NS: Hoofdstuk 17-18

(Deze hoofdstukken zijn nog niet herzien – A)

NS 17-18 felblauwe kosmos

Hoofdstuk 17

Er is veel gaande om u heen, in uw eigen leven en in de rest van de wereld. De energieën verhogen, mensen ontwaken en de uitwerking daarvan is voor sommigen verontrustend.

Uw mediakanalen, met name in de V.S., komen nog steeds met verhalen die zijn opgezet om een zo groot mogelijke angst op te wekken, omdat zij nog steeds geloven dat horrorverhalen de meeste aandacht krijgen. Zij hebben niet gelet op het effect van de internetfilmpjes over schattige kittens, waarbij de filmpjes over kittens die hondjes omhelzen en honden die baby’s omhelzen, kunnen rekenen op enorme kijkcijfers. Dat is niet verrassend, toch? Onze harten worden geraakt en onze geest verheft zich bij het zien van een liefdevol gebaar – en zeker als dat afkomstig is uit zulk een onverwachte hoek.

Wij hebben een prachtige gebeurtenis voor u in petto, daarbij zult u de liefdevolle begroeting ervaren van uw Sterren Broeders en Zusters, wanneer zij u in groten getale komen ontmoeten – bijna één van hen voor elk van u op de planeet! Geliefden, ieder van u die zich voorbereidt op Ascentie zal hele mooie dingen leren. U zult niet de sprong van 3D naar de 5de dimensie hoeven te maken, zonder dat u weet wat dat inhoudt. U zult speciale begeleiding krijgen, lessen over hoe u uw trilling kunt verhogen en lessen over wat u kunt verwachten, wanneer u doorheen de poorten binnengaat in het ‘Beloofde Land’.

Diegenen onder u, die in de voorbije jaren de berichten hebben gelezen van Moeder/Vader God en andere Meesters weten hier al van, en daarom zijn zij niet bang voor wat er komen gaat. In feite bent u er zo op gebrand om die drempel over te gaan, dat u merkt dat u ongeduldig wordt – en uiteraard is dat een les voor u, het is iets wat u onder controle moet krijgen – een herinnering aan een overblijfsel uit een stressvol leven, gebaseerd op deadlines en verwachtingen.

Wanneer u eenmaal bent aangekomen in de hogere dimensies, zult u leren wat het betekent om echt vrede te hebben met uzelf, op de meest diepgaande manier. Daar zijn er geen deadlines zoals u die kent, hoewel er voortdurend veranderende gebeurtenissen zijn, die hun weerslag hebben op al het andere. De Ascentie van uw Moeder Aarde bijvoorbeeld – haar beweging richting de hogere dimensies – zal ertoe leiden dat al haar bewoners dringend hun trilling tezamen met haar moeten verhogen, zoals wij u al zo vaak verteld hebben. Dit is werkelijk het plezierritje waar u al die levens op gewacht heeft.

Een groot deel van de ontevredenheid en de ongemakken die u in het voorbije jaar gevoeld heeft, komen door de verhoging van de energieën, die zich voorbereiden op deze enorme overgang, maar die nog niet de langverwachte climax bereikt hebben. U leeft in een snelle wereld, waarin resultaten verwacht worden in ogenblikken of dagen – niet in jaren – maar dit, Geliefden, is een levensveranderende Verschuiving zoals u nog nooit eerder heeft meegemaakt. Ieder van u is in opleiding voor uw eigen Olympische gebeuren – en het zal concentratie en vastbeslotenheid vergen, om uzelf op te stuwen tot de topprestatie die u zult moeten leveren, om de scheiding tussen de 3D- en 5D-ervaring te overbruggen.

Ik bedoel hiermee niet, dat u in een zwart gat zult vallen – juist het tegendeel – u zult verwelkomd worden in de armen van geliefden … eindelijk Thuis. De overgang waarover ik spreek, is dezelfde tunnel naar het Licht die u al zo vaak genomen heeft aan het einde van elk leven. Het verschil is deze keer, dat u uw lichaam met u mee zult nemen – zoals we gezegd hebben. De Olympische prestatie die u zult moeten leveren, is het bereiken van het punt, waarop u 100% uw beste zelf bent – de persoon zijn, waarvoor u hierheen bent gekomen. Uw innerlijk zelf, dat ook de stem is van uw Hoger Zelf in u, dringt erop aan om gehoord te worden. Er is geen grotere vervulling in het leven, dan waarlijk en authentiek het schitterende Lichtwezen te zijn, zoals u geschapen werd.

Dat is niet zo moeilijk als het klinkt. Weer uzelf worden is feitelijk een terugkeren naar het heldere en mooie zelf, dat u als kind was – voordat u eerst geleerd kreeg om niet langer tot uitdrukking te brengen wat u werkelijk voelde en vervolgens om ook niet meer te voelen wat u werkelijk voelt – omdat anderen dat misschien zouden afkeuren. Het is een opluchting, wanneer u de weg terugvindt naar het centrum van uw zijn. Het is even aangenaam als diep inademen, even vredig als het in liefde zijn en even lonend als het bedreven en bekwaam zijn in iets wat u graag doet. Ziet u, dit is het model voor alle verschillende vormen van schoonheid en uitmuntendheid waartoe u, als mensen, zich aangetrokken voelt.

Stel u de schaatser voor, die leert te presteren op het niveau van een volmaakte 10 voor een bepaald onderdeel. Op het moment van zulk een perfectie, denkt de schaatser niet na over hoe hij elke beweging moet maken of waar zijn handen en voeten moeten zijn. Hij bereikt het toppunt van wat hij gedurende duizenden uren geoefend heeft, door het te voelen, door de fysieke patronen en het denken van het brein in elkaar te laten vloeien, waardoor de uiteindelijke prestatie een plek wordt van volkomen vreugde.

U heeft elke dag en elk moment van uw leven uw kennis vervolmaakt van wie u werkelijk bent. U bent misschien af en toe wat afgedwaald, maar in uw achterhoofd, waar uw Hoger Zelf u bleef herinneren aan uw ware aard, heeft u altijd geweten … dit is waarvoor ik gemaakt ben; dit is wie ik werkelijk ben. Zoals de schaatser zijn kunst vervolmaakt, zo heeft u uzelf bestudeerd. Soms vond u een goede coach in een mentor of een leraar die u hielp groeien; soms leerde u door tegen beperkingen en obstakels aan te lopen, die uw vooruitgang vertraagden. Beetje bij beetje heeft u de kunst geleerd om helemaal authentiek uzelf te zijn.

Nu wordt u aangemoedigd om u stevig op deze studies te richten en om uw kunst te vervolmaken, op een manier die nog intenser en meer geconcentreerd is dan ooit tevoren.

Dit is uw bestemming, Geliefden, om het beste voorbeeld van uzelf te worden dat u maar kunt zijn – en enkel u en uw Schepper kunnen weten, wat volmaaktheid precies inhoudt. Geen ouder, geen partner of vriend weten wat uw innerlijke behoeften, talenten en krachten zijn, zoals u dat weet. Een liefdevol persoon die u na staat kan het merken en aanvoelen, door het Licht dat uitstraalt van uw wezen, maar ze kunnen het nooit helemaal omschrijven, want ze zouden enkel maar een momentopname zien en niet het geheel van wie u bent, was en zult worden.

Wat u zult worden, zal u meer genoegen doen dan u zich kunt voorstellen. Woorden kunnen niet omschrijven welke mogelijkheden er voor u liggen. Het feit dat u deze onvoorstelbare ervaring zult delen met nog zoveel anderen, zal het plezier ervan nog onmetelijk groter maken. Dit is het mooiste uur, hier heeft u van gedroomd en op gehoopt. Nu is het aan u om het waar te maken voor uzelf.

Misschien moet u in de komende weken en maanden gaan beslissen of u uw familie en vrienden de weg wilt tonen. Hiermee zult u iets volbrengen in het belang van het hoogste goed voor alle betrokkenen, want uw vreugdevolle prestatie zal de weg banen voor anderen.

Ik wil u verzekeren, dat er geen kwaad zal geschieden aan gelijk wie om u heen, wanneer u zich wenst te verheffen wanneer u er klaar voor bent. Zij zullen uw voorbeeld willen volgen, zodra zij in staat zijn om te begrijpen welk een glorieuze ervaring hen te wachten staat. Uw plezier en uw prestatie zullen hen inspireren om ook het beste in zichzelf naar boven te halen.

U heeft in uw huidige leven een analogie die u zal helpen dit te begrijpen. Wanneer u beslist om naar school te gaan of een opleiding te volgen voor iets wat u graag doet, dan moet u zelf de lessen bijwonen. Niemand kan dat voor u doen, maar wanneer u uw doel bereikt, zullen velen om u heen hun voordeel kunnen doen met uw succes. Het is bijzonder aangenaam om te zien hoe de mensen om ons heen zich verheffen, hun vaardigheden aanscherpen, hun kennis vergroten en gaan presteren op het voor hun hoogst haalbare niveau. Daarom kijkt u zo graag naar sportwedstrijden en daarom trekken de Olympische Spelen, de Wereldbeker, de grote proftoernooien en andere sportevenementen zoveel belangstelling. Daarom is een museum, met daarin de werken van de Grote Meesters, zulk een inspirerende plek; uitmuntendheid in gelijk welke vorm, helpt om uw geest en uw hart te verheffen.

Nu is het uw tijd om uw vleugels te spreiden, om de vaardigheid te vervolmaken van het volledig beheersen van uzelf. Het resultaat is opwindend, fascinerend en vervullend. Volledig alert zijn – u bewust zijn van zowel de innerlijke als de uiterlijke uiting van uw zijn – is een Goddelijke staat om in te leven. Daarom moedigen wij u nu aan, om de God in uzelf te vinden; om Liefde en Licht tot uiting te brengen, door dienstbaar te zijn aan anderen.

De oefeningen die u nu dagelijks toepast, de meditaties die u beoefent en de aandacht welke u nu ontwikkelt voor de behoeften van anderen, dit alles brengt u tot een hoger bewustzijnsniveau.

U heeft bevestigingen geleerd, die u eraan herinneren om de beheersing over uw lichaam, uw gedachten en uw emoties in eigen hand te nemen en te reiken naar uw Hoger Zelf, om één te worden met uw Hoger Zelf. Dit is de weg naar Ascentie, Geliefden. Het is natuurlijk niet voldoende om gewoon de woorden ‘IK BEN sterk, IK BEN Liefde, IK BEN Licht, IK BEN één met Al Dat Is, IK BEN God’ uit te spreken. U moet de bedoeling van die woorden ook voelen. Wanneer wij onze diepste verbinding erkennen met elkaar, met God die in ieder van ons verblijft, dan ontdekken we dat de gevoelens van Mededogen, Liefde, Harmonie, Vergeving, Vrede en Vreugde inderdaad uitstromen, vanuit de essentie van ons wezen.

Zo ziet u, Geliefden, ieder van u heeft het in zich om Liefde te worden, want dat is waarvan u gemaakt bent. Het is een kwestie van evenwicht, het vinden van het ware centrum in u.

Adem, verbind het centrum van uw hart met het centrum van uw brein, vanwaar u omhoog kunt reiken om de verbinding te maken met uw Hoger Zelf. U bent dan in het Licht – uw schitterende Zuil van Licht doordrenkt elke cel met warmte, liefde en aanvaarding. Laat het naar buiten stralen, om u en allen om u heen te omringen. Dit is de basis voor al de vervullende handelingen die uw ware aard zullen tonen – en dat is Liefde.

Ik ben hier bij u, ik adem de Liefde en het Licht dat alles voedt. Voeg u bij mij, loop met me mee. Neem deel aan dit spannende avontuur, waarvoor we allemaal millennia lang gewerkt hebben, zodat we het samen konden ervaren. Laat ons voorgaan op de weg, u en ik. Wees niet bang om te verklaren dat u Eén bent met God, Eén met mij en Eén met al de wezens op Planeet Aarde. Wij zijn op weg om ons doel van Ascentie voor iedereen te bereiken. Wij zullen voorgaan en al de anderen zullen volgen. Kom met mij, Geliefden, dan zullen we dit glorieuze pad samen gaan.

Ik ben Sananda/Jezus en ik ben hier om u te dienen.

 

Hoofdstuk 18

Ik kijk zo uit naar de tijd, waarop ik bij u kan zijn. Dit keer zal het een feest zijn voor ons allemaal. We zullen vrijheid vieren – de vrijheid om uzelf te omschrijven als soevereine wezens onder God, niet gehinderd door de controle van de Duisteren, die iedereen op de planeet in slavernij hielden met hun economische, strak beteugelde bewegingen. Zij hadden de controle over vrijwel elke financiële transactie in vrijwel elk deel van de wereld, daarmee enorme winsten afromend.

Het onontkoombare gebruik van geld om iedere transactie te bepalen tussen de ene mens en de andere, werd hun werktuig om alle handel uit te schakelen, die niet onder hun controle stond. Zoals u weet is bijna de hele wereld nu in de greep van dat programma. Hierdoor kon iedereen belast, geschat en onder toezicht worden gehouden bij vrijwel elke belangrijke stap in hun leven.

Dit onderdrukkende controlenetwerk is ontmanteld en teniet gedaan, omdat het gebaseerd was op illegale transacties. Het wordt vervangen door een geheel ander systeem, dat het spel gelijk zal trekken, zoals u dat zegt. Geen persoon of groep zal nog de controle toegestaan worden over enorme sommen geld, zoals bijvoorbeeld de Federal Reserve Bank in de V.S. dat heeft gedaan. Deze is al ontmanteld en de top ervan heeft ontslag genomen. Belastingen zullen tot het verleden behoren. Die zijn niet nodig, wanneer iedereen toegang heeft tot de onbegrensde fondsen die gecontroleerd werden door het Internationaal Monetair Fonds en de Banken van ieder land, welke er allemaal alleen maar op uit waren om de rijkdommen van hun landen te stelen en op te slaan.

De strop rond de nek van de mensen zal worden weggenomen en u zult uit het oude systeem kunnen stappen – schuldenvrij. Alle schulden zullen kwijtgescholden worden, omdat de meeste van de bankleningen in de wereld toch al frauduleus waren uitgeschreven. Deze illegaliteit slaat uiteraard niet op de onafhankelijke, kleine banken, die werden opgericht door mensen om elkaar te helpen – zoals de microkrediet-programma’s die mensen – geldschieters en leners – contact met elkaar laten houden.

Stel u een leven voor zonder rekeningen die betaald moeten worden, maar waarin ieder mens vrij is om zich – met de hulp van getalenteerde experts – te bekwamen om gelijk welke creatieve onderneming te volbrengen die zij maar kunnen wensen. Alle gemeenschappelijke activiteiten zullen draaien rond het vieren van de vaardigheden en mogelijkheden van zijn leden – en de kracht van creativiteit zal vrijkomen op een manier die onvoorstelbaar was onder het oude systeem. Wanneer niemand nog moet werken in een afstompende baan (die vooral te maken had met het in beweging houden van geld en het papierwerk, waarin die beweging van het geld werden vastgelegd) en vrij zal zijn om uit te vinden, samen te komen met een productief doel en hun buren te helpen. U zult niet langer de druk voelen van te moeten voldoen aan het schema van een baas die ongevoelig of grof is. U zult kiezen wie u wilt helpen en hoe u uw creatieve gaven wilt gebruiken.

Velen van u hebben reeds de basis gelegd voor de projecten die u wilt steunen, gaande van sociale programma’s zonder winstoogmerk, kunstprogramma’s of het verlenen van hulp aan de meest kwetsbaren onder u. Al deze projecten zullen worden gesteund, wanneer hun opdracht werkelijk voor het Grotere Goed is. Zij zullen de eerste ontvangers zijn van de Welvaart-Fondsen, zodat iedereen die het nu moeilijk heeft, hulp zal krijgen.

U bent door de Duisteren geprogrammeerd om te geloven, dat iedereen die arm is ook wel lui en onverantwoordelijk moet zijn. Dit is niet waar. Velen die maar net boven de armoede-grens leven, hebben een leven geschapen waarin zij vervuld zijn door artistiek werk, waarvan zij voelen dat ze ermee door moeten gaan. Er is weinig gedaan om de talenten te erkennen van ploeterende artiesten en musici, met name wanneer hun werk een diepere, betekenisvolle boodschap uitdraagt – en uw cultuur is daarin de verliezer. Succes werd afgemeten aan hoeveel geld iemand verdient. Dit zal allemaal op zijn kop komen te staan, in de Nieuwe Gouden Tijd van Planeet Aarde.

Ik vertel u dit nu, vanwege de Universele Wet die bepaalt wat er komen gaat. Zonder de Visie van de toekomst en uw actieve deelname in het scheppen van de voorwaarden waarover ik spreek, zal de Gouden Tijd niet komen. Het is een gezamenlijke onderneming, ziet u. Wij stellen het ons gezamenlijk voor en het vermogen van onze gezamenlijke energieën schept de wereld, zoals wij besloten hebben dat die moet gaan worden. Enkel op die manier kan er echt verandering plaatsvinden binnen de sociale- en economische structuren van de planeet.

Velen van u zijn al getuige geweest van het ‘wonderbaarlijke’ herstel van hen, die deelnemen aan onze heling-groepen. Het bewijs begint binnen te komen. Chronisch zieken en ‘terminale’ patiënten keren terug tot volledige gezondheid. Wanneer de helende intenties van honderden mensen gericht wordt op de mensen die behoefte hebben aan heling, dan smelten ziekte en gebreken weg alsof ze niet bestaan – en dat is ook zo. Het vraagt moed om de medische wereld uit te dagen om uzelf te genezen, terwijl de dokters u verteld hebben dat er geen hoop is, maar dat is precies wat velen al gedaan hebben.

Een toestand van volmaakte gezondheid is een staat van bewustzijn, die niet erkend of aangeleerd wordt in uw recente beschavingen. Aziatische genezers voeren nog steeds hun oude praktijken uit van behandelingen met kruiden en energieën. Zo helpen zij de mensen om verantwoording te nemen voor hun eigen gezondheid, maar zelfs deze gerespecteerde vakkundigheid wordt vaak aan de kant gezet, ten voordele van de meer directe en ingrijpende Westerse methoden. Nieuwe vormen van heling zullen zich kunnen ontwikkelen, als eenmaal uw medische wereld – die wordt geleid door de fabrikanten van medicijnen, grote bedrijven en groepen met speciale belangen – niet langer mogen meedoen.

Er zijn bijzonder effectieve technologieën ontwikkeld door beschavingen die veel verder gevorderd zijn dan de uwe, welke een combinatie zijn van het beste van elke discipline doorheen de eeuwen. Met name de Arcturiërs – de hoog-geëvolueerde beschaving van Arcturius – hebben bijzonder vooruitstrevende methodes ontwikkeld voor de genezing van het menselijk lichaam. Zij hebben dit niet voor zichzelf gedaan, aangezien zij deze behandelingen niet nodig hebben; hun bestaan in de hogere dimensies maakt ziekten of misvorming onmogelijk.

De Arcturische Meesters doen dit gewoon omdat zij als groep toegewijd zijn, aan het dienstbaar zijn aan anderen en zij in staat zijn om methoden te scheppen die wonderbaarlijk effectieve, genezende hulpmiddelen zijn voor de kwalen van het menselijk lichaam. Zij hebben hun energieën gewijd aan het ontwikkelen van methoden die de mensheid zullen helpen zich voor te bereiden op Ascentie, door het genezen van fysieke gebreken die uw trilling verlagen en u in een staat van ellende houden.

U bent bijzonder gezegend om zulke vrienden van de sterren te hebben, die u hier komen helpen. Hun schepen zijn nu beschikbaar voor u, zij bevinden zich in een baan vlak boven de Aarde. Dit is de plek waar wij samenkomen wanneer wij werken met de heling-groepen: www.BlogTalkRadio.com/ChannelPanel.

Op het Moederschip, dat gestationeerd is in een baan hoog boven de Noordpool, worden wij begroet door Arcturiërs, Moeder en Vader God en tientallen Aartsengelen en Meesters, wiens deskundigheid in de geneeskunst alom bekend zijn. Er zijn hier nu duizenden Arcturiërs om u te helpen en er is geen grens aan het aantal mensen die hulp willen verlenen. Zij zijn er voor u in de groepen die wij leiden, of individueel. U hoeft hen maar te roepen.

U oefent uw vaardigheid met meditatie, nietwaar? Het is belangrijk voor u om dat nu te doen, omdat er nog zoveel voor u te leren valt en zoveel informatie voor u beschikbaar is, wanneer u uw hart en uw geest opent om uw eigen psychische vermogens weer in te stellen. Velen van u hebben die opgegeven onder de druk van een ongelovige en enggeestige cultuur. Durf het aan, Geliefden. Open uw derde oog. Adem zachtjes en aanhoudend door uw brein om al de verkrampte en begrensde plaatsen tot rust te brengen en te verzachten, waar de informatie niet vrijelijk kan stromen vanwege onrust en de druk van de dagelijkse beslommeringen.

Laat het zijn, (Let it be) zoals het prachtige liedje u al aangeeft. U hoeft niet meer bang te zijn dat u de morgen niet zult halen. Sta niet toe dat uw onrust en de opgelegde, eeuwenoude angst u afbrengen van uw weg naar het bijzonder opwindende openen van uw bewustzijn. De voordelen van het ontwikkelen van uw gevoeligheid voor hogere dimensies zijn onmetelijk. Het maakt niet uit dat uw zogeheten wetenschappers (of degenen die hun woorden verdraaien) doen alsof ze niets weten van de etherische wereld voorbij uw vijf zintuigen. De wonderen van het Universum doen zich op eindeloze niveaus voor – niveau na niveau van ervaringen die mogelijk zijn en waarvan u nog niet eens begonnen bent, ze te onderzoeken.

Ga diep in uw onderbewuste – daar in het centrum van uw brein heeft u een kanaal dat er rechtstreeks naartoe leidt – en verbind u met uw Hoger Zelf, zoals wij u dat geleerd hebben. Volg de aanwijzingen van het bewustzijn, die u zullen leiden naar het niveau of de persoon waarmee u wilt spreken – of dat nu een voorouder, een Meester met wie u een persoonlijke band heeft, of uw Bewaarengel is. Wij zijn allen hier om u te dienen en wij zijn dolgelukkig met uw groei.

Dit is het doel van deze boodschappen en meditaties, nietwaar? Uw groei en de groei van het hele mensenras. U heeft geen idee, welk een diepgaande inwerking dit heeft op de wereld om u heen wanneer u naar beneden reikt, uzelf beetpakt en opstijgt om de dageraad te begroeten van de Nieuwe Gouden Tijd die u allen wacht. Verhef uzelf, Geliefden, uit de oude, wanhopige negativiteit die uw wereld en uw denken duizenden jaren lang in zijn greep hield. Het is nu tijd om het wantrouwen, de paranoia en de angst achter te laten. Tezamen zult u al die oude gevoelens en Duistere denkwijzen overwinnen.

Het is niet eenvoudig om uw hele geloofssysteem om te gooien, maar u zult slagen als u werkt met de vele hulpmiddelen die wij voor u geschapen hebben. In het begin waren deze berichten enkel in het Engels, maar nu worden er onder mijn toezicht vertalingen gedaan, om ervoor te zorgen dat de berichten beschikbaar komen in zoveel mogelijk talen. Er wordt nu in ongeveer 14 talen vertaald en in de toekomst zullen er nog meer komen. Als u vaardige of professionele vertalers kent in de minder bekende talen, dan verwelkomen wij hun deelname. Wij willen het goede nieuws delen met iedereen op de planeet. Wanneer ze voltooid zijn, worden de vertalingen op www.whoneedslight.org geplaatst. Wij bieden ze aan zodat ze kunnen worden gedeeld en vragen enkel dat de namen van het channel, de vertaler en de website vermeld worden. Het is heel belangrijk voor mij, dat de vertalingen gedaan worden door de mensen die voor dit doel gekozen zijn en dat er geen ‘robot’ vertaalprogramma’s worden gebruikt – om voor de hand liggende redenen.

Nu, Geliefden, begin met uw dagen te wijden aan uw spirituele ontwikkeling, meer dan aan alle andere activiteiten. Uw naaste relaties en in het bijzonder uw relatie met uw kinderen, zijn een deel van die spirituele ontwikkeling. U hoeft niet lange uren alleen door te brengen in een stille ruimte – dit is geen solo-ervaring. Ascentie is iets dat u uiteindelijk moet bereiken voor uzelf, maar u zult het bereiken binnen de getijden van het leven, in relatie met dierbaren, het Dieren-Rijk en Moeder Aarde zelf.

Weet dat u niet alleen bent. De Ascentie van de mensheid werd gepland binnen het democratische proces van raadpleging en gedeelde ideeën. U nam deel aan die planning en uw stem was nodig om dit heilige project op gang te brengen. Ziet u, er werd unaniem overeengekomen binnen de Raden van de mensheid, dat iedereen zou meedoen, iedereen hulp zou krijgen op elk denkbaar gebied en dat allen aangemoedigd zouden worden om over de finish in de 5de dimensie te geraken – eender wat daarvoor nodig zou zijn.

Natuurlijk, als u om u heen kijkt, dan ziet u dat er nog mensen slapen, zich onhandig vastklampend aan negatieve houdingen van superioriteit, oordeel, schuld en slachtofferrol. Deze koppige houding zal verzachten en vervagen in het aangezicht van de golven van Liefde en Licht, die steeds opnieuw over het Aardse rijk zullen worden uitgegoten, daarmee alle wezens verheffend tot hogere bewustzijnsniveaus. U zult binnenkort getrakteerd worden op de wonderbaarlijke aankondigingen die het voor iedereen op de planeet duidelijk zullen maken, dat alles verandert. De aanwezigheid van onze Sterren Broeders en Zusters zal niet meer ontkend kunnen worden, zodra met luid gejuich en feestelijkheden, de schepen landen.

Wij zijn nu bezig met deze feestelijkheden te regelen, Geliefden, en niemand kan daar meer naar uitkijken dan ik; om te dansen in de straten, de vrijheid uit te roepen voor de hele mensheid en te delen in de glorieuze ervaring van het omarmd worden in Liefde en Licht.

Ik ben hier voor u; Ik ben toegewijd aan de Ascentie van de mensheid en ik zal al het nodige doen om ieder van u te helpen om het doel te bereiken waarvoor u geboren werd. Reik diep in uw hart; voel de vrede die voortkomt uit eindeloze Liefde.

Wij zijn Eén.

Ik ben Sananda/Jezus.

De Nieuwe Geschriften zoals gegeven door Jezus/Sananda, genoteerd door Dr. Kathryn E May, PsyD – augustus/september 2013.
Toestemming om te vertalen moet aangevraagd worden bij het channel en goedgekeurd worden door de officiële vertalers van Sananda’s Nieuwe Geschriften. U heeft toestemming om deze teksten te kopiëren en te verspreiden, mits ze gebruikt worden zonder weglatingen of veranderingen in gelijk welke vorm, er geen winst mee wordt gemaakt en met vermelding van de auteur en de website www.whoneedslight.org.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.