ASHTAR: Hulp bij komende Landingen

ASHTAR: Hulp bij de voorbereiding van de komende Landingen
16 mei 2014

2014 05 16 New Jerusalem

foto: Daniel B. Holeman

Wij plannen een geweldig feest op de schepen. De Tweelingzielen zijn hier, op de New Jerusalem en vele andere schepen. Wij zijn een enorme vloot, huisvesten miljarden zielen die gekomen zijn om met ons te landen – zodra we dat veilig kunnen doen – om gezamenlijk officieel naar voren te treden.

Het zal een glorieuze viering zijn – één die wij met veel tamtam willen aankondigen. Er zal niets geheim of verborgen zijn aan onze Landingen. Het werd lang geleden overeengekomen, dat wij enkel zullen komen als wij er zeker van zijn dat alles op zijn plaats is voor een vreedzaam en vreugdevol welkom.

Het ziet ernaar uit dat het nog even zal duren eer we dat bereikt hebben, aangezien er nog steeds een aantal – door de Cabal gestuurde – militaire- en politiediensten zijn, die met groot plezier hun primitieve ‘veiligheidsmaatregelen’ zouden vertonen, waaronder de Krijgswet, de avondklok, het afgrendelen van gebieden en een vertoon van militaire macht. Zij koesteren het idee van lange rijen tanks die door de straten van kleine steden en dorpen rollen. Het zou een enorme, georganiseerde reactie op de grond vergen, om een groot burgerconflict te voorkomen en wij willen niet van u allen vragen om voor die tanks op de grond te gaan liggen om onze Landingen mogelijk te maken.

Zo ziet u dat wij zorgvuldig plannen en overwegen, en dat wij de ontwikkelingen op de grond nauwgezet volgen. Wij weten dat de aantallen mensen die geloven dat er buitenaards leven is, nu bijna de 100% heeft bereikt. Diegenen van u die zich bewust zijn van onze aanwezigheid ligt rond de 65% en diegenen die ervan overtuigd zijn dat wij vriendelijk zijn, ligt boven de 50%. Deze aantallen moeten dicht bij de 100% liggen, voordat wij ons goed genoeg voelen om te kunnen landen.

De VS is één van de plekken waar de aantallen het laagst zijn, vanwege de onophoudelijke media-campagne om ‘buitenaardsen’ af te schilderen als gevaarlijk en bedreigend. De meesten van u die dit lezen, zijn zich bewust van de ‘ontvoeringen door ruimtewezens’, die feitelijk werden uitgevoerd door de geheime regering op de grond, voornamelijk op VS bodem en met VS geld. De technologie om ruimteschepen te bouwen werd door ons gedeeld of door hen ontdekt aan de hand van onze schepen die in de jaren 40 van de vorige eeuw zijn neergestort. Voordat de atoomwapens volledig ontwikkeld waren hebben wij onze hulp aangeboden, om te trachten de 75 jaren over te slaan, welke u nu heeft geleefd met fossiele brandstoffen en atoomwapentests, die Moeder Aarde nagenoeg vernietigd hebben.

Zoals u weet, werd dat oorspronkelijke programma – waarbij wij vanaf het allereerste begin onze hulp boden – vrijwel meteen misbruikt om de geheime programma’s op te zetten die onder toezicht stonden van de machtige en rijke Cabal, die getracht heeft om een Nieuwe Wereld Orde op te richten door het volledig controleren van alle grondstoffen, waaronder voedsel, energie, water en gezondheidszorg. Pogingen om vrij te komen uit hun wurggreep, faalden meestal vanwege de groots opgezette propaganda-campagne die iedereen aanviel die in de wettige regering probeerden om de controle terug te krijgen. Ze hebben alles gebruikt, van moordaanslagen (John F Kennedy, Robert F Kennedy, Martin Luther King en Paul Wellstone in de VS, om er een paar te noemen) tot laster, tot duidelijke tegenwerking (zoals het Congres in de VS, sinds de verkiezing van Obama).

De Cabal is er heel slim in geslaagd om elke poging te ondermijnen, die de Obama-regering ondernam om enige macht aan het volk terug te geven, door deze weg te halen bij de grote bedrijven en terug te geven aan de gekozen regering. Met uitzondering van een klein begin met ‘Obamacare’, die verafschuwd werd omdat het de eerste stap was om de macht weg te halen bij de verzekeringsmaatschappijen, is alles volledig mislukt.

Recente stappen van het Opperste Gerechtshof hebben de macht stevig gevestigd in de schoot van de rijke elite, die nu gemakkelijk verkiezingen kan kopen door het uitgeven van onbeperkte hoeveelheden aan geld, om de passie van het volk op te zetten tegen iedereen die een visie heeft van het teruggeven van de macht aan het volk.

Hoewel de uitwerking van deze aanpak het meest duidelijk is in de VS, heeft het als een kanker wereldwijd gewoekerd. De oproer die u nu ziet in vele landen, is de reactie van het volk tegen de steeds sterker wordende greep van de tirannie.

Doordat de media gecontroleerd wordt door plaatselijke dictators heeft de Cabal, ironisch genoeg, minder kans gehad om zijn vooruitstrevende, psychologische propaganda-tactieken toe te passen, zodat de mensen hen gunstig gezind zouden worden. Zo zien we dus de ouderwetse rebellie naast de rusteloosheid en ontevredenheid, die verschillende stromingen van onrust hebben veroorzaakt in bijna elk land ter wereld.

De onrust en schijnbare chaos die u nu ziet en die wordt uitgespeeld in uw media, is eigenlijk een hele goede ontwikkeling, vanuit ons standpunt. Wij zien vele zielen die ontwaken en zich bewust worden dat er iets vreselijk mis is, zelfs al zijn zij nu nog niet bekend met de waarheid van de werkelijke problemen. Tegelijkertijd zijn Lichtwerkers moedig naar voren getreden, om het hoofd te bieden aan de grootschalige propaganda van de Cabal.

Vrijwel elke week verschijnt er wel een nieuwe documentaire die de mensen toont hoe hun grond, hun voedsel en hun water worden vergiftigd – en in het bijzonder ook hun verkiezingen. Een nieuw niveau van ongerustheid groeit overal, over het misbruik van Moeder Aarde en haar grondstoffen. Dit is vruchtbare bodem voor de hulp die wij kunnen bieden en voor de technologieën die nu al op de grond zijn, zoals technologie voor gratis energie. Nog belangrijker is het, dat er een toenemend bewustzijn is, dat Moeder Aarde een gevoelswezen is zoals wijzelf, dankzij het goede werk van Lichtwerkers overal ter wereld, die de oorspronkelijke wijsheid van het verleden hebben teruggebracht.

Velen hebben begrepen dat wij nogal vooruitstrevende technologieën op onze schepen moeten hebben, aangezien we niet hierheen hadden kunnen reizen met fossiele brandstoffen! Het wordt ook duidelijk voor velen dat wij in vrede komen, aangezien wij de hele planeet al jaren geleden hadden kunnen overnemen, als wij dat gewild hadden.

Wij zijn heel blij met de reactie op onze ‘onthullingen’, die wij ook al lachend wel eens ons ‘Kiekeboe’-programma noemen. Wij hebben gaandeweg onze verschijningen vermeerderd, met voldoende tijd tussen elke ‘waarneming’, zodat die op het internet kon worden gezet. De discussies, zoals u misschien heeft gemerkt, zijn veranderd van angst naar blijdschap en verbazing. Dat is onze intentie, om langzaam iedereen op de planeet te laten wennen aan onze aanwezigheid. Nu erkennen meer dan 60% van de Aardebewoners, dat zij wel eens een schip hebben gezien.

Wij hebben langzaam en zorgvuldig gewerkt. Wij weten dat diegenen onder u die ons kennen, ongeduldig wachten op onze landingen, maar wij zijn er bijzonder alert op, dat wij zelfs niet de minste aanleiding geven aan dat kleine aantal nog resterende, twistzieke Cabal-leden, om te reageren met gelijk welke vorm van vergeldingsmaatregelen – die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor onze geliefde Lichtwerkers; hoewel het leiderschap van de Cabal tanende is, hebben zij nog steeds het bevel over enorme troepen en wapentuig. Wij werken met hoge militaire officieren om hen te helpen ontwaken tot het feit, dat zij gebruikt worden als marionetten van de Cabal, tegen hun eigen landgenoten.

Het is inderdaad een bittere pil voor diegenen die leefden volgens hun overtuiging van eer en verantwoordelijkheid, en trouw waren aan die principes, om nu te ontdekken dat zij meedogenloos gebruikt zijn door de Duisteren. Dit zijn de goede mensen in het leger, bij de politie en de veiligheidsdiensten, die de helpers en organisatoren zullen worden wanneer al de oude structuren moeten vallen. Velen van hen komen elke dag dichter bij het weten in hun hart, dat zij moeten handelen naar hun eigen gevoelens van liefde en mededogen, ongeacht hun orders van hogerhand.

Alles wordt voorbereid, Geliefden, voor het begin van de Nieuwe Dag. De energieën die u over de planeet voelt spoelen, hebben iedereen doen ontwaken en energie gegeven. Negativiteit en wanhoop worden overal ingeruild voor vreugdevol handelen. De aantallen aan goede doelen, organisaties en vrijwilligersprojecten zijn omhoog geschoten in het voorbije jaar. Een nieuw gevoel van vreugde en verlangen naar waardevol werk zijn in de plaats gekomen van het slaafse volgen van de tredmolen, zoals de meeste mensen hun job zagen. Alles verschuift, alles is in beweging.

Ik kom vandaag naar u, geliefde vrienden, omdat wij voelen dat het belangrijk is voor u om u bewust te zijn van de grootse, positieve veranderingen die wij zien. U heeft hard gewerkt om uw trilling te verhogen naar uw eigen Ascentie. Daardoor heeft u geholpen om een vloedgolf van hoogtrillende energie op te wekken.

Nu zal ik u vertellen wat wij zien als een uitdaging, voor het volbrengen van uw opdracht bij het verhogen van de hele planeet, tot een hoog niveau dat nodig is voor de Ascentie van de hele mensheid.

Wij zien wat u een ‘tweeledig’ verschijnsel zou kunnen noemen. Als u een tekening zou maken met de vorm van een klok (die kan luiden, niet om de tijd op te zien! – V), om de algehele intensiteit weer te geven van de energieniveaus van de mensen op de planeet, dan zou u twee klokken zien – één die hoog geplaatst is en één die iedereen omvat die blij en verwachtingsvol is over wat er gaat komen. De lijn van uw beweging is smal en steil en heel hoog ‘uitgestegen’ boven de rest – het is een virtuele klokkentoren van hoogtrillende gevoelens.

Het middengedeelte is een grote groep van gematigde zielen die niet uitgelaten of zwaar depressief zijn, maar die beetje bij beetje opschuiven naar de stralende Klokkentoren van Licht. Aan het laagste einde is een tweede kleine, klokvormige bobbel van diegenen die boos, weerbarstig en angstig zijn. De intensiteit van hun emoties is tastbaar en in vele gevallen nog steeds redelijk onhandelbaar. Dit zijn degenen die het meest diepgaand beïnvloed zijn door de negatieve onderrichtingen van de Cabal. De lijn die de beweging van hun klok weergeeft is ook smal en steil, maar is veel korter dan de hoogtrillende Klokkentoren.

Ik heb u dit beeld gegeven om u te helpen u voor te stellen waartegen u het moet opnemen en wat er nog moet gedaan worden door de mensen op de grond. Velen van u hebben de steek gevoeld, wanneer familie of vrienden nog stevig verankerd zitten in de laagtrillende Duistere Toren van emoties. Het heeft u het idee gegeven dat u alleen bent in uw hoge Klokkentoren. Dat is absoluut niet waar. In de kloof tussen de hoge en de lage groepen staat de grote massa van de mensheid die nu ontwaken, die zich pas openstellen en zich afvragen wat de Waarheid zou kunnen zijn.

Kijk om u heen, Geliefden. In elk huis is er wel een ziel die ontwaakt. Elke straat, elke stad voelt het dagende Licht. Het is vruchtbare grond voor de nieuwe versie van de Waarheid die wij u bieden – het Pad dat Moeder/Vader God ‘de Ware Weg’ noemen. Het is een pad van simpele waarheden, een pad dat niets anders aanmoedigt dan Mededogen, Vergevingsgezindheid, Vriendelijkheid en Liefde. Er is geen dogma bij betrokken, geen beperkingen om aan te gehoorzamen en geen wetten die schuld opwekken.

Hier in de hogere dimensies leven wij volgens de Universele Wet, die gebaseerd is op een diep vanuit het hart-gevoelend begrijpen van de Gouden Regel (die geen regel is, maar een eenvoudige filosofie van Liefde). Ons gedrag wordt altijd geleid door wat nodig is ten behoeve van het Hoogste Goed voor Allen. Wij hebben geen religie nodig, geen 10 000 bladzijden aan regels en beperkingen. Onze beslissingen zijn allemaal unaniem genomen; onze gevoelens voor elkaar zijn Liefde en diep respect. Wij zijn niet bang om te discussiëren of te debatteren en onze persoonlijke inzichten in te brengen, omdat wij weten dat wij allemaal deel zijn van het grote Ene. Wij doen dit samen, wij zijn bij u en wij winnen nieuw terrein.

Dit is de richting waarin u gaat, geliefde Mensheid. Het is nu tijd voor u om dapper uit te gaan in de wereld en een beetje kennis te brengen, een vraag te stellen die nieuwsgierigheid zal opwekken of een visie die anderen zal inspireren. Met deze berichten bieden wij u een basis aan kennis en emotionele steun. Bied ze aan, aan diegenen die nieuwsgierig zijn. Aan hen die nu nog niet nieuwsgierig zijn kunt u bijvoorbeeld vragen ‘Heb jij één van die schepen gezien, waar iedereen het over heeft?’ Dit zal een gesprek op gang brengen, waarin u zult kunnen opmerken dat ‘zij’ wel vriendelijk moeten zijn, anders hadden ze al 1000 jaren geleden kunnen binnenvallen. ‘Wat denk jij dat ze zouden willen doen om ons te helpen?’ ‘Denk jij dat er iets is wat wij kunnen doen, om ervoor te zorgen dat ze in contact treden met ons?’ ‘Ik kan bijna niet wachten tot ze landen!’

Vertel de mensen hoe zij een gewone zaklamp kunnen gebruiken om ons een seintje te geven. Maak hen duidelijk dat wij telepathisch zijn en u gemakkelijk kunnen antwoorden, wanneer u ons in gedachten een boodschap stuurt. U zult weten hoeveel u hen kunt vertellen, door hun eerste reactie op wat u zegt. Als u een kille afwijzing of een vijandig antwoord krijgt, ga dan weg. Het heeft geen zin om te trachten de Duistere Toren te bestormen. Er zijn genoeg ontwakende zielen in het tussengebied.

Wij hebben een manier om te meten hoe snel de dingen veranderen. De spirituele discussie-groepen en internetblogs groeien overeenkomstig. Elk dag schrijven honderden mensen zich in om deze berichten te lezen en te bespreken. Als Sananda een geschreven of gesproken bericht geeft door onze channels, dan echoën zijn woorden over de hele wereld. Dankzij ieder van u, bereiken wij nu elke uithoek van de planeet.

Gebruik deze doorbraak om ons verder te helpen. Wij zijn van plan om onze aanwezigheid op te voeren. Dit zal u een grotere geloofwaardigheid geven en meer mogelijkheden bieden om mensen bewust te maken van de waarheid over hen, die om u heen zijn. Aarzel niet om deze dingen te bespreken, waar u ook gaat – zachtjes en met humor.

Draag een uitgeprinte afbeelding van een UFO bij u, om vol verbazing naar te kijken wanneer u bij de kassa staat aan te schuiven. Deel uw gevoel van blijdschap met iedereen om u heen. Tracht niet om hierover in discussie te gaan met iemand of om hen van gedachten te doen veranderen. Vraag hen om zelf te kijken.

Pas uw gesprek aan per persoon. Aan gelovige Christenen vertelt u het goede nieuws dat hun intuïtieve weten zal bevestigen – geef ze een kopie van de Nieuwe Geschriften. (Dit zal overigens binnenkort uitkomen als e-book). Benader iedereen die u spreekt vanuit een bevestiging van wat zij al uit zichzelf weten. Wat u nu weet is niet nieuw; het is de bevestiging van wat iedereen in zijn hart al weet.

Ik stuur u deze oproep, Geliefden, omdat u ons grondteam bent en wij hebben uw hulp nodig bij de voorbereiding op onze komende Landingen, die binnenkort zullen komen. Wij vragen dat u bij de bevolking van het gehele middengedeelte van de Klok, het vreugde-aandeel vergroot en het angst-aandeel verkleint. Doe nu met ons mee om de omgeving te scheppen die het ons zal mogelijk maken om een paar schepen veilig te laten landen, om ons ‘Eerste Contact’ rustig te laten verlopen, zonder chaos of verwarring, maar met de sfeer van Liefde en een welkom die u zou bereiden aan een vriend die lang is weg geweest.

Wij komen in vrede en wij zullen onze hulp bieden aan wie in nood is. Wij zullen bij ons eerste bezoek niet lang blijven, maar het zal de weg vrijmaken voor komende Landingen. De tijd is aangebroken, Geliefde Vrienden. Help ons bij de voorbereidingen.

Ik ben uw vriend en collega,
Gegroet!

Met Liefde en grote Opwinding,
Uw Ashtar

Genoteerd door Kathryn E. May, PsyD, 16 mei 2014, 3 PM EDT, New York
http://www.whoneedslight.org

 

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.