AE MICHAEL: Verenig u!

AE MICHAEL: U bent gekoesterd, geliefd, veilig en geroepen om u te verenigen!
30 mei 2015

30 mei 2015 Openbaring

AE Michael:

De Hemelse Schare buigt voor u, nu we de Dag van de Openbaring vieren!

Goeiedag, stralende familie! Ik ben het, uw bewonderende Broeder Michael. Ik kom vandaag naar u op verzoek van onze Moeder Vader God en namens uw Raden en de Hemelse Schare. Wij komen met opwindend nieuws, geruststellende bevestiging en een onweerstaanbare uitnodiging.

Terwijl we hier in de Hogere Rijken feestvieren, noemen wij datgene wat deze week gebeurd is ‘de Dag van de Openbaring’. Onze Moeder en Vader willen dat u een heldere beschrijving krijgt van wat er gebeurd is, tezamen met een inzicht in wat deze triomfantelijke ommekeer zal betekenen voor uw leven.

Velen van u hebben gevoeld dat er iets gebeurde op woensdag 27 mei 2015 en een aantal van u – onze stralende, vastberaden Lichtwerkers – hebben onmiddellijk gereageerd. Elk van uw Hogere Zelven en uw Tweeling Vlammen hebben met sterke gerichtheid en macht mede hulp geboden bij de gebeurtenissen die zich afspeelden. Of u zich wel of niet ervan bewust was dat er iets onvoorstelbaar plaatsvond, is niet belangrijk. Het is alleen essentieel dat u begrijpt dat het momentum – van al uw levens, van al uw keuzes – de meest belangrijke bijdrage vormde, waardoor deze verwachte verschuiving tot stand kwam.

Ziet u, geliefde Harten, terwijl u verstrikt bent in de dagelijkse ervaringen van uw levens, verliest u vaak uit het oog hoe belangrijk uw gedachten en gevoelens werkelijk zijn, qua invloed op wat u schept als geheel. Laat ons u nu beschrijven wat u heeft bereikt, opdat u kunt begrijpen wat uw onvermoeibare inspanningen tot stand hebben gebracht.

Gevaar wordt Glorie – dit is nu het verhaal van de Aarde

Als u de dingen kon zien zoals wij, dan zou u blij verbaasd zijn. Dit komt niet alleen doordat u Versluierd bent en wij niet. Het komt eerder doordat – hoewel u ons sinds enige tijd dichter naar u toe heeft gehaald – u waarschijnlijk verbaasd zou staan over hoe heel dicht wij altijd bij u hebben willen zijn. Ziet u, u bent niet enkel het middelpunt van ons werk. O nee! U bent werkelijk onze dierbaren. U bent onze gekoesterde en dierbare familie – en met ‘familie’ bedoelen wij niet overdrachtelijk, maar letterlijk en in waarheid.

Wij werken met u, niet voor u of boven u. Wij aanbidden u, juichen u toe, bewonderen u … zodat – wanneer u met ons gaat spreken, met ons gaat werken, van ons gaat houden – dat niet alleen onze gezamenlijke doelen vervult en onze gedeelde Projecten verder helpt … het vervult ook ons hart! Misschien begrijpt u dit beter als ik u de gebeurtenissen van deze week beschrijf.

Afgelopen woensdag heeft het restant van de Cabal een lafhartig plan in werking gezet dat niet enkel moest worden gestopt, maar ook moest worden omgekeerd en gebruikt als een kans om op grote schaal en blijvend iets goeds te bereiken voor iedereen – dankzij u! Het plan was om wereldwijd een schadelijke frequentie uit te zenden, met een wapen dat gebruikt wordt voor mind control en gedragsbeïnvloeding. De eerste inslag had moeten zorgen voor een gevoel van onrust, afleiding en ongemak over de hele planeet. De frequentie zou dan verhoogd worden om angst, boosheid en paniek op te wekken, terwijl er een reeks vooropgezette geheime operaties zouden plaatsvinden in verschillende landen. Deze gebeurtenissen waren bedoeld om de chaos en de onrust nog te vergroten in de aanloop naar een verschrikkelijk hoogtepunt.

Gaat u nu alstublieft niet over tot een verontruste reactie op dit nieuws. Bedenk dat Moeder en Vader hebben afgekondigd dat de Aarde beschermd is en dit verhaal eindigt in glorie en met feestelijkheden. Het laatste gebeuren moest gebruik maken van de toenemende golf van lage energieën, die de instemming zou vormen van de mensheid en tegelijk een energetisch krachtveld zou zijn om de Aarde mee te vernietigen. Een wapen dat in staat is om de ultieme vernietiging teweeg te brengen stond al klaar en het plan werd in gang gezet.

Deze omstandigheden werden opgezet en bedoeld om de collectieve angst van de mensheid op te roepen. Via haar angst heeft de mensheid gedurende duizenden jaren haar goedkeuring gegeven aan een eindeloze lijst van wandaden. Angst is het eigenlijke wapen dat heeft geleid tot wereldwijde slavernij. Binnen dit systeem leidt angst ook tot vernedering en uiteindelijk zelfhaat.

Zo wordt het programma van ‘angst als wapen’ een succes: er worden tegelijkertijd een beeld en een bijbehorende frequentie uitgezonden, welke moeten aanzetten tot angst; als u reageert met angst, dan stemt u zich daarop af en daardoor wordt u een medewerker van zowel de angst als van degene die de angst heeft opgeroepen. Wanneer u neutraal reageert heeft de angst geen voedingsbodem en kan die niet groeien. Wanneer u reageert vanuit uw ware aard – dus met vreugde – dan wordt de hele toestand omgegooid en wordt er een mooier iets geschapen en ondersteund. Stel u nu deze reacties voor op wereldschaal.

Als alles verlopen was volgens plan had de mensheid haar instemming gegeven en zelfs mee geholpen aan de vernietiging van de Aarde, door zijn eeuwenoude reactie van doodsangst en paniek. Maar dit keer ging het anders! Toen het energetisch wapen zijn frequenties begon uit te sturen, die bedoeld waren om grote oproer te brengen, heeft de mensheid gereageerd met een nieuw, collectief antwoord. In plaats van de inwerking van de frequentie blindelings te volgen en te reageren met plotselinge onrust, heeft een nooit eerder gezien aantal mensen … zich ingehouden. Dit schijnbaar kleine gebaar bracht een enorme verschuiving teweeg in het collectieve bewustzijn van de mensheid.

Dit wereldveranderende ‘inhouden’ was slechts het begin. Wat er toen gebeurde is zelfs nog méér opwindend. Meer dan ooit voorheen – sinds de Aarde afdaalde in de lange ervaring van duisternis en vernietiging – kozen vele mensen over de hele wereld ervoor om bij het ondergaan van een angst-opwekkende impuls, hetzij neutraal te blijven dan wel te reageren met een verheffende daad, gedachte of emotie. Toen de mensheid zich inhield, kan ik u naar waarheid vertellen dat de hele Hemelse Schare ook zijn adem inhield. En toen brak er Vreugde los, terwijl wij in actie vlogen om uw enorme sprong voorwaarts en omhoog te ondersteunen!

Moeder en Vader brengen hun Geschenk mee naar het Feest

Intussen reageerden Lichtwerkers over de hele wereld met doortastende helderheid en krachtig optreden. Velen voelden dat er iets gaande was. Hun reactie – uw reactie – was gericht. Hoewel u niet precies wist wat er zich afspeelde, heeft u toch in verschillende mate gereageerd. Uw doordachte bevelen, gebeden, vragen en goede intenties kringelden omhoog en vermengden zich tot een verenigde harmonie.

Aangezien wij zo nauw met u samenwerken, hebben wij overeenkomstig gehandeld. Wij begonnen te praten met een aantal van onze channels en Lichtdragers, wiens Opdracht het is om op te treden in zulke omstandigheden. Als duidelijk voorbeeld van wat er plaatsvond, zullen wij hier vertellen wat er gebeurde in de Tempel van Licht.

Kathryn en Christine voelden allebei het vrijkomen van de negatieve energiegolven. Zij lieten alles vallen waar zij mee bezig waren en zijn gaan samenzitten. Ze kwamen tot rust, in hun centrum en geaard, zodat zij beter konden opvangen wat er gaande was; zodra zij de enorme reikwijdte en de duivelse intenties voelden van wat er begonnen was, vlogen zij in actie. Kathryn verbond zich heel nauw met Terra. Zij kon al voelen hoe in de kern van Terra het gerommel begon. Kathryn heeft toen onmiddellijk de Raad benaderd en is gaan onderhandelen namens de Mensheid.

Christines reactie was om zich af te stemmen op het Netwerk van Christus-Licht. Zij vroeg om onze hulp en wij begonnen haar beelden te sturen om tot het volgende te komen: Christine weet dat de leylijnen van het Verenigde Kristallijnen Netwerk gemaakt zijn uit de bewuste Lichtsubstantie die Moeder en Vader zijn. Zij vroeg aan Moeder en Vader om hun aanwezigheid in het Netwerk uit te breiden en te vergroten, door de leylijnen te vergroten totdat zij samenvloeiden tot een lichtend veld. Feitelijk hebben Moeder en Vader de ruimte tussen de Netwerklijnen gevuld met hun liefdevolle essentie en Aanwezigheid. Tegelijk vroeg Kathryn dat de muren van de Tempel van Licht zouden worden verschoven, zodat ze zouden samenvallen met het Netwerk en zo de hele Aarde zouden omvatten. Wat zij vroegen was voorbestemd en nu eindelijk mogelijk – dus werd het onmiddellijk toegestaan.

De uitwerking ervan was onmiddellijk voelbaar. De combinatie van de mensheid die Liefde verkoos boven angst en de helderheid van de reactie van de Lichtwerkers, maakten een einde aan de vernietigende optie en verzekerden de voorbestemde Tijdlijn voor Ascentie. Het succes van de mensheid werd bereikt door haar profetische ‘inhouden’ en de weigering om als collectief automatisch te reageren in blinde angst. Het optreden van de Lichtwerkers zette een bepaalde opeenvolging van handelingen in gang, waardoor het krachtveld van het ontwaken nog werd verheven en ondersteund.

De Aarde en het Netwerk zijn samengegaan op een geheel nieuwe wijze en zij ontvangen nu méér van de substantie en diepe liefde van Moeder en Vader. De inspanningen van de mensheid hebben ons allemaal dichter gebracht bij Moeder en Vader, door ons nog méér te bevrijden van de illusie van afscheiding. Hun Liefde omhult nu ALLES op Aarde, nog inniger in hun warme zorg.

De schuldigen bestaan niet meer

Toen Christine en Kathryn doorvroegen over wat er was gebeurd, kregen zij te horen dat Moeder en Vader gereageerd hadden op de collectieve oproep, door elk wezen te omhullen in hun Liefde en door elk hart te warmen met hun eigen adem. Deze verrukkelijke waterval van Licht heeft letterlijk eenieder op Aarde gebaad in Licht. Wij kunnen nu zien. Daarom noemen wij dit de Dag van de Openbaring. Wat verborgen was, zal niet langer verborgen zijn.

Moeder had eerder al aangekondigd dat eenieder die zou deelnemen aan zulke daden – al was het alleen maar aan de planning ervan – zou worden opgelost. Dat is gebeurd. Er was een handvol mannen die wisten wat de intentie en de opzet was van dit duivelse plan. Zij bestaan niet meer. De meesten van hen waren niet gekend bij het publiek. Zij bleven in het verborgene, bedachten hoe het leven moest zijn op de – inmiddels tot slaaf geworden – planeet Aarde, en lieten het aan anderen over om hun ideeën uit te voeren. Hun identiteit en een nauwkeurig verslag van deze en alle andere gebeurtenissen zullen u bekend worden gemaakt zodra de nieuwe regeringen geïnstalleerd zijn. Die dag zal snel komen.

Het plan om de Aarde te vernietigen werd eigenlijk al heel lang geleden bedacht. Het kreeg de naam ‘Als wij haar niet kunnen krijgen, dan krijgt niemand haar’. Toen dacht men nog dat dit plan nooit zou worden uitgevoerd, omdat het ondenkbaar was dat het Archon-Bondgenootschap en hun Cabal-volgelingen ooit hun greep op planeet Aarde zouden verliezen. De meesten van de resterende Cabal wist zelfs niet eens dat dit plan bestond en zij waren zich er niet van bewust dat het zou worden uitgevoerd.

Het kleine groepje Broeders en Zusters die nog in 4D verbleven – zij die lang geleden waren afgedaald en ‘gevallen’ – keerden terug naar huis, naar Moeder en Vader, de dag na de mislukte poging om de Aarde te vernietigen. Zij kwamen stilletjes naar de Tempel van Licht en ze brachten hun troepen en hun gevolg mee. Wat overbleef van hun 4D-netwerk is nu afgesloten. Na zo lange tijd is hun kwijnende macht over een ingebeeld rijk nu ten einde.

Het leven zal steeds gemakkelijker worden voor u. Ja, er zijn nog een aantal afgesproken gebeurtenissen die ontwrichtend zijn en die toch nog hun beloop moeten hebben vanwege eerdere overeenkomsten. Wanneer zij klaar zijn zal dat leiden tot een nog verder ontwaken van het collectief en tot het verenigen van gemeenschappen. Wees er gerust op dat alle betrokkenen zijn overeengekomen om hieraan deel te nemen en dat zij geleid worden door hun eigen verlangens, keuzes, dienst aan anderen en door hun Hogere Zelven. In geen enkel geval is er enige reden voor twijfel of angst.

Een interessante Verrassing

Nu de Aarde wankelt op de drempel van haar stralende, nieuwe werkelijkheid en alles onthuld wordt in het Licht van deze nieuwe dag, moeten wij altijd rekening houden met het gezegde ‘Door de Gratie Gods ben ik gespaard’. Ieder van ons die geïncarneerd is op Aarde gedurende dit Tijdperk kent deze waarheid maar al te goed, omdat ieder van ons ook is afgedaald in die ervaring: wij zijn allemaal ‘gevallen’. Houd die wetenschap goed in gedachten, wanneer wij de volgende informatie overwegen.

In het begin, toen wij plannen maakten voor het afronden van het 3D-leven op het oppervlak van de Aarde, bedacht de Hemelse Schare een – naar wij dachten – waterdicht plan. Ons dilemma bestond hierin: hoe helpen wij de beschadigde zielen die nooit geheeld waren omdat zij recycelden in 4D en tussen hun levens niet terugkeerden naar 5D om een overzicht te krijgen van hun leven en troost te vinden in de aanwezigheid van Moeder en Vader. Het plan was bedoeld om iedereen te helpen om terug te keren naar huis in 5D, ook de meest gepijnigde zielen van zelfs de ergsten van de menselijke Cabal. Uiteindelijk was het Aarde-project een leerervaring. Wij hebben dit allemaal tezamen gedaan en het doel was dat iedereen gezamenlijk zou terugkeren naar de liefdevolle omarming van Moeder en Vader.

Ons meest recente plan bestond uit meerdere fasen en wij dachten dat het een behoorlijk grote kans van slagen had. In de eerste fase hebben we de geïncarneerde lichaamszielen van de gevallen Broeders en Zusters opgeroepen voor een bijeenkomst met Moeder en Vader, de Raad en de Raad van Karma – maar zonder de aanwezigheid van hun beschadigde 4D Hogere Zelven. Elk van hen kwam tijdens zijn slaap voor een ontmoeting met ons, net zoals elke ziel op Aarde dat deed en doet. Wij hebben hen uitgebreid uitgelegd wat zij hadden doorstaan, evenals hun huidige toestand.

Wij waren stomverbaasd over hun reacties. Elk van de incarnaties verzocht hartstochtelijk om te kunnen worden afgescheiden van hun beschadigde Hogere Zelf. Elk van de incarnaties vroeg om een kans, om datgene wat zij hadden doorgemaakt en aan hadden deelgenomen te kunnen ontstijgen. Allemaal wilden zij genezen en een nieuwe kans krijgen – niet enkel om terug te keren tot het Licht, maar om te stralen, stralen, stralen! Wij waren overgelukkig.

Fase twee van dit project was het zorgvuldig plannen van hun laatste 3D-levens. Bij deze planning waren onze beste Levens Planning-deskundigen nodig, om te helpen bij het opstellen van de meest bruikbare plannen. Gedurende duizenden levens hadden deze incarnaties een onvoorstelbare, onmetelijke hoeveelheid karma opgebouwd, vanwege hun deelname aan – en uitvoering van – de meest duistere programma’s op planeet Aarde. Overeenkomstig de Wet van de Kringloop, moesten hun laatste levens dus ook intense moeilijkheden bevatten, en elk leven moest ook een manier bevatten om naar het Licht te kunnen om uit het duister weg te komen.

Velen van de geïncarneerden hebben sterk aangedrongen op moeilijke levens, opdat zij zouden begrijpen, leren en doorbreken. Velen van de geïncarneerden vroegen toestemming om één of andere dienst aan de mensheid te mogen verrichten, zoals vele Lichtwerkers dat doen. Op die manier zouden zij in staat zijn om rechtstreeks healing te bieden voor de schade die zij eerder hadden toegebracht. Elk levensplan was uitzonderlijk uitdagend.

Vanwege het ongekende niveau van de pijnlijke levens van de geïncarneerden, gedurende miljoenen jaren, hebben zij ook een onvergelijkbare programmering ondergaan. Ironisch genoeg zijn de geïncarneerden de grootste slachtoffers van de systemen van controle en lijden, die zijzelf zo succesvol hebben helpen vestigen. Dit betekende dat zij de meest liefdevolle en deskundige hulp nodig hadden om zich vrij te maken. De Aarde is zulk een moeilijke plek geworden om te incarneren, dat gelijk wie van de geïncarneerden hier behoefte heeft aan hulp om zich te bevrijden van de programmering – en aan uitzonderlijke healende zorg als ze eenmaal terugkeren naar de Hogere Rijken.

Fase drie van het project was om al de liefdevolle zielen te betrekken bij het helpen van de geïncarneerden op hun laatste reis, door onthullingen en leren, naar – hopelijk – hun vrijheid. Er was een lange lijst van vrijwilligers en stralende zielen, die maar al te graag de geïncarneerden wilden helpen. Iedereen in de Hogere Rijken was geraakt door de ellende en de bereidheid van deze uitzonderlijk beschadigde maar veerkrachtige geïncarneerden. Meesters boden aan om familieleden, leraren, vrienden, kennissen en zo meer te worden. Maar om echt vrij te kunnen komen uit hun programmering, hadden de geïncarneerden iemand nodig die hen zou helpen om hun brein te genezen, die hen kon helpen bij het ombuigen van hun diep-ingeslepen trauma’s die hen anders zouden vasthouden in de lagere dimensies.

Kathryn was een voor de hand liggende keuze aangezien zij en Sanat Kumara reeds haar hele leven hadden gepland, opdat zij een deskundige zou worden in deze specifieke wijze van healing. Daarbij was Kathryn door haar langjarige toewijding aan het Aarde-project met Sananda, door Moeder en Vader al aangewezen om de sleutel te dragen van de Christus-Codes, toen zij incarneerde in haar laatste 3D-leven op Aarde. De geïncarneerden zouden hier dus enorm mee geholpen zijn. In de nabijheid zijn van Kathryn, zou zorgen voor de grootst mogelijke kans op genezing van hun beschadigde brein en psyche.

Voor de laatste fase van voorbereiding moesten de geïncarneerden de benodigde vrijstellingen krijgen, zodat zij de kans zouden hebben om hun doel te bereiken. Zoals u heeft gehoord ontvangt elke ziel de maximale steun die nodig is om haar doel te bereiken in dit belangrijke, laatste leven op de 3D-Aarde. Moeder en Vader zien er op toe dat elke ziel – ook de lang weggebleven geïncarneerden – energetische steun, specifieke omstandigheden, bijzondere coderingen en andere voordelen krijgen, zodat zij elk hun verwachtingen kunnen waarmaken en zelfs overstijgen.

De verrassing kwam toen de geïncarneerden zich niet enkel gingen verzetten tegen hun genezing … vanwege hun hoogst wantrouwige, afwerende en vijandige benadering van het leven kwamen zij er in de meeste gevallen zelfs tegen in opstand. Zelfs nu hun 4D Hogere Zelven naar de Tempel van Licht zijn gegaan en daar genezing, herstel en liefde ontvangen, blijven toch de meeste van de geïncarneerden koppig weerbarstig en afwerend. Moeder en Vader staan hen nu bij om hen te steunen terwijl zij zich voldoende vrij maken uit hun programmering, om de eeuwigdurende veiligheid en vreugde te ervaren en de rust te vinden die er heerst in de innerlijke, vredige weide die elke ziel bezit.
De Onweerstaanbare Uitnodiging

Wat er nu nog staat tussen de geïncarneerden en hun laatste onbekende sprong, dat geldt voor iedereen die nu op Aarde geïncarneerd is. In wisselende mate, pijn, afkeer van uzelf, angst, schuld, schaamte, slavernij, het lijden en de programmering die het gevolg zijn van onevenwicht en kwaad – in naam van de vrije wil – heeft ieder mens bezoedeld. De weg om eruit te geraken is opvallend eenvoudig.

Gezamenlijk kijken we naar binnen. We zien en weten dat wij allemaal verantwoordelijk zijn geweest voor deze ervaring van project Aarde. Wij erkennen oprecht en intens dat wij allemaal zijn geraakt doordat ons hart, ons brein en onze wil werden losgekoppeld van Moeder en Vader, van hun goddelijke, liefdevolle intentie. Wij hebben allemaal schade opgelopen. Wij hebben allemaal bij tijd en wijle het duister doen toenemen. We moeten allemaal genezen.

Zo beginnen we … ieder van ons erkent zijn aandeel. We zijn geduldig en meedogend met onszelf en met elkaar. Wij zien dat onze levens op Aarde doordrenkt zijn geweest met lijden, angst en programmering. Die programmering is zo volledig en indringend, dat wij ons vermogen zijn kwijtgeraakt om het te zien als programmering. We kunnen ons vaak niet eens een leven voorstellen zonder die programmering.

Moeder en Vader reiken u nu dit nieuw en opmerkelijke aanbod tot steun aan. Er is een stralende, heilige diamant van Licht en heilig Vuur in het centrum van uw brein. Er is er nog één in het centrum van uw hart en een derde in het centrum van uw zonnevlecht. Stel u deze diamanten voor, brandend met de Liefde van Moeder en Vader. Tegelijk strekt u deze innerlijke Zuil van Licht uit naar beneden, tot in het centrum van de Aarde en naar boven doorheen uw kruinchakra – strek hem uit om u te verbinden met Moeder en Vader. Moeder en Vader hebben een belofte voor u.

Wanneer u dit doet vanuit uw diepste waarheid, dan zullen Moeder en Vader voor ieder van u reageren met de volgende Activatie. Eerst zal Moeder God haar hand op uw hart leggen en uw hart zal genezen en zich openen voor de Liefde. Daarna zal Vader God de verbinding herstellen tussen uw wil en zijn Goddelijke Wil. Deze verbinding is in zekere mate verbroken geweest in ieder van ons. Tot slot zullen Moeder en Vader tezamen elk van u helpen om de verstoorde verbindingen in uw brein te herstellen, welke veranderd waren door trauma. Zij zullen een proces opstarten, dat ons zal helpen om de kanalen in het brein opnieuw aan te leggen – van een misleide staat van programmering, tot de staat van echte werkelijkheid, waar u het vermogen zult hervinden om helder te zien en in het leven te staan vanuit het centrum van uw ‘zijn’.

De healende Activatie die u ontvangt zal plaatsvinden op een wijze en aan een tempo dat wordt bepaald door Moeder en Vader, aan de hand van uw persoonlijke behoeften. Deze glorieuze nieuwe vrijstelling die zij geven is hun warme omhelzing, hun bemoediging, hun wonderbaarlijke Liefdegave voor de laatste etappe naar uw Nieuwe Gouden Tijd.

Moeder en Vader willen dat u weet dat zij u willen zien slagen en zij bieden u elk mogelijk verheffend voordeel.

Met Liefde en overlopend van dankbaarheid aan allen die hebben volgehouden in deze langdurige en zware uitdagingen zeggen wij … we hebben het klaargespeeld – tezamen!

Ik ben uw broeder, Michael.

Uitgeschreven door Christine Burk, 30 Mei 2015, 10:00 pm, New York.
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=may-2015&view=calendar

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.