A – E

vraagteken

 

AARTSENGELEN … en de andere Engelen ?
Engelen zijn Engelen zijn Engelen … voor zover ik het begrepen heb, maken zij onder elkaar niet zoveel onderscheid als wij dat doen. Maar omdat ze verschillende functies bekleden en taken vervullen (en mensen graag duidelijkheid hebben) hebben zij er geen probleem mee wanneer wij hen toch ‘onderverdelen’. Aartsengelen bekleden vaak een leidinggevende functie: AE Michael geeft leiding aan de Legioenen van Engelen die al die tijd telkens weer tegen het duister streden.

Wij stellen ons Engelen voor als wezens met een lange jurk, op een wolk, met een gouden aureooltje en witte dons-zachte vleugeltjes … maar Michael zèlf heeft ons verteld dat dit beeld niet klopt. De ‘lange jurk’ is feitelijk hun Lichtlichaam en die Lichtenergie golft om hen heen, vandaar het idee van een jurk. Wolken, water, aarde, lucht … zij zijn één met alle Levensenergie en kunnen dus lopen op elke ‘ondergrond’ … het gouden aureooltje is enkel het Licht dat vanuit hun kruinchakra straalt en hen rechtstreeks verbindt met het Energieveld van Moeder en Vader God. Die vleugeltjes zouden in een echt gevecht bijzonder onhandig zijn en bovendien zijn ze niet nodig, aangezien zij zich kunnen verplaatsen via de kracht van hun gedachten: ze denken aan de plek waar ze heen willen en de Levensenergie gehoorzaamt aan hun verlangen om daar te zijn. Het idee van die vleugels komt van mensen die hen hebben kunnen waarnemen, maar niet konden herkennen wat ze zagen: een energieveld (of aura) rondom de figuur die zich toonde. En aangezien Engelen bij God waren en God in de Hemel was (dus héél hoog boven de Aarde), hoe moesten Engelen anders naar beneden komen? Door te vliegen, natuurlijk! Vandaar die vleugels …

Alle Engelen hebben een taak, een rol of een opdracht … sommigen helpen de zieken, anderen staan de bedroefden bij, weer anderen vangen de zielen op die (al dan niet voorbereid) overgaan, anderen sturen alleen maar Licht en Liefde naar de Aarde, er zijn er die wondermooi zingen en prachtige muziek voortbrengen. Sommigen incarneren ook, als dat nodig is.

AGARTHANEN
Agarthanen zijn de bewoners van Binnen-Aarde. Ze bestaan uit een aantal volkeren en hebben hun heil gezocht in Binnen-Aarde, ten tijde van de ondergang van Lemurië en later ook Atlantis. Een deel van die bewoners zijn (op zielengebied) familie van ons. Anders dan wij zijn zij nooit blootgesteld geweest aan de inwerking van de Anunnaki en hun volgelingen. Zij zijn juist degenen die voor ons en voor Moeder Aarde het Licht hebben vastgehouden en zij kijken er zeer naar uit om ons weer te ontmoeten in de nabije toekomst, als het duister volledig verdwenen zal zijn van de Aarde, en de oppervlaktewereld weer contact kan maken met de Binnenwereld.

ANNUNAKI
Annunaki (wordt soms ook Anunnaki geschreven). Het zijn buitenaardse wezens die tijdens het geboorteproces van de Aarde hierheen zijn gekomen. Hun doel was om deze nieuwe/jonge Planeet en de bewoners ervan (vrijwel allemaal ‘jonge’ zielen) volledig in te lijven en tot hun slaven te maken. Ingevolge bepaalde overeenkomsten werd hun komst en hun invloed toegestaan omdat dit een leerzame omgeving zou bieden aan de jonge mensheid. Er werden beperkingen gesteld aan hun verblijf hier, maar toen de einddatum van de overeenkomst gekomen was weigerden zij om zich terug te trekken. Inmiddels hadden ze zoveel invloed gekregen op de mensheid, dat deze niet meer in staat was om hen te herkennen als ‘indringers’ en zo konden zij hun overheersing veel langer verder zetten dan gepland was. Ze hadden ook volgelingen opgeleid, die wij nu ‘de Illuminati’ en ‘de Cabal’ noemen. Dat zijn wezens die niet behoren tot de Annunaki, maar die wel door hen zijn opgeleid en die hun werk op Aarde hebben voortgezet (en er nog een paar schepjes bovenop hebben gelegd). De Annunaki zijn inmiddels wel vertrokken (de meesten van hen zijn naar het Licht gegaan) evenals de kopstukken van de Illuminati en de Cabal, maar hun volgelingen hebben zoals gezegd het werk verdergezet. Het zijn die volgelingen die verantwoordelijk zijn voor de huidige negatieve toestanden op Aarde.

ARCTURISCH MEDISCH TEAM
Hoogontwikkelde Lichtwezens afkomstig van de planeet Arcturus. Zij hebben zich gedurende duizenden jaren toegelegd op het bestuderen van de mens en de mensheid en helpen nu mee om technieken door te voeren die zij ontwikkeld hebben aan de hand van hun studie. Deze technieken zullen uiteindelijk alle mensen genezen van alle ziekten, zodat de negatieve ervaringen die samenhangen met ziekte, verwondingen en dergelijke … voorgoed tot het verleden behoren.

ASHTAR COMMANDO
De luchtvloot van de Galactische Federatie van Licht. Ashtar is de Opperbevelhebber (Commandant) hiervan. Deze vloot is vanaf het begin altijd al bij de Aarde geweest om hulp en ondersteuning te bieden. Sinds de trilling van de Aarde en de mensheid verhoogd is, zijn er ook luchtschepen/luchtvloten van andere Sterrenstelsels deze kant op gekomen. Ze wachten allemaal op ‘Disclosure/de Onthulling’ om zich zichtbaar en kenbaar te maken. Allen zijn zij liefdevol en welwillend en ze kijken ernaar uit om ons persoonlijk te leren kennen.

BEWONERS van Binnen-Aarde
Binnen-Aarde is niet hetzelfde als ‘binnen in onze Planeet Aarde’. Binnen-Aarde is een plek in 5D, die heel veel gelijkenis vertoont met onze vroegere Aarde, ten tijde van de Hof van Eden. De paradijselijke overvloed, de ongerepte zuiverheid van de natuur, het zachte klimaat … zijn in Binnen-Aarde altijd behouden gebleven.

De Agarthanen hebben wel een fysiek lichaam, maar het is geen 3D-lichaam. Het is veel minder ‘vast/massief’ van vorm, maar wel degelijk waarneembaar en ze kunnen er ook dingen mee aanraken of oppakken. Ze zijn dus beslist géén geesten of zo! Ze kunnen genieten van lekker eten, van verse vruchten en fris, helder water … ze kunnen de dieren die er leven (vrijwel alle soorten die aan de oppervlakte zijn ‘uitgestorven’ zijn daarheen gegaan en leven er nog steeds) aanraken en verzorgen, ermee knuffelen en spelen. Ze spelen toneelstukken, ze maken reizen, ze genieten van elkaars gezelschap … kortom: het lijken net mensen ;-)!

Ze kennen geen voortplanting zoals wij dat kennen, maar als twee zielen ernaar verlangen om een nieuw leven vorm te geven dan gebeurt dat in gezamenlijk overleg met hen beiden, met de ziel die zal incarneren, met de Gidsen van die nieuwe ziel en met Moeder en Vader God. Soms zijn er ook nog anderen bij betrokken, afhankelijk van het levensdoel van de nieuwe ziel.

Er komen soms ook zielen van buitenaf om zich daar te vestigen. Aangezien ruimte (en dus ruimtebeperkingen) alléén voorkomen in 3D (omdat wij geleerd hebben te geloven dat ruimte beperkt is of kan zijn), is de ruimte daar bij hen beslist niet krap. Integendeel zelfs: ze hebben uitgestrekte grasvlaktes (daar grazen de bizons!), ze hebben bergketens (de thuisbasis van onder andere de draken – ja, die bestaan echt!), ze hebben oceanen die vol zitten met waterwezens (en die oceanen zijn volledig veilig om in te zwemmen, aangezien alles wat daar leeft zich onderling verstaat), ze hebben bossen die zich kunnen meten met onze oerwouden (die ook bevolkt zijn met de meest diverse wezens en dieren). Bovendien hebben ze maar liefst 2 zonnen, dus missen ze het zonlicht zeker niet! En dat alles leeft samen in een onderlinge harmonie waar wij hier op Aarde – letterlijk! – voorlopig alleen nog maar van kunnen dromen.

Maar wat ik hierboven heb beschreven is wel een voorproefje van hoe wij weer zullen gaan leven … zodra we dit 3D-avontuur achter de rug hebben! Dat is in elk geval wel de opzet van dit hele Ascentieplan: om terug te keren tot de levenswijze die wij kenden voordat wij begonnen aan het Aarde-experiment.

CABAL
Velen van hen hebben een tastbaar lichaam aangenomen, anderen zijn enkel in energie aanwezig. Eerst waren er de Anunnaki, daarna kwamen de Illuminati en die zijn dan weer opgegaan in de Cabal. Ze staan eigenlijk allemaal voor wat in de katholieke kerk ‘de duivel’ of ‘het kwaad’ wordt genoemd. De Cabal heeft de touwtjes op deze wereld in handen: schaduwregeringen, alle rijkdom in handen van een paar families, invloed op alle beslissingen die door de zogenaamde ‘wereldleiders’ worden genomen en die – meestal dan toch – niet het beste voor hebben met de mensheid. Een paar van de grote/bekende namen hierachter zijn Rockefeller, Rothschild, Vanderbilt, Bush, het Britse koningshuis, Bilderberg, Berlusconi, het Vaticaan … maar er zijn er natuurlijk nog veel méér.

Hoe werkt het CHANNELEN van het Nieuwe Aarde Nieuwsblad (NAN)
Hoe de berichten van het Nieuwe Aarde Nieuwsblad precies worden ontvangen, weet ik niet. Ik weet wel dat Kathryn haar boek (Who Needs Light?) en de berichten ‘ontving’ als een dictee: zij hoorde in haar hoofd de woorden (of dat echt met een stem was is mij niet duidelijk) en schreef ze op (of typte ze uit – of misschien sprak ze het eerst in op een memorecorder en schreef ze het daarna uit).
Tijdens de radio-uitzendingen spreken de verschillende Hemelingen (ik vind dat een hele mooie omschrijving!) door/via haar. Je hoort wel haar stem, maar die heeft een andere nuance, een ander timbre … en als zij tussendoor als ‘zichzelf’ spreekt, dan hoor je dat ook heel duidelijk. Hetzelfde geldt voor Christine (die meestal AE Michael channelt en soms ook Ashtar of Teamleider).

Ontgoochelde CHRISTENEN verlaten de Katholieke Kerk
Dat kan niemand hen kwalijk nemen! Heel eerlijk gezegd: ik juich het zelfs toe. Ik ben zelf ook (in mijn kinderjaren) opgevoed met het Katholieke geloof. Maar ook toen al volgden wij niet blindelings alles wat de Kerk ons voorschreef. Met name mijn Grootmoeder was haar tijd ver vooruit en herkende in de kerkelijke leer de punten die zij vervolgens in vraag stelde. Zij was het ook die de aanzet heeft gegeven tot ons (dat van mijn moeder, mijn zuster en mij) breder denken, tot de vertalingen (die zij eerst deed vanuit het Frans) en uiteindelijk tot dit grootse Lichtwerk. Haar Liefde en haar Verlichting zijn ons – nadat zij naar het Licht was gegaan in 1990 – altijd blijven steunen – totdat zij korte tijd geleden naar nog Hogere dimensies is gegaan en ons niet meer zo nauwgezet volgt als in de voorbije jaren.

De leer van de kerk was er vooral op gericht om de mensen volgzaam te houden … met een toornige God en een duivel en de hel. Uit angst deden de mensen wat hen gezegd werd en daar had de kerk (en dus de Cabal) alle voordeel van.

CHRISTUS KRISTALLIJNEN NETWERK
De gehele Aarde is omringd door en doordrongen van een Netwerk van energie. De Christus-energie (dat is de energie die Jezus ons kwam leren/tonen: de energie van vrede en samenwerking) stroomt daar doorheen. Deze energie zal de mensen helpen ontwaken en zal ons helpen om de Aarde en de mensheid weer naar/in/tot het Paradijs te brengen.

COHESIE blijft belangrijk in de gepubliceerde teksten
DAT is het allerbelangrijkste: zolang je luistert naar wat je hart je ingeeft, volg je de leiding van je Hoger Zelf. En er is geen ander in deze wereld of gelijk welke andere, die zo goed weet wat voor jou het beste is!

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.