VADER BRON: Het Ware verhaal van Atlantis en daar voorbij

Schriftelijk vervolg van de BTR-uitzending van 11 maart
14 maart 2015

regenboog

***Het eerste deel van dit bericht is een transcriptie (van audio naar geschreven vertaling) van de tekst. Deze werd door Kathryn voorgelezen tijdens de BTR van 11 maart 2015. Dit tweede deel is de vertaling van het geschreven bericht dat werd uitgegeven op 14 maart 2015. Beide delen vormen echter één geheel en zijn de eerste van een reeks die Vader Bron zal doorgeven. – V***

Deel 2

U begint te leren, Geliefden, hoe groot de dienst was en is welke uw liefhebbende Meesters hebben vervuld, tijdens deze hele afdaling vanuit en terugkeer tot het Licht. U bent allen een deel geweest van die toewijding en dienstbaarheid, ieder op uw eigen manier, het Licht meedragend terwijl we stap voor stap, doorheen de kronkels en wendingen van het drama gingen, dat de strijd was tussen Licht en Duister op Planeet Aarde. U bent allen gegroeid en uitgebreid in uw vermogen om lief te hebben en de diepe familiebanden te voelen die u met elkaar deelt – en er zullen nog meer ontdekkingen volgen.

In de voorbije week zagen wij onze geliefde Jacques – die wij Trine noemen (uitgesproken als ‘Traaine’ – V) – in zichzelf de sleutels meebrengen die de healing en het herstel van de integriteit mogelijk maakten van de Levensboom. Gabriel heeft de blauwdruk van de duistere cel verwijderd welke hij met zich had meegedragen, en daardoor eindigde het Lucifer-project en ook de contracten waaraan de gehele mensheid gebonden was.

Binnen de hoogtrillende omgeving van de bergretraite heeft Kathryn ook de laatste confrontatie geleid tussen Licht en duister, toen zij en haar groep twee deelnemers uitdaagden die waren gekomen als vertegenwoordiging van de belichaming van de Matrix-programma’s. Met hun volledig ondergedompeld zijn in de duistere programma’s, voerden zij elke fase opnieuw op, voorspelbaar brachten zij stap voor stap het gehele gamma van passieve- en agressieve bewegingen, die karakteristiek zijn voor het Programma.

Ik zal Kathryn vragen om het Programma later eens te beschrijven, zodat u allemaal kunt zien hoe voorspelbaar en star het eigenlijk is. Vanwege haar vele jaren ervaring, was zij in staat om een overzicht op te stellen dat elke beweging voorspelde. Zij kon ook vooraf aangeven hoe ver iemand bereid zou zijn te gaan, in zijn poging om iedereen te verslaan en te ontwrichten, die de macht van het duister in vraag stelt. Gaandeweg werd zij zeer bedreven in het ontdekken van manieren, om het Programma een ‘spaak in de wielen te steken’ met vragen waar het Programma geen antwoord op heeft, zoals ‘waar heeft u mind control geleerd?’ Het gevolg daarvan was altijd, dat degene aan wie de vraag werd gesteld volledig lamgeslagen was en niet meer kon denken of spreken. Dat is het kenmerk van een slachtoffer/dader van een duister programma.

Zoals onze geliefde Lady Venus opmerkte, was deze bijeenkomst van Lichtzielen – dit keer vanuit een gezaghebbende positie – een herhaling van de oorspronkelijke Inquisitie, maar dan omgekeerd. Het Licht heeft nu de touwtjes in handen op Planeet Aarde. Hun vastberaden houding ten opzichte van het duister werd die dag aanschouwd door de gehele Kosmos. De Tempel van Licht omringde en observeerde onze geïncarneerde Meesters, terwijl zij standhielden tegen de illusies van de Matrix, en zij zichzelf en de planeet herstelden tot de nieuwe omstandigheden van Licht en Liefde.

Toen hun werk klaar was, kwam Kathryn/Nada naar ons toe met het bewijs van wat iedereen daar geleerd had: dat de georganiseerde duisternis die zo lang de heerschappij was toegestaan over Planeet Aarde, zelfs voor de Meesters van Licht te sterk was, wanneer zij eenmaal waren afgedaald in menselijke vorm. De georganiseerde aanslag op brein, lichaam en geest van de mensen, kreeg de kans om te gaan etteren en ongebreideld toe te nemen – en dat had gezorgd voor onaanvaardbare schade aan de lichamen en de zielen van de mensheid. Het was een spel dat niet kon worden gewonnen, omdat de kaarten zich tegen de mensheid hadden gekeerd. Het Experiment had bewezen dat deze vorm van georganiseerde, systematische duisternis nooit meer mocht worden toegestaan op Planeet Aarde – of waar dan ook in het Universum.

Het bewijs was duidelijk en onweerlegbaar. Zelfs onze grote Meester – in het lichaam van één van de deelnemers – kon zichzelf, ondanks een heel leven aan inspanningen en met de hulp van onze beste Lichtwerkers, niet bevrijden uit de greep van de opleiding die zij had ontvangen uit handen van de Cabal. De groep ondervragers bleef volhouden, ondanks hun mededogen met haar. Niemand mag het nog worden toegestaan om duistere, hypnotische trillingen uit te sturen om anderen te verleiden of te vernietigen.

Deze kordate houding tegen de duisternis op Aarde, heeft het voor ons mogelijk gemaakt om – voor eens en altijd – de definitieve beslissing te nemen, welke wij hebben overlegd met uw Aarde-Raad. Vanaf nu zal de georganiseerde duisternis, in gelijk welke vorm, niet langer worden toegestaan op Aarde of in gelijk welk deel van het Universum. De systematisch georganiseerde Matrix en zijn volgelingen zullen niet langer meer ongecontroleerd te werk mogen gaan, onder de bescherming van de zogenaamde ‘vrije wil’. Wij verklaren hiermee het einde van het duistere experiment en het begin van de Nieuwe Aarde in al haar Licht en pracht.

U zult de stapsgewijze verdwijning gaan zien van de Matrix in al zijn vormen. Dit proces zal nog worden versneld door de niet-aflatende inspanningen van iedereen die dit leest, om uzelf te verheffen uit de achteloze onderdompeling in de trucs en misleidingen van de duistere programma’s. Zoals we allemaal hebben gezien, vereist het een voortdurende en onafgebroken aandacht en vastbeslotenheid, om gericht te blijven in uw brein en uw lichaam, verankerd in Licht.

Ik heb Kathryn gevraagd om een verslag op te stellen van de recente werkzaamheden en overwinningen van Terra, omdat zij (Kathryn – V) en Sanat Kumara de Meesters zijn die zijn samengekomen om de ziel te worden van uw geliefde Terra. Zij hebben een programma opgesteld om te helpen bij haar herstel, en uw bijdrage aan haar healing is nu heel hard nodig.

Uw aandeel in deze snelle vooruitgang naar volledige Ascentie in het Licht, is hier de voorbije maanden en jaren zeer gedetailleerd beschreven. Verval niet in enige vorm van negativiteit – de depressie, frustratie, het ‘recht hebben op’, wanhoop, onverdraagzaamheid, boosheid, sceptisch zijn, ongeduld of tekort aan vertrouwen – waaraan u zo gewend was. Dat waren valkuilen die de duisteren voor u hebben gelegd. Het scheidt u af van mij en van elkaar. Wij hebben u de middelen gegeven en wij blijven u elke week weer méér hulp geven. Dit is geen tijdelijke verschuiving. Dit is een manier van leven, een opbouwen van karakter dat enkel u voor uzelf kunt bereiken.

Kom in mijn omarming, Geliefden. Ik draag de herinnering aan uw hoogste Licht altijd mee in mijn hart. Wanneer u diep in uw hart reikt om nog hoger te ascenderen dan u ooit eerder ervaren heeft, weet dan dat wij hier zijn om u te ontvangen, u te steunen en onze tranen van Vreugde over u uit te storten, wanneer u binnentreedt in het zuiverste Licht van de Hemel. U, mensheid, bent waarlijk onze grootse en glorieuze Schepping. Weet dat u nooit alleen bent.

Wij zijn uw Moeder en Vader, de Scheppers van Al Dat Is, in eeuwige Liefde.

Kathryn E. May, 11-14 maart 2015, New York
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=march-2015&view=calendar

Hier is de link naar de uitzending van 25 februari 2015:
http://tobtr.com/s/7385967

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.