Gabriëlle, wiens krachtige Baken van Licht hen naar Huis zal roepen en door de Legioenen van Licht – zowel Zij in Spirit, als Zij die op dit moment in incarnatie zijn.

Alle terugkerende Wezens zullen één voor één worden begeleid met de hulp van miljoenen mentoren, die hen zullen begeleiden op hun terugkeer naar Huis. Zij zullen worden verwelkomd, gehuld in de Liefde van Alles Wat Is en naar de helende Lichtkamers worden gebracht om te worden hersteld tot complete Wezens, zoals zij oorspronkelijk geschapen werden. Zij zullen niet langer Duistere Krachten zijn, maar zullen hersteld worden om hun geboorterecht te kunnen uitvoeren: de opdracht om Gods werk te doen, het brengen van Liefde en Licht naar het Melkwegstelsel en daar voorbij.

Verheug u met ons op deze historische Dag van Vrijheid, Geliefden. U heeft gezegevierd over het Duister, door uw trillingen te verhogen, door uw eigen Lichtwerk te doen en door Vertrouwen te houden tijdens deze moeilijke, lange eeuwen van pijn en strijd. U bent uitgestegen boven de uitdagingen en u zult beloond worden met de vreugde van het weten, dat u deze wonderbaarlijke Verschuiving volbracht heeft, waardoor de Duisternis op heel uw planeet verslagen kon worden.

Zoals Vader God het graag zegt: ‘Het is klaar. Het is voltooid.’ Voordat de zon vandaag ondergaat over de beide Amerika’s, zullen de Duistere entiteiten zich gevoegd hebben bij de grote processie van zielen die naar het Licht gaan. Tranen van vreugde zullen de jaren van pijn wegwassen en allen zullen feest vieren door in de straten te dansen, te zingen en elkaar te omarmen. Zie hoe dit zich voltrekt, zodra de mensen ontwaken tot de waarheid. Het zal niet gebeuren in één ogenblik, maar het zal zich vastzetten in de harten en de geesten van de hele mensheid, in dit jaar van onze prachtige Ascentie naar het Licht.

Ik ben Sananda, degene die u gekend heeft als Jezus.

Ga naar www.whoneedslight.org voor informatie over de hierboven vermelde radio-uitzendingen en eerdere berichten.

 

Hoofdstuk 10

Toen dit Ascentieplan dat u nu uitvoert, duizenden jaren geleden werd opgezet, werd het als zeer ambitieus beschouwd. Hoewel er in de kosmos in het verleden vele planeten en vele groepen mensen zich verheven hebben, doen zij dat in het algemeen niet tegelijk – planeten en bewoners tezamen.

Het is gebruikelijk dat een planeet eerst wordt vrijgemaakt van zijn bewoners. Zij gaan dan een tijdlang naar een andere plek om hun lessen te vervolgen, terwijl de planeet zichzelf verhoogt van trilling tot een steeds hoger niveau en uiteindelijk de overgang maakt naar een hogere dimensie. Sommigen hebben dit al een aantal keren gedaan en verblijven nu in een rijk, dat voor u niet zichtbaar is. In andere gevallen hebben de individuele zielen het op zich genomen om zichzelf te verheffen naar een hogere dimensie, waar zij ook verblijven in een dimensie die uw menselijke ogen niet kunnen waarnemen.

U bent bekend met het verhaal van mijn dood en herrijzenis. Dit was mijn Ascentie van planeet Aarde naar de hogere Dimensies. Het was bedoeld om u de mogelijkheid te tonen van een eeuwig leven, met een lichaam dat verheven wordt om uw voertuig te zijn, waarmee u – als u dat wenst – kunt terugkeren naar de lagere dimensies, zonder doorheen de ervaringen van geboorte en dood te gaan. Helaas werd dat deel van het verhaal niet verteld, dus zal ik van deze gelegenheid gebruik maken om het uit te leggen.

Ik ben niet naar onze geliefde Planeet Aarde gekomen om te sterven voor iemands zonden. Dat is een onzinnig idee, aangezien we allemaal – ieder voor zich – verantwoordelijk zijn voor onze eigen handelingen en overtuigingen. Ik kwam om Liefde te onderrichten, heel eenvoudig. Ik wilde mijn eigen Liefde voor de Schepper uiten – en aan anderen tonen dat zij ook soelaas en inspiratie kunnen vinden en een diepe verbinding kunnen hebben met diegenen in Spirit-vorm, die over ons waken en ons helpen in het leven. Ik zag de wreedheid en de hebzucht op de planeet en wou een manier vinden om de mensen weg te leiden van het lijden dat dit veroorzaakte.

Helaas lukte het mij niet, om de opmars van het Reptilian-ras te stoppen. Zij verwrongen mijn leringen door de manier waarop ze de Bijbel hebben samengesteld en nog effectiever, door de manier waarop ze mijn leringen hebben geïnterpreteerd. Mijn discipelen deden hun best om nauwgezet te noteren waar wij voor stonden, maar hun geschriften werden overweldigd door de bijdragen van anderen. Zij hadden als doel om versplintering en exclusiviteit te brengen in plaats van Eénheid, en de erkenning dat wij allemaal Eén zijn.

Ik kwam hier niet om een religie in te stellen; het Christendom. Ik zou geen leringen hebben toegestaan dat mijn volk, de Joden, zouden afscheiden van gelijk welke andere geloven of geloofsovertuigingen. Ik had gehoopt een basis te scheppen, die kon worden opgenomen in alle religies en filosofische standpunten. Het was bedoeld om het bewustzijn te vergroten, ongeacht wat iemands geloof zou zijn. Helaas … ik had de Aarde nog niet eens verlaten, toen iemand die zich Paulus noemde het op zich nam om een energieke evangelisatie-campagne te beginnen, waarbij hij zichzelf aanwees als de Apostel voor de niet-Joden (de Gentiles – V). Zo begon de afscheiding tussen mijn volgelingen en de anderen, die tot op heden nog voortduurt.

Paulus – of Saul, zoals hij bekend stond – kende mij niet, noch begreep hij de diepte van mijn verlangen om Eénheid aan te moedigen tussen rassen, religies en geloven. In plaats daarvan begon hij een kruistocht om zijn eigen versie van mijn woorden te onderrichten, aangepast aan zijn eigen, beperkte kijk op de wereld. Hij was een wrede man, wiens doel het was om mijn volgelingen te vervolgen. Het is juist, dat hij een ‘visioen’ had, waarin ik hem vroeg waarom hij zo vastbesloten was om dit te doen. Er was niets bijzonders aan zijn vermogen om mijn klacht te horen. Velen hebben mijn stem kunnen horen – en veel vaker dan hij. Het overtuigde hem er wel van, om zijn openlijke kruistocht stop te zetten, die als doel had om ons te vermoorden, maar zijn verlangen naar macht en psychologisch geweld eindigde daar niet.

Ik neem Paulus zijn ijver niet kwalijk, noch zijn vernietigende effect op mijn leringen. Hij gehoorzaamde aan de Duistere krachten; in hem woonden Reptilian-entiteiten en hij werd heel sterk beïnvloed door zijn vroegste familielessen. Hij werd lang geleden reeds vergeven en is teruggekeerd naar de familie van Liefde en Licht. Hij zal een belangrijke rol spelen bij de komende Ascentie van de mensheid. Hij is nu zelfs Bevelhebber op één van de grote schepen, die zullen helpen bij het genezingsproces van diegenen die bij ons komen met de eerste golven van hen, die zichzelf voldoende verheven hebben om over te stappen naar de 5de dimensie.

Nu dan, velen van u hebben de indruk gekregen dat de komende gebeurtenis iets is dat u zal ‘overkomen’, omdat u hier op Aarde bent. Men heeft u angst aangejaagd met beelden van grote oorlogen, catastrofaal weer en andere, levensbedreigende gebeurtenissen. Dit is een angstcampagne geweest, opgezet door de Duisteren, om u af te leiden en uw trilling te verlagen, zodat u zichzelf niet voldoende zou kunnen verheffen om naar het Licht te gaan, waar u volledig buiten hun bereik zou zijn.

Ziet u, het Reptilian-ras, dat de controle had over de media en alle andere belangrijke instellingen op de planeet, kon niet hoger komen dan de 4de dimensie. Zij zaten gevangen in hun zelf-geschapen, genetische beperkingen; zij waren niet in staat tot grote Liefde en zij verachtten het Licht. Hun enige verlangen was controle houden over de mensheid en dat deden zij door u in angst te houden. Angst is het tegengestelde van Liefde, dus als u angstig bent, kunt u niet opgaan om u bij de Hemelse Schare te voegen. Het is een heel eenvoudige, maar bijzonder effectieve strategie en het is deze manier van leven, waarvoor wij nu werken om u ervan te bevrijden.

De Reptilians en andere Duistere entiteiten zijn nu verdwenen van de planeet, sinds 22 augustus 2013. U kunt een verslag beluisteren van de grote ceremonie waarin zij de keuze kregen tussen naar het Licht gaan of als zielen oplossen. Bijna 1 miljoen van hen werden gered en gingen vrijwillig naar Moeder en Vader God en de andere Meesters, die hen welkom Thuis heetten. De opname van deze gebeurtenis staat op BlogTalkRadio.com/ ChannelPannel,* iedereen kan ernaar luisteren. Ik was erbij en heb gekeken naar dat indrukwekkende moment, dat het begin aangeeft van een nieuw Tijdperk. Het was waarlijk een keerpunt, waardoor uw Ascentie verder zal kunnen verlopen in een atmosfeer van vrijheid en persoonlijke onafhankelijkheid.

Velen van u waren ‘bezeten’, leden aan de aandoening van het bij u dragen van een Duistere entiteit in uw lichaam. In Spirit-vorm konden zij zich verplaatsen van het ene menselijke lichaam naar het andere, pijn en ziekte toebrengen en – misschien nog wel het ergste van alles – ideeën van wanhoop, depressie en onrust opwekken in hun gastheer. Zij hadden technologieën ontwikkeld om hun propaganda bekend te maken en om iedereen te martelen die tegen hen inging. Zij waren waarlijk de plaaggeesten van de mensheid. Moeder God heeft hierover uitgebreid gesproken in haar berichten aan u, op bovenvermeld radiokanaal en in het bericht dat zij onlangs heeft doorgegeven.

Reginald, de leider van de Reptilians, heeft de verantwoording op zich genomen om zijn volk naar het Licht te brengen en zal een belangrijke rol spelen bij hun herstel en genezing van duizenden jaren lang te leven, als volgelingen van het ingebeelde wezen dat de Duivel – of Satan – werd genoemd. Zij waren er ten onrechte van overtuigd, dat Lucifer hun Duistere Held was. Toen hij openlijk en in tranen zijn terugkeer naar Moeder/Vader God aankondigde en werd ontvangen als een Held van het Licht, was dit voor hen het begin van het einde.

In slechts één korte maand kwam hun rijk van terreur ten einde. Hun leiders zijn verwijderd van de planeet, hun held bleek de leider van hun veronderstelde vijanden te zijn en zij werden uitgenodigd om terug te keren en ontvangen te worden als het gulle ras dat zij eonen lang geweest zijn. De inwerking van dit dramatische slot – de ware Apocalyps – wordt nu pas voelbaar op de planeet. Het zal zich gaandeweg ontvouwen, wanneer mensen ontwaken tot het weten dat zij niet langer onder een enorme onderdrukking leven.

Er zijn nog een paar koppigaards, zoals de Syrische dictator, die mocht blijven als laatste voorbeeld – of duidelijke les – van hoe er met wreedheid zal worden afgerekend, mochten de menselijke overlopers naar het Reptilian-programma – degenen die Kathryn de na-apers noemt – toch beslissen om hun Duistere handelingen door te zetten. Dit zal worden opgelost, zodra hij beseft dat hij niet langer steun geniet, omdat iedereen ‘de geest heeft gegeven’ wanneer het aankomt op het profiteren over ruggen van de armen en het macht hebben over anderen. Er is geen machtsstructuur meer om hen te beschermen en hen immuniteit te verschaffen tegen vervolging. Het ineenstorten van de Toren van Duisternis is nabij.

Dit is uw Apocalyps, Geliefden. Dit is een gebeurtenis die zal leiden tot het dansen in de straten, wanneer de hele wereldbol de Arabische Lente ervaart – de term die is komen te staan voor het eindelijke opstijgen van diegenen die onderdrukt waren, om meer menselijke en leefbare vormen van bestuur te vormen voor iedereen. Zoals verwacht kon worden, ging het gepaard met moeilijkheden en overwinningen, maar het is een krachtige en niet te stoppen kracht ten Goede, die zich gevestigd heeft in de verbeelding van iedereen die naar het Licht streeft. Het zal gebeuren, op Aarde zoals in de Hemel.

Ziet u, de Hemel is een plek van eindeloze Liefde. Er is geen straf, geen oordeel en geen boetedoening. Het is wat u zich zou voorstellen als een democratisch bestuurde, multidimensionele plek voorbij tijd en ruimte. Er zijn geen grenzen aan de mogelijkheid van elke ziel om te evolueren, te leren en tot bloei te komen. Elke creativiteit wordt er gevierd, ieder individu gerespecteerd en alle inspanningen richting Liefde en Licht, worden gesteund door Opperste Schepper en de Verheven Meesters, die zijn Legioenen van Licht zijn. In het Melkwegstelsel dat onze Thuis is, wordt op het bestuur ervan toegezien door Moeder/Vader God, de grote Verlichte Wezens van Pure Liefde, die Alles Dat Is in dit sterrenstelsel geschapen hebben.

U heeft geleerd dat er een Drie-Eenheid van leiderschap is, die verantwoordelijk is voor u hier op Aarde en daar voorbij. Wij zijn Opperste Schepper, de Schepper van alle Scheppers, Moeder/Vader God en ik, Sananda, degene die u in mijn meest recente incarnatie kende als Yeshua ben Joseph. Moeder God staat ook bekend als Sekhmet, Isis, de Keizerin en werd afgebeeld als een leeuwin, de grote Sfinx. Vader God is ook wel bekend als Alcyone, Yahweh, Allah, Shiva en – meer recent – als Zorra. Opperste Schepper is de onzichtbare hand achter de hele schepping, de Bron van Alles en degene die wij eren en liefhebben boven alles. Er is geen omschrijving om Opperste Schepper te beschrijven, zoals hij/zij/het is. Wij eren en aanbidden gewoon onze Schepper, die Liefde is, de bron van alle Licht.

Binnen de grote Kosmos die alle sterrenstelsels omvat – degene die u kunt zien met uw menselijke ogen maar ook de onzichtbare – zijn er vele rassen, vele bewoonde planeten en oneindige energie. Het is deze energie die gestuurd en gebruikt wordt door de vermogende Scheppers, de Goden die al het begin scheppen, alle zielen, alle planeten en sterren. Zij kennen en onderrichten het mysterie van de Schepping en dat bepaalt de hoogte waar iemand staat op de ladder van Ascentie – het vermogen om te scheppen. Dit vermogen wordt als heilig beschouwd, een heilige verantwoording, die alleen gedragen wordt door de Hoogsten der Hogen.

Er zijn vele Duisteren die getracht hebben het vermogen van Schepping te besturen, maar hun inspanningen hebben nooit iets opgeleverd, zoals bijvoorbeeld de poging om op Planeet Aarde wezens te klonen, kunstmatig planten te ontwerpen en de heilige DNA-structuren te manipuleren. Dit zal niet verder gaan, nu de aanstokers van die projecten verdwenen zijn. Bovendien zal de gigantische vergiftiging van Moeder Aarde, door de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen volledig ophouden, omdat het een onheilige inbreuk is op haar heilige lichaam.

Er bestaan al lang technologieën die de plaats hadden kunnen innemen van deze vernietigende praktijken, maar hun gebruik werd verboden door de machthebbers, omdat het hun winsten zou hebben afgezwakt. Deze wurggreep op technologische vooruitgang is weggenomen met het verwijderen van het Reptilian-ras. U zult nu uitvindingen tot bloei zien komen zoals nooit voorheen en uw toegang tot hoogstaande kennis zal geen grenzen kennen, omdat uw Broeders en Zusters van andere sterrenstelsels nu in staat zijn, om hun kennis over ieder aspect van het leven met u te delen.

Niet alleen zullen er nieuwe vormen van energie en vervoer voor u beschikbaar komen. Alle problemen met landbouw, watervoorziening en waterbeheer en alle aangename dingen in het leven zullen in een nieuw licht komen te staan, door de samenwerking met en de inspiratie van iedereen en door de expertise van eenieder die u erom vraagt. Deze samenwerking zal worden aangeboden, maar nooit opgelegd, want dat is niet de manier waarop vredevolle en liefdevolle leden van de Intergalactische Federatie van Licht werken. Uiteraard geeft deze vertaling van hun naam niet het gevoel van vrijheid en samenwerking weer, waar zij voor staan. Het is een organisatie van planetaire leiders uit de hele kosmos, die hun trouw gezworen hebben aan het werk van Opperste Schepper, die de werking van Liefde en Licht is, in het belang van al het Goede.

De Hoogste Bevelhebber van de vloot ruimtevaartuigen die behoren tot de Intergalactische Federatie, is degene die u gekend heeft als Ashtar. Hij verblijft in een ruimteschip in een baan om de Aarde en is heel vaak gechanneld door verschillende mensen, terwijl hij de grote vloot heeft verzameld en geregeld, die gekomen is om u te helpen. Zijn schip, de ‘New Jerusalem’, is mijn thuisbasis geweest sinds mijn laatste incarnatie als Jezus en samen hebben wij toezicht gehouden op de komende Ascentie van Planeet Aarde. Ashtar was ook belast met de bescherming van Moeder Aarde tegen elke invloed van buitenaf, terwijl zij door het proces van haar eigen Ascentie ging.

Ja, er zijn in de lagere dimensies van het Universum nog mensen die een legermacht willen vormen, om de overgang van de hele planeet naar de hogere trillingen te verstoren, maar zij zijn lang niet zo gevaarlijk als zij zelf denken. De Federatie zal altijd vredevolle middelen verkiezen om gelijk welk conflict op te lossen en zij zullen hun aanzienlijke macht niet gebruiken als dat vermeden kan worden. Dit geeft de Duisteren de indruk, dat Wij bang zijn om met hen te vechten, een idee dat helemaal fout is; wij kiezen er gewoon voor om onze kracht niet in te zetten. De IFL heeft actie ondernomen wanneer dat absoluut noodzakelijk was indien een planeet hen daarom vraagt, zoals onlangs nog bij het verwijderen van de Duisteren uit uw midden.

Zo ziet u, u bent volkomen beschermd en behoed door de Legioenen van Licht, die toestemming hebben gekregen van Opperste Schepper, om de opdracht uit te voeren van het helpen van Moeder Aarde en de mensheid, bij hun op handen zijnde Ascentie. Zij zullen helpen, maar slechts in die mate, dat het niet kan worden opgevat als een tussenkomst. Ik wil hier benadrukken, dat dit proces niet iets is wat aan u of voor u kan worden gedaan. Het is iets dat u eerst zelf en vervolgens als groep moet volbrengen, want niemand zal zich verheffen zolang zijn/haar eigen leerproces niet voltooid is.

Dit betekent, dat ieder van u moet leren om de overblijfselen te genezen van de ontevredenheid, boosheid, wraakzucht en angst die u in vele levens verzameld heeft.
Ieder van u moet zijn wapens neerleggen, of dat nu de neiging is tot agressie of de hang naar zelfzuchtige overheersing van anderen. Alle duistere energie moet worden uitgedreven, alle duistere handelingen afgezworen. Velen van u zouden dit beschouwen als ‘nogal een opdracht’. Dat is het ook. Misschien vindt u het eerst moeilijk, omdat u nog maar net bezig bent met wennen aan uw fysieke en emotionele vrijheid, maar Wij hebben vertrouwen in de vasthoudendheid en het grote potentieel dat eigen is aan de menselijke ziel. Wij zijn hier om u te helpen en onze aanwezigheid zal steeds sterker gevoeld worden, terwijl de energie van Licht zich verspreidt over uw planeet.

Verheug u, Geliefden. Uw Apocalyps stond geschreven in de sterren. Het is het einde van de wereld zoals u die kende en de wereld die u kende was er één van Duisternis, oorlog, lijden en onderdrukking door de krachten van het kwade. Niet langer. Nu, in dit jaar 2013 van uw kalender, begint een nieuw tijdperk in het leven van de glorieuze Blauwe Planeet, Moeder Aarde.

U, die ervoor gekozen heeft om nu hier te zijn, allen die kwamen als zielen van verre herkomst uit alle Universa, zullen delen in de triomf en de vreugde die uw lotsbestemming is.

Ik heb er ook voor gekozen om hier te zijn, om te helpen en leiding te geven aan deze prachtige Ascentie, vervuld van Liefde en bewondering voor de moedige zielen, die de broeders en zusters van mijn hart zijn.

Ik ben Sananda, degene die u gekend heeft als Jezus van Nazareth.

De Nieuwe Geschriften zoals gegeven door Jezus/Sananda, genoteerd door Dr. Kathryn E May, PsyD – augustus/september 2013.
Toestemming om te vertalen moet aangevraagd worden bij het channel en goedgekeurd worden door de officiële vertalers van Sananda’s Nieuwe Geschriften. U heeft toestemming om deze teksten te kopiëren en te verspreiden, mits ze gebruikt worden zonder weglatingen of veranderingen in gelijk welke vorm, er geen winst mee wordt gemaakt en met vermelding van de auteur en de website www.whoneedslight.org.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.