NAN 51: Wonderbaarlijke gebeurtenissen

Zoals gepubliceerd in NAN 51:

‘Een aantal waarlijk wonderbaarlijke gebeurtenissen’
Update door Sheldan Nidle
voor de Galatische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 51 - Wonderbaarlijke gebeurtenissen

9 februari 2016

2 Chicchan, 18 Yax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Wij hebben goed nieuws ontvangen! Het afleveringsproces vordert nog steeds. Zoals altijd wordt dit proces ingewikkeld gemaakt door het feit dat de duistere Cabal volledig beseft wat er nu op de wereld gaande is. De krachten van het Licht gebruiken de ruimte die gewonnen is door het optreden van hun bondgenoten en medewerkers om deze Cabal uit de macht te zetten. Lang geleden toen hun Anunnaki-meesters nog heersten over deze oppervlakte-wereld waren de dingen die wij nu doen uiteraard onmogelijk. Deze duistere machthebbers hadden niet gerekend op de gevolgen van een aantal betreurenswaardige fouten. Ze staan op de rand van een grote ondergang, waardoor er voor u een tijd zal aanbreken die gevuld is met vrijheid, voorspoed en een toenemende verantwoording om dit prachtige systeem te onderhouden. Deze operatie heeft langer geduurd dan eerst werd verwacht. Dit komt voor een deel door de nog aanwezige vermogens van deze misdadige vrienden. Hun komende vernietiging luidt het echte einde in van een geheim plan, dat ons ervan weerhouden heeft om samen te werken in de mate die wij vanaf het begin hadden gewenst. Zij hebben dit plan gebruikt om een geheime regering op te zetten, die bijna de intenties van de Hemel had verslagen.

Deze macht was aanvankelijk iets wat wij in het geheim moesten zien te overwinnen om de heilige decreten van de Hemel te kunnen uitvoeren. Het was een bijzonder moeilijke taak, aangezien wij geen gebruik konden maken van een aantal strategieën die wij op andere plaatsen dan deze wereld gebruikt hebben in vele voorgaande scenarios van strijd tegen de duisteren. Dit keer wisten de meesten van u niet zo goed waarom wij hier waren en waarom wij in zulke grote aantallen waren gekomen. Zodoende moesten wij gebruik maken van een aantal processen via onze contactpersonen, om de dienaren van het Licht voor ons te winnen – zij die al zo lang weerstand hadden geboden aan de werkwijze van het duister. Deze vele geheime organisaties stonden onder toezicht van uw Verheven Meesters, die voornamelijk verbleven in het rijk van Agartha, in Binnen-Aarde. De Agarthanen hebben hun brede invloed aangewend om ons een aantal vertrouwenspersonen te bezorgen. Deze waren heel belangrijk om ons te brengen tot waar wij nu zijn. Wij danken de Lichtwerkers die ons in staat hebben gesteld om hierheen te komen en programma’s op te zetten die nu leiden tot onze grote overwinning. Heel binnenkort hopen wij onszelf aan u voor te stellen en dan zullen wij uitleggen hoe u volledig bewust kunt worden.

Er is nu een proces gaande dat zal veranderen hoe deze wereld werkt. Lang geleden was dit tijdperk het eigendom van een bijzonder arrogante groep van volgelingen die maar al te graag ingingen tegen de wensen van hun voormalige heersers. Deze aardse groep was aanvankelijk in staat om het actieplan van hun meesters om te gooien, voordat dit plan ongeveer 10 jaren geleden werd teruggedraaid. Momenteel kunt u zelf zien hoe de wereldwijde plannen van deze ontspoorde machthebbers doorkruist worden. Gedurende die tijd hielden de Lichtkrachten de schijn op dat deze wereld zich niet in een overgangsperiode bevond. Deze vermomming was nodig. Er werd besloten om de overgang te beëindigen, waarmee voorkomen werd dat teveel mensen te zeer geschokt zouden zijn door wat er gebeurde. Zo konden vele mensen langzaamaan op de hoogte worden gebracht van de ingrijpende verandering die nu over deze wereld spoelt. Deze nieuwe wereld zal volledig anders zijn dan die welke u voorheen heeft gekend. Uw toenemende bewustzijn zal zo de nieuwe wereld kunnen vormen en u toestaan te leven in een tijdperk dat vrij is van de onderdrukking en de leugens van de Cabal.

Wanneer het nieuwe bestuur het overneemt, zullen de oude werkwijzen eindelijk worden afgeschaft. De machthebbers hebben ervoor gezorgd dat hun echte meesters – de grote banken en de grote multinationals – altijd boven de mensen stonden. Ze hielden wetten in stand die ieder jaar weer aan hun trawanten de mogelijkheid gaven om steeds grotere winsten te vergaren en ze vielen iedereen aan die zichzelf wilde bevrijden van deze uitermate onwettige regel. Ze bedachten voortdurend verhaaltjes over waarom deze regering gebukt ging onder een patstelling en onder een grote mate van schulden en ‘loze uitgaven’. Het nieuwe bestuur zal dit waanzinnige spel stoppen en u bevrijden van deze uitgekookte poppenkast. Ze zal deze leugenachtige machthebbers straffen en iedereen arresteren die u heeft belogen, bedrogen en gemanipuleerd. Deze nieuwe tijd zal ook een nieuw financieel systeem instellen, een groot aantal achtergehouden uitvindingen onthullen en eindelijk een einde maken aan de tientallen jaren van UFO-geheimhouding. U zult dan waarlijk vrij en welvarend zijn en stevig op het pad naar volledig bewustzijn staan! Dan kunnen wij landen en uw mentors worden.

Wij zijn uw Verheven Meesters! Onze bondgenoten zijn nu bezig met de laatste fase van een bijzonder ingewikkelde afleveringsoperatie. Het aantal van speciale instellingen die samenwerken aan dit proces heeft dit tot een ingewikkelde procedure gemaakt. Wij weten precies hoe wanhopig de laatste bolwerken van de duisteren nog trachten om deze beweging van fondsen over de continenten en oceanen heen te saboteren. Ondanks deze en vele andere problemen heeft deze operatie tot dusver alle nodige taken kunnen voltooien. In de komende weken verwachten wij dat we in staat zullen zijn om dat allemaal af te ronden en om succesvol een nieuw bestuur te installeren. Wij zegenen en danken de Hemel en haar vele helpers die zo vriendelijk deze inspanningen hebben gesteund. Wij danken ook ieder van u. U heeft een algemeen positieve sfeer behouden, hetgeen een grote hulp is geweest bij deze Goddelijke inspanning. Wij brengen een nieuwe, verlichte manier van werken aan en die zal het raamwerk vormen voor uw nieuwe wereld!

Uw positieve inzet verdient alle lof. Het duister en zijn op macht beluste volgelingen hebben een zee van fysieke doem gelegd over deze hele Aardbol. Toch heeft deze grote oceaan van negativiteit geen echte invloed gehad op uw visie of uw energie. Deze geweldige operatie is een gezegend bewijs van wie u werkelijk bent. Uw toenemende niveau van bewustzijn beperkt actief het duister en levert het bewijs van waarom dit nieuwe Tijdperk binnenkort tot stand zal komen. Ieder van u toont aan hoe dit groeiende bewustzijn het lot bezegelt van de duisteren en hun volgelingen. Een paar decennia geleden werd deze Goddelijke opzet nog als onmogelijk beschouwd. Nu is dit plan uitgewerkt en vormt het de drijvende kracht die het Licht naar de meest wonderbaarlijke overwinning leidt! Dit alles is werkelijk een opmerkelijke reeks van gebeurtenissen.

In de toekomst zult u al uw glorieuze doelstellingen behalen en dit Zonnestelsel en Sterrenstelsel terugbrengen naar het Licht. De tijd nadert waarop er een aantal echt wonderbaarlijke dingen gaan gebeuren! Deze zullen ons toestaan om vrijelijk bij u te verschijnen. Dan zult u ook gaan merken dat al deze grootse gebeurtenissen u niet enkel uw vrijheid brengen, maar ook de herontdekking van uw ware verleden en uw herkomst in de vele werelden die onze ruimtefamilies hebben voortgebracht. Met deze nieuwe kennis kunt u begrijpen waarom u hier bent en kunt u uw Goddelijke taken verder uitvoeren. Tezamen zullen wij deze prachtige Sterrennatie gaan vormen en blijmoedig een heel gamma aan nieuwe verantwoordelijkheden gaan aanvaarden. Hiertoe behoren ook uw grootse transformatie en een enorme vreugde doorheen de hele Hemel! U bent daadwerkelijk gezegend en u wordt voorbereid op een bijzonder heilige reeks taken.

Vandaag hebben wij u verder uitgelegd hoe deze huidige wereld wordt omgevormd en voorbereid op een nieuw rijk. Onze vele hemelse- en ruimtefamilies brengen steeds meer hun zegevierende grote finale dichterbij. Dit zal deze wereld enorm gaan veranderen. Blijf positief en volledig voorbereid op de grote vreugden die nu héél dicht hun totstandkoming naderen. Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Welvaart van de Hemel daadwerkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle en PAO: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.