NS: Hoofdstuk 21-22

(deze hoofdstukken zijn nog niet herzien – A)

NS 21-22 kosmos

Hoofdstuk 21

‘Wanneer in de loop van menselijke gebeurtenissen, het noodzakelijk wordt voor een volk om de politieke banden te verbreken, welke hen onderling verbonden hebben’ – de geest van deze woorden weerklinkt in het bewustzijn van al de volkeren op Planeet Aarde, in dit jaar 2013. Ze echoën in het hart van het Amerikaanse volk, door wiens Onafhankelijkheids-verklaring deze woorden geïnspireerd werden, ze duiken op in de bezielende oproepen tot vrijheid in het Midden-Oosten en ze wakkeren de uitingen van hoop aan van de opstandelingen in Afrikaanse landen, waar vrede en waardigheid ongrijpbaar zijn – de geest van de vrijheid groeit. Dit is het jaar van het Nieuwe Begin, Geliefden. Dit is het jaar dat herinnerd zal worden als het begin van de nieuwe vrijheid, van het afgooien van het juk van onderdrukking, hetzij sociaal, politiek, economisch of psychologisch.

Naarmate de gebeurtenissen zich de komende weken gaan ontvouwen, zult u een nieuwe waardering gaan krijgen voor de verbinding tussen deze schijnbaar los van elkaar staande aspecten van het leven. Er zijn bijvoorbeeld kunstmatige afscheidingen tussen de aspecten van opleiding in uw scholen, alsof het leren over maatschappelijke onderwerpen los zou staan van politiek en alsof economie een esoterisch onderwerp zou zijn, dat alleen van belang is voor professoren en de secretarissen van de schatkamers van wereldmachten. Niets staat verder van de waarheid. De hele mensheid zal erover verbaasd zijn, hoe het gezinsleven en het dagdagelijkse welzijn diepgaand beïnvloed worden, bijvoorbeeld door de waarde van de valuta in vreemde landen. De details van internationale handelsverdragen hebben voor u misschien geen belang, maar uw werk, uw voedsel en uw gezondheid worden er toch diepgaand door beïnvloed.

De Sluier van Vergetelheid begint weg te vallen. Velen van u beginnen zich al vroegere levens te herinneren en zij voelen de echo’s van voorbije relaties in hun contacten met mensen in hun huidige leven. Het zal voor u een openbaring zijn om te ontdekken – door uw eigen ontwaken en door het in contact komen met uw Galactische vrienden – dat uw geschiedenis niet is, zoals u geleerd kreeg. Ondanks verbazingwekkende ontdekkingen zoals de onderwaterpiramides van Atlantis, blijven uw wetenschappers elke onthulling negeren, die niet overeenkomt met de beperkte inzichten waar zij aan vasthouden. Het is ironisch, nietwaar, dat het Schepper-ras zo conservatief kan zijn in zijn denken, dat u terughoudend bent om van gedachten te veranderen, zelfs als het bewijs u wordt aangeboden in heldere foto’s, gemaakt door volkomen betrouwbare mensen. Het kan moeilijk zijn om geliefde, aangeleerde denkbeelden los te laten.

Eén van de mythes die blijven hangen in de geest van de mensheid is het geloof, dat iemand die niet van uw planeet is en niet behoort tot uw specifieke soort van mensheid, per definitie raar, vreemd en gevaarlijk is voor u. ‘Buitenaards’ is een vies begrip in uw woordenschat. Staat u er wel eens bij stil wat deze wezens in de schepen, die zo roemrucht door uw hemelen schieten van u denken, wanneer ze u observeren? Wie heeft meer reden om bang te zijn: u die elkaar eeuwenlang heeft gebombardeerd en die verfijnde wapens heeft ontwikkeld om alles weg te vagen, wat binnen de radius van uw Star Wars-technologie komt – of de wezens die u heel stilletjes van op een afstand geobserveerd hebben, in hun verbazingwekkend hoogstaande wonderen van technologische ontwikkeling?

Velen van u die dit lezen, vermoeden al dat gelijk welke beschaving – die duizenden lichtjaren kan reizen om hierheen te komen – wellicht ook emotioneel-, sociaal-, politiek- en spiritueel hoogstaander is dan uw eigen planeet; hoewel deze overduidelijke waarheid voor velen moeilijk te aanvaarden is. U ziet hoogstaande technologie en uw eerste gedachten gaan naar oorlog. Ziet u, dit restant van de Reptilian-ideologie is nog steeds werkzaam in uw gedachten. Het waren de Reptilian-leiders die toezicht hielden op het neerhalen van de paar niet-verborgen schepen, die binnen bereik kwamen. Zij kwamen om contact te leggen en om vreedzaam hun technologie aan te bieden voor het Grotere Goed. Dit resulteerde in de grootschalige doofpotoperatie van een multi-biljoenen dollars kostend programma voor omgekeerd ontwerpen, dat gebruikt werd om nog verfijndere wapens te maken dan u zich zelfs maar kunt voorstellen – en dat duurt nu al meer dan 50 jaren.

Als u niet door de voortdurende propaganda gehersenspoeld was om angst te hebben voor ‘buitenaardsen’, zou het voor iedereen heel duidelijk zijn geweest, dat uw Ruimte Broeders en Zusters hier zijn uit bezorgdheid voor u en voor de veiligheid van het hele Universum. Angst heeft u blind gemaakt voor de waarheid, dat atoomproeven enorme pijn en vernietiging hebben gebracht aan Moeder Aarde en al haar schepselen. Als u niet geoefend zou zijn in het voelen van achterdocht, wantrouwen en angst voor uw medemensen, dan zou u allemaal gehuild hebben en de straat zijn opgegaan om in opstand te komen bij de eerste paddenstoelwolk die aan uw hemel verscheen – in plaats van trots te applaudisseren voor de ‘superieure’ resultaten van uw regering. Evenzo, als u niet opzettelijk bedreigd zou zijn geweest met de hongerdood, dan had u nooit ingestemd met de onheilzame ontwikkeling en het toestaan van kunstmatig geschapen ‘Frankenfoods’ (= genetisch gemanipuleerd voedsel).

Voor hoog ontwikkelde beschavingen doorheen het hele Multiversum is het vanzelfsprekend dat alle voorraadbronnen, alle toegang tot medische zorg, alle onderwijs voor de jongeren en alle natuurlijke grondstoffen gedeeld moeten worden, enkel ontwikkeld worden voor het Grotere Goed – en nooit mogen worden opgepot of privé-bezit mogen zijn. Maar uiteraard is dit een uiting van het Eenheidsbewustzijn van beschavingen, die hogere niveaus van spirituele ontwikkeling hebben bereikt. Het is juist het werk voor Ascentie, om uzelf te verheffen tot een bewustzijnsniveau waarop u het ‘ge-geven’ van Liefde en Licht kunt bevatten, dat bestaat in het Universum als geheel. Enkel hier op Aarde – en een paar andere plaatsen die ook het leven in 3D hebben ervaren – zijn intelligente wezens zo gebonden aan de ervaring van de vijf zintuigen.

Overweeg eens het volgende, Geliefden. Naarmate u uzelf verheft naar een hoger dimensioneel bewustzijn, zult u een wereld binnengaan die wordt bewoond door miljarden anderen; wezens in alle vormen en afmetingen, die het pad van het Eenheidsbewustzijn zijn gegaan door hun eigen inspanningen om zich te verheffen, net zoals u dat nu doet. Zij zijn vrienden, leraren en experten in precies die zaken, waar u zich nu van bewust wordt. Niet alleen wensen zij u geen kwaad te doen; zij zijn doorheen melkwegstelsels, zelfs doorheen dimensies gereisd om hier te zijn, om toe te kijken en u op alle mogelijke manieren te helpen. Sommigen staan genetisch en qua ervaring dichter bij u dan anderen, maar dat maakt niet uit. Allen zijn goedwillend, allen bestaan in Liefde en Licht.

Feitelijk is het zo, dat de Aarde een bevoordeelde positie heeft, omdat zij omringd en beschermd wordt door het Ashtar-Commando. Onze geliefde Broeder Ashtar is de Opperste Bevelhebber van de organisatie, die toezicht houdt op de sterrenschepen van de Intergalactische Federatie van Licht, die hier is om ervoor te zorgen dat geen negatieve energieën, geen invallers van buitenaf, zullen worden toegestaan om inbreuk te maken op uw Ascentie. Ja, er zijn een paar vervelende groepen in de kosmos, gelijkend op de Reptilians die hier in het verleden voor zoveel chaos hebben gezorgd. Dit zijn zonder uitzondering entiteiten van lager trillende dimensies, die enige verfijnde technologie hebben ontwikkeld, maar die niet de wijsheid hebben en niet rijp genoeg zijn, om te weten hoe zij moeten deelnemen aan het samenwerkende en liefdevolle genootschap van de kosmische familie van Licht.

Ziet u, dit is altijd de les die geleerd moet worden door entiteiten in lagere dimensies: dat wezens die verder geëvolueerd zijn ook meer goedwillend zijn dan zijzelf – en dat samenwerking en vriendschap altijd meer opleveren dan brute kracht; wij werken altijd met hen samen, om hen geduld, verdraagzaamheid en Liefde te leren, maar wanneer een planeet in Ascentie is, mag zij niet worden verstoord. Onze Moeder Aarde is eindelijk vrij om zich uit te rekken, zichzelf te reinigen van de eonen van vergiften en vernietiging die zij heeft verdragen – en te genieten van een nieuw tot stand gebracht verbond van hoogtrillende Eenheid met andere planeten. Zij leeft zich uit in de ervaring van Liefde en Licht, welke de 5de dimensie brengt.

Zoals u, heeft ook Moeder Aarde verlangd naar het gevoel van heelwording, dat u nu begint te ontdekken. Zij is gul in haar gaven aan haar menselijke bewoners – maar zij heeft een eigen wil, zo zou u het kunnen stellen. Zij heeft geduldig gewacht terwijl u langzaam ontwaakte tot het besef, dat het nodig is om de gevaarlijke wapens en vernietigende energieprogramma’s uit te schakelen, die zoveel schade hebben veroorzaakt aan haar oppervlakte. Elke explosie, elke boring in de diepten van haar lichaam heeft zij gevoeld, zoals u die zou voelen – met ondraaglijke pijn. Iedere olieramp maakt haar fysiek en emotioneel ziek; iedere chemische vervuiling en het in de lucht brengen van giffen, maakt haar van streek. Zij lijdt, wanneer het planten- en dierenrijk trauma’s ondergaan, want ook dat zijn haar kinderen.

Naarmate u ontwaakt zult u het sterke gevoel van opluchting en vreugde gaan ervaren die uw Moeder voelt, nu u overgaat naar een hoger bewustzijn. U bent hier allemaal bij betrokken, zo kunt u het wel stellen. De milieuactivisten hadden het goed: u zit allemaal in hetzelfde schuitje, hoewel u inmiddels wellicht begrijpt dat de Aarde niet de enige Thuis is die u heeft ervaren.

Als u zich eenmaal verheft naar hogere dimensies, bent u wellicht één van degenen die met de grote schepen terugkeren naar hun thuisplaneet, in de omarming van uw Sterrenfamilie. Als u iemand bent, die gehecht is geraakt aan deze ervaring van het leven op Aarde, heeft u misschien al toegestemd om terug te keren om anderen te helpen, die zich nog niet verheven hebben. Zelfs al zijn wij allemaal afkomstig van plaatsen hier ver vandaan, toch houdt deze bijzondere, kleine planeet ons in zijn greep.

Zij heeft een bepaalde charme, er is een bijzondere schoonheid hier op de Blauwe Planeet. U zou kunnen zeggen dat wij hier onze mooiste tijd hebben ervaren, samenwerkend doorheen leven na leven, ploeterend doorheen de Duistere Tijden, door ontbering en tekorten – naar de ultieme triomf. We zijn geslaagd, mijn Geliefde familie, in onze gezegende inspanning. We hebben voor grote uitdagingen gestaan, maar we zijn Vertrouwvol en in Liefde gebleven.

Nu is de tijd voor ons gekomen, om onze armen uit te strekken naar de hemel, ons te verheugen in onze vriendschap en om de grote Liefde in te ademen van onze Schepper, die naar ons glimlacht met oneindige goedwillendheid. Laten wij ons naar elkaar toekeren in dankbaarheid en vergeving, want elke speler in dit grote drama heeft zijn of haar kans in de spotlights genomen, ten goede of ten kwade. Iedereen heeft bijgedragen aan de grote uitbreiding van kennis en ervaring; ieder is een kostbaar deel geweest in het historische verhaal van de val en de uiteindelijke wederopstanding van Moeder Aarde en haar menselijke kinderen.

Ik feliciteer u, ik waardeer u en ik heb u onmetelijk Lief. Ik heb het gezelschap en de liefde gekend van ieder van u en het heeft een eeuwig verbond van Liefde tussen ons geschapen.

Wij zijn waarlijk Éen.

Ik ben uw Sananda. Ik ben bij u, altijd.

 

Hoofdstuk 22

Ik ben Sananda, degene die u gekend heeft als Jezus.

Het is 8 november 2013. Ik spreek tot u vanaf het dek van de ‘New Jerusalem’, het moederschip van de Galactische Federatie van Licht. Dit is nu al een aantal jaren mijn thuis, sinds er besloten werd dat wij dicht bij de Aarde zouden blijven om toe te zien op het Ascentie-proces en om sturing te geven aan het samenkomen van de duizenden schepen vanuit de verste uithoeken van het Melkwegstelsel en daarbuiten. Ik ben hier in het gezelschap van mijn geliefde Broeder Ashtar, die u kent als de Opperste Bevelhebber van de vloot.

Ik kan u vertellen dat het een genot is geweest, om samen te werken aan dit ambitieuze plan dat wij gezamenlijk ontworpen hebben. Heel vaak heb ik hier ontmoetingen gehad met St. Germain, Moeder en Vader God, Aartsengel Michael en vele anderen, waarbij we alle opties overwogen hebben, uw vooruitgang op aarde bekeken hebben en nieuwe manieren bedacht hebben om u te helpen en te bemoedigen. Ieder van ons heeft zorgvuldig toegekeken, hoe onze Tweeling Vlammen hun werk daar beneden deden. Wij bewonderen hun volharding en hun vermogen om onvoorwaardelijk lief te hebben, ondanks de moeilijkheden en de druk van het leven daar in 3D – zoals wij het genoemd hebben – en wij verlangen naar het moment, waarop wij met hen en met u allen herenigd zullen worden.

Ziet u, zelfs hoewel er voor ons in de hogere dimensies geen tijd bestaat zoals die op Aarde ervaren wordt, willen wij u toch komen bezoeken, uw gezicht aanraken, u omhelzen in eindeloze liefde – en wij voelen de afstand tussen ons, die door de Sluier wordt geschapen. U kunt ons niet zien, ook al staan wij in Liefde vlak voor u. U voelt onze aanwezigheid; soms noemt u onze naam – dat is voor ons een glorieus moment. In onze liefde verlangen wij naar uw aanraking en uw gezelschap, net zoals u verlangt naar ons en naar Huis. Nu het ogenblik van de hereniging dichterbij komt, wordt het gevoel van verwachting nog dwingender.

Ondanks het moeilijke einde dat ik ervaren heb toen ik leefde als Jezus, heb ik oprecht genoten van mijn metgezellen en vrienden tijdens dat leven. Wij stonden elkaar zo na, onze harten verweven, onze liefde zo sterk, dat het mij nog steeds kan ontroeren wanneer ik denk aan die innige momenten die ik daar ervaren heb. Zij die kwamen voor healing lieten ook hun stempel achter. Ik keek in de ogen van iemand die verlamd of ziek was en mijn hart smeedde een blijvende verbinding met hen, die ik me altijd zal blijven herinneren. Er waren vreugdevolle momenten van gelach en plezier met mijn vriendengroep, mijn geliefde Maria Magdalena en de onvergetelijke momenten wanneer ik in de ogen keek van mijn dochter, Sarah. Ik ben dankbaar voor ieder ogenblik dat ik daar heb doorgebracht.

U nadert nu allen het einde van uw levens op Planeet Aarde, zoals u haar gedurende duizenden jaren gekend heeft. Hoewel u verlangend uitkijkt naar de Grote Verandering die u naar nieuwe hoogten van ervaringen zal brengen, verzeker ik u dat u ook met weemoed en genegenheid zult terugkijken op deze levens op Moeder Aarde. Ja, het is moeilijk geweest, maar de grootste triomfen en de meest nauwe vriendschapsbanden bloeien juist op, tijdens strijd en oproer. U heeft allen moeilijkheden ervaren – net zoals u allen vreugde heeft ervaren. Wij zijn strijdmakkers geweest in het meest opwindende project dat u zich kunt voorstellen. Daar gaat niets boven.

Wij hebben het project al deze eonen verder gedragen en het heeft ons hier gebracht, naar dit onvoorstelbare ogenblik in de geschiedenis. Wij staan op het punt om de onthulling te zien van het Welvaartsprogramma, dat een rechtzetting zal zijn van de duizenden jaren van opgelegd lijden op de planeet. Het zal opluchting en een tijdelijke staat van opwinding brengen voor hen, die zich niet langer zorgen hoeven te maken of moeten vechten om te zorgen voor hun geliefden. De latere fasen zullen aankondigingen brengen van onze aanwezigheid hoog aan jullie hemel, ons hart vervuld van liefde en onze intentie gericht op het voorstellen van nieuwe technologieën en nieuwe sociale organisaties, die alle mensen ten goede zal komen.

Het doel van al dat werk is altijd duidelijk geweest. Het gaat niet alleen om het verbeteren van de levensstandaard voor iedereen. Het gaat om het verbeteren van uw relatie met uzelf en uw God. Dit zijn de elementen die u moet ontwikkelen, om uw trilling voldoende te verhogen om u te verheffen met uw vrienden en familie, wanneer u het doel bereikt en u uzelf verheft, rechtstreeks naar de 5de dimensie, met behoud van uw huidige lichaam. Dit keer zal er geen dood zijn, voor diegenen die zielencontracten zijn aangegaan om de Ascentie te ervaren.

Wij weten hoe moeilijk het voor u is, om de betekenis van deze overgang te bevatten. Het is moeilijk om u voor te stellen, dat u uw lichaam meeneemt wanneer u naar de Hemel opstijgt, wegdrijft in de ether om uw nieuwe avontuur te beginnen in de hogere rijken – u bent zo gewend aan uw zware bestaan, stevig geworteld op vaste bodem. Maar u begint toch al de lichtheid in uw wezen te voelen, het gevoel van lichthartige Vreugde en Liefde, die u verheffen naar een rijk waar geen stress bestaat, geen boosheid, geen duisternis – enkel Licht. Dit is uw I AM Aanwezigheid. U voelt het duidelijk wanneer u mediteert, wanneer u uw hart opent voor Liefde en wanneer u luistert naar de internet-healings met Kathryn, mijzelf en vele andere Verheven Meesters, die u verheffen naar een nieuwe ervaring van uzelf.*

U kunt uw Ascentie plannen, Geliefden. U kunt dat doen door dagelijks te oefenen, totdat u de staat bereikt waarin u volledige beheersing heeft over uw gedachten, uw gevoelens en uw handelingen. Volsta niet met enkel maar het ervaren van Oneindige Liefde, een paar keer per dag…. Ga verder en concentreer u op elke ademhaling, elke gedachte en elk gevoel, totdat u in staat bent om uzelf volmaakt af te stemmen op uw Hoger Zelf, dat God is. In die volledig geactiveerde staat zult u merken, dat de wereld inderdaad een prachtige plek is. De mensen om u heen, zelfs diegenen waarvan u dacht dat u ze niet mocht, bieden u de kans om uw Liefde-spieren te oefenen. U zult merken, dat u iedere keer even glimlacht wanneer u een klein kindje of een kwispelende hond ziet; uw ogen zullen de schoonheid zoeken in de minst waarschijnlijke plaatsen.

Dit is de magie van Houding, Geliefden. Een houding van mededogen en vergeving zorgen ervoor dat de hele wereld er zachter, helderder en meer verwelkomend uitziet. Een houding van veroordelende afwijzing zorgt ervoor dat de hele wereld er doods, onvolkomen, lelijk en donker uitziet. U heeft geleerd dat u datgene schept, wat u zich voorstelt. Maar wat u zich voorstelt, wordt bepaald door de houding waarmee u de wereld tegemoet treedt. Treed naar buiten met een houding van opgewekte nieuwsgierigheid en vrijgevigheid – en de wereld zal uw gezelschap verwelkomen. U zult zich nooit alleen of afgewezen voelen, omdat u de mogelijkheden zult zien, overal waar u gaat.

Laat al de druk van de competitie achter u, streef er alleen naar om uw spirituele zelf te verbeteren. U kunt geen medaille of oorkonde winnen, er is enkel het toewerken naar uw eigen hogere niveaus van zijn, wanneer u dichter bij God komt. De beloning is geluk en innerlijke vrede. In plaats van nog harder te werken om te bewijzen hoe toegewijd u bent aan uw baan of het bedrijf dat u tewerkstelt, kijk eens om u heen naar de mensen die uw ruimte delen en doe iets om hun leven aangenamer te maken.

Zoek kleine mogelijkheden om anderen ten dienste te zijn en u zult merken hoe gemakkelijk en vanzelfsprekend u uw plekje in de wereld zult vinden. Ja, er is een plek voor u. U heeft waarde, alleen al omdat u hier bent. Zoek diep in uzelf om de oude waarheden te vinden, de wijsheid die u heeft verzameld uit vele voorbije levens. U zult het voelen, met name op de momenten waarop u wordt aangetrokken tot een nieuwe onderneming of wanneer u merkt dat u bepaalde vaardigheden gemakkelijk aanleert. U bent niet alleen waardig, u bent ook meer ervaren en onderlegd dan u van uzelf had gedacht.

U zult binnenkort merken, dat uw leven op zijn kop staat. Het is een tijd van enorme veranderingen. Niets zal blijven zoals u het kende; alles zal nieuw, opwindend en inspirerend zijn – wanneer u uw hart openstelt en alles benadert met een houding van vreugdevolle verwachting. Elke dag zal u dichter bij uw uiteindelijke doel brengen – de hoge trilling die u doorheen het Portaal zal dragen, naar een nieuw leven en een nieuw begin.

Voeg u bij mij, Geliefden, wij zullen samen naar die triomfantelijke dag van de Ascentie lopen en u zult vrede, harmonie en eindeloze Liefde kennen.

Ik ben uw Sananda.

De Nieuwe Geschriften zoals gegeven door Jezus/Sananda, genoteerd door Dr. Kathryn E May, PsyD – augustus/september 2013.
Toestemming om te vertalen moet aangevraagd worden bij het channel en goedgekeurd worden door de officiële vertalers van Sananda’s Nieuwe Geschriften. U heeft toestemming om deze teksten te kopiëren en te verspreiden, mits ze gebruikt worden zonder weglatingen of veranderingen in gelijk welke vorm, er geen winst mee wordt gemaakt en met vermelding van de auteur en de website www.whoneedslight.org.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.