BTR: Het Universum staat verstomd!

BTR: Het Universum staat verstomd! Het volledige Archon-Bondgenootschap komt naar de Tempel van Licht
15 april 2015

groep naar hemel


Begintune: ‘Happy’ – Pharell Williams

Meg: Goede avond iedereen en welkom bij de BTR-uitzending/ChannelPannel van Dr. Kathryn May. Vandaag is woensdag 15 april 2015. Uw presentator is Kathryn May, onze gasten vanavond zijn onze geliefde Sananda en AE Michael en misschien nog een paar anderen, dat zullen we moeten bekijken. Zij zullen met ons de verbazingwekkende gebeurtenissen bespreken die hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden hier op Aarde en bij de Hemelse Schare. Ik geef iedereen een voorproefje … het programma van vanavond heeft als titel:

Het voltallige Archon-Bondgenootschap verklaart de Vrede!

Ik ben uw medepresentator Meg en ik bel vanuit Georgia, en Kathryn belt vanuit New York. Goede avond Kathryn!

Kathryn: Goede avond Meg! Wel … wat een … o lieve help … onze uitzending van vanavond gaat zo geweldig zijn! Het is echt ongelooflijk … ik heb als titel gezet dat het gehele Archon-Bondgenootschap de Vrede heeft afgekondigd, maar het is nog veel opwindender dan dat! Het gehele Archon-Bondgenootschap heeft zich overgegeven aan het Licht. Wij hadden geen idee met hoevelen zij waren (lacht) maar zij zegden: ‘Wij zijn ook met miljarden!’

Dat is dus vandaag gebeurd; het grote gebeuren waarbij miljoenen en nog eens miljoenen op schepen kwamen. Zij hebben zich gemeld hier bij de Tempel van Licht op planeet Aarde en het is echt gewoon onvoorstelbaar … We hebben al hun leiders ontmoet en met hen gesproken. Wij hebben de tegenhangers ontmoet van onze Sananda, AE Michael, Ashtar en zo meer – en zelfs hun Opperste Schepper.

We gaan aan Sananda en Michael vragen of zij ons hun verhaal willen vertellen, op hun eigen manier. Er is zoveel te vertellen, het is overweldigend. Wij zijn hier de hele week in de Tempel van Licht geweest en er zijn onvoorstelbare dingen gebeurd.

Wij hebben gehoord dat het gehele Universum in opschudding is en niets zal ooit nog hetzelfde zijn, omdat de duisteren die invloed uitoefenden op onze maatschappij verdwenen zijn. Ze mochten al enige tijd hun invloed niet meer uitoefenen, maar we konden hun bemoeienis horen, we hoorden hun klanken en we voelden hun trilling. Dat zal nu nooit meer gebeuren. Naar het scheen hebben zij getracht ons te bereiken, om ons te contacteren en zich te mengen in ons leven … het is allemaal begonnen toen degenen die de ‘duistere Zusters’ werden genoemd, besloten om naar het Licht te komen.

Toen ze dat éénmaal hadden gedaan … alles loopt voor mij door elkaar, ik zal aan Sananda en aan AE Michael moeten vragen om het verhaal in chronologische volgorde te zetten … maar ik geloof dat het in de uitzending van vorige week was, toen we vertelden dat Satan en Lilith en andere gedachtevormen al naar het Licht waren gekomen. Daarna leek het wel alsof alles tegelijk op ons af kwam.

Ik heb echt geen idee hoe ik dit programma moet aankondigen of waar ik moet beginnen (lacht). Het is gewoonlijk gemakkelijk, dan vertel ik de mensen alles wat ik in de voorbije week heb geleerd en daarna volgt de channeling, maar ik weet echt niet waar ik moet beginnen om de mensen te vertellen over alles … het was verbazingwekkend … daarom ga ik het hen laten vertellen in hun eigen woorden en nadien zullen we er verder over praten.

Vanavond zullen we geen bellers hebben, dat zal voor volgende week zijn. De reden hiervoor is dat ik nu werk aan een e-mail van Moeder, waarin zij meer uitleg en achtergrondinformatie geeft over wat u vanavond gaat horen. Wanneer u deze uitzending heeft beluisterd en de e-mail heeft gelezen, dan zult u echt het verhaal en de geschiedenis begrijpen van alles wat er in de voorbije eonen heeft plaatsgevonden, tot het punt waarop we ons nu bevinden; hoe de Aarde zo duister is kunnen worden en hoe wij ons gaandeweg ontwikkeld hebben, hoe wij ons best hebben gedaan, wat er allemaal gebeurd is en het goede nieuws is: uiteindelijk is dit een prachtig Liefdesverhaal geworden!

Dat verhaal zullen wij vanavond beginnen te vertellen. Het zal heel spannend zijn … ik denk dat wij eerst onszelf moeten voorstellen aan de nieuwe mensen (lacht). Ik ben Kathryn en mijn website is whoneedslight.org, waar iedereen de laatste channelings, berichten en informatie kan krijgen. We hebben nu ook een heel mooi YouTube-kanaal, waar Eleanora onze meest recente BTR-uitzendingen heeft geplaatst. We hebben nu een heel ander publiek dat ons daar kan beluisteren en dat gaat prima, de mensen houden van Youtube en de bezoekersaantallen gaan echt met sprongen omhoog. Daar zijn we heel dankbaar voor!

We hebben ook vrijwilligers die deze uitzendingen uitschrijven en die geschreven versie stuur ik dan via e-mail. Veel mensen hebben mij hiervoor bedankt. Ze zeggen, dat zelfs al luisteren ze naar de uitzending, dan nog is het heel bijzonder om alles ook te kunnen nalezen.

Intussen zijn we ook bezig met het nakijken van When God Pinched My Toe. Een eerste versie ervan staat terug op de website, maar dit is nog in bewerking. Zodra ik daarmee klaar ben, zal het boek worden uitgegeven en zullen de mensen het kunnen bestellen. Hetzelfde geldt voor de Nieuwe Geschriften.

We hebben het nogal druk gehad, we hebben de hele week doorgebracht in de Tempel van Licht (lacht) met Sananda en AE Michael. Daar gaan we nog over vertellen, want het is echt wonderbaarlijk geweest en het gaat maar door, de klok rond … Alles ontvouwt zich nu zo snel … oh, sorry Meg, ik moet jouw FB-pagina nog vermelden (lacht). Mensen, dit is Meg Davis. Zij is onze deskundige aangaande acupunctuur, Chinese geneeskunde en voeding. De FB-pagina van Meg is Wisdom Within – Meg Davis.

Kathryn praat even met Meg over het werk dat zij doet.

Christine is hier. Zij is bij mij geweest in de Tempel van Licht. Eleanora en de meisjes zijn hier. Zij zijn ook betrokken geweest bij veel van wat hier gebeurd is. Wellicht vraag ik hen ook nog om hun inbreng en Christine zal ook wel helpen. Wil jij nog iets vertellen voor we beginnen, Christine?

Christine: Hallo Meg, hallo iedereen. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is: ga naar het einde (lacht). Ik wil de verrassing niet bederven – hoewel niets dit verhaal kan bederven – want dit is het verhaal van … we hebben allemaal in meer of mindere mate dingen ervaren, we zijn allemaal afgedaald naar de lagere dichtheden en we hadden een hele reeks ervaringen met duister en Licht. Dit kan vele vormen hebben gehad, maar het belangrijkste op dit moment is: we zijn bezig met dit alles af te ronden. Dit is ons verhaal, het is heel persoonlijk en ik weet zeker dat Michael vanavond een deel van ons verhaal – mijn verhaal – zal onthullen, maar het betreft ons allemaal.

We zijn allemaal hier geweest, we hebben het allemaal doorleefd en wat ik nu voel als het allerbelangrijkste: dit is ons verhaal van triomf en afronden. We nemen elkaar nu allemaal bij de hand en wij lopen naar huis – allemaal tezamen … meer niet.

Haal dus allemaal eens diep adem en voel … iedereen die nu luistert – of ooit nog zal luisteren – naar dit historische en belangrijke programma … Historisch en belangrijk, omdat dit ons verhaal is en ik verwelkom Sananda en AE Michael en ons allen, die dit hebben mogelijk gemaakt. Dit is echt een Liefdesverhaal, dat heeft Kathryn heel mooi gezegd. Dit is in elk opzicht een Liefdesverhaal en het einde ervan is voor ieder van ons verzekerd, het is Liefde. Ik geef het woord terug aan Kathryn en dan kunnen we beginnen.

Kathryn: Dank je Christine, dat was precies goed. Dit is in sommige opzichten (lacht) … we hadden het er afgelopen week nog over, we zegden: ‘Dit kun je dus echt niet verzinnen!’ (lacht) Sommige delen van het verhaal zijn heel aangrijpend en tragisch, anderen zijn komisch of verbazingwekkend en opmerkelijk … maar hier zijn we dan: aan het einde van deze wonderbaarlijke eonen van strijd en verwarring, verrassingen, hard werken, uiteraard ook vreugdevolle momenten … en dan nu de afronding.

Ik voel Sananda hier, hij zal beginnen … hij zal de opwarming doen (lacht) en ons zijn verhaal vertellen. Zoals ik al zei ben ik samen met Moeder God een tekst aan het opstellen en dat was moeilijk, omdat die gaat over miljoenen jaren. Ik denk dat we ons vanavond iets meer op het heden gaan richten en dan gaandeweg dat verhaal erbij brengen. Ik ga de taak nu overdragen aan Sananda en Michael, aangezien zij het volledige overzicht hebben en er een groot deel van hebben beleefd. Wie zou dan beter het verhaal kunnen vertellen dan onze geliefde Sananda en AE Michael.

Ze zeggen net dat Ashtar ook hier is. Ik hoopte al dat hij zou langskomen. Hier gaan we dan met het verhaal zoals zij het gezien hebben. Ik ga even opzij en laat Sananda het verhaal vertellen.

Meg neemt even het woord en verwelkomt Sananda.

Sananda: Gegroet Meg! Ik voelde het ‘welkom’ in dat welkom (lacht). Het is nogal een verhaal dat we vandaag gaan vertellen. Ik hou ervan om verhalen te vertellen, dus voor mij is het een plezier om voor u allen de deur open te zetten, om nieuwe dingen te leren vanuit een nieuw en spannend standpunt over wat u allemaal heeft meegemaakt en hoe hard u allen heeft gewerkt en wat wij samen ervaren hebben.

Ik heb het er met Kathryn niet over gehad hoe we dit gingen aanpakken. Zij heeft gezegd: ‘Vertel het maar gewoon zoals jij het wilt vertellen’. Het is dan ook een behoorlijk lang verhaal, maar ik zal u een beetje van de geschiedenis vertellen, zodat u een achtergrond heeft van datgene waar we het vanavond over hebben.

Christine en Kathryn zijn al begonnen met u te vertellen dat al de duisteren en het hele Archon-Bondgenootschap met ingang van vandaag naar het Licht zijn gekomen. Ik zie Ashtar staan, hij kan bijna niet wachten om u te vertellen wat dat voor Galactische gevolgen heeft. Dat zal een interessant deel van het verhaal worden.

Michael en ik zullen u het verhaal vertellen vanuit onze persoonlijke ervaring en tezamen zullen wij u een beeld schetsen … Kathryn heeft erin toegestemd om over en weer te channelen, we kunnen dus allebei om de beurt doorkomen en zij zal dicht genoeg bij ons blijven om met ons te praten en eventueel ook vragen te kunnen stellen. Wij zullen ons best doen om zowel een algemeen overzicht alsook een persoonlijk overzicht te geven. Ik zal beginnen met een beetje geschiedenis.

De ‘romance’ met het duister – zo kunnen we het noemen – begon al voordat planeet Aarde gevormd werd. Er waren wezens – onze broeders en zusters – die ongewild betrokken raakten bij experimenten met het scheppen. Daardoor geraakten zij in de problemen. Dit deel van het verhaal is heel belangrijk voor u allen, omdat het nog eens benadrukt hoe belangrijk uw gedachten en uw gevoelens zijn. Zij die langzaam maar zeker afdaalden in duisternis, waren bekend met de ‘Wet van de Kringloop’.

Laat mij dit uitleggen: de Wet van de Kringloop was één van de eerste dingen waar wij ons – aan de zijde van Vader en Moeder – bewust van werden tijdens onze opleiding, om net als hen Scheppers te worden. Het waren de lessen die zij ook geleerd hadden toen zij leerden om te scheppen.

De Wet van de Kringloop, die nu in vele beschavingen en religies duidelijk omschreven wordt, is eigenlijk deze: ‘wat je uitstuurt, komt naar je terug. Wat je zaait zul je oogsten. Boontje komt om zijn loontje’. Deze gezegden worden vaak gebruikt, maar de mensen beseffen veel te weinig hoe onomstotelijk die Wet is. Die is net zo onomstotelijk als het feit dat de zon ’s morgens opkomt en ’s avonds ondergaat en alles wat u denkt, voelt en doet … schept.

U bent scheppers, ieder van u … allemaal. Elke gedachte in combinatie met een gevoel, brengt een gedachtevorm voort. U heeft ons horen praten over het opruimen van duistere gedachtevormen op planeet Aarde. Dat is een hele klus, omdat zovelen, zovele mensen op het oppervlak zo ondergedompeld geweest zijn in de matrix en dat wat u daarin heeft geleerd, dat u niet eens meer weet wat een duistere gedachtevorm is.

Oh, u weet wel dat ‘ik wil die persoon vermoorden’ duidelijk een duistere gedachtevorm is. Maar er zijn er nog zovele andere, waar u zich niet van bewust bent. Wij hebben het hier elke week over gehad, om u echt te doen begrijpen dat, wanneer u angst schept – in gelijk welke vorm – dat u in uw leven iets schept, wat beangstigend zal zijn. Het is dus net het omgekeerde van wat u dacht. U dacht dat u bang werd omdat er net iets gevaarlijks was gebeurd. Maar in feite werd dat gevaar juist geschapen de laatste keer dat u bang was. Het is echt zo eenvoudig!

Nu de energieën op planeet Aarde toenemen kunt u het voelen, nietwaar? Alles gebeurt sneller. Elke gedachte, gevoel en handeling komt tot bloei, werpt vruchten af en wel onmiddellijk. U raakt zo gewend aan de voortdurende gesprekken over hoe mensen zich voelen en waarom ze zich zo voelen, dat u gewend raakt aan het idee dat mensen depressies ‘hebben’ of angsten ‘hebben’. Maar zo is het niet: wij scheppen angst, wij scheppen depressie. Wanneer u angst schept en deze bevestigt in uw energieveld, dan brengt u de energie van angst voort. Die straalt dan uit, hij kaatst terug van de muren en van andere mensen, van de dieren en de planten om u heen en dat schept dingen om bang voor te zijn. Want het gevoel van angst op zich, schept ziekte. En wanneer u uw gevoelens van angst laat uitstralen naar de planten in uw kamer, dan schept dat ziekte bij de planten.

Bekijk dit eens op grotere schaal: als u angst schept om u heen en dat straalt uit naar de tuinen en de bossen rondom u – en dat doet het – dan verziekt u het bos en de planten die groeien en dan eet u die … en dat schept nog méér ziekte in uw lichamen. Het is echt een voorspelbare en onontkoombare regel van het Leven en van de natuur. Met zeven miljard mensen die gevoelens uitstralen van angst, wanhoop, afkeer … is de lucht er zwaar van. De atmosfeer rondom de Aarde is soms zo dicht en duister geworden dat het alles raakt … alles: de dieren, de planten, de bodem, de lucht.

U bent bekend met chemtrails en u weet dat ze schadelijk zijn, maar de laatste tijd is het voor de mensen een gewoonte geworden om voor elke ziekte de schuld te leggen bij chemtrails. Ik kan u vertellen, geliefden, dat zij maar een heel klein percentage vormen van de giften die zich bevinden in uw lucht, uw water en uw bodem. Ja, de vervuilers zijn gevaarlijk en ja, ze hebben de bodem uitgeput en uw wateren vervuild. Maar de op één na grootste bron van wat u ‘vervuiling’ noemt in uw milieu … dat zijn de menselijke gedachtevormen.

Dit zijn de energieën die de elektromagnetische verstoring voortbrengen in het veld rondom u. Ik vertel u dit nogmaals, met andere woorden, omdat het hetzelfde verhaal is als wat er gebeurd is met andere rassen op andere planeten … het is wat er gebeurd is met mensen, zij die vóór u hier waren. Hetzelfde proces van negatieve emoties gaan voelen en dan kaatsen die gevoelens af van de dingen om u heen en komen naar u terug. Ze zorgen voor veel verwarring, zelfs al hebben wij allemaal van Moeder en Vader geleerd wat de gevolgen zijn van onze eigen gedachten en handelingen.

De broeders en zusters die u zijn voorgegaan, die het Universum introkken om te ervaren, te groeien en te leren … hebben als eerste besloten om af te dalen naar lagere trillingen, als een manier om de dingen heel intens te ervaren en om te leren hoe het voelde, daar in de lagere dimensies. Dat was een aanvaardbare leerschool, er was niets duister aan … maar naarmate ze afdaalden in een steeds dichtere omgeving, verloren ze hun kennis van oorzaak en gevolg, die bij ons in de Hogere Dimensies zo duidelijk aanwezig is.

Toen begonnen de problemen. Het was lang geleden, in een sterrenstelsel hier ver vandaan, dat duistere processen en gedachtevormen begonnen door te dringen in het denken van de Wezens op een bepaalde planeet. Naarmate zij verder gingen – dit was typisch een geval van ‘van niet goed tot slecht tot nog slechter’ – en het was het eerste van wat u soms ‘de Val’ heeft genoemd. Het gebeurde niet opzettelijk, het werd niet veroorzaakt door iemand die problemen wou scheppen of door een groep die slecht was en de mensen misleidde … Dat werd allemaal pas later geschapen, de ideeën van gedachtevormen ontstonden pas nadat dit gebeurd was, als beschrijving van hoe de mensen dachten dat het zou zijn, bij de duistere macht die ons dit aandeed. Het moest wel zo zijn dat iemand ons dit aandeed … maar zo was het niet … en zo is het nooit geweest.

Het was nooit de intentie van God. Moeder en Vader hebben nooit iemand van ons willen zien lijden. Maar zij gaven ons wel een vrije wil en zij hebben zich gehouden aan hun belofte, dat wij onze scheppingen mochten ervaren welke wij geschapen hadden met onze vrije wil. Zij hadden dit niet kunnen voorzien, omdat wij scheppers zijn. Wij allemaal behoren tot een ras dat creatief en fantasierijk en avontuurlijk is. Diegenen onder u die jonge kinderen hebben weten dat het voor jonge kinderen heel gemakkelijk is om in de problemen te geraken. Wij waren ook nog jong toen dit allemaal plaatsvond, maar toch was het vooral een gevolg van nieuwsgierig zijn en een gevoel van onze blik willen verbreden, willen experimenteren en groeien … dat uit de hand liep.

Terwijl de duisternis zich verder uitspreidde over de eerste planeet werden er natuurlijk technologieën ontwikkeld en al snel konden zij hun duistere gedachten en energieën gaan overbrengen naar andere planeten, en toen het zaad eenmaal was geplant en de mensen zich gingen mengen in verschillende vormen van experimenten, raakten er nog meer planeten ‘besmet’ – zo kun je het stellen – door dit virus, deze duisternis.

Sommige planeten waren beter dan anderen in staat om zich te beschermen. Zij doorzagen het plan en stonden het niet toe, anderen raakten zo betrokken bij verschillende dingen … u ziet het nu ook in uw eigen maatschappij … de mensen zeggen ‘Het lijkt hier wel op Sodom en Gomorra’, maar Sodom en Gomorra staan symbool voor wat er gebeurt op een planeet of in een beschaving, wanneer de mensen gaan experimenteren en wanneer het ego kan groeien en evolueren en zich kan ontwikkelen tot het zo machtig is dat het moeilijk wordt … als u eenmaal omringd bent door negatieve energieën wordt het moeilijk om uw emoties te beheersen, en hoe moeilijker dat wordt des te dieper zal een beschaving afglijden tot duistere gedachtevormen en duistere handelingen.

Wij vertellen u dit vanwege onze eigen ervaring, vanuit ons eigen weten dat er niet zoiets bestaat als ‘onschuldig experimenteren’ met duisternis. Het leidt altijd tot iets wat ingewikkelder en moeilijker is dan u verwacht had. U heeft in uw eigen omgeving de levende voorbeelden van hen, die besloten om te gaan experimenteren met drugs. Wat u ironisch genoeg ‘recreatieve drugs’ noemt. Het spreekt vanzelf dat zoiets niet bestaat.

Experimenteren met uw eigen Levenskracht, dat is geen spel. Maar als u eenmaal vervalt in duistere manieren van denken, dan wordt alles mogelijk. U kunt ervan overtuigd raken dat gelijk welk duister handelen eigenlijk wel leuk is, of dat het gewoon maar ‘onschuldig plezier’ is. De vele lessen en de geschiedenis van de ontwikkeling van vele planeten hebben het ongelijk daarvan bewezen. Toch, toen de duisternis zich verspreidde over de Universa waren er altijd nog mensen die zagen wat het was en die wilden helpen en proberen om het te stoppen.

Dit is dus – zoals Christine en Kathryn al zegden – echt een Liefdesverhaal. Zij die kwamen om te helpen hebben dit altijd gedaan uit Liefde voor hen, die verzeild waren geraakt in iets wat zij niet in hun eentje aankonden. Er waren er ook altijd die naar voren traden en zich als vrijwilliger melden, om naar die duistere planeten te gaan om te trachten een ommekeer teweeg te brengen. Maar er was één gebeuren dat prachtig mooi was in de ogen van het Universum.

Ik zal er u een beetje over vertellen, maar ik kan u ook vertellen waar u het verhaal heel mooi neergeschreven kunt vinden. Het staat in het boek van Patricia Cota-Robles ‘Wie ben ik en waarom ben ik hier?’. Het is een heel mooi boek en het vertelt het verhaal van wat wij de ‘Val in Duisternis’ hebben genoemd, het vertelt over het lichaam en hoe menselijke lichamen worden geraakt. Ze geeft een gedetailleerd verslag van wat er gebeurde op planeet Aarde. Ik zal u hier slechts een korte weergave geven van alles wat zo mooi in haar boek beschreven staat.

Het grootste Liefdesverhaal begon tijdens de Grote Verschuiving der Tijden. Toen de Verschuiving ophanden was en de mensen zich daarvan bewust waren, werd iedereen – op alle planeten die hun trilling voldoende hadden verhoogd – verheven naar het volgende niveau, omdat ze dat verdiend hadden. Ze hadden op hun eigen planeet en in zichzelf de trilling voldoende verhoogd, en dus was iedereen die zijn trilling had verhoogd klaar voor de volgende stap omhoog.

Maar de mensen op planeet Aarde die nog aan het begin stonden van hun glorieuze tijd … het was Eden, het was echt een hele mooie planeet … en de mensheid – in tegenstelling tot de religieuze verhalen – leefde in het meest prachtige, meest Goddelijke Paradijs: dat werd de Tuin van Eden genoemd. Er was geen appel aan een boom die Eva at vanwege een slang … dat is slechts een symbolisch verhaal en het is geen juiste weergave van wat er echt gebeurde. Want de mensen van planeet Aarde hebben niet datgene gedaan waar Moeder en Vader altijd voor hadden gewaarschuwd. Zij hebben niet geëxperimenteerd met het duister.

Ze hadden het goed, ze hadden mooie muziek geschapen en kunstvormen en manieren om met elkaar te communiceren. Hun leven was idyllisch en zij schiepen een beschaving van zulk een Liefde … maar zij waren onbeschrijflijk gul geworden, onvoorstelbaar vriendelijk en liefdevol.

Toen ze zagen dat hun broeders en zusters op andere planeten zouden achterblijven en niet zouden worden meegenomen met al de anderen, in de Grote Verschuiving der Tijden, toen wendden zij zich tot Moeder en Vader en ze zegden: ‘Wij willen helpen. Wij willen onze broeders en zusters helpen om het Licht te leren kennen. Wij willen hen helpen om er ook te geraken, zodat we allemaal tezamen kunnen gaan.’

In hun vrijgevigheid en vriendelijkheid nodigden de mensen van planeet Aarde al de duisteren uit om hierheen te komen, om hier in de School van planeet Aarde te komen leren. Dus, de mensheid … u bood aan om te trachten uw broeders en zusters te helpen. U bent niet ‘gevallen’ … u deed het uit grote Liefde en gulheid. Een daad van een dergelijke grote Liefde was nog nooit aangeboden in het Universum. Na lang overwegen gingen Moeder en Vader hiermee akkoord.

Zo kwamen de duisteren hierheen. Ik denk dat als ik u het verhaal op deze manier vertel, u zult begrijpen hoe het kwam dat de mensen van planeet Aarde ‘geraakt’ werden door de duisternis. De vrouwen van planeet Aarde gingen ermee akkoord om de duisteren te laten ‘doorkomen’ als baby’s, door hen het leven te schenken. Zij bereidden zich hierop voor … maar natuurlijk kan niemand voorbereid zijn op hoe het voelt om het leven te schenken aan een kind van het duister.

De moeders gingen houden van hun kinderen, wiens zielen zo ondergedompeld waren in duisternis dat zij kwamen met heel veel karma … aangezien ze waren geraakt door de duistere gedachtevormen.

Naarmate de kinderen opgroeiden konden zij eerst nog in de hand worden gehouden en natuurlijk gaat een moeder houden van het kind dat zij het leven heeft geschonken … ook al brachten ze problemen en waren ze moeilijk. Toch lukte het hen. Toen de kinderen groter werden en het karma dat zij hadden vergaard in hun eerdere levens zich aandiende in hun leven – om te worden afgewerkt en opgeruimd zoals dat altijd al gedaan werd – begonnen de problemen pas echt.

Want als je eenmaal gaat houden van iemand die duister is, stel je jezelf open voor het duister. Met name deze moeders konden zich niet afkeren van hun kinderen, die zo duister leken te worden. Natuurlijk vonden ze elkaar, deze kinderen van het duister; zij schiepen hun eigen familiegroepen, ze sloten vriendschap met andere duisteren en naarmate ze groeiden namen ze meer energie en meer duisternis in zich op.

De mensen op planeet Aarde waren gewoonweg niet voorbereid, ze hadden niets voorzien inzake voertuigen, gebouwen of gelijk welke instellingen die konden helpen om de duisternis die werd opgewekt, in bedwang te houden. Zij hadden zo diepgaand geloofd in hun eigen Liefde, zij hielden echt van die kinderen en zij geloofden oprecht dat zij – enkel maar door hen lief te hebben – de duisteren weer tot het Licht konden brengen.

Zij vochten heel dapper om dat te bereiken, maar uiteindelijk waren er zoveel duisteren dat zij niet meer op konden tegen de duistere gedachtevormen. Ze werden er ziek van en het had invloed op alle Lichtwerkers die zo moedig hadden aangeboden om dit monumentale project aan te pakken.

Beetje bij beetje werd de planeet steeds meer duister, en zij die zich echt hadden voorgenomen dat zij de mensen van planeet Aarde zouden inlijven bij het duister, richtten zich als eerste op de vrouwen. Dit waren de meest machtige onder de vrouwen, de meest … wel, machtig is niet echt de juiste beschrijving, omdat wij in het Licht niet echt spreken van ‘macht’ … de sterkste zou u kunnen zeggen … de meest ervaren, de meest briljante Lichtwerkers, zij die behoorden tot de oudste kinderen van Moeder en Vader … de deskundigen, degenen die al op weg waren om Meesters en Aartsengelen te worden. Zij hadden geleefd in Liefde en hadden schitterend gediend in het Licht en het waren deze vrouwen die het doelwit werden van de duisteren.

Velen van hen die ermee hadden ingestemd om naar planeet Aarde te komen en haar voor te bereiden op de Grote Verschuiving, hadden andere plannen. Zij zagen de vrouwen – de sterke, geïncarneerde vrouwen – die de incarnaties waren van de Hogere Zelven die de Tweeling Vlammen waren van veel van de Meesters die u nu kent.

Ik zal u mijn eigen verhaal vertellen. Ik, Sananda, was gedurende vele jaren opgeleid tezamen met mijn Tweeling Vlam. U kent onze namen als Sananda en Lady Nada. Zij was een schitterend Licht en zij was één van hen, die zich vrijwillig aanbood om te dienen op planeet Aarde. Om te incarneren en het leven te schenken aan de kinderen van het duister.

Velen van de zusters gingen gezamenlijk en zo werden de Tweeling Vlammen van velen van ons – die u kent als de Meesters en de Aartsengelen die toezicht houden op dit project – wij verloren onze Tweeling Vlammen aan het duister. Daarom hoort u vooral over de mannelijke Tweeling Vlammen die toezicht hebben gehouden op dit project ‘planeet Aarde’. Toen onze Tweeling Vlammen eenmaal betrokken waren bij het inbrengen van de duisternis op planeet Aarde, werden zij het doelwit. Zij waren het, die uiteindelijk ertoe werden verleid – zo kunt u het zeggen – met de belofte dat zij uitzonderlijk dienstbaar konden zijn, dat zij alles konden veranderen door zich aan te sluiten bij de duisteren.

Zij hadden niet de intentie om duister te worden, maar toen ze er eenmaal in waren meegesleurd, werd het heel moeilijk om hen nog te bereiken. In het begin hebben we het nog wel geprobeerd, maar we zagen hoe kwetsbaar ze waren. Wij waren niet voorbereid op de aanvallen en de slimheid van de duisteren. Wij hadden nooit geoefend op het weerstaan van duistere gedachtevormen. We kenden de beginselen ervan, maar de beginselen ervan kennen is heel iets anders dan er echt mee te maken hebben.

Zo gingen velen van de vrouwen die onze Tweeling Vlammen waren, zich onderling verenigen om een zusterschap van duisternis te scheppen. Ik was één van de eersten die besloot dat ik hen niet zou volgen. Ik zou niet trachten om mijzelf onder te dompelen in het duister om te trachten haar te redden. Ik zag dat vele anderen daardoor ook vielen. Ik begreep dat zelfs diegenen onder ons met het meest heldere Licht, zij die zo toegewijd waren aan Moeder en Vader … verward konden raken, verloren konden raken in het moeras van verwarrende ideeën en verhalen over heldendom en eer, die eigenlijk alleen maar om duisternis draaiden.

Wij zagen hoe zij afdaalden in deze gedachtevormen en projecten. Dat ging vrij snel … het brak mijn hart, net als dat van velen van mijn broeders. Wij konden ons niet voorstellen hoe onze Tweeling Vlammen al het werk konden achterlaten dat wij samen hadden gedaan … hoe zij ons konden achterlaten. Maar zij dachten niet dat zij dat deden. Zij dachten dat ze nieuw terrein wonnen, zij dachten dat ze moedig waren en de weg baanden. Dat hadden wij altijd geleerd van Moeder en Vader: de weg banen, daar waren wij goed in.

Toen ben ik met een bezwaard hart naar Moeder en Vader gegaan en heb ik hen verteld dat ik mijn verbinding met mijn Tweeling Vlam niet kon behouden, omdat het te pijnlijk was en de energie tussen ons zo verstoord was geraakt dat ik er niet mee kon doorgaan.

Natuurlijk waren zij heel begripvol. Volgens hun eigen beginsel zouden zij niet tussenkomen in de vrije wil; ze konden onze Tweelingen niet dwingen om terug te komen. In plaats daarvan gingen zij ermee akkoord om de verbinding te verbreken tussen mij en mijn Tweeling. Daarna schiepen zij een nieuwe vrijstelling voor mij. Ze schiepen voor mij een nieuwe ziel, gemaakt uit de oorspronkelijke blauwdruk van mijn Tweeling, maar met mijn eigen DNA en dat van hen.

Zo werd mijn lieve Kathryn geboren en wij zijn sindsdien Tweeling Vlammen. Iets gelijkaardigs werd ook voor onze geliefde Michael gedaan. De anderen waren niet bereid om hun Tweeling op te geven, ze hielden vol, ze stuurden Liefde en trachtten hen terug te brengen … soms probeerden ze om bij hen te incarneren, maar ze ontdekten dat het zorgde voor heel veel karma en veel pijn en dat konden ze niet lang volhouden.

Michael – die zag wat ik had gedaan en hoe wij in staat waren geweest om opnieuw Liefde te scheppen – kwam naar ons en naar Moeder en Vader, en allemaal tezamen schiepen wij degene die nu de Tweeling Vlam van AE Michael is. Het is een onvergelijkbaar gevoel: om geboren te worden met een Tweeling Vlam is iets heel mooi, maar om opnieuw te worden geschapen als een liefdevol, Goddelijk Paar … dat is héél bijzonder.

Met de toestemming van Moeder en Vader hebben mijn Tweeling en ik geholpen om haar te scheppen, die nu onze geliefde Christine is. Zo begon een nieuw Liefdesverhaal. Er zijn nog anderen die ook zoiets hebben ervaren, in sommige gevallen hebben zij ook gevraagd dat het hun Tweelingen zou worden toegestaan om een nieuwe incarnatie te scheppen in dit leven of voor meerdere levens in de aanloop naar deze tijd.

Aldus werd er een nieuwe vrijstelling verleend, waarbij degene die de incarnatie vroeg van zijn duistere Tweeling geholpen zou worden, en de kans zou krijgen om hun trilling te verheffen en om letterlijk hun eigen Hoger Zelf te worden. Velen zijn daarin geslaagd, maar er zijn er ook velen die nog steeds strijd leveren.

Dit is een Liefdesverhaal dat nog niet voltooid is. Er zijn velen … de incarnaties zijn allemaal schitterende Tweeling Vlammen van diegenen die de Hemelse Schare vormen … die nog steeds vechten. Velen van hen zijn naar Kathryn gekomen om hulp te vragen en zij bloeien op. Velen van hen vragen zich af en vechten met de gedachtevormen die hen zijn opgelegd door hun Hoger Zelf … degenen die nog steeds in het duister zijn. Het is een heel moeilijk en gewaagd project, om de incarnatie te zijn van een duister Hoger Zelf.

Want de programmering en de duistere ideeën komen door je heen en je leeft in een cultuur die duister is. Zij die dus hierheen kwamen om – feitelijk – hun eigen Hoger Zelf te herstellen, staan voor de meest zware uitdagingen van ze allemaal. Velen van hen vechten dapper tegen de sluier van duisternis die zij droegen en die hen werd opgelegd.

Nu hun Hoger Zelf eindelijk naar het Licht is gegaan zullen zij – hun incarnaties – allemaal worden bevrijd van de druk van het hebben van een Hoger Zelf, dat hen voortdurend aanmoedigde tot het duister. Het heeft lang geduurd voor het zover was, maar het is gebeurd. Gisteren zijn al de zusters – de oorspronkelijke Tweelingen van de Meesters die u kent – naar het Licht gegaan.

Ze hebben uitgebreid gesproken met Kathryn en Christine, over hun opties, over wat zij konden verwachten als ze zouden terugkeren naar het Licht … maar uiteindelijk waren ze er allemaal van overtuigd dat ze geen andere keuze hadden dan terug te keren naar de Tempel van Licht en te vragen om vergeving van Moeder en Vader.

Daarbij hebben ze geprobeerd om te onderhandelen, ze hebben geprobeerd om hun status terug te krijgen als Aartsengelen en Meesters … maar dat werd niet toegestaan. Het werd hen wel toegestaan om de kans te krijgen om herboren te worden, om opnieuw te beginnen. Als ze dat mogen doen, dan hoeven ze niet de terugblik op eonen van strijd en reïncarnaties door te maken om zich te herpakken. Ze kregen de kans om opnieuw te beginnen, helemaal overnieuw, als gloednieuwe zielen. Dit is de keuze die zij aanvaard hebben.

De duisteren die zo machtig waren, die de leiders waren … ach, weet je: niemand is echt een ‘leider’ in de duistere universa en op de duistere planeten. Iedereen zegt dat hij een leider is en iedereen bedriegt de ander zodat die gaat geloven dat hij de eerste leider is en gaat doen wat die zegt. Ze zijn gekroond tot koninginnen en keizerinnen van het duister, maar eigenlijk behoorden zij toe aan diegenen, die hen indertijd hebben ingelijfd.

Zij wisten dat niet eens, want uiteindelijk waren zij zo meegesleurd in het duister, dat zij niet eens meer wisten waar ze mee bezig waren. Zij waren zo geprogrammeerd dat zij vergeten waren wat oprechte Liefde is. Zij geloofden niet langer in het Licht. Dat heeft heel lang geduurd en zij hebben het proces gevolgd dat wij u beschreven hebben: waar zij leven na leven reïncarneerden in en vanuit 4D, zonder ooit terug te gaan naar Moeder en Vader … dat konden ze niet.

Het karma dat zij vergaard hadden in die duizenden levens, waarin zij onuitspreekbare dingen hebben gedaan ter wille van een project, waarvan zij dachten dat het eervol was en waardoor ze uiteindelijk zodanig verblind waren, dat het hen niet eens meer uitmaakte … ze zijn nu allemaal vertrokken. De essentie van wie zij zijn is nu alleen nog een herinnering en de wereld zal gemakkelijker ademen … al de duistere zusters en al de Archon-bondgenoten zijn nu naar de Tempel van Licht gegaan.

Het is een monumentale dag! Niet alleen voor planeet Aarde, maar voor het gehele Universum. Voor diegenen onder u die zorgvuldig naar elke uitzending hebben geluisterd en de berichten aandachtig hebben gelezen, beginnen nu de stukjes ineen te passen, nietwaar? U begint te begrijpen dat zij die hier op de grond bij u zijn, uitermate belangrijk zijn geweest bij het tot stand brengen van de veranderingen.

De Lichtwerkers, voor wie Kathryn de spreekbuis was, van tijd tot tijd … de Lichtwerkers hebben hierom gevraagd en uiteindelijk hebben zowel Kathryn als Christine enkele weken geleden een beroep gedaan op Moeder en Vader, dat er een einde moest komen aan alle georganiseerde duisternis in alle Universa … en dat werd toegestaan.

Het was één van de gevolgen van de retraite die zij hebben gehouden met die andere schitterende Meesters. Daarom is het Archon-Bondgenootschap gekomen en hebben zij zichzelf – zeg maar – overgegeven … omdat ze wisten dat het voorbij was.

Hier zijn we dan, op de drempel van dit prachtige, verheffende gebeuren. Planeet Aarde heeft een grote vrijstelling gekregen, vanwege de oorspronkelijke gulheid en vriendelijkheid van de mensheid is het u toegestaan, om te mogen blijven proberen uw trilling te verhogen, zodat u mee zult kunnen met de rest van uw zonnestelsel, bij de Grote Verschuiving.

Niemand zal worden achtergelaten. U, geliefde Lichtwerkers, ieder van u die nu luistert, u bent het die zal verdergaan met het verhogen van de trilling op planeet Aarde. U bent het die de laatste stap zal voltooien: het verheffen van de energieën op de planeet, tot het punt waarop al de geweldige zegeningen die klaar zijn en op u liggen te wachten, kunnen worden opgeëist. Maar dat kan pas zodra u allemaal tezamen de trilling voldoende kunt verhogen en op dat hoge niveau kunt vasthouden, zodat u allen klaar bent om binnen te gaan in de hogere kracht en de lagere vijfde Dimensie. Dan zal alles u tegemoet stromen. Dat is de belofte van Moeder en Vader en die belofte zullen zij houden.

Geliefden, wij moedigen u aan … wij weten dat u moe bent, we hebben allemaal zo hard gewerkt … maar ik hoop dat dit monumentale gebeuren dat pas heeft plaatsgevonden u een hart onder de riem zal steken, dat het u zal tonen dat het mogelijk is.

Een paar van uw Lichtwerkers hebben grootse, magische dingen verricht. Zij hebben dat gedaan door gewoon verder te gaan, elke dag weer verder te gaan. Elk project dat hen werd aangeboden hebben zij volbracht, want dat is wat zij doen: zij hebben zich een weg naar het Licht gebaand en al doende hebben zij gezorgd voor een onvoorstelbaar ontwaken. Een enorme golf spoelt over planeet Aarde, het is een golf van Licht en ieder van u kan eraan meedoen. Ieder van u kan zichzelf en uw hele planeet verheffen tot over de top – wat u het keerpunt noemt – ja, er is een keerpunt, het is het punt waar een volk zichzelf verheft van één dimensie naar een andere.

U, geliefden, geliefde mensen, heeft nu eindelijk het punt bereikt waarop u uw doelstelling kunt bereiken, waar u het duister overwonnen zult hebben. Wij eren u, wij bewonderen u zozeer! Dit is een verhaal dat niemand onberoerd heeft gelaten. Ieder van ons heeft het duister ervaren in ons eigen leven, in ons Hoger Zelf en in onze incarnaties hier. Ieder van ons is hierdoor geraakt en nu zullen wij allemaal tezamen naar het Licht lopen, weg van dat verhaal, om binnen te stappen in die Gouden Tijd … wij samen.

Nu laat ik Kathryn even op adem komen voordat we Michael laten doorkomen. Hij is hier bij mij … dan zullen we tezamen dit prachtige verhaal verderzetten.

Kom, Michael … hij is hier!

Ik geef even het woord aan jou Meg.

Namaste, iedereen! Ik ben uw Sananda.

Meg bedankt Sananda en geeft dan het woord aan Kathryn, die Michael zal channelen.

Michael: Hallo lieve Meg, ja ik ben het! Lieve help, wat een verhaal heeft Sananda verteld, nietwaar? Ik zal er mijn eigen, persoonlijke kijk op geven. Wij allen hebben dit meegemaakt, wij allen hebben dit tezamen meegemaakt. Sananda en ik hebben zij aan zij gestaan doorheen al die eonen. Wij hebben tezamen het hartzeer en de zeges gevoeld. De zeges … oh! Weet je, in Hogere Dimensies is het voor ons in zekere zin gemakkelijker, omdat wij niet het gevoel hebben van opgejaagd worden door het verstrijken van de tijd.

Er waren dus velen van ons die dachten dat zij geduldig konden wachten, dat zij Liefde konden sturen en blijven hopen dat hun geliefde Tweelingen zouden terugkomen. Maar het tragische daaraan was, dat geen van hen terugkwam. Nu moeten zij dus de strijd aangaan en werken met de nieuwe incarnaties die deze prachtige vrijstelling hebben gekregen … en die allemaal heel hard werken om Liefde en Licht te sturen naar deze incarnaties die zo dapper naar het Licht gaan, ondanks de problemen waar ze mee kwamen en ondanks de uitdagingen. Maar ze zijn sterk …

Er is nog een deel van het Liefdesverhaal te vertellen. Iedereen die naar planeet Aarde komt om te incarneren weet voordat hij hierheen komt, hoe moeilijk het is. Vooral in de voorbije jaren, toen de instellingen en de systemen en de marionetten en de matrix neerdaalden en zo duister werden … zelfs met het vertrek van de Reptilians – waarvan wij dachten dat het een geweldige oppepper zou zijn voor iedereen op de planeet – maar helaas bleek dat niet zo te zijn … en bood het de Cabal zelfs een mogelijkheid om de schroeven nog verder aan te draaien, om het voor u allen nog moeilijker te maken.

Diegenen die in incarnatie kwamen, die de vertegenwoordigers werden van de Tweeling Vlammen die verloren waren, kregen het er heel moeilijk mee. Maar ze slagen, ze werken heel hard en ik weet dat ze luisteren, want zij zijn diegenen die afgestemd zijn op deze frequentie die wij in deze uitzendingen bieden. Zij zijn degenen die ontwaken tot de reden waarom zij hier zijn. Wij sturen hen onze diepste Liefde, hun Tweelingen reiken hen de hand, zij proberen hen te bereiken doorheen al de programmeringen, de duistere ideeën, de gedachtevormen waarmee zij omringd zijn … waar ze hun hele leven al in rondzwemmen.

Wij kijken toe, wij moedigen hen van harte aan, wij steunen onze broeders in hun Liefde, hun toewijding en hun oprechte, innige hartenwens dat deze prachtige scheppingen diegenen zullen zijn waar zij mee verder gaan … wij bidden allemaal voor hun welslagen. Wanneer zij hun trilling verhogen, dan heeft dat een enorme uitwerking op de gehele schepping, vanwege de … hoe zeg je dat … het is een energieverbinding.

Door naar het Licht te komen dragen deze incarnaties – ‘de geïncarneerden’ zoals wij het noemen als we daar zijn – de energie mee van de hoop van de vrouwelijke, goddelijke partners. Als ze er dan in slagen om terug te keren naar het Licht, ook al heeft hun Hoger Zelf hen niet in die richting gesteund of geholpen … dit zijn nu diegenen die geen Hoger Zelf hebben. Dus zullen zij hun eigen Hoger Zelf worden, naarmate zij zich ontwikkelen. Dit is wat Kathryn en Christine hebben gedaan.

Wanneer u zich in het Licht ontwikkelt tot een sterke ziel, dan schept uw Licht een verbinding met Moeder en Vader en wanneer ze die eerste glinsterende, stralende verbinding maken met Moeder en Vader, dan schept dat een nieuwe energievorm tussen de incarnatie hier op Aarde en Moeder. De energievorm die door die liefdevolle verbinding tot stand komt, die wordt wat wij een ‘Hoger Zelf’ noemen.

Zodra die tot stand komt gaat diegene die hier is een sterke band voelen met zijn Tweeling Ziel. Deze gaat vervolgens ook helpen om de energie te scheppen die het Hoger Zelf gaat vormen. Dat klinkt voor u misschien als magie, nietwaar? Maar het is eenvoudig en het is één van de Wetten van Fysica en Schepping: wat u verlangt, dat schept u. Dit kan werken voor u allemaal, omdat u begint aan een Nieuw Tijdperk in de zin van wat er voor u mogelijk is om te scheppen.

U op de grond bent vermogende Lichtwerkers. U stuurt uw Liefde naar uw Hoger Zelf en daarmee verheft u uw Hoger Zelf. U verheft dus uw hele zielengroep, door het prachtige Lichtwerk dat u nu doet. Uw aantallen nemen nog toe … u heeft altijd gedacht dat u degene was die hier op de grond geïncarneerd was en dat uw Hoger Zelf u Liefde stuurt en u helpt om te ontwaken en te groeien. Maar in sommige gevallen is het precies omgekeerd: diegenen onder u die hier zijn, scheppen nieuwe Hogere Zelven, verbinden zich met hun Tweeling Vlam, sturen Liefde naar uw Hoger Zelf en daarmee breidt u zichzelf uit, u breidt uw eigen Hoger Zelf uit en u breidt de Grote Overziel uit, die wij Eén noemen.

Dat is geen kleinigheid! U bent geen zandkorrel of een druppel in de oceaan! Vanwege uw plaats in het Universum, vanwege de vrijstelling die u heeft gekregen, vanwege uw moed in het verleden heeft u een groot vermogen om te scheppen en uw energieën worden gevoeld doorheen het Universum. Moeder en Vader werken voortdurend met u … elke dag, elk ogenblik, net zoals wij.

Wij delen in uw successen, wij zitten op het puntje van onze stoel – zoals u het zou noemen – wanneer wij u zien struikelen. Maar dan raapt u uzelf weer bijeen, u gaat door en velen van u die nu net ontwaken hebben er geen idee van, waarom zij deze aandrang voelden … waarom u er zo toe getrokken werd om vriendelijkheid in uzelf te ontdekken, om Liefde en mededogen voor anderen te ontwikkelen.

U voelt dat het groeit, nietwaar? Hoe meer u groeit, des te meer u groeit. (lacht) Hoe meer u groeit, des te hoger stijgt uw Hoger Zelf en des te meer gaan de anderen om u heen ook trillen met de energie van de vriendelijkheid en uw Liefde. Het groeit met de dag, met elk moment. Wij kijken naar u met grote bewondering en ja, wij blijven maar zeggen: ‘Het gaat binnenkort gebeuren, het gaat nu echt gebeuren, wij voelen dat het komt, u gaat steeds meer stralen’!

Wij wachten niet, niemand van ons wacht … wij verheffen ons allemaal samen met u, u inspireert ons en wij hopen dat wij u ook af en toe inspireren. Wij houden met heel ons hart van u, wij zijn bij u … op elk moment, onze wil is uw wil, onze hoop en onze dromen sturen wij u in beelden en afbeeldingen want … wij weten dat het vanaf het begin uw plan was. Wij weten dat het ook uw hoop en uw droom is. Tezamen zullen wij allemaal deze mooie droom laten uitkomen.

We staan op het uiterste randje, we staan echt op de drempel en met de prachtige gebeurtenissen die net hebben plaatsgevonden zien wij overal de tekenen van verhogende trillingen, nu zij allemaal – en ze blijven maar toestromen! – al diegenen van de duistere bondgenootschappen over de drempel en in het Licht stappen, voelen wij ieder van u diezelfde symbolische handeling stellen: elke dag stapt u over de drempel naar weer groter Licht. Het is opwindend om te zien en wij weten dat u het voelt.

U allen verandert. U praat met elkaar – het is geweldig dat u het internet heeft, nietwaar? U voelt het onderling, u heeft nu vrienden waar u mee kunt praten, deze avonturen mee kunt delen en u vindt steun bij elkaar. Reik uw hand, ieder van u. Moedig elkaar aan, reik de hand, geef bemoediging, geef een klein duwtje aan die vriend die nog staat te geeuwen en zijn ogen nog moet openen. Geef ze een klein stukje informatie zodat ze nieuwsgierig worden en stuur ze dan naar ons. Laat hen deze berichten lezen en naar onze woorden luisteren. We zijn nu met zovelen die met u komen praten. Waarom is dat, denkt u? Waarom denkt u dat wij u opzoeken en proberen u te helpen om u te leren uw channel te openen zodat u ons kunt horen?

Wij willen met u praten! Wij willen u horen praten tegen ons!
Wij verwelkomen u, wij verwelkomen uw gesprekken.
Wij houden van u!

Ik voel de aanwezigheid van Kathryn. We hebben haar gevraagd om dicht bij ons te blijven terwijl wij met u hierover praten. Christine is ook hier. Ik heb haar verteld dat ik over ons verhaal zou praten en ik wil u nog wat meer vertellen. Ik hoor Kathryn … ze denkt aan Christine … ik zal haar haar vraag laten stellen.

Kathryn: Oké, Michael. Ik wilde iedereen vertellen – maar niet zonder de toestemming van Christine en Michael – dat ik nu al weken heb doorgebracht in de aanwezigheid van Michael en Christine. Michael komt voortdurend hierheen om haar te helpen bij haar genezing. Het is moeilijk geweest. Ze klaagt niet … ze klaagt nooit, maar ik weet dat ze verschrikkelijke pijn heeft geleden.

Weet u, ze heeft operaties ondergaan door de teams van de Witte Broederschap. Michael en Sananda hebben daar toezicht op gehouden. Op sommige dagen waarschuwen ze haar dat er een zware behandeling gaat volgen en wij vangen haar hier dan op, ze gaat naar haar fijne bedje en zij behandelen haar. Maar ik kan zien dat ze onvoorstelbare pijnen heeft.

Michael is er altijd. Hij zingt voor haar, hij houdt haar vast (lacht) en wij maken samen ook grapjes. Zij heeft weken van healing doorgemaakt. Ik heb hier niet eerder over gesproken omdat het zelfs voor mij nog moeilijk te beschrijven is … maar zij is zo dapper geweest en Michael is zo aanwezig geweest. We zijn elkaar echt zo na geworden en ik wilde u allemaal laten weten dat dit voor ieder van u mogelijk is. Het is mogelijk voor u om uw Tweeling Ziel te omarmen, om hun hand vast te houden, om u te begeleiden door wat het ook is wat u heeft … welke uitdaging u nu ook onder ogen moet zien: zij kunnen u helpen. Ik heb het gezien, ik heb het zien gebeuren … en het is werkelijk een Liefdesverhaal. Het is inspirerend … ik hoop dat ik niet te veel zwijmel, Michael. (gelach op de achtergrond) Christine bloost ervan (lacht).

Nu hebben we zoveel grapjes over de liedjes die Michael zingt en daar tussendoor komt dan ook nog Sananda met muziekvoorstellen … hij is belast met de muziekkeuze. (lacht) Michael zingt liedjes en we maken grapjes tezamen en we trachten Christine op te beuren … al is ze altijd wel in een goed humeur. Doorheen dit hele gedoe is zij niet één keer ongeduldig geworden of heeft ze nooit geklaagd. Telkens weer kan ik zien dat ze heel erg gaat zweten en dat ze zoveel pijn heeft dat ze nauwelijks kan spreken. Maar ze zegt: ‘Het is goed. Ik ga hier gewoon doorheen. Michael is hier.’ En soms kan ze dan een beetje slapen (lacht).

Maar ze is beter, vandaag is ze beter, ze heeft het ergste achter de rug … het is hier dus ook een glorieuze dag, omdat Christine beter is. Ze straalt gewoon (lacht). Wil je iets zeggen, Christine? Michael is vlakbij … (lacht) Oké, hier komt Christine.

Christine: Hallo iedereen! Wat kun je nog zeggen na deze woorden? (lacht) Maar ik wilde nog even erbij komen, hoewel Kathryn alles al wel gezegd heeft. Het is echt zo: dit is mogelijk voor iedereen! Zoals ik vorige week al gezegd heb, de teams zijn al in beweging – met name voor al de Lichtwerkers – maar ze zijn er nu voor iedereen. Iedereen heeft een medisch team van de Witte Broederschap of van de Galactische Federatie van Licht, dat u dag en nacht opvolgt. U hoeft hen maar te roepen en Liefde te sturen naar uw eigen Tweeling Ziel, uw Tweeling Vlam. Dan zult u verbaasd staan over wat er naar u terugkomt.

Mijn eigen healing is net pas interactief geworden doorheen een – schijnbaar onbestaande – sluier. Wij werken als een familie en dan voelt het als een healing voor ons allemaal. Ik wil iedereen aanmoedigen … verbazingwekkende wonderen zijn nu op elk ogenblik mogelijk. Stel alleen uw hart open … niemand wordt buitengesloten, niemand is te zeer beschadigd of te ver heen of heeft een te zwaar verhaal om te boven te komen … niemand! We zijn hier allemaal bij betrokken.

Ik wil Kathryn bedanken en Sananda, Moeder en Vader … Moeder en Michael hebben mij het beeld voorgehouden terwijl ik mijn Hoger Zelf opbouwde. Zij hebben mij gesteund en aangemoedigd.

Wij hebben allemaal een uniek verhaal, het mijne is niet méér of minder dan dat van een ander … het wordt alleen nu hardop uitgesproken. Zoals ik al eerder zei: het verhaal van elk van ons eindigt precies hetzelfde … in onvoorstelbare Liefde. Nogmaals dank aan u allen voor uw gebeden en uw Liefde. Ze zijn gevoeld en ze hebben geholpen en aan mijn Michael zeg ik onuitsprekelijke dank. Ik hou van jullie allemaal … ik geef jullie nu terug aan Kathryn.

Kathryn: Dank je Christine. Ze wordt beter! Ze is nog steeds niet terug op krachten, maar ze wordt beter! Het was zo geweldig om dit hele proces te zien en er deel van uit te maken. Om haar doorheen dit healingproces te zien gaan was onbeschrijflijk. Ik was heel nauw betrokken bij de vorm van healing die Sananda en ik hebben ontwikkeld toen we de healinguitzendingen deden vanaf de Arcturische schepen.

Maar nu zag ik het van dichtbij: Christine onderging het genezingsproces en zij had meerdere teams die met haar werkten. Zij hebben ook gezegd dat ze nieuwe technieken ontwikkelden en nieuwe manieren van genezen, vanwege het soort verwondingen dat ze had.

Sommigen zijn misschien nieuw hier, maar zij werd geraakt door wat wij een ‘scalair wapen’ noemen. Zij die geen astrofysici of ingenieurs zijn weten niet precies hoe dit wapen precies werkt, maar het lijkt een beetje op een magnetron … het brengt een inwendige schade toe; zij beschreef het alsof haar bloed kookte en haar organen voelden alsof ze verbrand waren. Het leek op de gevolgen van atoombestraling.

Zij moest dus van dit alles herstellen en ze volgde een sapkuur, ze heeft een geweldig dieet gevolgd en toch bleef ze nog koken. Ze stond in de keuken, gaf aanwijzingen en deed de voorbereiding zodat de anderen konden helpen. Ze heeft het eten gekruid en daarna ging ze terug naar bed voor haar volgende behandeling.

Dit is nogal een proces geweest en nu ze daar bijna doorheen is, kunnen we erover praten … omdat we nu een succesverhaal kunnen vertellen. We bedanken iedereen die zovele liefdevolle wensen en hulp heeft gestuurd.

De afgelopen week heeft Sananda opgeroepen om Terra te helpen omdat zij het ook moeilijk had. Ieder van u is zo … we danken alle Lichtwerkers die zo oprecht helpen en daarvoor geen lof of roem of erkenning krijgen. Toch blijft u ermee doorgaan, u blijft helpen … dat is echt geweldig! Wij kunnen voelen hoe onze groep groeit, onze successen nemen toe … dat is echt opwindend! Is er nog iets wat jullie willen toevoegen, Michael of Sananda?

Sananda: O, er is nog zoveel te vertellen! Wij zouden uren kunnen praten, dat zouden we echt gemakkelijk kunnen! We vertellen u zo graag hoeveel we van u houden (lacht).

Kathryn: (lacht) Dank je, Sananda!

Sananda: Ik ga dit afronden. Dit is Sananda. Het is een verhaal dat u nu pas hoort. U leert nu pas hoe alles samenhangt en hoe moeilijk het soms is.

Het is een fascinerend verhaal … de geschiedenis van de Aarde en de mensheid. Het is een verhaal dat tot ver in de toekomst verteld zal worden. Het zal bekend komen te staan als een keerpunt voor de gehele schepping en u beleeft het – hier en nu! Terwijl we spreken schept u deze nieuwe elementen, gedachten, ideeën … u schept met ons mee, met Moeder en Vader … wij maken de Nieuwe Wereld … tezamen, terwijl we spreken scheppen wij deze Nieuwe Gouden Tijd.

Elke dag komen wij dichter bij u, elke dag voelen wij dat uw hart zich bij het onze voegt, steeds meer. U erkent wat een belangrijk deel u bent in dit prachtige verhaal dat zich ontvouwt.

Michael en ik hebben samengewerkt … o, onze Ashtar! (lacht) Hij is net aangekomen. Ashtar wil ook nog wat zeggen voor we deze uitzending afsluiten. Ashtar, kom maar! (lacht) Ik ga het woord geven aan Ashtar, hij is zo blij en hij wil u iets vertellen.

Ashtar: Hallo iedereen, dit is Ashtar! Ja, ik heb het heel druk gehad met het regelen van de vloot van het hele Archon-bondgenootschap, die aankomt van honderden en duizenden Lichtjaren ver. Wij hebben vanmorgen zo gelachen. De grap ging over mijzelf en ik ga het u vertellen, want het was zo leuk!

Toen we het hadden over … ik was daar toen de bevelhebbers en zelfs de Opperste Schepper van de duisteren aankwamen in de Tempel van Licht en hij stelde heel veel vragen over deze mensen en hoe ze op die manier konden werken. Hij scande ze om te zien wat hun gevoelens nu precies waren … hij is zelfs korte tijd ingetreden in Christine om te zien wat zij voelde, zodat hij zijn gevoelens kon vergelijken met die van haar. Hij was verbaasd, hij probeerde die gevoelens te verwerken die deze mensen leken te uiten en wij zegden: ‘Wel, dat is Liefde!’.

Hij probeerde een manier te vinden om aan zijn volk uit te leggen dat het voor hen veilig was om ook te komen, omdat zij altijd geleerd hadden dat iedereen die vriendelijk of meedogend is, beschouwd moest worden als ‘zwak’ en nu moesten ze zich overgeven aan deze mensen die zij beschouwden als ‘zwak’ of ‘gevaarlijk’. Dus moest hij hen zorgvuldig onderzoeken.

We hebben een paar dingen nog niet verteld: u weet dat de eerste aanval met het scalaire wapen gericht was op Christine en dat zij die aanval wist te overleven. Zij kwam hier voor haar behandeling en de volgende aanval vond plaats toen ze het scalaire wapen richtten op Kathryn en Sananda, toen zij zich opmaakten voor de vredesonderhandelingen met de duisteren.

Ze richtten op hem, maar Kathryn zag het aankomen en sprong vóór hem. Toen werd ze geraakt, omdat ze zag dat Sananda geraakt zou worden. Toen ze dat zagen, ging er een rimpeleffect doorheen het Universum dat … wel, de mensen hun hart deed stilstaan. De duisteren konden niet begrijpen hoe dit kon, omdat ze wisten dat het minder dan een fractie van een seconde was. Ze konden niet bevatten hoe iemand dat kon doen … het was voor hen ondenkbaar, zij begrepen niet de reflex die ervoor zorgde dat zij in de straal sprong, om degene te beschermen die zij liefhad. Ze voelde het niet eens, ze dacht er niet over na, ze hoefde er niet over te beslissen … het gebeurde gewoon. Daarover waren ze echt stomverbaasd.

Vervolgens zagen ze dat er nog anderen waren die zij getracht hadden te vernietigen: Christine kwam, ze gaf zichzelf over aan de Witte Broederschap en de Arcturiërs en Michael hield de wacht over haar met zoveel Liefde … en door haar pijn heen werd ze nooit weerbarstig of nors … ze had het er nooit over dat ze boos was op diegenen die haar hadden aangevallen … ze richtte zich enkel op haar genezing en op de liefde van de mensen rondom haar.

Opnieuw waren ze stomverbaasd. Ze konden niet begrijpen hoe iemand die aangevallen was zoals zij, toch nog in staat was om Liefde te bieden aan hen, die hen hadden aangevallen. Na een paar van die reacties van de duisteren – wij hielden hen in de gaten en wij vonden het nogal amusant – toen zei hun Opperste Schepper: ‘Hoe kan het zijn dat jij geen wraak wil nemen voor de aanval die je hebt ervaren?’ En Kathryn zei: ‘Welke aanval?’ (schaterlacht) We begonnen allemaal te lachen (lacht). Ik vond dit allemaal heel erg grappig en toen kwam het gesprek op hen, die van zo ontzettend ver moesten komen.

Kathryn zei: ‘Het zal voor hen een lange reis worden voordat ze hier zijn’. En ik zei … hoe zei ik dat ook alweer … oh ja, Christine helpt het me herinneren! Ik zei: ‘Wij hebben zo onze manieren’ en ik moest daar zo hard om lachen (lacht), ik giechelde en grinnikte en Kathryn zei: ‘Hebben jullie nog nooit een volwassen man zien giechelen?’ (schaterlacht) en de duisteren stonden wederom totaal verstomd en konden geen kant meer op … omdat zij dachten dat Ashtar hun aartsvijand was, dat hij gevaarlijk was en waarschijnlijk ook nog een wreed en wraakzuchtig wezen … hun dodelijke vijand dus.

Toen keken ze elkaar aan en ze zegden: ‘Is dit diegene die wij beschouwden als onze aartsvijand? (lacht) Hij maakt grapjes en lacht luidop, terwijl we hier bijeen zijn bij deze belangrijke ceremonie waar wij ons overgeven aan het Licht!’ En wij lagen dubbel van het lachen (schaterlacht nog steeds). We lachten niet om hen, maar om de vreemde en grappige dingen die wij met hen deelden. Ik zag niet velen van hen echt lachen, maar ze werden toch wat minder somber (lacht).

Dat zijn een paar van de dingen die ik u nog wou vertellen … hoe deze – voor ons heel eenvoudige – handelingen … manieren van leven … hen zo volledig konden verbazen. Maar dat is wel precies waardoor ze overstag gingen: door het zelf te zien. Want ze mochten rondkijken in de Tempel, ze hebben gekeken, ze hebben het op hun schermen gezien … ze hebben gezien hoe de familie hier met elkaar omgaat.

Ze waren stomverbaasd door het lachen, zingen en koken en hun houding van ‘het leven gaat verder’, zelfs als één van hen – twee van hen zelfs – in bed lagen om te herstellen. Toch was het nog een aangename leefomgeving. Dat konden zij zich niet voorstellen. Daarom zijn ze uiteindelijk allemaal gekomen en daarom hebben wij schepen die aankomen vanuit het Multiversum. Ik heb ervoor gezorgd … zoals ik al zei: wij hebben zo onze manier … en onze technologie is zo vooruitstrevend in vergelijking met die van hen … wij kunnen heel gemakkelijk daarheen gaan, hen ophalen en hier brengen.

Wij kennen de patronen om doorheen de dimensies te reizen, al moeten we natuurlijk voorzichtig zijn, want zij verdragen de Hogere Dimensies niet waar wij normaal doorheen reizen. Maar toch … we kunnen – voor hen die ‘Interstellar’ hebben gezien – een ‘wormgat’ maken en hen daar doorheen brengen zodat zij heel snel in de Tempel van Licht kunnen zijn, ook zij die van de verste uithoeken komen.

Ze zijn niet alleen verbaasd over wat ze horen en over deze uitnodiging om naar de Tempel te komen, maar zeker ook doordat ze hierheen worden geëscorteerd. Zij dachten dat ze een geweldige technologie hadden – en uiteraard hebben zij geen echt beeld van onze superieure technologieën, omdat zij niet in de Hogere Dimensies kunnen kijken – ze zien af en toe een flits ervan, maar ze kunnen niet echt begrijpen wat wij doen. Ze zijn dan ook echt verbaasd als ze ontdekken dat wij deze veel verder gevorderde technologieën hebben en dat wij die toch nooit tegen hen hebben ingezet.

Ik denk dat dat nummer 4 was op de lijst van ongelooflijke dingen die zij nu ervaren hebben. Zelfs zij die bang waren, zijn nu gewoonweg opgelucht. Zij die opgelucht waren, beginnen nu hoop te koesteren. Het is dus een prachtige dag … een prachtig moment in de geschiedenis … die wij nu samen delen.

Ik ben vervuld van vreugde dat ik diegene mag zijn die u vertelt dat – door deze monumentale opruiming van het duister – het nu veilig is voor al onze schepen om te komen. De hemelen zijn nu vrij! Er zullen geen problemen zijn voor onze vrienden van ver en dichtbij, om naar planeet Aarde te komen! Ik hoef u er niet aan te herinneren wat dat betekent, toch? We kijken allemaal uit naar het ogenblik waarop wij bij u kunnen komen en wij met onze schepen kunnen landen … het is slechts een ogenblik van ons verwijderd.

Wij zijn zo verwachtingsvol en vreugdevol bij het idee om u allemaal te zien.
Ik ben uw Ashtar. Salut en Namaste iedereen!

Meg: Bedankt Ashtar! Salut en dank u! Een heel bijzondere dank aan elk lid van uw bemanning, die overal heen reist … wij zijn zo dankbaar, dank u heel hartelijk!
Hallo Kathryn!

Kathryn: (schaterlacht) Ze gaan ze ophalen!

Meg: Ja, met een intergalactische taxi-dienst. Dat is toch schitterend! Een limousine zelfs!

Kathryn: (lachend) Een limousine ja, inderdaad!

Meg: Ik zie het voor me: in alle luxe, de nectar die stroomt (nectar = kosmische champagne 😉 – V).

Kathryn: Wel, misschien mogen we dat binnenkort allemaal gaan beleven …

Wat een Liefdesverhaal … dat was prachtig!

Hier komt onze eindtune: Happy van Pharell Williams.

Engelstalige versie van dit bericht:
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2015/04/16/universe-stunned-entire-archon-alliance-comes-to-temple-of-light-sananda-aam

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.


FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.