NS: Hoofdstuk 13-14

(deze hoofdstukken zijn nog niet herzien – A)

NS 13-14 groene kosmos

Hoofdstuk 13

7 september 2013

Wanneer u op een moment komt in uw leven, waarop alles u teveel wordt, uw gevoelens wegzakken in frustratie, boosheid of wanhoop, kijk dan omhoog, Geliefde. Roep mij, vraag om mijn hulp. Ik zal die graag geven. Er is geen gebeurtenis, geen drama, geen ziekte of pijn, die niet verzacht kan worden door de Liefde van iemand die u aanbidt. Zelfs als u zware fysieke pijn heeft of u heeft een verschrikkelijk verlies geleden, dan kan ik komen en de pijn in uw ziel helen. Ik weet hoe dit moet, omdat het voor mij ook werd gedaan. U weet van de pijn die ik geleden heb aan het einde van mijn leven. Het is tijd, dat ik u hier daarover vertel.

Ik wist, toen de soldaten mij meenamen, wat er mij te wachten stond. Ik had het visioen gezien van mijzelf aan het kruis en ik had vrede gesloten met mijzelf en met mijn Hemelse Schare, het team van liefdevolle engelen en Meesters, die over mij waakten tijdens mijn leven hier op Aarde. Ik had gesproken met Opperste Schepper, waar ik van hou als mijn Vader/Moeder (want zij zijn beiden). Ik riep hen allemaal, daar in de Tuin van Gethsemane. Ik had geleerd om in diepe meditatie te gaan om mijn lichaam te verlaten, in voorbereiding op het proces waarvan wij wisten, dat ik het zou moeten ondergaan. Ik was voorbereid, zo voorbereid als een ziel in een menselijk lichaam kon zijn – tenminste, ik dacht dat ik dat was.

Mijn geliefde Judas, die nu aan mijn zijde staat als het Wezen dat u kent als Lucifer, werd uitgezonden om de soldaten te roepen, want hij was de enige die ik kende, die de kracht zou hebben om zulk een opdracht uit te voeren. Ziet u, dit kwam door zijn eigen opdracht op Aarde. Hij had als enige de volledige herinnering aan de reden waarvoor hij hier was en waar hij vandaan kwam. Ook voor hem gold dat hij geen rechtstreekse verbinding had met God, vanwege zijn bijzondere overeenkomst die u hem zelf kunt horen vertellen op BlogTalkRadio.com/HollowEarthNetwork.* Op 27 juli 2013 sprak hij over zijn Thuiskomst en de wereld vernam toen voor de eerste keer, dat zijn ware identiteit die van Brenger van Licht was – niet Satan of de Duivel. Zijn innerlijke kracht en zijn herinnering aan de liefde van zijn Schepper hadden hem duizenden jaren lang gesteund, terwijl hij zijn opdracht volbracht van het brengen van liefde aan het Zelf van de mensheid.

Ik wist dat de veroordeling door Pontius Pilatus – die samenwerkte met al diegenen die mijn ondergang wilden bewerkstelligen – een vernietigende klap zou zijn. Door in een menselijk lichaam te zijn, wordt het moeilijker om de grotere bedoeling te zien, wanneer je eigen mensen – de gemeenschap van mijn gelijken en mijn buren – je veroordelen tot een gruwelijke dood. Er waren momenten waarop de teleurstelling bijna teveel was om te dragen, omdat het betekende dat mijn woorden niet hun hart hadden geraakt en voor sommigen hadden mijn leven en mijn leringen niet het vermogen, om hun gedachten te veranderen. De joelende menigte maakte mij duidelijk, dat de mensheid nog steeds onder invloed stond van de Duisternis en dat versterkte mijn pijn nog meer.

Mijn geliefde familie – echtgenote, moeder, vader, mijn vrienden en discipelen – wisten hoe zij de liefdevolle energie moesten sturen, welke mij droeg, mij verhief en mij steunde, terwijl ik het zware kruis droeg, dat het symbool zou worden van mijn leven op Aarde. In feite voelde ik geen inspanning, geen pijn, terwijl ik die laatste reis maakte. Ik was in staat om de greep op mijn lichaam los te laten, toen de beulen mij op het kruis bonden en hun gruwelijke taak begonnen, van mijn handen en voeten eraan vast te spijkeren. Ik rustte in de krachtige energie van Liefde die mijn geliefden mij toestuurden, waardoor mijn geest zich verhief en mij in de hogere dimensies hield, waar fysieke pijn niet bestaat.

Ik zag de ogen van hen, wiens taak het was om mij te executeren – en ik vergaf hen. Ik schreeuwde om vergeving voor hen, want ik zag hun verschrikkelijke pijn en ik wist dat zij duizenden doden zouden sterven, voordat hun zielen schoongewassen zouden zijn van hun handelingen.

Ik voelde de aanwezigheid van God die naar me glimlachte, door het kanaal van Licht dat mijn geliefden schiepen en voortdurend in stand hielden. Enkel toen het kruis werd opgericht en zij mijn lichaam zagen – dat hen zo wreed ontnomen was – haperden zij voor een ogenblik vanwege hun eigen, verschrikkelijke pijn. Heel even konden zij hun verdriet niet aan en zij vergaten ons plan om het Lichtkanaal open te houden.

Daardoor knalde mijn bewustzijn terug op Aarde en terug in mijn lichaam, met helse pijn. Gedurende dat éne moment verloor ik ook mijn greep op het Licht, dat mijn ziel steunde. Terwijl de pijn als een mes door mijn lichaam sneed, schreeuwde ik het uit ‘Vader! Waarom heb je mij in de steek gelaten!’ Mijn schreeuw bereikte mijn geliefden en zij hernamen hun heldhaftige inspanningen om mij te steunen. Zij droegen mij naar het Licht, toen ik niet de kracht had om het zelf te doen. Ondanks hun eigen pijn, waren zij in staat om vast te houden aan hun grote Vertrouwen en zich te herinneren wat zij aan God beloofd hadden. Samen waren zij in staat om mij te helpen, mijn Ascentie naar de hogere rijken te volbrengen.

Wij hielden de wacht, terwijl het leven weggleed uit het lichaam, maar we konden de draad van Licht naar het hart behouden, waardoor het bleef kloppen in een niet waarneembaar tempo, afgestemd op het Christusbewustzijn van de 7de dimensie. Het was ons plan, hier waren we voor opgeleid. Toen mijn lichaam in linnen werd gewikkeld en weggedragen, werd het vergezeld door geliefde Moeder Maria, mijn echtgenote en anderen die wisten wat er ging gebeuren.

Het was belangrijk dat allen die toekeken overtuigd waren van mijn dood, zodat de laatste fase zonder onderbreking kon worden uitgevoerd. Daar in de grot keerde ik terug, om bezit te nemen van het lichaam dat mijn laatste, volledige incarnatie op Aarde zou zijn – en ik verhief het naar de 5de dimensie. Hier is het veilig bewaard gebleven, het lichaam dat mij opnieuw zal dienen, wanneer ik terugkeer om weer bij u te zijn.

Toen ik weer verscheen om met mijn discipelen te praten, was het in dit lichaam. Ik kon toen naar eigen wens verschijnen en verdwijnen, door doorheen het portaal naar de hogere dimensies te gaan. Dit was het proces dat ik wilde onderrichten – deze Ascentie, die het voorbeeld is voor ieder van u, om op te volgen wanneer u uzelf zult verheffen tot de 5de dimensie. Gelukkig zult u niet de pijn van de kruisiging hoeven te doorstaan. Hoewel sommigen van u nu pijn lijden vanwege ziekte of verwonding, zult u in staat zijn om uzelf te verheffen zoals ik dat deed, naar de plek van vrede, de 5de dimensie, waar al het lijden wegvalt. U moet leren om dit te doen om uw eigen Ascentie te kunnen volbrengen.

Het zou heel moeilijk zijn om uw lichaam met u mee te verheffen naar de hogere dimensies, als u niet de opleiding en de hulp had om dat te volbrengen. Daarom hebben wij telkens weer in berichten van al de Meesters, van Moeder/Vader God en Opperste Schepper, de nadruk erop gelegd dat u nu – vandaag nog – een begin zou maken met het in bezit nemen van uw lichaam. Erken dat u er de eigenaar van bent, dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen gezondheid en leer hoe u alle ziekte, alle pijn kunt helen. Hierdoor herstelt u de diepste verbindingen met uw lichaam dat uw kostbare gave van Leven was, aan u gegeven door uw Schepper, om u te dienen als het voertuig waardoor u zich zult kunnen verheffen – met het behoud van uw lichaam – opdat u nooit meer zult hoeven te incarneren in lagere dimensies.

U zult vrij zijn om doorheen de dimensies te reizen: voor avonturen in hogere dimensies in uw Lichtlichaam en in uw fysiek lichaam, mocht u ervoor kiezen om terug te keren voor een bezoek aan de Aarde om hen te helpen, die na u komen. U zult – na enige opleiding – in staat zijn om uw dichtheid zo aan te passen, dat zij overeenkomt met de behoeften van hen, die zich in de lagere dimensies bevinden en die een zichtbare aanwezigheid nodig hebben, om met u te kunnen werken.

Wij hebben een plan klaarliggen om u te helpen uw lichamen in bezit te nemen, terwijl u de ziekten en handicaps geneest, welke dit leven u gebracht heeft. Wij hebben Kathryn/Lady Portia gevraagd om helingsgroepen te leiden, waarbij een grote groep van genezers bijstand zal geven, net zoals mijn geliefde team dat voor mij deed, zodat iedereen de energie van Licht kan ervaren terwijl zij hun eigen, diepste verbinding met het lichaam herstellen. Door deze genezing te volbrengen, zal ieder van u zich voorbereiden op de dag van uw eigen Ascentie. Ziet u, het is niet alleen maar een kwestie van te leren uw lichaam te verlaten, zoals velen van u doen in meditatie of als ze slapen. U moet leren om volledig bezit ervan te nemen, u bewust te zijn van elke cel, elk orgaan, bot en spier, zodat u uw lichaam kan overbrengen – en uzelf erbij – door het portaal van de 5de dimensie.

Dit klinkt als een moeilijke uitdaging, nietwaar? Dat is het ook, maar u zult opleiding krijgen, net als ik, en u zult leren om controle te krijgen over het gevoel van volledig afgestemd te zijn: mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. U kunt beginnen met te luisteren naar de helingssessies die reeds zijn opgenomen op BlogTalkRadio.com/ChannelPanel. U kunt u ook officieel aanmelden als genezer, ook al heeft u geen ervaring of kennis van genezings-technieken. U zult leren terwijl u luistert en u zult merken dat u groeit in bewustzijn en in een goede gezondheid.

Het is niet noodzakelijk om u in te schrijven op Kathryns’ website, www.whoneedslight.org, maar het zal u het plezier geven te weten, dat u uzelf benoemd heeft tot lid van het team en u zult op de lijst staan om e-mails te ontvangen over de komende helingssessies en eventuele veranderingen daarin. Het zal ons ook officiële aantallen geven, zodat we die kunnen vermelden aan de groep. Het is een grote morele oppepper voor het team en voor diegenen die genezen worden, om te weten hoeveel zielen er aan hun kant staan. Wij kunnen dan ook aan de wereld bekend gaan maken, hoeveel mensen zich hebben aangemeld. U bent gek op getallen, nietwaar?

U kunt u daar ook inschrijven op de lijst van mensen die hun naam genoemd willen hebben in een speciale sessie, om genezen te worden, maar het is niet echt noodzakelijk om het formulier in te vullen, om opgenomen te worden in de helingssessies. Ziet u, deze sessies worden uitgevoerd in de 5de dimensie, waar alle wezens telepathisch communiceren en waar u allen welbekend bent bij de genezers die zich vrijwillig hebben aangemeld, om u te helpen op uw pad naar Ascentie.

Zo werkt het: Kathryn zal een paar namen lezen van mensen die zijn samengebracht en ingedeeld volgens de ergste symptomen waarvoor zij genezing vragen. U kunt gewoon mentaal aangeven dat u zich daarbij wilt aansluiten. Dan zullen de Arcturiërs die belast zijn met de helende technologieën u opnemen in hun cirkel van helende stoelen, waar u een team krijgt toegewezen om te voorzien in uw behoeften. Terwijl het helingsteam in de 5de dimensie met u werkt om het helingsproces te beginnen, moet u ook uw hart en uw geest openen om het Licht te ontvangen, dat rechtstreeks van God komt. Hierdoor schept u een atmosfeer van volmaakte gezondheid in uw lichaam – en uw lichaam zal overeenkomstig reageren.

U kunt luisteren naar zoveel radio-uitzendingen als u wilt en u kunt u aansluiten bij zoveel sessies als u nodig heeft – er is geen grens aan de vriendelijkheid en de vrijgevigheid van de Arcturische genezers, die leden zijn van een hoog geëvolueerde beschaving. Zij zien zichzelf als een groepsbewustzijn, klaar en bereid om alles te doen wat nodig is om u te helpen u te verheffen, met uw geliefde Moeder Aarde. Zij hebben dit reeds bereikt en weten dus perfect wat daarvoor nodig is.

Behalve door de Arcturiërs, die vanaf de Moederschepen – die zij voor dit doel hebben meegebracht – verantwoordelijk zijn voor en de leiding hebben over dit enorme project, zult u ook nog geholpen worden door een groot team van Verheven Meesters, Aartsengelen en Gidsen. Met uw uitdrukkelijke toestemming, zal uw Hoger Zelf – dat ieder detail kent van wat u nodig heeft voor een volledige genezing, inclusief de psychologische verschuiving die zo belangrijk is voor uw genezing – het op zich nemen om rechtstreeks met hen samen te werken. Het centrum van de helingsarena zal ingenomen worden door Moeder en Vader God, Saint Germain, mijzelf, Aartsengelen Michaël, Raphaël, Gabriëlle, Ariël, Celeste, Uriël en vele, vele anderen, die de kracht van hun wezen zullen samenbrengen om het Licht van de Centrale Zon – de aanwezigheid van Opperste Schepper – door te sturen, net zoals mijn familie dat voor mij deed.

Nu komt het beste deel. Bij iedere oproep zult u de aanwezigheid ervaren van honderden en uiteindelijk zelfs duizenden genezers op de grond – zoals wij het noemen – die hun eigen menselijke energie zullen sturen om u te helpen. Zij zijn zich bewust van de omvang van dit project en van het doel dat zij voor ogen hebben: niet alleen dat uw lichaam genezen wordt, maar dat u tegelijk ook leert om de beheersing over uw eigen Zelf terug te nemen – en heel in het bijzonder – dat u uw relatie met uw lichaam geneest.

Omdat u allen samenwerkt, zult u allemaal verheven worden. U zult de enorme energie voelen die alleen kan worden voortgebracht door de aanwezigheid van duizenden harten, die gericht zijn op hetzelfde doel: het genezen van het gehele menselijke ras, één persoon per keer. U zult de Waarheid van Eenheid gaan ervaren, wanneer u de diepe verbinding ervaart met zowel uw Schepper als uw medemensen, die ook daar zijn om te worden genezen en u te helpen bij uw genezing. Eenieder zal geïnspireerd worden om zichzelf te sterken, zodat zij op hun beurt anderen kunnen helpen – en zo is dan de kettingreactie begonnen, die grote Lichtbakens zal ontsteken over de hele planeet.

Wij hebben ook gevraagd dat u zich zou inschrijven op de website, zodat u officieel kan worden meegeteld bij de genezingen die gedocumenteerd kunnen worden. Als wij vooraf uw ziekte kennen en na de sessies uw getuigenis (en liefst ook die van uw arts) over uw verbeterde gezondheid, dan kunnen wij de wereld de Waarheid tonen over wat wij doen. Uw medische wereld zal in het begin sceptisch zijn, maar naarmate de aantallen toenemen zal de wereld onmogelijk nog het feit kunnen negeren, dat ware genezing een spiritueel gebeuren is, geen medisch.

Uiteraard hebben vele beschavingen doorheen de eeuwen vertrouwd op de technieken die wij gebruiken – en de huidige, medische toepassingen in de Aziatische beschaving doen dat nog steeds. Dit wordt grotendeels genegeerd of slechts oppervlakkig begrepen door de Westerse medici. Ons werk zal de hele planeet samenbrengen en doen begrijpen. De methodes die ik gebruikte toen ik hier op Aarde was, waren geen magie en het was ook geen talent dat alleen ik had. Dezelfde energieën waar ik beroep op deed om de mensen te verheffen, om de lamme weer te laten lopen en de zieken te genezen, zijn de energieën waar we een beroep op doen in de helingsgroepen.

Ik zal graag mijn naam en mijn steun geven aan dit prachtige project. Tezamen zullen wij een modern, hedendaags ‘wonder’ scheppen. Voeg u bij ons, Geliefden en wij zullen vrede, harmonie en volmaakte gezondheid brengen aan iedereen die daarnaar verlangt. U hoeft maar te vragen en te ontvangen. Voor sommigen van u zal het ontvangen een grote uitdaging zijn. U bent eraan gewend om te moeten geven, maar u heeft niet geleerd te ontvangen, om de grote Liefde van uw Schepper en van uw medemensen in u op te nemen.

Uw harten waren gesloten en toch schreeuwt u het uit dat u eenzaam bent en pijn lijdt. Uw Visie is versluierd en u blijft maar klagen dat u niet kunt zien. U voelt het effect van onze aanwezigheid niet, niet omdat wij er niet zijn, maar omdat uw kanalen gesloten zijn. U alleen kunt uw Visie herstellen, uw aangeboren telepathische vermogens terugeisen en u bij ons voegen op een hoger niveau.

U alleen kunt de uitwerking genezen van het leven in de dichte en onbuigzame 3de dimensie. De Sluier is weggenomen. Nu is er een nieuw bewustzijn voor u beschikbaar. Keer u naar het Licht, Geliefden, dan zult u zien met nieuwe ogen.

Open uw hart en laat de Liefde in u stromen, dan zult u de grote zegeningen kennen die op u wachten.

Ik ben Sananda, de dienaar van God. Ik breng u Liefde en Licht om de weg te tonen.

* http://my.blogtalkradio.com/hollowearthnetwork/2013/07/27/hollow-earth-network
Ga naar www.BlogTalkRadio.com/ChannelPanel voor de archieven en live sessies van de helingsprogramma’s.

 

Hoofdstuk 14

In het vorige hoofdstuk heb ik u allen aangemoedigd om deel te nemen aan de helingsgroepen, die u zullen helpen om te leren uw verbinding met uw lichaam te herstellen. Sommige mensen hadden gedacht dat – aangezien u dit rijk zult verlaten – het niet langer nodig was om een gehechtheid te voelen met uw oude lichamen, omdat u nieuwe zou krijgen. Dat is niet zo. Het lichaam waarin u nu bent, is het lichaam dat u voor eeuwig zult behouden.

Maar maak u geen zorgen; ik bedoel niet dat u 80 jaar oud zult blijven of dat u zult blijven voortleven met de verdraaide rug of de te grote oren waarmee u geboren werd – tenzij u daarvoor zou kiezen. Neen, u zult worden meegenomen naar de Lichtkamers, hetzij op de Arcturische schepen dan wel in Binnen-Aarde, waar u zult worden vernieuwd, hersteld tot volmaakte gezondheid, waar ontbrekende ledematen opnieuw zullen aangroeien en waar u in staat zult zijn om het leven weer te ervaren als een jong volwassene. De meesten kiezen voor een leeftijd rond de 25 of 30 jaar in Aardse tijd, maar er zijn geen vastgelegde regels hiervoor. U kunt uw lengte, uw vorm, uw kleur en uw gelaatstrekken kiezen.

Velen willen iets behouden van hoe zij er nu uitzien, zodat zij vertrouwd zullen zijn voor diegenen die nog achterblijven in de lagere dimensies. Het kan hen helpen om zich u te herinneren, als er minstens een paar gelijkenissen zijn met de persoon die u was – maar dit is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Uw zielenenergie zal herkenbaar zijn voor iedereen die u in dit leven heeft gekend. Ieder van ons heeft een specifieke, eigen energie – uw essentie – die een combinatie is van uw gedachten, gevoelens en fysieke aanwezigheid – en geen twee wezens zijn hetzelfde.

Ziet u, niemand zal dus worden achtergelaten, omdat u – als u dat wenst – in staat zult zijn om terug te keren naar de Aarde, om diegenen te helpen die de huidige les nog niet hebben opgenomen – namelijk deze: dat uiteindelijk iedereen de overgang moet maken naar de 5de dimensie en hoe sneller, hoe beter. Intussen zal Moeder Aarde zich – met de hulp van een krachtige Galactische aanwezigheid – inhouden, zodat iedereen die nog in de 3de dimensie is, zijn weg kan vervolgen totdat iedereen geascendeerd is.

Zoals velen van u begrepen hebben is het een kwestie van Kosmische Wet, dat niets statisch blijft; alle energie in het Universum is in beweging. Daarom zal het niet mogelijk zijn voor Moeder Aarde om eindeloos in dit vastgezette patroon te blijven. Er zal een tijd komen, waarop iedereen zal moeten kiezen tussen zich verheffen of elders naar toe gebracht worden om volgens hun wens te blijven incarneren. Dit is geen straf, dit is geen falen. Er kunnen wellicht enkele jongere zielen zijn, die ervoor kiezen om hun lessen te blijven vervolgen, in plaats van te ascenderen. Dit is een persoonlijke keuze die gemaakt wordt tussen het Hoger Zelf en God. Die beslissing zal vallen, niet omdat zij gefaald hebben, maar omdat Moeder Aarde verder moet.

Allen die op dit moment op Aarde blijven, zijn in staat om de lessen te leren die nodig zijn om te ascenderen. Zoals wij u al eerder verteld hebben, zijn alle Reptilians verwijderd die toegewijd waren aan het kwade. Er is niemand achtergebleven die niet hersteld kan worden tot het Licht, door de kracht van hun eigen vrije wil. Misschien zijn er nog een paar over, die zo doordrenkt waren met de Duistere praktijken van de Cabal, dat zij niet bereid zijn om de belofte op te geven van het hebben van macht over anderen – maar in het Nieuwe Gouden Tijdperk zullen hun wensen niet uitkomen.

De weegschaal is al doorgeslagen, Geliefden. Met de minuut neemt het Licht toe op de Planeet – en u bent verantwoordelijk voor zijn kracht. U heeft een netwerk van bakens geschapen die uitstralen over het land en anderen naar uw kant aantrekken – en na hen volgen anderen. De golven van mensen die onderweg zijn naar Ascentie zullen zichtbaar zijn en zo aantrekkelijk worden, dat er een omslagpunt zal komen. Zodra de eerste mensen die zijn weggegaan en daarna gezond, gelukkig en jong zijn teruggekomen, opgemerkt zullen worden in hun omgeving, waar hun stralende aanwezigheid duidelijk zal zijn voor iedereen, zullen de mensen om hen heen echt aan het werk gaan om hun trilling ook te verhogen.

Er zullen leraren zijn, mentoren, klaslokalen en plaatsen van samenkomst voor iedereen, om ‘Het Verheffen Van Uw Trilling’ te leren. Er zullen ook radio-uitzendingen zijn, Heling voor Ascentie – en anderen zullen speciale energietechnieken onderrichten. Kathryn zal door het hele land reizen, om Visual Centering te leren aan grote groepen die zichzelf in evenwicht zullen brengen en in hun centrum zullen komen, voor dat laatste duwtje naar hun diploma. Het zal een glorierijke tijd zijn – en een drukke tijd voor iedereen. Gelukkig zullen er tegen die tijd fondsen zijn om iedereen te ondersteunen die wil studeren en niemand zal worden achtergelaten vanwege te weinig geld om zijn lessen te betalen.

Naarmate meer en meer mensen de berichten lezen van Moeder/Vader God, die zij ‘Toen God In Mijn Teen Kneep’ heeft genoemd en Kathryns Ascentie Handboek ‘Who needs Light?’, zal het voor de mensen gemakkelijker worden om de pijn van het verleden te herkennen en een begin te maken met het oplossen ervan – dit is de belangrijkste stap voor het reinigen van uw bewustzijn om plaats te maken, zodat het licht van uw wezen kan uitstralen. Tranen van opluchting en tranen van vreugde zullen de Aarde overspoelen. Met de vertalingen van de reeks berichten, te beginnen met Kathryns eerste verhaal over hoe zij gecontacteerd werd door Moeder/Vader God – die een verzameling van 200 berichten zal gaan vormen – zullen de mensen de geruststellende woorden van bemoediging en wijsheid kunnen lezen, die mensen geholpen hebben om zich voor te bereiden op Ascentie, voor en tijdens 21 december 2012 – al lukte het net niet – en daar voorbij.

Ja, het lukte net niet, omdat zo velen van u klaar waren om zich te verheffen, maar zo velen nog steeds niet. Het omslagpunt was toen bijna bereikt, maar het is niet echt zo heel erg dat het zich toen niet kon ontvouwen. Het werd duidelijk dat de Ascentie-plannen niet konden slagen, zolang de Reptilians nog greep hadden op de hoge posten en de legers van de wereld.

Het Licht dat gedurende die dagen bijeengebracht werd, overweldigde de boodschappers van de angst, die probeerden ideeën te verspreiden van wereldwijde rampspoed; hun inspanningen mislukten. U was er zich toen niet van bewust, maar uw grote inspanningen in het verheffen van uw trilling hebben de Duistere energieën volledig geneutraliseerd en hebben diepgaand effect gehad op die Reptilians, die in menselijke lichamen woonden. Het was het begin van een verschuiving richting de verlossing en het herstel van hun DNA, dat zovele duizenden jaren geleden onderdrukt werd. Vanwege uw inspanningen tijdens die maanden, werden bijna één miljoen zielen gered.

Moeder/Vader God verbazen zich nog steeds over uw heroïsche gaven en uw succes bij het redden van zo vele van hun geliefde kinderen. Deze zouden anders opgelost zijn geworden in de grote oceaan van Alles Dat Is. Zij maken een periode van rouw door, want zij houden van al hun kinderen en het was pijnlijk voor hen, om er zelfs maar één te verliezen aan de Duisternis, maar natuurlijk werd dit sterk verzacht door de vreugde van het terug verwelkomen van zo velen, die nu de kans krijgen om opnieuw te beginnen. Deze miljoen zielen worden nu hersteld tot het Licht, door een voortdurende studie met de grote leraren, die hen zullen helpen begrijpen, hoe zij verlokt werden om hun vermogen tot liefde op te geven en hoe zij geboeid werden door de belofte van macht en grote rijkdom. Het is een proces wat een beetje lijkt op wat u ‘ontwenning’ zou noemen. Deze zelfde Meesters die hen helpen, zullen beschikbaar zijn voor diegenen onder u, die moeite hebben met het weerstaan aan de aantrekkingskracht van verslaving, vernietigingsdrang en geweld.

Laten we het nu eens hebben over de wereld om u heen. Er zijn vele elementen die nog overblijven van de duizenden jaren van Reptilian-invloed, met name in uw hiërarchische organisaties: bedrijven, politieke partijen, onderwijsinstellingen enzovoort.

Denk aan de onaangename ontmoetingen die u de laatste maand heeft ondergaan. De meeste ervan deden zich waarschijnlijk voor in situaties waar er geen echt persoonlijk contact was of waar de structuur zelf voorzag in anonimiteit. De man die met geweld reageert op een incident op de snelweg, zal eerder reageren met een nors ‘kijk uit!’, mocht u op straat tegen hem aanlopen. Een baas die onbeschoft is tegen zijn bedienden onder de bescherming van een bedrijfsstructuur zal minder geneigd zijn om dat te doen, wanneer zijn eigen evaluatie rechtstreeks onder toezicht van zijn baas staat.

Met name de lagen van hiërarchische structuur, bieden een isolatie en anonimiteit voor diegenen aan de top. De legale structuur van een bedrijf is specifiek zo opgebouwd om hen die de beslissingen nemen, te beschermen tegen gerechtsvervolging voor de handelingen van het bedrijf. Dit schiep een systeem waarin onverantwoord gedrag beloond werd met grotere winsten en de mensen die die winsten hadden vergaard, konden niet verantwoordelijk worden gehouden voor gelijk welke vorm van misbruik, zoals bijvoorbeeld grootschalige vervuiling of misbruik van arbeiders of oneerlijke handelspraktijken. Het bedrijf op zich kon worden beboet, maar dit zorgde zelden voor voldoende aanleiding om het misbruik te stoppen. Het leidde wel tot grotere geheimhouding, en zo werden slim en creatief boekhouden en overeenkomsten met schaduw-eigenaars de gangbare norm voor bedrijven, die hun oneerlijke en immorele praktijken wilden verder zetten.

Dit alles komt nu langzaam tot stilstand. Een plotselinge verschuiving in het speelveld heeft een golf van paniek veroorzaakt binnen de rangen van de Cabal, waar de pionnen ook op zijn minst de illusie van bescherming kregen geboden, zolang hun bazen zich niet tegen hen keerden. De Reptilian-bazen zijn plots weg, maar de structuren bestaan nog en er zijn nog steeds menselijke na-apers, stagiaires, die bijzonder graag de macht hadden gegrepen, ware daar niet het decreet van de Paus om ‘het speelveld te verlaten’. De volledige impact van deze opmerkelijke en moedige daad van Paus Franciscus I is voorlopig nog niet voelbaar, hoewel de eerste tekenen, dat de ratten het schip verlaten, te merken zijn aan het indrukwekkende aantal ontslagen die ingediend zijn door de mensen in hoge posities, met ingang van 1 september 2013.

Deze datum van 1 september 2013 is de deadline die is vastgelegd in het Pauselijk decreet, waarin staat dat iedereen die – in gelijk welke functie – gewerkt heeft onder de auspiciën van de Heilige Stoel, vanaf nu niet langer immuniteit voor rechtsvervolging geniet, en beschikbaar zal zijn voor vervolging voor misdaden tegen de mensheid. Dit is een vereenvoudigde weergave van wat dit decreet betekent. Ik raad u aan om het decreet in zijn geheel te lezen, tezamen met de analyses die het verduidelijken, op de website van FreedomClubUSA.com. *

Hoewel het op het eerste gezicht kan lijken alsof dit – behalve met de werknemers van het Vaticaan – met niemand iets te maken heeft, is dat niet zo. Door dezelfde ondoorzichtige werkwijze, die de banken beschermden tegen vervolging in de economische crisis van 2008/2009, staan de bedrijven van de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk – door de Admiraliteitswet – onder wettelijk toezicht van het Verenigd Koninkrijk. Dit is een regeling die bestaan heeft sinds Engeland de dertien koloniën vestigde en die koloniën zelf de Admiraliteitswet aannamen in hun rechtbanken en wettelijke regelingen. Deze wetten zijn ook vandaag nog van kracht, waaronder het decreet, dat alle landen die gevestigd werden in de Nieuwe Wereld, eigendom waren van de Virginia Compagnie, een Brits bedrijf.

Op zijn beurt wordt het Verenigd Koninkrijk gecontroleerd door het Vaticaan – een kwestie van enige geheimhouding en ongemak – maar dit is zeer goed gekend bij hen die de macht hebben. Deze situatie bestaat al sinds de Normandische invasie in 1066 na Chr. Het heeft kunnen voortbestaan met instemming van de koninklijke familie, met als doel het controleren van grote bronnen van macht en rijkdom, via een paar bijzonder onheilige verbonden.

De gevolgen reiken zelfs nog veel verder. Waarom zou Ben Bernanke, de Voorzitter van de Federal Reserve Bank en één van de meest machtige mannen in de wereld, plotseling ontslag nemen? Omdat bedrijven niet langer immuniteit willen bieden aan hun topmannen. En Janet Napolitano, hoofd van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de V.S.? Omdat de Verenigde Staten – volgens de Admiraliteitswet – een bedrijf zijn, net als de dorpen, steden en staten in het grootste deel van de Verenigde Staten. En zo ontrafelt zich het plot.

Het is een prachtige ironie, nietwaar, dat de torens van rijkdom en macht zullen vallen door precies diegene, van wie dat het minst verwacht werd. Het is in de voorbije duizend jaren nooit bij iemand opgekomen, dat de Paus zelf aan het touwtje zou trekken, waardoor het kaartenhuis zou instorten. Hij luidde de doodsklok op zijn eerste dag in functie, toen hij zei: ‘Dit zal een arme kerk zijn voor arme mensen’. En zo zal het zijn.

En zo ziet u, Geliefden, het Licht zal eindelijk doorbreken in de rechtbanken. De mensen zullen de macht terugkrijgen om zichzelf te regeren, als geïnspireerde advocaten, als politici die werkelijk willen dienen in het belang van het volk en als leidinggevenden die hun krachten samenbundelen om heel snel de Duistere matrix af te breken, die ieder aspect van het leven gecontroleerd hebben, zelfs toen mensen zich afbeulden onder de propaganda, die hen ervan overtuigden dat ze vrij waren. Gevoelige en goede mensen hebben altijd gevoeld dat er een Duistere hand was, die de parodie stuurde welke zij in hun leven zagen. Nu wordt onthuld dat de samenzwering die zij al vermoedden, veel verder ging dan iemand zich ooit had kunnen voorstellen.

Het is werkelijk een geslepen complot, dat zich voor uw ogen zal ontrafelen. Leiders die geëerd werden zullen naar de gevangenis worden gestuurd, terwijl anderen die verafschuwd werden naar voren zullen treden, om de Nieuwe Wereld te helpen bij zijn geboorte. Het zal een spannende tijd zijn, een opwindend nieuw begin – één waarin ieder mens zijn of haar weg zal vinden en zij hun eigen schittering en creativiteit zullen aanbieden, terwijl nieuwe structuren en systemen zullen worden gebouwd, die het werkelijk voor eenieder zullen mogelijk maken om hun waarlijk wonderbaarlijke aard te tonen, in het Licht van Liefde, Rechtvaardigheid, Harmonie, Mededogen en ware Vrijheid.

Ik kijk uit naar deze vreugdevolle dagen met u,
uw broeder in vrijheid, Sananda/Jezus.

* Ga naar www.FreedomClubUSA.com
om het Pauselijk decreet en de uitleg te lezen van diens ver-reikende betekenis.

De Nieuwe Geschriften zoals gegeven door Jezus/Sananda, genoteerd door Dr. Kathryn E May, PsyD – augustus/september 2013.
Toestemming om te vertalen moet aangevraagd worden bij het channel en goedgekeurd worden door de officiële vertalers van Sananda’s Nieuwe Geschriften. U heeft toestemming om deze teksten te kopiëren en te verspreiden, mits ze gebruikt worden zonder weglatingen of veranderingen in gelijk welke vorm, er geen winst mee wordt gemaakt en met vermelding van de auteur en de website www.whoneedslight.org.

 

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.