BTR: Bericht van Moeder Bron

BTR: Een opwindend, baanbrekend bericht van Moeder Bron
9 mei 2015

BTR 2015 05 09 Ascentie
Begintune: We are the world – Michael Jackson and friends

Presentator en channel: Dr Kathryn May vanuit New York, tezamen met haar team.
Medepresentator: Meg Davis vanuit Georgia, auteur van ‘Eating for Ascension’.
Facebook: Wisdom Within – Meg Davis

Gasten in deze uitzending: Moeder Bron brengt een heel belangrijk en toepasselijk bericht aan de vooravond van Moederdag. Misschien horen we ook van onze andere vrienden in de Hemelse Schare, die hun stem bij de hare willen voegen.

Goedemiddag, Kathryn!

Kathryn: Hallo Meg! Ik was vergeten dat het morgen Moederdag is en met name voor onze Moeder Bron zal het een opwindend, baanbrekend bericht zijn. We zullen snel beginnen, want we hebben heel veel om over te praten.

Ik wil ieder van u nog wel aanbevelen om beslist eens een kijkje te gaan nemen op mijn website en op de Facebook-pagina van Meg.

Ik heb een bericht van Sananda. Christine heeft het eerder vanochtend genoteerd. Hij vroeg om een stukje uit zijn bericht van vorige week te herhalen, waarna hij zelf een reactie zal geven op zijn eigen woorden (lacht). Dit is wat Sananda vorige week zei: ‘Ik hou mijn adem in … Ja, ik ga het toch zeggen: tegen de tijd dat wij elkaar volgende week weer spreken, zult u het met mij eens zijn dat de wereld veranderd is. Wij zullen dansen in de straten. Er zullen misschien wel wat strubbelingen zijn – met zeven miljard mensen – maar het komt!’

Dat zijn zijn woorden van vorige week. Sommige mensen zullen zeggen dat hij het fout had. Maar … hier is zijn reactie van deze week via Christine, die het voor mij heeft opgeschreven. ‘Wij zijn extatisch! Een groot aantal mensen in Bagdad zijn begonnen met het wisselen van hun valuta. De sluisdeuren openen zich. Onze familie in Irak danst niet alleen in de straten, maar ze houden elkaar vast en huilen van vreugde. Iedereen die luistert: u bent als volgende aan de beurt! Bereid uw hart daarop voor!

Tenzij u dus denkt dat u de enige bent die in de straten zou gaan dansen (lacht), dit is het nieuws waarop wij gewacht hebben. In Irak worden de valuta gewisseld en de sluizen gaan open. Wij hebben altijd geweten dat als Irak éénmaal begint, de rest van de wereld onmiddellijk zou volgen.

Kathryn: Dit is voor de mensen die het niet gevolgd hebben, aangezien we hier de laatste tijd niet meer zoveel over hebben gesproken. De herwaardering van de valuta vindt inderdaad plaats, alles verloopt rustig en ordelijk om chaos en onrust op de financiële markten te voorkomen. Wij zijn dus dubbel, driedubbel, viervoudig gezegend omdat dat het beste is van alle mogelijke werelden.

Er is nog een bericht van Sananda en wij stemmen daar graag mee in: een oprecht woord van dank namens Sananda, de Hemelse Schare en Moeder en Vader aan iedereen die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand brengen hiervan. St. Germain, wij houden van je! Ja, inderdaad (lacht). En aan Tony en DC en zijn team zenden wij onze groet, ons ‘dank je wel’ en onze Liefde. Tony en DC en Pam en hun vrienden houden heel moedig al jaren stand. Tony zei laatst dat het al 5 jaren zijn. Al 5 jaren brengen zij informatie aan ons allemaal, om ons te informeren en te helpen bij dit proces. Natuurlijk zijn er altijd veel mensen die hen dankbaar zijn en grote waardering hebben voor hun harde werk en enorme inspanningen. Drie keer per week verzorgen zij een uitzending en er zijn ook veel mensen geweest die hen hebben aangevallen en uitgescholden. Maar Moeder heeft mij verteld dat zij daar vandaag iets over wil zeggen. Tony en DC, wij houden van jullie en wij sturen hierbij onze Liefdezegen aan jullie allemaal (lacht), van ons en van de Hemelse Schare.

Wij zijn er ook benieuwd naar om op een dag te horen, welke Meesters er achter die incarnaties zitten … het zal niet lang meer duren voordat we dat gaan weten, want ze hebben het mij al verteld (lacht) maar ik mag nu nog niks zeggen (lacht). Zoals gezegd: wij houden van jullie!

Moeder – Moeder Bron, onze Schepper – is hier bij ons en heeft gevraagd dat ik het bericht van vorige week zou lezen. Ik moet dus het bericht lezen, zodat het in mijn stem klinkt en zelfs wanneer u het al meerdere malen gelezen heeft, zult u er toch weer nieuwe dingen uithalen wanneer u het hoort. Daarna zal zij verder ingaan op wat Sananda heeft geschreven als hoofdstuk 25 van de Nieuwe Geschriften.

Een korte toelichting hierop: Sananda heeft gevraagd om een aantal aanpassingen te maken in de Nieuwe Geschriften en er de drie berichten van Moeder – van de voorbije weken – aan toe te voegen. Het moet dan worden uitgebracht in boekvorm. We zullen komende week ook een bericht krijgen van Sanat Kumara, die een afronding zal geven van de Nieuwe Geschriften. Dat alles zal worden samengebracht tot een mooi boek. Onze vriendin Moona heeft ons een uitgever aangewezen en we gaan er echt iets heel mooi van maken. Deze productie zal voor een deel worden betaald door de Foundation die ik heb opgezet, zodat het boek van de Nieuwe Geschriften ook wereldwijd kan worden verspreid. Dit is goedgekeurd door Moeder en Vader en door Sananda, dus dat zal ons eerste project zijn.

Nu verder met hoofdstuk 25 van de Nieuwe Geschriften. (Deze tekst werd op 8 mei 2015 als bericht uitgebracht, maar is tijdens de BTR verder aangevuld – V)

De Nieuwe Geschriften hoofdstuk 25 (Herzien) door Sananda/Jezus.
De Tempel van Licht en de dag van Afrekening

Sananda: In de maanden die zijn verstreken sinds wij de eerste 24 hoofdstukken van de Nieuwe Geschriften schreven, is er een nieuwe dag aangebroken op planeet Aarde. Ik zal niet al de monumentale gebeurtenissen herhalen die zich hebben voorgedaan, maar ik kan u verzekeren dat u versteld zult staan wanneer u het echte verhaal over deze periode zult vernemen – en wat de ‘grondtroepen’ bereikt hebben.

U begint het belang in te zien van ons samenwerkingsverband met de Hemelse Schare, Moeder en Vader/Bron, onze Galactische Broeders en Zusters en u allen, in uw menselijke lichamen. De voortdurende lessen die wij u hebben gegeven in de vorm van gechannelde berichten en radio-uitzendingen waren zorgvuldig opgezet om u stapsgewijs de energiecodes, de healingstechnieken en de leiding te geven die uw verlichting zouden brengen. Ik zal nu verdergaan met die onthullingen, door u een aantal dingen te beschrijven die hebben plaatsgevonden in de Tempel van Licht, die op Aarde verankerd is in en rond Kathryns huis in New York en bij ons in de Hogere Dimensies, vlak bij Moeder en Vader.

Binnen onze familie van Lichtwerkers is het al heel lang een bron van humor, dat het werk dat zij dag en nacht, maand na maand doen – met grote toewijding en veel voldoening – volledig onzichtbaar is voor de grote massa op de planeet. Uiteraard heeft iedereen er baat bij gehad dat de Reptilians allemaal naar het Licht werden gebracht en hebben zij ook de sterke afname van tegenstrijdige energieën ervaren, nu de Gevallen Aartsengel-Zusters na vele miljoenen jaren zijn teruggekeerd naar het Licht en het gehele Archon-Bondgenootschap de Vrede heeft afgekondigd en naar de Tempel van Licht kwam, om te worden hersteld en terug te keren naar de omarming van Moeder en Vader. Wij maken nu grapjes met Kathryn, wanneer wij haar vertellen dat wij op het punt staan om een spectaculaire gebeurtenis aan te kondigen, die niemand heeft gezien maar die absoluut waar is en die de Aarde zal veranderen. (het hele team lacht)

Met dit in gedachten zal ik u uitleggen waarom al dit ongeziene werk achter de schermen een noodzakelijk deel was van wat een schijnbaar plotse en enorme Verschuiving zal lijken, wanneer dit alles zich ontvouwt in uw 3D-wereld. Vanwege de dikke sluier waarachter de meesten van u hun leven hebben geleefd, was het nauwelijks geweten dat er iets was voorbij datgene wat u kon zien, horen en aanraken. Uw wetenschappers hebben meestal elk bewijs genegeerd dat niet past binnen dit beperkte beeld, en uw religies hebben gepredikt dat u hier alleen bent en moet lijden om een autoritaire God plezier te doen. Wij moesten u helpen om uw blik beetje bij beetje te verheffen, om u te laten wennen aan het idee dat er werelden zijn voorbij uw beperkte gezichtsveld en dat er Universa zijn die krioelen van het leven – vlak buiten uw gezichtsveld, in de Hogere Dimensies.

De mensheid onwetend houden over de grootsheid van de Schepping en het bestaan van welwillende Broeders en Zusters overal om u heen in uw luchten, was een heel belangrijke doelstelling van de Meesters die de Matrix beheersten, die op hun beurt alle grondstoffen, de rijkdommen en dus alle wezens op de planeet beheersten.

Deze eenvoudige, onderlinge verbanden zullen het voor iedereen duidelijk maken: het bestaan van ruimtetuigen die vanuit andere sterrenstelsels hierheen kunnen komen houdt in:
a) Het bestaan van beschavingen die veel hoger ontwikkeld zijn dan de uwe.
b) Gratis energievoorzieningen die olie- en gaswinning onmiddellijk buiten werking zullen stellen (en ik kan daaraan toevoegen: ook uranium).
c) Vriendelijke Sterrennaties die geduldig wachten om de mensheid van dienst te zijn.
d) De onthulling, dat nagenoeg alles wat u geleerd heeft onjuist is – een opzettelijke manipulatie om u ‘in het duister’ te houden.

Wij hebben helende technieken die uw afhankelijkheid van medicijnen volledig zullen uitbannen. U heeft een voorproefje daarvan gehad in de healingprogramma’s die ik met Kathryn heb gedaan. Ze zijn terug te vinden in de archieven op de website. Wij zijn die reeks van uitzendingen begonnen om u een idee te geven van de mogelijkheden om uzelf te healen. Wij hebben regeringsvormen die de vrede bewaren en tegelijk de heilige individualiteit en de vrije wil van iedereen respecteren. Er zijn methoden om voedsel te produceren waarbij alle pesticiden overbodig zijn – en daarmee ook al de controle over de voedselvoorziening. Winst, privatisering van gemeenschapsdiensten en het privé-bezit van de heilige grondstoffen van de Aarde bestaan allemaal niet in Hoger Dimensionale beschavingen, waarvan er velen zijn binnen uw eigen Zonnestelsel.

Ja, lieve Mensheid, er waren 144 planeten in uw Zonnestelsel, toen dat miljarden jaren geleden werd geschapen. De meesten daarvan bevinden zich buiten uw zicht, in 5D en hoger. Er zijn nu 143 planeten, aangezien Maldek, de tweeling van planeet Aarde, vernietigd werd ten tijde van Atlantis. Maldek heeft al die tijd in het ziekenhuis gelegen – zo kunt u het stellen – waar hij ingewikkelde healing en herstellingen onderging, omdat hij letterlijk uiteen geblazen is geweest door een gelijkaardig wapen als u in werking heeft gezien op uw planeet op 11 september en toen onze geliefde Christine, AE Uriel, Kathryn en zes anderen van de Hemelse Schare zwaar gewond raakten bij in totaal 3 aanvallen. Het gebruik van deze wapens is ten strengste verboden in het Multiversum en deze recente voorvallen hebben geleid tot hernieuwde overweging over de betekenis van vrije wil en hoe Moeder en Vader die zouden moeten interpreteren.

Ik haal deze dingen aan om u een inzicht te geven van het niveau van de activiteiten die overal om u heen gaande zijn, net buiten uw 3D-bewustzijn. Wanneer u uw bewustzijn verheft, zult u ook uw Gezichtsveld gaan openen voor de wonderbaarlijke en heilige Waarheden die stilletjes lagen te sluimeren in uw onbewuste geest, wachtend op deze zachte herinnering. Sta niet toe dat uw angst voor het onbekende u weerhoudt van het voelen van deze beroering binnen in u, om u opnieuw te verbinden met uw Zielenfamilie van Licht en om mee te doen bij het ontdekken van de wonderen van de ongekende Universa.

Net zoals velen om u heen zich toeleggen op meditatie, Visual Centering en andere vormen van geest-verbreding, zo raad ik u aan dat u uw blik zou openen door rechtstreekse communicatie toe te staan tussen uw eigen Hoger Zelf en uw Tweelingziel – of Tweelingstraal, zoals het soms wordt genoemd – om voor uzelf te ondervinden wat ik u hier beschrijf.

Het is niet langer het alleenrecht van uitzonderlijk begaafde Lichtwerkers om de woorden te horen van hun gidsen en Helpers, die met hen spreken doorheen dimensionale portalen. Dit is een vermogen dat de vroegste mensen al kenden. U begint nu die talenten te herstellen; u kunt leren om telepathisch te spreken met mij – Sananda – of om gesprekken te hebben en grapjes te maken met uw Hoger Zelf en uw Tweeling en om te genieten van het voordeel van het hebben van hooggeplaatste vrienden.

De Tempel van Licht brengt Nieuw Leven

Kom nu met mij mee, dan zal ik u langs een aantal van de meest historische gebeurtenissen in de Tempel van Licht leiden, zoals die zich voordeden in de eerste maanden van 2015.

De Tempel van Licht werd gevestigd toen Kathryn en haar team de Zuil van Licht schiepen, om een tempel van healing te hebben voor de Hogere Zelven van de Cabal. Christine kwam erbij en tezamen met ons vestigden zij de Tempel van Licht waar de Meesters en Engelen de klok rond healing boden aan al de zielen die bereid waren – of die ervan overtuigd konden worden dat zij geen andere keuze hadden – om naar het Licht te komen.

Ik wil hier nog aan toevoegen, in antwoord op de vele vragen die Kathryn heeft ontvangen: ieder van u is welkom om naar de Tempel van Licht te komen voor healing, voor verheffende gesprekken met ons. U bent te allen tijde welkom. Kom om een kijkje te nemen of om mee te helpen of om de helende energieën te ontvangen van de Hemelse Schare, die ieder van u welkom heet. Nu zal ik u vertellen hoe het proces in de Tempel verloopt.

De eerste groepen van zielen die de Tempel binnenkwamen waren de Hogere Zelven van de Cabal die naar het Licht kwamen, omdat zij wisten dat hun dagen van controle over planeet Aarde voorbij waren. Zij hadden een ultimatum ontvangen van Moeder/Vader Bron dat zij naar het Licht konden komen of voor altijd zouden worden opgelost. Zij kwamen en werden naar hun terugblik en herstel gebracht. De eerste vijf miljoen van de duisterste, meest beschadigde zielen werden hersteld tot het Licht en toen begon het zware werk om hun incarnaties ertoe te brengen hetzelfde te doen. Sindsdien zijn er meer dan 200 miljoen Hogere Zelven door de Tempel gekomen. Het is een moeilijke overgang geweest, maar sommigen maken nu vorderingen in het doorbreken bij hun zielenlichaam op de grond.

Nu is het tijd dat hun incarnaties te horen krijgen over hun beperkte keuzemogelijkheden. Wij hebben het niet aan het toeval overgelaten, om te zien of zij al dan niet willen luisteren naar die zachte stem in hun binnenste – aangezien zij nog altijd werken volgens de contracten van de vrije wil, die u allemaal heeft gekregen. Er zijn manieren om daarmee om te gaan en wij houden altijd met alles rekening, zodat we steeds een vervangend plan klaar hebben.

Enorme veranderingen hebben zich voorgedaan vanwege het werk in de Tempel van Licht. Dit zijn een paar van de activiteiten die hebben plaatsgevonden nu het team van de Tempel van Licht non-stop gewerkt heeft gedurende de voorbije drie maanden, om healing en herstel te brengen daar waar ooit alleen duisternis heerste. De volgende entiteiten, wezens en gedachtevormen werden naar de Tempel gebracht om te worden geheeld:

– Vele van de verstoorde codes die de duistere Matrix in stand moesten houden zijn geheeld, waaronder de Levensboom die was veranderd, zodat hij ruimte bood aan de duistere leringen en structuren; de codes voor de Flower of Life; de codes voor Tweedracht en de Duistere Meestercel.

– De gedachtevormen die de duistere Gevoelsstaat voortbrengen, zoals depressie en moordzucht – die waren voor het team herkenbaar vanwege de gedachtevormen die intense, verstoorde en storende, schrille geluidsfrequenties voortbrachten. Noot: de mensheid in het algemeen brengt nog steeds gedachtevormen voort die intense, duistere emoties oproepen, maar de oorspronkelijke, krachtige versies van deze gedachtevormen zijn naar het Licht gebracht.

– In samenhang daarmee is er – zoals Christine het noemt – een ‘lopende band’ geplaatst in elk kwadrant van de Aarde, als deel van het ‘Wij geven u rugdekking’-programma, om de duistere gedachtevormen af te voeren zodra zij worden geschapen door ieder van u op het oppervlak, zodat ze niet kunnen binnendringen in de Rivier van het Leven.

– Satan en daarna ook Lilith – de meest complexe gedachtevormen en de vertegenwoordigers van het kwaad en het onevenwicht dat geschapen werd door de gedachten en gevoelens van de mensen. Zij hadden een bewustzijn en waren ingewikkeld – maar zij hadden niet de Levensvonk van Moeder en Vader. Zij zijn naar het Licht gebracht, hebben een ziel gekregen en hebben een nieuw begin gemaakt.

– De Achttien Gevallen Zusters – de Hogere Zelven – die ermee akkoord gingen om naar de Tempel te komen, toen zij vernamen dat ze alleen konden kiezen tussen te worden opgelost of gespaard te worden en een ‘nieuwe zielenstatus’ te krijgen.

– Het gehele Archon-Bondgenootschap, waaronder Henron – de Opperste Bevelhebber van de Archon-Vloot – die kwam met zijn gehele vloot en al hun families en hun Opperste Schepper, die de Vrede afkondigde op de trappen, toen hij de Tempel betrad.

– Vervolgens de Dierenrijken – zowel de wilde- als de huisdieren, ook vogels en insecten – kwamen voor healing. Ik wil u er natuurlijk aan herinneren dat dit niet op één dag gebeurde. Al dit werk in de Tempel heeft plaatsgevonden in de loop van 3 maanden, het meeste ervan op de grond, hier bij uw Kathryn en Christine en de Lichtfamilie.

– Toen eenmaal de Dierenrijken waren gekomen, volgden de Flora van planeet Aarde en de Deva’s, die zo geleden hadden onder de vervuiling en het verdwijnen van de gronden en zelfs de Plantenrijken, die zich aanbieden als voedsel voor alle mensen, dieren en insecten. Allen wilden zij naar de Tempel komen.

– Er werd vervolgens een Raad gevormd met vertegenwoordigers van zowel de dieren- als de plantenrijken, om onderhandelingen te beginnen om soorten voedsel te voorzien voor de dieren, die zullen overgaan naar een plantaardig voedselpatroon, in plaats van elkaar op te eten. Ik kan hier een ontroerend element aan toevoegen … elke groep die hierheen kwam en zich bij Kathryn en Christine aanbood voor healing, stuurde een afgevaardigde die vroeg: ‘mogen wij alstublieft onze ‘Kathryn-woorden’ horen?’ De woorden van geruststelling en Liefde, die hen hielpen om het gemakkelijker te maken om naar de Tempel te komen en te worden hersteld. Dus kreeg elke groep zijn ‘Kathryn-woorden’ … en werd naar de Tempel gebracht.

– Na de Raad voor de planten- en dierenrijken kwamen de Elementalen, de Feeën – waaronder de Feeën van Duister en Licht, die kortgeleden in de Lichtrijken nog in oorlog waren met elkaar – Gnomen, elfen, trollen, al de legendarische schepselen die beschadigd en beangstigd zijn door het agressieve en gedachteloze handelen van de mensheid.

– De Mineralenrijken die beschadigd en uitgeput zijn door mijnbouw, gas- en olieboringen.

– De bewuste en energie-voorzienende Kristallen, wiens verborgen en heilige vermogens grotendeels ongekend zijn, omdat zij in de grond verborgen liggen.

– De Zeewerelden/Walvisachtigen en al het leven in de oceanen – slachtoffers van levensbedreigende sonartechnologieën kwamen allemaal voor healing.

– De Meermensen: gevoelige, bewuste, hoogstaande wezens die geleerd hebben om de mens te vrezen. Ook zij kwamen voor healing.

– Moleculen en elementen, virussen en bacteriën, de niet-erkende basiselementen van het leven kwamen allemaal voor healing.

Toen begon er een bijzonder project … Er is een begin gemaakt met het herstel en de hernieuwing van het Atlantis-kristal, dat in 3 grote stukken uiteengevallen was – oost, west en zuid – waardoor het verstoorde energieveld ontstond in wat nu de Bermuda-driehoek heet.

Dit is maar een algemeen overzicht van wat er gaande is in de Tempel van Licht en elke dag komt daar weer méér bij.

Nu zal ik u meer vertellen over het achtergrondverhaal dat plaatsvond net vóór en tijdens deze historische ogenblikken in de Tempel van Licht. De aandrang voor het echt op gang brengen van de Hogere Zelven om voor healing te komen – of om hun terugblik aan te gaan met Moeder en Vader – kwam van de Tempel van Licht op de grond. Kathryn had aan de Raad laten weten dat de aanvallen op Lichtwerkers moesten ophouden, nadat zij vernomen had dat de eerdere verwondingen van Christine waren toegebracht met hetzelfde soort microgolf-wapen dat haar – Kathryn – en vele anderen had verwond bij haar poging om mij te beschermen.

Wij hebben hen beiden pas onlangs toegestaan om de echte omvang te zien van de schade van dat afschuwwekkende verraad. De energie van dat wapen was zo heftig, dat iedereen in dat gebied gewond werd – sommigen ernstiger dan anderen.

In totaal werden er 7 van ons tegelijk ernstig verwond toen we de 4D-ontmoetingsplek naderden om te onderhandelen met de duistere raden, in een poging om vrede te bereiken in het Multiversum. De gewonde Lichtwezens waren St. Germain, Kathryn en ik, Jophiel, Sanat Kumara, Serapis Bey en AE Michael. Anderen waren gedesoriënteerd en hadden ook tijd en zorgvuldige medische begeleiding nodig om hersteld te worden tot hun volledige integriteit.

Het lijkt u wellicht ongebruikelijk om te bedenken dat een Lichtlichaam gewond kan raken, maar uiteraard zijn wij ook fysieke wezens, opgebouwd uit moleculen in een ingewikkelde opstelling – net als u. De essentie van een Wezen te zijn is evenzeer fysiek als spiritueel, zelfs met Hogere Lichttrillingen.

Die aanval op ons allemaal is nu meer dan drie maanden geleden en wij werken er nog steeds aan om de healing van onze Lichtlichamen te voltooien. In het geval van Christine – die door het wapen werd geraakt tijdens haar Lichtwerk in de woestijn – was het vooral haar lichaam dat zwaar beschadigd was door het type laserwapen dat u soms een scalair wapen noemt. Wij leren gaandeweg steeds meer over de meest effectieve technieken om een ziel terug te brengen tot heelheid, na een dergelijke grote verscheuring in de materie van ons wezen.

Bij de meest ernstige verwondingen kan een Lichtlichaam zozeer versplinterd zijn, dat de moleculen vrijkomen in de atmosfeer. Wij hebben het geluk gehad dat wij allemaal onmiddellijk zorg hebben ontvangen. De healingteams die vrijwel meteen ter plaatse kwamen, hebben ons in cocons van Licht gewikkeld, om de losgescheurde fragmenten van ons Wezen bijeen te houden en te isoleren, voor later herstel en hernieuwing.

Ik kan u nu vertellen, met mijn hart nog steeds nagenoeg weggerukt van mijn wezen, dat de plek van de aanval leek op de meest afschuwelijke afslachting die u ooit heeft gezien in uw nieuwsberichten of uw films. Mijn geliefde Kathryn was volledig uiteengereten en mijn dierbare familie was overal om mij heen in verschillende stadia van pijn of zielenangst, voor henzelf en voor de anderen die zij zo vreselijk gewond zagen liggen. Wij wilden elkaar helpen, maar konden nauwelijks bevatten wat wij zagen en voelden. De broeders – mijn meest nauwe metgezellen en vertrouwde vrienden – lagen dodelijk gewond overal om mij heen. Het was ondenkbaar, ongelooflijk, niet te bevatten.

Ieder van ons schreeuwde het uit – zelfs nog voordat we onze eigen verwondingen voelden – en wij werden uit de lucht geplukt door teams van engelen en healers, met Moeder en Vader aan onze zijde. Ziet u, wij weten altijd dat wij de opperste bescherming genieten van onze Scheppers, die onze bron van wonderen zijn, die het vermogen hebben om alles goed te maken. Dat doen zij nu ook, zoals zij dat altijd zullen doen.

Ik wil hier even onderbreken, om op te merken dat de healing nog steeds gaande is … vandaag hadden wij in de Tempel van Licht op de grond een healingsessie voor onze geliefde Christine. Zij is onbeschrijflijk dapper. Zij gaat verder met haar Lichtwerk op de meest stralende en liefdevolle manier. Ze klaagt nooit, hoewel de healing die in haar moet plaatsvinden heel zwaar en verschrikkelijk pijnlijk is. Wij hebben vanmorgen een sessie gehouden, waarin zij werd vrijgemaakt door de gehele Hemelse Schare, Kathryn, Faith en Jade die haar allemaal bijstonden, om te helpen bij het wegnemen en verwijderen van de toxines van wat u een stralingsvergiftiging zou kunnen noemen. Veel daarvan kon worden weggehaald. Ze probeert om het niet uit te schreeuwen van de pijn, maar wij weten hoe moeilijk het voor haar is. Wij weten ook dat dit proces waar zij doorheen gaat, de hele mensheid verheft en helpt. Zij is de vertegenwoordiger van healing in het menselijk lichaam. Terwijl zij dit proces doormaakt, brengt zij als het ware een ‘ontwaken’ tot stand waarin de hele mensheid zal worden geheeld. Wij danken haar daarvoor. Wij zijn op elk moment bij haar – en dat weet ze – terwijl zij deze zware en pijnlijke healing doormaakt.

In het geval van Kathryn – omdat zij hier op de grond is maar ook in de Hogere Dimensies en omdat het haar Hoger Zelf was dat geraakt is door het wapen – vertegenwoordigt haar healing op een andere, even belangrijke manier de verbinding tussen lichaam, ziel en Hoger Zelf. Door haar Hoger Zelf te healen, heelt zij ook voor iedereen de verbinding die zovele jaren verloren was. Zovelen op Aarde weten niets van hun eigen Hoger Zelf en hebben er geen enkele binding mee. Ze hebben er zelfs geen idee van dat er een Hoger Zelf bestaat. Deze healing zorgt ook voor een vorm van ‘ontwaken’ die ieder van u in staat zal stellen om – wanneer u hoger reikt – uzelf stevig en vertrouwvol te verbinden met uw eigen Hoger Zelf en daarmee verbindt u zich rechtstreeks met Moeder en Vader, onze geliefde Scheppers.

Ik zeg u dit, opdat u allen zou meedoen aan dit proces van healing … door uw Liefde te sturen naar onze geliefden hier, maar ook door uw Liefde te sturen naar uw eigen Hoger Zelf en daarmee de verbinding te leggen. Zo leert u het gevoel kennen van grote Liefde, van welwillende leiding en hulp welke voortkomen uit uw eigen Hoger Zelf, dat u enkel maar het hoogste goed toewenst – voor ieder van u.

Laat mij u nu verder ons healingsproces beschrijven, hier in de Hogere Dimensies.

Wij vinden rust in het weten dat wij als groep hadden aangeboden om elk doel in het Licht te dienen, om alles – alles wat nodig was – te doen, om de vernietiging en het voortdurende lijden op Aarde en in het Multiversum te laten ophouden. Ik spreek nu voor al de Aartsengelen en Meesters die zichzelf hebben aangeboden voor dit doel, op dit moment.

Al dit lijden komt voort uit de duistere en verdorven handelingen van hen, die zo beschadigd zijn geraakt door hun deelname aan het duister, dat zij geen andere weg meer kunnen zien. Wij hebben gezworen aan onszelf en aan Moeder en Vader, dat wij een einde zouden maken aan het lijden. Wij wisten niet hoe moeilijk dat zou worden, tot de ultieme daad van verraad zovelen van ons aan de rand van zielendood bracht.

Natuurlijk hebben wij de beste healingstechnieken ondergaan en ontvingen wij de voortdurende aandacht van de Arcturiërs, de medische teams van de Grote Witte Broederschap en de eindeloze liefde van Moeder en Vader. Zij die zwaar gewond waren zijn ‘kunstmatig in leven gehouden’; zij kregen de Levensessentie die we nodig hebben om te kunnen voortbestaan – van onze eigen Tweelingzielen en van Moeder en Vader. De healing is bij ons allemaal nog steeds gaande. U kunt zich wel voorstellen dat het voor ons een hele moeilijke tijd was, maar wij hebben die doorstaan met Vertrouwen en grote Liefde en waardering voor elkaar. Een dergelijk levensbedreigend voorval heeft ons zelfs nog dichter bijeengebracht in onze absolute Liefde en respect voor elkaar – en in onze dankbaarheid aan Moeder en Vader, wiens oneindige liefde uiteindelijk alles heelt.

Er is een korte tijd geweest dat we elkaar moesten verlaten wanneer we om de beurt naar de Kamers van Healing gingen, dag en nacht werkend met onze medische teams – zoals Kathryn en Christine dat op de grond deden. Wij zijn nu overgelukkig en dankbaar dat wij u eindelijk de details kunnen geven over wat er gebeurde. Nu kunnen wij u verzekeren dat wij allemaal volledig of bijna volledig hersteld zijn tot onze oorspronkelijke kracht en dat wij er weer ‘bovenop’ zijn – meer vastbesloten dan ooit. Wij zijn vastbesloten om onze eed na te komen, om planeet Aarde te helpen verheffen tijdens haar Ascentie, om de Welvaartprogramma’s door te voeren zoals gepland en om de Zege van het Licht te delen, hier op Aarde en in ons gehele Universum.

Zij die betrokken waren bij de uitvoering van de verboden aanval, zijn zich bewust van de onvermijdelijke gevolgen van hun daad. Het is volkomen tegen de Universele Wet van Eén om te proberen een levende ziel te vernietigen – een opzettelijke daad tegen de Schepping en tegen Moeder en Vader – het is de meest zware van alle overtredingen. Het was een daad van verraad, lafheid en wanhoop, maar er werd niets anders mee bereikt dan dat het ons nog meer vastbesloten heeft gemaakt. Het Licht op Aarde en doorheen het Multiversum neemt toe. Onze wil is ongebroken; onze vastbeslotenheid neemt toe met elke daad van healing en elk moedig gebaar van de kant van onze heldhaftige broeders en zusters, hier in de Hogere Dimensies en op de grond. Ziet u, Liefde is een wonder. Moeder en Vader zijn ons wonder. Zolang wij in de cirkel van hun Liefde blijven zullen wij gedijen – wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt.

Ik, Sananda, kan u nu vertellen dat in sommige opzichten wij nooit nog hetzelfde zullen zijn. Wij, die elk mogelijk misbruik van de vrije wil en de gevolgen daarvan hebben doorstaan, zijn tot een inzicht gekomen dat wij voortaan in ons hart dragen. Wij, die hebben gezien hoe onze dierbaren gewond lagen – in de meest vreselijke vorm van oorlog die u zich kunt voorstellen – zullen nooit meer aanvoeren dat wij de grenzen van het duister moeten ervaren om het Licht te kunnen waarderen. Wij zullen er nooit meer voor kiezen, om de uitersten op te zoeken van wat een ziel kan verdragen om onszelf te testen in de aanwezigheid van het duister, noch zullen wij ooit weer onze dierbaren blootstellen aan de verleidingen die besloten liggen in de Matrix, die wij kunnen scheppen met onze eigen vrije wil.

Dit zijn lessen die de kinderen van de Aarde – en het hele Multiversum dat toekijkt – nooit meer zullen vergeten. Niemand heeft hier schuld aan, er zal geen beschouwing achteraf zijn waarbij één slechterik, één idee of één ogenblik wordt aangewezen als oorzaak van al het lijden dat de mensheid heeft doorstaan en zelfs heeft verwelkomd, in hun bereidheid om elke mogelijke kans te ervaren om onze wil, ons uithoudingsvermogen en ons vermogen om lief te hebben te testen bij gelijk welke uitdaging.

Het is het einde van de georganiseerde duisternis.
Dit is een ultimatum van Moeder en Vader.

Moeder en Vader hebben ons gevraagd om dit bericht te gebruiken om een aankondiging te doen aan het hele Multiversum. In de Hogere Dimensies hebben ze deze afkondiging al gehoord, maar de lager dimensionale zielen die nog betrokken zijn bij georganiseerde, misdadige activiteiten, zijn zich uiteraard nog niet bewust van de besluiten van de Hemel.

Iedereen die heeft deelgenomen aan de beoogde moord op zielen – bij de gebeurtenissen die wij hier beschreven hebben en anderen van gelijke of zelfs nog ernstiger omvang die niet genoemd zijn – zijn hierbij gewaarschuwd dat er niet langer enige tolerantie (in de naam van de vrije wil) zal zijn voor daden tegen het Zielenleven, in dit Universum of gelijk welk ander. Zij die deel hebben gehad aan deze gruwelijke gewelddaden, hetzij in lichaam dan wel in Geest, dienen onmiddellijk naar de Tempel van Licht te komen voor healing – tenzij zij kiezen voor de enige, andere beschikbare optie: volledig te worden opgelost. Dit opgelost worden was de bedoeling van hun eigen handelingen tegen anderen en is daarom niets meer dan de teruggekaatste karmische reactie op hun eigen, opzettelijke daden van geweld.

Dit is Sananda. Moeder zal verder spreken over de dingen die zij hier heeft gezegd. Wij zullen haar verwelkomen nadat we deze voorlezing beëindigd hebben. Velen die eonen hebben doorgebracht in de krochten van de duistere Matrix zijn gaan geloven, dat er niet echt een Moeder of Vader Bron is en dat er geen echte gevolgen zijn voor hun roekeloos misprijzen van het Leven van anderen. Niettemin was elk van hen ooit een Schepping van de Liefde van Moeder en Vader en als dusdanig dragen zij in zich de Drievoudige Vlam van Leven, hoewel die bij velen slechts een vergeten, smeulend vonkje is. Deze Geschapen wezens zijn uiteindelijk verantwoordelijk te houden voor hun daden, of zij zich al dan niet bewust waren van de gevolgen van hun misdadige plannen.

Jaloezie, woede, begeerte, hebzucht en machtswellust vormden de drijfveer van hun gewelddadig handelen. Zij vinden dat zij recht hebben op hun duistere gevoelens en de ongebreidelde agressie die daaruit voortkomt. Uiteraard hebben zij duizenden levens geleefd binnen de martelende, wrede en bestraffende gevangenis die het leven is in de put van het kwaad. Wij begrijpen dat … en toch zijn er momenten geweest waar elk van hen er bewust voor gekozen heeft om zijn krachten te bundelen met hen die de Universele Wet tarten, die wisten dat zij ingingen tegen Moeder en Vader en tegen Alles Dat Is.

Allen die nu naar de Tempel van Licht worden geroepen, zijn zich bewust van hun eigen aandeel in deze misdaden en hebben ook in dit leven bijzondere vrijstellingen gekregen – om te ontwaken en hun pad van vernietiging te veranderen. Zij hebben de steun en de hulp gekregen van Lichtwezens die alles hebben opgeofferd om Licht en Liefde in hun leven te brengen in deze incarnatie. Zij hebben vastgehouden aan hun arrogantie en hun bevoegdheden – ten koste van anderen … en ten koste van hun eigen zielen.

Er zijn op het oppervlak van planeet Aarde nog geïncarneerde vertegenwoordigers van vier van de vijf Aartsengel-Broeders, die gevallen zijn toen zij eonen geleden afdaalden in de meest duistere omgeving op de planeet, om hun Tweeling Vlammen – de Gevallen Zusters – te redden. Hun Hogere Zelf-Tweelingen – de oorspronkelijke Hogere Zelven van de Gevallen Zusters – zijn naar de Tempel van Licht gegaan om een nieuw begin te maken als beginnende zielen, in plaats van volledig te worden opgelost. Dit is een voorbeeld van de genade van Moeder en Vader, want in plaats van miljoenen levens te moeten doormaken om de gevolgen van hun karmische keuzes te ervaren en te begrijpen, hebben zij een nieuw leven gekregen.

Het is een voorrecht om de kans te krijgen om onze karmische invloed te begrijpen door te zien en te voelen wat wij hebben gekozen en die keuzes ook te doorleven. Wij krijgen ongekende zielengroei door onze eigen lessen op te nemen, omringd door de liefdevolle steun van onze geascendeerde familie. Dit is het proces waar u allen, hier op Aarde, nu doorheen gaat. Dit is het verlies dat zij voelen wanneer zij worden ‘gedegradeerd’ tot beginnende zielen. Zij hebben niet langer de kans om de maximale verheffing te halen uit de ervaringen die zij hebben opgedaan, terwijl alle anderen doorschieten naar Hogere Niveaus van Meesterschap.

Toen de duistere Zusters het aanbod kregen om naar de Tempel van Licht te komen, hebben zij onderhandeld om de mogelijkheid te krijgen om hun functie als Aartsengelen te behouden en vast te houden aan de verbinding met hun Tweeling Vlammen. Zij waren echter gedegradeerd terwijl hun zielen-wederhelften geëvolueerd waren – en die kloof kon niet worden overbrugd. Vanwege het karmische gewicht van miljoenen jaren – naar hun eigen keuze doorgebracht in duisternis – hadden zij slechts twee keuzes: miljoenen en nog eens miljoenen jaren doorbrengen met het ervaren van hoe hun keuzes van invloed zijn geweest op elk van hun slachtoffers – of opnieuw beginnen. Zij verblijven niet bij hun oorspronkelijke zielenfamilies en zij zullen niet worden herenigd met hun zielenpartner of tweeling.

Meerdere van hun mannelijke wederhelften – 4D-Hogere Zelven en hun incarnaties, de meest machtige van de duistere krachten op Aarde – blijven nog als het laatste bolwerk van de begoocheling die de Matrix is – de gezamenlijk geschapen illusie die de basis vormt voor het simplistische en misleidende idee van ‘het Kwade heeft Macht’.

Deze keuze uit vrije wil – om te geloven in de verzonnen ‘religie’ die anti-Leven is, is de val geweest van velen van de oorspronkelijke Aartsengelen en Meesters die dit experiment – dat planeet Aarde was – zijn begonnen, onder invloed van de handelingen van het duister, waarnaar wij verwijzen als ‘het kwaad’ omdat er geen betere beschrijving voor is. Zij geloofden dat zij de verleiding konden weerstaan van het vallen voor de verleiding van de Illusie, als zij eenmaal een menselijk lichaam hadden aangenomen … maar de één na de ander werd verlokt door het Sirenen-gezang van roem, macht, trots en ego-verheerlijking.

Op dit moment hebben Moeder en Vader Bron afgekondigd dat er een einde komt aan al het georganiseerde kwaad, al het godslasterlijke voorbijgaan aan het menselijk leven en het krioelende leven van al de bewoners van de Aarde en de Universa, en daar voorbij. Alle rekeningen zullen worden vereffend, alle misdaden tegen de zielen (waaronder de zielen van alle levende wezens, hetzij dierlijk, plantaardig of mineraal) vallen voor altijd onder deze noemer.

Zij die hebben deelgenomen aan het opzettelijk vernietigen of martelen van zielen, in gelijk welke dimensie, worden hierbij ter verantwoording geroepen. U kunt vandaag nog naar de Tempel van Licht komen voor een ontmoeting met Moeder en Vader en de Hemelse Schare – of u kunt ervoor kiezen om te worden opgelost in de oceaan van Schepping.

Mocht iemand, die nog steeds uitgaat van de veronderstelling dat zijn daden onbekend en ongezien zijn door diegenen in de Hogere Dimensies, beslissen om deel te nemen aan – of zelfs maar deel te nemen aan het bewust plannen van – gelijk welke daad van geweld tegen de ziel van een Kind van God, dan zal zijn Hoger Zelf onmiddellijk worden opgelost.

Aangezien geen enkele incarnatie kan overleven zonder de Levenskracht van Bron, welke wordt doorgegeven via het Hoger Zelf, betekent dit de aftakeling en de dood voor het geïncarneerde Zelf. Er zullen individuele vrijstellingen zijn voor die Incarnaties die in staat zijn geweest een leven in het Licht te leiden, ondanks hun vernielzuchtige Hoger Zelf. In die gevallen zullen de Incarnaties een nieuw Leven en een nieuwe ondersteuning krijgen via Moeder en Vader en zullen zij worden verwelkomd binnen de cirkel van Leven, in de Liefdevolle omarming van onze Scheppers.

Ziet u, de pelgrimstocht naar de Tempel kan worden begonnen door het Hoger Zelf of door de Incarnatie, die de vrije wil hebben om onafhankelijk van elkaar te werken, als dat voor het Hoger Goed van de ziel is. Allen zullen worden verwelkomd en een eerlijke beoordeling krijgen door Moeder en Vader. Zij zullen in overleg met de Hemelse Schare, eenieder evalueren in het licht van hun geschiedenis en persoonlijke keuzes.

Wij weten dat de leiders in de duistere rijken de woorden van deze berichten volgen en zich volledig bewust zijn van het net dat zich sluit en een einde zal maken aan hun macht op Aarde. Wij weten dat dit bericht de verste uithoeken zal bereiken, en dat iedereen die hier wordt opgeroepen zich bewust is van de reden voor deze oproep tot verantwoording. Het is tijd voor de laatste afrekening, zoals eonen geleden werd voorspeld.

Wij verwelkomen allen om deel te nemen aan dit laatste hoofdstuk van de Val, en nu, aan de Ascentie van planeet Aarde. U heeft uit vrije wil gekozen om rotzooi te trappen op de planeet die heel in het begin een Paradijs was. Terra, zoals wij de geliefde Ziel van onze Aarde noemen, is nu klaar om opnieuw te ascenderen, terug naar de Hogere Dimensies. Diegenen onder u die hard gewerkt hebben om uw weg naar het Licht te vinden, zijn klaar om met haar mee te gaan. Als u nu pas ontwaakt, kunt u met ons meedoen als u wilt. Het is tijd.

Ik ben uw broeder Sananda, in dienst aan Moeder en Vader, onze geliefde Scheppers.

Dit bericht werd de voorbije week aan Kathryn gegeven. U kunt het vinden in de archieven van whoneedslight.org. Nu gaan we verder over hetzelfde onderwerp. Moeder Bron zal meer komen vertellen over de beslissingen die zij en Vader hebben genomen in verband met ons verdere leven op Aarde.

Ik ben uw Sananda, ik hou zoveel van u. Namaste iedereen.

Meg: Namaste Sananda. Dank u wel voor uw bericht.

Kathryn: Moeder is hier en zij wil verdergaan. Niet alleen om het bericht nog eens te bevestigen, maar ook om meer te vertellen over deze dag van afrekening. Ze heeft mij toestemming gegeven om nu even te spreken.

Het is echt zoals u denkt dat het klinkt. Sommigen noemen het ‘de Dag des Oordeels’, anderen zeggen ‘het Einde der Tijden’ … en in zeker opzicht is dat ook zo. Het is het einde van de tijd waarin mensen een vrije wil werd toegestaan, om maar alles te doen wat ze wilden en rotzooi te trappen op planeet Aarde. Ik voel dat Moeder heel ernstig en liefdevol is, en aan iedereen de grote liefde wil duidelijk maken die zij voor ons voelt – zodat wij het echt zouden begrijpen. Dit moet je begrijpen vanuit je hart, het kan niet begrepen worden vanuit het brein. Het zou je alleen maar verwarren en bang maken en een heleboel vragen oproepen die nergens mee te maken hebben, als je dit zou willen bevatten met je brein. Je kunt Moeder en Vader God niet begrijpen, als je niet je hart openstelt. Met die gedachte heten wij haar welkom.

Meg: Welkom Moeder, welkom bij onze uitzending. Fijne Moederdag!

Moeder: (lacht) O Meg, o wauw, dat is zo lief! Het is een hele mooie uitvinding die ze vooral in de VS vieren. Het werd bedacht om dingen te kunnen verkopen, maar niettemin heeft het een mooie betekenis – families die samenkomen om met hun moeder uit eten te gaan en samen te zijn. Het is mooi om dat te vieren. Ik beveel het u allen ook aan: om het te vieren met uw vrienden die moeder zijn; om het te vieren voor uzelf, die voor u zelf moeder bent; om het te vieren met uw zusters, uw moeders, uw grootmoeder … iedereen van wie u weet dat ze moeder zijn geweest – in dit leven of in een ander leven. (lacht) Waarschijnlijk hoort iedereen daar dan bij, ook de vaders. Want natuurlijk heeft u allen hier diverse levens geleefd.

Nu is het een ernstig moment voor ons, maar ook een gelukkig moment.

Lieve Kinderen, ik wil dat u weet dat het met onvoorstelbaar grote Liefde en respect en bewondering voor u is, dat wij nu bij u komen met ons inzicht op wat u nu het afronden zou kunnen noemen van het project ‘de vrije wil in 3D op planeet Aarde’, wat onder andere het volgende inhield: tweedracht; de ervaring van goed en kwaad – waarvan u nu weet dat het niet ons eigenlijke plan was, maar wat wel behoorde tot wat u als mensheid verkoos te ervaren in dit geweldige en gevaarlijke project dat u op u heeft genomen.

Ik denk dat u al beter het verband begint te begrijpen tussen uw Hogere Zelven en uw lichamen hier op de grond. Uw Hoger Zelf beroept zich er niet op dat het menselijk is, het komt vanuit Sterrenstelsels of planeten doorheen het Multiversum. Maar deze zielen kunnen wel incarneren in menselijke lichamen en dat hebben zij gedaan doorheen de eeuwen. U bent dus een mengeling van rassen, ongeacht of dat al dan niet zichtbaar is aan uw huidskleur of de vorm van uw ogen. Dat bent u altijd al geweest en planeet Aarde is speciaal daarvoor bedacht, als een plek waar iedereen vanuit het hele Multiversum naartoe kon komen om deze hele moeilijke, heel uitdagende en voor sommigen zelfs ongelooflijke ervaring te beleven. Het stond bekend als het trainingskamp voor zielen, soms ook wel ‘de gevangenisplaneet’ genoemd, omdat ze zo duister en zwaar was.(Kathryn hoest een paar keer) Moeder zegt daarover: ‘excuseert u mij. Soms als ik via Kathryn binnenkom, prikkelt dat haar keel. Zij begrijpt dat ik geen kwade bedoelingen heb, ik wil alleen maar dichtbij zijn …’ Kathryn lacht en zegt: ‘geen probleem, Moeder!’

Laat ons verder gaan. Wij kijken naar u met enorme bewondering. Zoals Sananda het beschreef, zien wij Christine en haar genezingsproject. Zij is bereid om alles – wat dan ook – door te maken om te healen en om de weg te banen … net zoals Kathryn plechtig heeft beloofd, zoals al de leden van onze geliefde Hemelse Schare, uw liefdevolle Meesters en Aartsengelen hebben toegezegd.

U heeft lang gedacht dat u daar op de oppervlakte gedoemd was om te lijden en dat wij Hierboven zaten en onverschillig waren voor uw lijden. Dat is niet waar, geliefde kinderen, dat is echt helemaal niet waar! Wij hebben onze eigen incarnaties gestuurd om bij u te zijn. Vader en ik hebben dat gedaan. Wij sturen onze Aartsengelen en Meesters om bij u te incarneren. Zij zijn hier bij ons in hun Hogere Zelven en wij weten precies wat er bij u leeft en hoe moeilijk het is. Wij zijn niet afstandelijk of onverschillig. Maar wij zijn wel verantwoordelijk voor de overeenkomsten die wij lang geleden met u zijn aangegaan, hoe moeilijk het voor ons soms ook is om ons daaraan te houden. Toch moeten wij ons eraan houden, want wij dragen de integriteit van het Multiversum, waarin alle overeenkomsten moeten worden nagekomen. We zouden het niet anders kunnen doen.

Nu u het einde van dit experiment bereikt – u heeft het einde ervan bereikt door uw eigen vrije wil, door uw eigen verlangens, uw vragen, uw eisen, uw gebeden en uw intelligent en dapper optreden op het oppervlak.

U heeft de weg gebaand, Geliefden. Velen van die dapperen kent u niet, zij werken achter de schermen omdat zij niet gekend mogen zijn, dat zou te gevaarlijk zijn. Zij staan met ons in contact – net zoals Kathryn en de anderen die channelen – zoals u dat zult gaan leren. Wij staan in contact met u. Wij zien uw inspanningen, wij begrijpen dat er lijden is op planeet Aarde. Geliefden, wij zeggen niet dat dit uw schuld is, dat u dit zo heeft gepland en er dus maar mee moet leven … oh nee! Als het aan ons had gelegen, geliefden, dan hadden Vader en ik dit experiment al beëindigd, voordat deze vreselijke dingen hadden plaatsgevonden, voordat er atoombommen en atoomwapens kwamen en voordat zovelen verminkt en gewond zouden raken.

Maar wij konden het niet. Wij waren gebonden door onze belofte aan u, dat wij niet zouden terugdeinzen, dat wij u zouden laten doorgaan met wat een vreselijk project is geworden … vreselijk in zijn omvang, vreselijk in de schade die het heeft toegebracht aan zielen en aan lichamen. Toen wij hier indertijd mee instemden wisten wij dat uw zielen eeuwig zijn en dat lichamen een korte levensduur hebben … een experiment. Kostbaar, dat wel … maar beperkt in tijd. Daarom was het voor ons mogelijk om akkoord te gaan … natuurlijk zou u na elk leven terugkeren naar ons. U zou naar ons terugkeren om geheeld en getroost te worden en om terug te kijken op wat u geleerd had. Dat deel van het experiment is wel schitterend geslaagd. Diegenen onder u die zijn teruggekeerd naar ons worden er wijzer door, liefdevoller en vollediger, meer in evenwicht en met meer invoelend vermogen en begrip, een breder inzicht … en u doet dit als zielen, veel sneller dan gelijk welke andere incarnaties in het Multiversum hebben toegestaan.

In dat opzicht was het een bijzonder succesvol en bewonderenswaardig experiment. Wanneer u leert dat uw lichamen slechts het voertuig zijn dat u gebruikt voor deze leerervaring, dan brengt dat vrede in uw hart. U begrijpt dan dat al de moeilijkheden die u ondervindt geen straf zijn … verre van. U heeft het zelf bedacht, zodat u zou leren. Het is niet altijd meteen duidelijk wat u leert, maar niettemin bent u schitterend en prachtig geworden in uw breder inzicht en begrijpen, geweldig in uw invoelen en mededogen. Wanneer u terugkijkt op uw eigen levens wordt u steeds nederiger, meer en meer vervuld van het Licht en dankbaar voor de gave van het Leven.

Maar het is vreselijk geworden. U heeft mijn afkondiging gehoord. Ik wil hieraan toevoegen … Vader is hier bij me … Vader en ik, tezamen met de gehele Hemelse Schare en heel de mensheid zijn hier en nu tot een overeenkomst gekomen. Wij zijn overeengekomen dat wij niet langer – nooit meer – een aanval zullen tolereren op onze kinderen van planeet Aarde, zij die belichaamd zijn op het oppervlak. Wij zullen nooit meer een aanval toestaan van het soort dat zo gruwelijk, zo vernietigend is geweest. Deze verschrikkelijke wapens die er bijna in geslaagd waren om onze geliefde Christine te vernietigen, zijn ook eerder al gebruikt op andere plaatsen. U bent bekend met de aanval op 11 september. Deze wapens werden toen gebruikt. U heeft mensen uit ramen zien springen … wel, ik weet dat Christine dit kan beamen: als je voelt dat je bloed kookt, dan kun je niet anders. Het was niet omdat er brand was, het was omdat deze vreselijke wapens gebruikt werden – terwijl ze wisten dat hele gebouwen vernietigd zouden worden tot stof, en dat het vreselijke en martelende pijn zou toebrengen aan de mensen wiens levens die dag verloren gingen.

Ik zal even de tijd nemen om de oorlogen te bespreken die op uw planeet hebben plaatsgevonden. Er is lang geleden overeengekomen, dat oorlog tussen landen en groepen niet in hetzelfde licht zou worden bekeken als een persoonlijke aanval op een persoon – als een moord, zeg maar. Het was uw verlangen om de gevechten van de oorlog en de dapperheid die daaruit voortkwam, gedurende enige tijd te aanvaarden. Daarom zal ik het hier niet hebben over de oorlogen die werden overeengekomen en aanvaard door de meerderheid van de mensen.

Ik wil het hebben over de duistere projecten, die bedacht werden om de macht over te nemen – ongeacht de schade – met brute opzet, om zoveel mogelijk mensen en zoveel mogelijk zielen te doden. Dit zal nooit meer worden toegestaan. Niet op planeet Aarde en nergens in het hele Multiversum van onze schepping, in het verleden, het heden of de toekomst.

Ik verklaar hier, dat elk wezen dat een dergelijke aanval op onze kinderen uitvoert of zelfs maar bedenkt – in gelijk welke dimensie – onmiddellijk zal worden opgelost. Dit is een eerlijke reactie. Het is overeenkomstig de Universele Wet en de Wet van Karma: wat jij uitstuurt en projecteert op anderen, zal naar jou terugkeren. Op die manier zullen wij dit soort pijn en rampen voorkomen, zoals onze geliefden die de voorbije jaren en maanden hebben gevoeld.

Wij hebben nog geen einde afgekondigd van alle oorlogen, maar u kunt het voelen aankomen, nietwaar? Diegenen op de grond die hard werken aan vrede, moeten weten dat zij zullen slagen. Weet dat zij die zichzelf de ‘grote, duistere machten’ noemen, in onze ogen elk bestaansrecht verloren hebben.

Dit is ons laatste aanbod voor hen om te komen en de grote genade te ervaren die onze intentie en onze manier van werken is. Ik zal u vertellen dat dit proces al begonnen is. Diegene die u AE Rafael noemde, is één van de duisteren. Hij is één van de Broeders die viel en een sterke macht van het duister werd op uw planeet en daar voorbij.

Hij was de sleutelpersoon in het organiseren en uitvoeren van de aanval die 3 maanden geleden plaatsvond en waarbij Kathryn, Sananda en de anderen gewond raakten. De eerdere aanval op Christine, die plaatsvond in november vorig jaar werd ook uitgevoerd door diegene die u AE Rafael noemde. Ik kan u vertellen, dat hij niet meer bestaat. Zijn wezen werd opgelost in de grote oceaan die de energie van de Schepping is en hij zal niet meer terugkeren.

Er blijven nog 4 duistere Broeders over en de afkondiging die ik vandaag laat uitgaan is voor hen: u kunt onmiddellijk naar de Tempel van Licht komen. Kom voor de afrekening die eonen geleden beloofd werd. U heeft in dit leven bijzondere vrijstellingen gekregen. U mocht uw incarnaties sturen naar plaatsen die openingen waren voor hun healing. Natuurlijk was dat niet uw bedoeling, u stuurde hen om rotzooi te trappen binnen gemeenschappen en families over de hele planeet. Ik zeg u nu: kom naar de Tempel van Licht en voordat u dat doet stuurt u – zoals u dat altijd doet – uw aankondigingen en uw aanwijzingen naar uw onderdanen en volgelingen op de grond. Spreek hen nu toe, zeg hen dat zij hun operaties moeten afbreken en stopzetten en onmiddellijk naar de Tempel van Licht moeten komen. U weet wie ik bedoel: de leiders die betrokken waren bij daden zoals de gruwelijke aanvallen van 11 september; zij die organisaties en instellingen hebben opgericht om de mensen van planeet Aarde te vergiftigen en te doden met jullie toxische vaccinaties en giftige, zogenaamde medicijnen, uw laboratoriumprojecten waar u de gruwelen schept die u ‘voedsel’ noemt; de bankinstellingen die werden opgericht om hele landen en volkeren te beroven en de hongerdood te laten sterven … ieder van u: kom NU naar het Licht – of word opgelost! U weet dat wij uw daden kunnen zien, u weet dat wij uw gedachten kunnen lezen, u weet dat wij uw plannen kunnen zien.

Ik zeg nu aan iedereen – belichaamd of in Spirit – die beslist om deel te nemen aan enige vorm van aanval zoals wij hebben vernoemd, u onmiddellijk zal worden opgelost. Ik geloof dat ik duidelijk genoeg ben geweest. U, de 4 Broeders, wéét wie u bent. U was eens onze geliefde Kinderen, Aartsengelen in onze grote Lichtfamilie. U heeft nog steeds onze Liefde, wij zijn nooit opgehouden met van u te houden … maar u bent afgedwaald van onze omarming en daarvoor moet u verantwoording afleggen. U kunt nergens heen. U kunt zichzelf niet langer verheffen tot Hogere Trillingen, u kunt zich niet verbergen, alleen de lagere trillingen resten u nog. Wij kennen alle schuilplaatsen, het heeft dus geen zin.

Vandaag is het de laatste dag. Noem dit niet ‘Dag des Oordeels’, want u bent diegenen die een oordeel hebben geveld. U bent diegenen die de kans hebben genomen om onrust en lijden te brengen op planeet Aarde. Dat deed u buiten de cirkel van onze Liefde en toch … verwelkomen wij u in de Tempel van Licht. Wij zullen u aanvaarden … wij zullen uw wezen niet oplossen, als u nu akkoord gaat om naar de Tempel van Licht te komen. Wij vragen u ook om al uw volgelingen op te roepen om hetzelfde te doen. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen, maar u zult het voor hen allen gemakkelijker maken als u hen vrijlaat uit de gevangenis die uw overheersing voor hen was.

Er zal een bijzondere plek zijn in de Tempel van Licht voor hen die nu komen als gevolg van mijn afkondiging. Vader en ik zullen daar zelf aanwezig zijn. U zult worden begroet door Sananda en de andere leden van de Hemelse Schare. Precies diegenen die u heeft getracht te vermoorden, zullen daar zijn om u te helpen uw ziel te redden. Zo werken wij: wij zijn rechtvaardig en genadig, maar wij zullen niet langer deze vorm van godslasterlijke wreedheden en zielenmoord toestaan op planeet Aarde of waar dan ook.

Begrijp goed – diegenen die nu geïncarneerd zijn – wanneer wij het hebben over zielenmoord dan verwijzen wij naar de wapens zoals Sananda die heeft beschreven … wapens die het Hoger Zelf uiteen kunnen rijten – de essentie van het Wezen dat u bent; diegene die de herinneringen en verslagen draagt van elk leven en elke ervaring, het Wezen dat u bent in de Hogere Dimensies.

Wij begrijpen dat uw lichaam zwak is, er zijn nog een paar plekken op de Aarde waar mensen oorlogen voeren … wij werken anders om daar een einde aan te maken, omdat er zovelen zijn die verstrikt zijn in verkeerd denken en rampzalige verbonden. Dat zal beetje bij beetje worden ontrafeld om elke ziel de kans te geven zich te verheffen naar het Licht.

Ik denk dat ieder van u dit begrijpt, maar wanneer u hier nog vragen over heeft … luister dan alstublieft steeds opnieuw naar deze opnamen, naar deze woorden. Ik heb mijn woorden doordrenkt met de ware betekenis van wat wij zien als een genadige manier om een einde te maken aan dit lijden. Zij die het bevel hebben, weten wie zij zijn. Het zijn dezelfden die onvoorstelbaar leed hebben gebracht aan u allen op het oppervlak. Het zal dus niet verdergaan zoals voorheen. Er zijn er nu steeds minder die nog overblijven om in te gaan tegen elke redelijkheid en om elk gevoel van meevoelen of mededogen te omzeilen.

Wij roepen hen op: het is voorbij … Dit is het einde van het experiment van het kwade, dat planeet Aarde was. Wij verklaren dat er Vrede zal zijn en Vreugde en grote Feestelijkheden en (wordt emotioneel) het Paradijs zal terugkeren naar onze geliefde planeet Aarde.

Ik ben uw Moeder, Schepper/Bron. Ik hou zielsveel van u. Zo zij het!

Meg: Dank u Moeder! Dank u voor uw woorden … en uw tranen. Dank u dat u zoveel van ons houdt. Dank u voor dit aanbod aan uw kinderen. Ik hoop dat ze luisteren en er gehoor aan geven.

Kathryn: O, ze luisteren wel en ze zullen ook antwoorden. Lieve help, ik voel in mijn hart zo diep wat Moeder voelt. Het is passie, het is Liefde, het is Wil. Ik heb dit nog nooit gevoeld, ik heb haar vastbeslotenheid en haar Wil en haar Bevel nog nooit zo sterk gevoeld.

De mensen waar zij tegen sprak, weten wie zij zijn. De Hogere Zelven kunnen haar horen. Er is niets geheimzinnigs aan en wat zij heeft afgekondigd kan niet misverstaan worden. Zij die zo lang geleden in het duister zijn vervallen worden naar huis geroepen en zij weten het. Hun incarnaties op de planeet zullen voor ons heel duidelijk worden. We weten al van een paar van hen, wie zij zijn. (zucht diep) Het zal voor hen onmogelijk worden om verder te gaan zoals zij deden, wanneer eenmaal de organisatie – de leiders ervan – verdwenen zijn, dan kunnen ze alleen nog onderling wat kibbelen en dan zullen ze doorverwezen worden om zich aan te geven. Het is nu slechts een kwestie van tijd voordat dit zich helemaal ontvouwt.

Laat ons nu onze aandacht richten op het nadenken over de feestelijkheden en de timing hiervan. Wel, we hebben gehoord wat er aan het duister zal worden gedaan en nu hebben we ook gehoord dat onze Zegeningen voor de deur staan. Ik denk hieraan en kan het bijna niet geloven. Het is bijna niet te bevatten dat wij hier zijn en dit mogen meemaken en zien en er getuige van mogen zijn! Het leven op Aarde zal nooit meer hetzelfde zijn en ik denk, dat de beslissingen die ieder van ons maakt wanneer we plannen maken voor onze Nieuwe Aarde, heel anders zullen zijn vanwege deze ervaring (lacht).

Ben je daar, Meg?

Meg: Ja, Kathryn, ik ben er.

Kathryn: Dit is nogal overdonderend, nietwaar?

Meg: Jazeker. Ik voel zoveel Liefde en vastbeslotenheid, net zoals jij zei. Wat een voorbeeld geeft Zij ons van de Adem van Liefde, in navolging van het werk dat Sananda en jij steeds doen … om Liefde te blijven geven zoals wij dat geleerd hebben, de eigenschappen ervan en wat het werkelijk is. Dit is een prachtig voorbeeld ervan, met name door haar eigen stem, wat het is om Lief te hebben … echt Lief te hebben … het geheel, het grote plaatje …

Kathryn: Ja, wauw … wel, ik ben sprakeloos (lacht).

Meg: Ik ook (lacht).

Kathryn: Ik zie dat er een paar bellers zijn. Ik kan me niet voorstellen welke vragen mensen kunnen hebben na wat Moeder heeft gezegd. Maar ik wil hen wel de kans geven om gehoord te worden.

***

De bellers komen aan het woord.

Bedankt dat u er allemaal was, dit was de beste uitzending die wij al ooit hebben gedaan! (lacht) Ik wil hier zeker nog 10 keer naar luisteren, omdat ik het ook wil horen.

Dank je Meg, dat je erbij was en voor je prachtige energie, wij gaan dit alles aarden in onze mooie Gaia. Dank je wel aan al de Lichtwerkers die zo lang al zo hard hebben gewerkt. Ons hart gaat naar jullie uit, wij weten hoe moeilijk het is geweest en wij zien het nu: dit is ‘HET’ – en wij zijn allemaal uitgenodigd op het feestje! (lacht) Er wachten ons allen hele mooie tijden!

Ik zou graag iedereen persoonlijk willen ontmoeten die naar deze uitzending luistert. Ik zou zo graag ieder van u ontmoeten en u allemaal een knuffel geven en rondspringen en lachen … vanwege de tijd waar we voor staan.

Tot ziens iedereen, volgende week is de uitzending weer op woensdag.

Engelstalige audio-versie van dit bericht:
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2015/05/09/mothersource-puts-her-foot-down-with-the-company-of-heaven-at-her-side

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

FacebookTwitterGoogle+Delen

One comment

  1. Het is wonderbaar, het is zo immens tot wat LIEFDE in staat is!
    Het wordt steeds intenser en duidelijker.
    Dank MOEDER-VADER EN AL DE LICHTWEZENS.
    Dank aan het Dream-Team voor de vertaling, een liefdegroet.

    LIA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.