NS: Hoofdstuk 23-24

(Deze hoofdstukken zijn nog niet herzien – A)

blauw universum

Hoofdstuk 23

Dit is de week die u zich voor eeuwig zult herinneren. Uw zielewerk heeft u geleid naar de meest opmerkelijke plaats en tijd – de Overschakeling naar de hoogste versnelling, in voorbereiding op uw Aarde-Ascentie. Het is een prachtige onderneming waarvoor wij ons hebben ingezet. Wij komen samen met Moeder Aarde, al de Rijken op Aarde en de hele mensheid om een geheel nieuwe ervaring te scheppen, die door de hele kosmos met grote interesse gevolgd wordt.

Waarom zijn wij aan dit Grote Project begonnen, ondanks de hoge moeilijkheidsgraad? Misschien is het zoals de vroegere beklimmer van de Mount Everest, Sir Edmund Hillary, het zei: omdat het kan. Omdat wij avonturiers, dromers en onderzoekers zijn. Wij hebben dit plan samen uitgedacht, weet u, lang geleden met de medewerking van uw geliefde Moeder Aarde. Zij is uiteraard de spil in dit alles. Zonder haar al even enthousiaste instemming, konden wij niet eens overwegen om iets te doen wat zo gedurfd was. Ziet u, planeten verheffen zich gewoonlijk op eigen kracht, door de beslissing te nemen en zich dan te verheffen naar een hogere dimensie. Maar dit keer niet. Onze overeenkomst is, dat we allemaal samen gaan – de planeet en al haar bewoners – in harmonie.

Dit is een moeilijke taak voor u – u verheffen naar een hogere dimensie – maar ik wil u een idee geven van hoe groot die uitdaging nu werkelijk is voor uw geliefde planeet. Het is gebruikelijk voor een planeet om gewoon doorheen de overgangsfase te gaan en de sprong vooruit te maken terwijl ze beeft, trilt, rond haar as draait en zichzelf reinigt van alles wat achterbleef van voorbije beschavingen. Meestal worden de bewoners gedurende enige jaren elders in veiligheid gebracht. Maar dit keer niet. Wij hebben onder elkaar besloten om een nieuwe manier te scheppen om over te gaan naar hogere dimensies, allemaal tezamen en door dat te doen zullen wij een nieuwe vorm van harmonie brengen in de kosmos.

U heeft allemaal gehoord over het beginsel, dat wij allen onderling verbonden zijn, maar in uw 3D-levens was het helemaal niet duidelijk, hoe diepgaand wij eigenlijk verbonden zijn, hoe krachtig de ene de andere beïnvloedt. Dit verandert, nu de Sluier wordt opgetild en de verbanden tussen oorzaak en gevolg in het dagelijkse leven duidelijker worden. De energieën op de planeet hebben de opeenvolging van gebeurtenissen met actie/reactie tot bijna het nulpunt teruggebracht. Dat wil zeggen, dat er geen ruimte/tijd is tussen de actie en het resultaat. Een glimlach brengt positieve resultaten; een belediging brengt Duisternis over de aanvaller. Het credo: ‘u schept nu uw intenties’ is volledig in werking en wordt met de dag sneller.

U wordt voorbereid op de nieuwe ervaring van het scheppen in de 5de dimensie, waar u in staat zult zijn om te denken en aansluitend te scheppen, als één doorgaande beweging. Het is een oefening voor het spreekwoordelijke: ‘wees voorzichtig met wat je wenst’, waarvan u in de toekomst zult leren houden. Ja, ieder van u die nu op de planeet leeft zal de Nieuwe Gouden Tijd ervaren, indien u wenst in leven te blijven tot de slotakte. Ik zeg duidelijk: indien u in leven wenst te blijven – en dat zeg ik met een reden. U heeft een keuze. U kunt ofwel uw trilling verhogen tot het niveau van 5D of u kunt de planeet verlaten op de gebruikelijke manier, door het stervensproces te ondergaan. Iedereen die nog ademhaalt in deze week van 15 november 2013, zal in staat zijn om nu het Ascentie-proces te voltooien.

Er zullen ook mensen zijn die de planeet verlaten nog vóór de Ascentie, om verschillende redenen. In de meeste gevallen zal dat zijn, omdat het Hoger Zelf niet gelooft dat die persoon klaar is om het proces van incarnatie te verlaten, om in de hogere dimensies te gaan wonen en het beter vindt, als de ziel zijn complete opleiding op een andere plek zal verder zetten. Iedere afspraak die passend is voor de individuele ziel is aanvaardbaar en zal op geen enkele wijze worden veroordeeld. Uiteraard worden wij altijd aangemoedigd om ons uiterste best te doen om te kunnen groeien, maar altijd met dien verstande, dat de motivatie en de goede bedoelingen niet de plaats kunnen innemen van het leven, van vele uitgebreide en uitdagende levens.

Wanneer de eerste golf van Zich Verheffenden zal vertrekken voor hun verjonging en opleiding, zal er een grote verschuiving plaatsvinden op de planeet, want hun terugkeer zal zorgen voor grote verbazing en opwinding. Voor diegenen op de Aarde zal dat onmiddellijk gebeuren. Degene die een verhoogd bewustzijn heeft bereikt, zal plotseling getransformeerd lijken, omdat de reis naar de hogere dimensies plaatsvindt buiten de tijd. Het gehele proces van naar de Lichtkamers te gaan om vernieuwd te worden en de opleiding over hoe te leven in de 5de dimensie – een belangrijk onderdeel van het proces – zullen worden voltooid in wat een oogwenk zal lijken, als dat is waar de Zich-Verheffende voor kiest.

Voor degenen die twijfelen en achterblijven, zal het op magie lijken en wanneer zij ontdekken dat grote aantallen mensen deze magie volbracht hebben, zal dat hun verlangen opwekken om deel te zijn van zulk een verbluffende ervaring. Hoe zou iemand niet nieuwsgierig kunnen zijn over wat er gebeurd is om te komen tot zulk een transformatie? Het zal de grote doorbraak zijn bij het aanleren van hoe de hogere dimensies echt zijn, hoe het was om de transformatie van gevoelens en gedachten te ondergaan die zich voordoen in de Lichtkamers. Uiteraard zullen er duizenden zijn die hetzelfde beschrijven – elk op hun eigen manier – maar het zal onmogelijk zijn om te blijven geloven, dat het niet echt gebeurt.

Ik wil dat ieder van u er absoluut zeker van is dat de tijden veranderen. Er is nu geen weg meer terug. Alle systemen zijn ‘startklaar’. Het werk van St. Germain heeft vrucht gedragen – een nieuwe vorm van voorspoed en vrede zal opbloeien op de planeet in de komende dagen en maanden; mensen die mensen helpen, niet enkel regeringen die proberen om te gaan zonder de fondsen, om zelfs maar de basisdiensten te verlenen aan hun burgers. Macht wordt teruggegeven aan de mensen, van economische- tot politieke macht – want zij zijn één en dezelfde. De luidruchtige propaganda-machine zal steeds minder invloed gaan hebben op de sociale mening, wanneer de mensen ontwaken en in hun eigen hart gaan kijken om hun eigen waarheid te vinden.

Velen van hen die zijn meegegaan in negatieve commentaren, met name tegen het nieuwe gezondheidszorg-programma in de V.S., zijn omgepraat om tegen hun eigen belang te stemmen. Het was een tussenstap op de weg naar universele gezondheidszorg, hetgeen een zinnig idee is, zodra de landen van de wereld eenmaal de fondsen hebben om een meer zorgzame manier van leven te steunen. Het is de enige praktische manier om voor iedereen te zorgen, om de bronnen samen te brengen om te zorgen voor de zwaksten onder u.

U kunt niet verwachten van gelijk welke verzekeringsmaatschappij met winstoogmerk, dat zij zorg zal dragen voor haar klanten, ten koste van haar aandeelhouders. Zoiets druist gewoon in tegen elke logica en elk goed zakenplan. Het gezegde ‘zaken zijn zaken’ is absoluut waar en medische zorg zou niet mogen worden ondergebracht in één of ander zakelijk model. Noch zouden onderwijs of kunsten ondergebracht mogen worden, onder de paraplu van bedrijven die winst willen maken. Zij werden ondergebracht in de wedloop om zoveel mogelijk alle rijkdom af te schuimen, ten voordele van de meest machtigen van de planeet en dat heeft een verstikkend effect gehad op al deze basale, menselijke inspanningen om te scheppen. Dit zal volledig veranderen wanneer u de NESARA-wetten in werking zult zien treden. Ik zal hier niet verder in detail treden, omdat u al spoedig een volledig en grondig onderricht zult krijgen over wat deze wetten inhouden en hoe zij iedereen evenwaardig zullen bevoordelen.

Het is altijd het werk geweest van genezers en spirituele leiders, om zich zorgen te maken over het beleid in hun landen. Uw geliefde Martin Luther King is een recent voorbeeld en uiteraard was ik in mijn leven als Jezus ook een rechtstreekse tegenstander van de Romeinse politieke structuur, welke de vrijheid van het volk beknotte, met name in zijn gevorderde fases. Dit is natuurlijk de reden waarom zovele spirituele leiders vervolgd zijn doorheen de eeuwen, omdat wij opkwamen voor vrijheid.

Het is de psychologische- en spirituele vrijheid van het volk, die zo cruciaal is bij het behouden van politieke vrijheid. Daarom zullen wij de boeken en geschriften – die voor u allen zijn uitgebracht op de website van www.whoneedslight.org – beschikbaar maken voor iedereen in de wereld, tegen een kleine of geen vergoeding. Het boek ‘Who needs Light?’ zal beschikbaar komen als e-boek, evenals de verzameling ‘When God Pinched My Toe’. Wij hebben mensen aangemoedigd om – waar mogelijk – het echte boek van deze geschriften te hebben, maar wij werken nog aan het inbrengen van onze energie en zegeningen in de elektronische versies, zoals wij dat gedaan hebben met de papieren versie.

‘Who Needs Light?’ is het boek dat Moeder God ‘een handleiding voor Ascentie’ heeft genoemd, omdat het zich richt op het terugwinnen van uw psychologische vrijheid. ‘When God Pinched My Toe’ is de verzameling boodschappen van Moeder/Vader God, die zich richt op spirituele ontwikkeling in de context van kosmische Waarheid – De Ware Weg genoemd – en mijn berichten, ‘De Nieuwe Geschriften’, zijn mijn persoonlijke berichten voor de mensen op Planeet Aarde, om de misverstanden en de verstoringen recht te zetten in de boodschappen die werden geschreven (maar niet door mij) over mijn leringen als Jezus. Tezamen vormen zij een Trilogie van Waarheid – de fundamentele informatie die u nodig zult hebben om uw Ascentie te volbrengen.

Wij ontmoedigen u niet om te zoeken naar andere bronnen, om te leren van andere Verheven Meesters, andere planetaire bronnen en andere Rijken. Het is ook belangrijk om iets af te weten van fysica, astronomie en het ecologische samenspel tussen de systemen van de Kosmos. Wat wij hier gegeven hebben, zijn de sleutels voor uw persoonlijke ontwikkeling – en dat is natuurlijk waar het bij Ascentie allemaal om gaat. U moet leren om meer in uw hart te leven dan om te vertrouwen op uw denken, dat eeuwenlang verstoord is geworden door de Duistere invloeden.

Vertrouw in uw hart, luister naar de innerlijke stem van uw eigen Hoger Zelf en wij zullen daar zijn om u te helpen bij elke bocht in de weg, om u te helpen om elk obstakel op uw pad te overwinnen. Kijk naar boven, Geliefden, wij zijn hier nu aan uw hemel, wachtend op onze vreugdevolle hereniging. Wij zullen niet worden omgepraat en wij zullen niets afdoen aan onze toewijding om u te helpen, bij het tot bloei brengen van uw eigen vrijheid en voorspoed.

Zend ons uw gebeden en uw liederen. Wij luisteren, juichen uw harde werk toe en wij zullen hier altijd zijn voor u, in geest dan wel in lichaam. Wij houden onmetelijk veel van u.

Ik kijk uit naar onze komende viering en om uw handen aan te raken en in uw ogen te kijken.

Ik ben uw toegewijde Sananda.

 

Hoofdstuk 24

Geliefden, dit is een tijd van verandering, van Duisternis naar Licht, van lijden naar vreugde, van smart naar feestvreugde. Dit is een tijd, die in uw geschiedenisboeken vermeld zal worden als Het Begin, want het is het begin van de Nieuwe Gouden Tijd.

Mijn hart is vervuld van vreugde, wanneer ik kijk naar het openbloeien van de mensheid, die zo lang gevangen was in Duisternis. U ontwaakt, rekt uw mentale- en spirituele spieren, bevrijdt uzelf van alle dogma, deprimerende oude ideeën en gevoelens en u spreidt uw vleugels om te gaan vliegen.

U, de mensheid, staat in de kosmos bekend als het Schepper-ras, het Ontdekker-ras – en beiden zijn welverdiende omschrijvingen. Diegenen van u die nu geïncarneerd zijn, hebben geen idee van de omvang van het avontuur dat wij samen zijn aangegaan en dat nu in de allerlaatste fase van zijn voltooiing is. Uw voorbereiding op de Ascentie van Planeet Aarde en al haar bewoners, is naar kosmische normen een historische gebeurtenis en het is er één ‘dat in de boeken zal komen’, zoals u het zegt.

Het hele Universum kijkt verwachtingsvol toe, om te zien hoe wij Het Grote Project uitvoeren. Alles is heel zorgvuldig gepland gedurende duizenden jaren, door ontelbare herzieningen, onder het onvermoeibare leiderschap van Verheven Meesters, die vanuit de verste uithoeken van de Kosmos zijn gekomen om ons hierbij te helpen.

In uw oude geschriften wordt nergens verwezen naar ons, de Kumara’s van Venus, die ongeveer 100 000 jaren geleden hierheen kwamen tezamen met de Lemurische beschaving, om te helpen bij de ontwikkeling van het menselijk ras. Zij spreken niet over de vele rassen in uw sterrenstelsel en daar voorbij, die hun DNA hebben bijgedragen aan uw huidige, prachtige combinatie van creativiteit, passie, intelligentie en fysieke kracht – en zij vertellen niets over de honderden of duizenden incarnaties die u ervaren heeft, hier en elders, in de langdurende ontwikkeling van uw zielen. De Duisteren die de macht hebben overgenomen na de val van Atlantis, wilden niet dat u iets wist over uw nauwe band met anderen. Zij hadden liever dat u ervan overtuigd was dat u alleen stond en in gevaar verkeerde. Zo konden zij u overheersen door angst en eenzaamheid.

Wij kwamen helpen tijdens de lange afdaling naar 3D en weer terug naar de 5de dimensie – die toen onze tuin van Eden was en dat nu weer zal zijn.

Wij zagen lang geleden dat Duisternis, verleiding en de aantrekkingskracht van macht en heerschappij, een stevige uitdaging zouden zijn voor de mensheid met haar vrije wil, achter de Sluier van Vergetelheid. Daarom kwamen wij – onder het begeleidende Licht van onze geliefde Sanat Kumara – om u hulp te bieden, om de boodschap te brengen van Gods Liefde voor de mensheid, terwijl u, de dappere zielen die hier geïncarneerd waren, leven na leven doorworstelden zonder de troostende herinnering aan uw Levens tussen die levens in, die u doorbracht in de liefdevolle omarming van uw Hemelse familie.

Wij staan bekend als de Elohim of de Uitverkorenen (hoewel wij allemaal ‘uitverkoren’ werden als vrijwilligers), de 144 000 zielen die hierheen kwamen om de toorts van Liefde en Licht brandend te houden doorheen de tijden, terwijl Moeder Aarde en haar bewoners evolueerden naar Verlichting.

Er waren inderdaad duistere tijden voor ons allemaal, omdat de Aarde één van de moeilijkste en meest uitdagende omgevingen was, waar ambitieuze zielen heen konden komen om hun moed te testen en uit ervaring te leren, hoe te leven in volledig bewustzijn en volledige beheersing van hun gedachten, gevoelens en handelingen.

Wellicht zegt u nu ‘maar dat kan ik toch niet voortdurend doen!’. Ik zeg u, Geliefden, dat kunt u wel. Het ligt in uw oorspronkelijke DNA, dat nu geactiveerd is om volledig bewustzijn te oefenen. Het is een kwestie van oefening; u krijgt hierbij veel hulp en er is nog meer hulp onderweg, namelijk uw liefdevolle Sterren Broeders en Zusters. Iedereen zal worden geholpen, apart en tezamen, als deel van het plan om tezamen Ascentie te bereiken. Geen enkele ziel zal achterblijven.

Ziet u, één van de krachten van een Verheven Meester – die velen van u zijn – is het ontwikkelen van het Beeld van onszelf als Eén, onafscheidelijk. Het maakt niet uit welke overtredingen iemand in zijn leven heeft begaan – de meesten van u zijn ooit wel in een leven gekomen om de aanleiding te zijn voor veranderingen, door uw medemensen te motiveren en te stuwen om in actie te komen tegen onderdrukking, om hen de smaak van vrijheid te laten proeven en om hun karakter te sterken, door te werken voor het Hoogste Goed.

Wij zeggen u: Alles is u vergeven. Keer u naar het Licht. Gebruik nu uw energie om een ommekeer te maken en voeg u bij ons om een wereld te scheppen van welvaart voor allen – zoals u nooit kon dromen. Niemand zal tekort ervaren, niemand zal armoede of eenzaamheid ervaren. Het zal niet nodig zijn om bovenaan te staan, omdat er niemand onderaan zal staan.

Diegenen onder u, die het in dit leven moeilijk hebben gehad om hun dromen van succes en rijkdom te vervullen of die getracht hebben om de wereld een mooiere plek te maken – en die het gevoel hebben dat ze gefaald hebben – het is niet erg, dat u niet altijd succesvol bent geweest. Uw bijdragen – met name die, welke vanuit uw hart kwamen – hebben mee geholpen om ons tot dit onvergelijkbare, succesvolle moment te brengen.
De verbazingwekkende waarheid over uw persoonlijke rol in dit gebeuren, staat genoteerd voor beloning in de grote holografische Bibliotheek van de Kosmos.

U zult allen spoedig de Waarheid kennen over deze prachtige prestatie, waarbij ieder van u een belangrijke rol heeft gespeeld. Er zijn geen uitzonderingen, geen onbelangrijke zielen. Ontwaak, Geliefde Broeders en Zusters! U wordt bemind! U bent nodig! U bent God!

Ja, inderdaad, wij zijn allen dierbare Scheppingen van de Grote. Hoe zouden wij niet uitbundig geliefd kunnen zijn. Hoe zou één van ons vergeten kunnen worden? Dat is onmogelijk.

De Welvaartsfondsen staan op het punt om te worden uitgestroomd naar alle mensen op Aarde. U, uw familie en vrienden zullen eindelijk vrij zijn om te genieten van ons Aardse Paradijs. U zult lachen en zingen en dansen en al heel gauw zult u de jonge kinderen vertellen over ‘De Dag Waarop De Aarde Naar De Hemel Ging’ – en dat niemand meer hoefde te sterven om daar te komen.

Hoe kan ik u met woorden beschrijven, hoezeer het mijn hart raakt om mijn geliefde mensheid te zien, die de beloning krijgt die zij zo rijkelijk verdient? Aan Moeder/Vader God, mijn geliefde Kumara-familie, mijn geliefde Lady Nada, St. Germain en Lady Portia, Ashtar/Athena en onze Galactische Familie (Federatie) van Licht, aan het onvermoeibare ‘Grond Team’ en de gehele Hemelse Schare, bied ik mijn nederige dank.

De Liefde die wij samen hebben geschapen, zal helder branden doorheen de tijden – als een baken voor al Gods schepselen.

Ik ben vereerd om
uw liefdevolle dienaar, Sananda te zijn.

De Nieuwe Geschriften zoals gegeven door Jezus/Sananda, genoteerd door Dr. Kathryn E May, PsyD – augustus/september 2013.
Toestemming om te vertalen moet aangevraagd worden bij het channel en goedgekeurd worden door de officiële vertalers van Sananda’s Nieuwe Geschriften. U heeft toestemming om deze teksten te kopiëren en te verspreiden, mits ze gebruikt worden zonder weglatingen of veranderingen in gelijk welke vorm, er geen winst mee wordt gemaakt en met vermelding van de auteur en de website www.whoneedslight.org.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.