KATHRYN: De New Age-Valkuil

KATHRYN: Lichtwerkers zijn geen snoepautomaten – De New Age-Valkuil
26 oktober 2014
26 oktober 2014Kathryn:

U leert allemaal dat bewerkte suiker een verslavende substantie is en dat het een vernietigende – en zelfs giftige inwerking heeft op het menselijk lichaam. Het is een voedingsbodem voor een groot aantal virale ziekten, kanker en ontstekingen en het zorgt voor een onevenwicht in het glucose-evenwicht, hetgeen leidt tot diabetes en andere dodelijke ziekten.

Als u geweten had toen uw kinderen geboren werden, dat de stoffen in bewerkt voedsel – ook in babymelk – een dodelijk gif bevatten, zou u het hen dan hebben gegeven, zodat ze levenslange verslavingen en gezondheidsproblemen zouden krijgen? Zou u die producten zelf gegeten hebben?

Laat ons dan nu deze vergelijking eens toepassen op de New Age-gezegden, filosofie en leringen die de spirituele gemeenschap in hun ban hielden sinds de jaren ’60. De omstandigheden voor de opkomst van de Bloemenkinderen waren duister. De geheime regering kreeg achter de schermen steeds meer grip, ze plande moordaanslagen en economische rampen om alle politieke- en sociale systemen te kunnen overnemen. In de V.S. werd het steeds duidelijker dat de oorlog in Vietnam een corrupt, ongerechtvaardigd fiasco was en de bevolking als geheel voelde de schade, toen hun gewonde strijders en de met vlaggen overdekte kisten met duizenden tegelijk naar huis kwamen.

Zoals tijdens andere duistere perioden in de geschiedenis, kreeg een nieuwe religie vat op de spirituele gemeenschap. Voor het eerst kreeg het idee voet aan de grond in het massabewustzijn dat God van zijn kinderen houdt, dat wij zielen zijn die incarneren op Aarde en dat Licht en Liefde de basisenergieën zijn in het Leven. Dit was een enorme stap in het banen van het pad naar Ascentie, omdat het zovelen hielp om uit te stijgen boven de nihilistische filosofie van ‘God is dood en wij zijn alleen in het Universum’.

En dus werd het eenvoudige en optimistische geloofssysteem van de ‘New Age’ een algemene kreet. Die ging ongeveer zo: ‘Iedereen is mooi. God houdt van je, precies zoals je bent. In iedereen schuilt iets goeds; je moet de mensen gewoon aanvaarden en hen toestaan om hun licht te laten schijnen. Vergeef anderen voor alle schade die zij je hebben aangedaan, dan zul je gezegend worden met het niet voelen van die bijtende en slopende emotie: boosheid. Die persoon houdt echt van je, hij/zij weet alleen niet hoe dat te tonen. Hou van anderen en het zal tienvoudig naar jou terugkomen. Wij zijn allemaal Gods kinderen en wij verdienen allemaal Liefde.’

Het was een grote bevrijding van de bedreigende, schuld-opwekkende, starre en aan regels gebonden leringen van de traditionele religies, en het opende bij velen hun hart en geest om tolerantie aan te moedigen, vrede tussen mensen en landen, en weerstand tegen de materiële verslaving aan de sleur. Hippies wisten hoe ze liefde moesten bedrijven in plaats van oorlog.

Toch was er een probleem met de manier waarop die filosofie werd toegepast. Er kwamen drugs in het spel, die een grote rol gingen spelen in de rebellie tegen de traditionele waarden: hard werken, nette pakken, kantooruren van 9 tot 5 en soberheid. Het was een ongelukkige omslag naar het trots zijn op het – naar vroegere normen – ‘onverantwoord’ zijn. De echte rebellie tegen de overheersing door de duistere krachten werd gekaapt en ontspoorde door de duistere krachten zelf.

De cultuur van drugs eiste zijn tol op de mentale- en fysieke gezondheid en vormt nog steeds een bedreiging voor het welzijn en de veiligheid van veel jonge mensen. Marihuana werd aangeprezen als een veilige en leuke ‘recreatieve drug’ en kwam beschikbaar door de CIA en andere duistere, ondergrondse wapens van geheime controle, tezamen met cocaïne, heroïne en andere dodelijke substanties. De drugshandel betaalt nog steeds de geheime operaties van de Cabal over de hele wereld en zij, wiens manier van leven verband houdt met drugs, worden ertoe verleidt om blind te zijn voor hun eigen medeplichtigheid aan het overleveren van hun leven en hun geest, om de Cabal te steunen.

Pas onlangs heeft de New Age zich herpakt en is opnieuw begonnen, dit keer met een oprechte nadruk op milieu- en gezondheidskwesties. De wederopkomst van het idee dat alle mensen goed en mooi zijn, brengt echter een ernstige fout met zich mee. Het leert ons niet om ons te verdedigen tegen de duisteren – het redelijk grote percentage aan psychopaten en doorgedraaide misbruikers, die zoveel succes hadden bij het misbruik maken van de hedendaagse bloemenkinderen. Lichtwerkers staan bekend om hun slachtoffer-zijn van alle mogelijke soorten misbruik door familie en binnen relaties en zij vechten om het principe van vergeving toe te passen, terwijl de wonden maar niet genezen en de verwarring overheerst.

Wat is er mis met dit plaatje? Wij hebben geleerd dat liefdevol en zachtaardig zijn het tegendeel is van jezelf beschermen, omdat van mening zijn dat iemand vernietigend – of gewoonweg slecht – is voor u, oordelend en fout zou zijn. Dan hebben wij geen andere keuze meer dan onszelf terug te trekken uit pijnlijke relaties en er is geen aanvaardbare manier waarop we kunnen begrijpen, waarom mensen slechte dingen doen of elkaar kwetsen. De verklaring van een terugval wordt altijd gekleurd door zoete ideeën over dat die misbruikende persoon er niets aan kan doen, het niet meent of zich niet bewust is van wat hij doet (omdat het onbewust gebeurt en hij er daarom geen controle over heeft).

Wat een doodlopende valkuil! U bent gedoemd als u het helder ziet en gedoemd als u het niet ziet. Hoe dan ook, u wordt aangemoedigd om uw natuurlijke afweer te laten vallen, die u weg zou houden bij zulk slecht gedrag in anderen – om het te beschouwen als een kleine omleiding van hun betere, innerlijke, liefdevolle zelf (waarvan zelden of nooit iets te zien is). Omdat iedereen mooi is, vanbinnen.

Intuïtief gezien lijkt het waar te zijn, dat iedereen ergens een mooie kern heeft – zelfs onder de meest giftige woede, arrogantie en kilheid. Wij weten in ons hart dat God van ons houdt, hoe dan ook. Proberen wij niet ook op die manier te leven? Moeten wij geen onvoorwaardelijke Liefde en vergeving leren, om te kunnen ascenderen?

Wel, ja … maar dat is niet het hele verhaal, toch? Moeten wij onszelf volledig blind houden zodat we kunnen ontkennen wat voor iedereen duidelijk te zien is – dat velen rondom ons allesbehalve liefdevol en vriendelijk zijn. Wat moeten we doen als die mensen in ons leven zijn en ons verschrikkelijk kwetsen? Hoe vergeven we hen en gaan we verder alsof er niets gebeurd is?

Er is veel verwarring binnen de gemeenschap van Lichtwerkers over wat vrijheid werkelijk betekent, welke rechten een persoon nog heeft en hoe onvoorwaardelijke Liefde er uit ziet in de praktijk.

Er is echt een manier om dit dilemma op te lossen. Dat is te erkennen dat het niet mogelijk is voor een volledig functionerend mens om gewoon te vergeven en te vergeten en de misbruiker terug te verwelkomen in zijn leven. Niet alleen is dat emotioneel onmogelijk, het is ook buitengewoon onpraktisch en dwaas. Misbruikers zijn waardeloze partners, eender in welke hoedanigheid.

Een paar eenvoudige inzichten maken het mogelijk om intelligent te blijven, de dingen helder te zien en liefdevol te blijven voor uw Zelf, terwijl u uw kostbare Zelf beschermt tegen gevaar en het desoriënterende onevenwicht, dat optreedt wanneer u uzelf uitlevert aan de genade van onvriendelijke mensen.

1. Zielen zijn mooi, maar de lessen uit de kindertijd en cultureel misbruik zorgen er vaak voor dat echte mensen – in hun menselijk lichaam en brein – achterblijven met ononderzochte resten van woede, gevoelens van superioriteit, afwijzing en paranoia. Dit zijn beslist geen mooie en soms zelfs gevaarlijke eigenschappen.

2. U bent niet verantwoordelijk om iedereen in de hele wereld tot een fijn mens te maken door van ze te houden – vooral niet diegenen die uw zachtheid aanzien voor zwakte. Soms zult u een veilige afstand moeten bewaren om uw eigen leven te redden. Stuur Liefde vanop een afstand, maar vraag ze niet bij u thuis voor een etentje.

3. Duisternis zien waar die zich voordoet maakt nog niet dat u oordeelt. Dit is gewoon gebruik maken van de intelligentie die God u heeft gegeven: gezond boerenverstand. ‘Oordelen’ betekent arrogant en neerbuigend zijn – dus dat moet u niet doen – maar wanneer u dat achterwege laat, neem dan wel nog uw gezond verstand mee. God ziet duisternis voor wat het is en hij moedigt het niet aan en vergoelijkt het niet. Het is wat het is en wij zullen allemaal verantwoording afleggen onder Gods welwillende blik, wanneer wij erop terugkijken, hetzij nu dan wel later. ‘Verantwoording nemen’ is hetzelfde als anderen verantwoordelijk houden, wanneer u erkent dat wij allemaal gelijk zijn.

4. Een houding aannemen van ‘iedereen vergeven’ is een superieure positie. Zij maken misbruik en hebben geen berouw, maar u bent een engel.

5. Ontkenning is geen vergeving. Weigeren een ander verantwoordelijk te houden voor het misbruik dat zij hebben toegepast is geen vergeving – het is angst en blindheid. Enkel nadat u heeft erkend hoe pijnlijk die ervaringen voor u precies waren – gewoonlijk voor het onschuldige kind dat u was – en u heeft de misbruiker verantwoordelijk gesteld, het misbruik volledig gestopt, de oorzaak van de pijn uit uw leven verwijderd en geholpen om genezing te brengen voor het kind/slachtoffer, door het te laten inzien dat het zijn/haar fout was … dan pas zou u vergeving moeten overwegen. Dan pas is het echt.

Uiteraard is er een onderling verband tussen deze waarheden. Niet alle Lichtwerkers zijn slachtoffers. Sommigen zijn passief-agressief door het levenslang onderdrukken van woede. Deze vorm van slecht gedrag (merk op dat ik niet zeg slechte ziel of slecht hart maar enkel ‘slecht gedrag’) wordt vaak vergoelijkt als ‘vrijheid van meningsuiting’ of ‘een eerlijke mening geven’.

Zo kunnen gemene scheldpartijen omschreven worden als ‘het uiten van echte gevoelens’, respectloosheid en brutaliteit kunnen worden voor lief genomen en ondergaan … want tenslotte heeft iedereen het recht om zijn eigen mooie, innerlijke zelf te uiten, ook als dat u kwetst of verveelt of uw vrede verstoort. Het is maar een mening. Aangezien iedereen recht heeft op een eigen standpunt is alles relatief.

In deze wereld van blinde, suikerzoete ‘onvoorwaardelijke liefde en vergeving’ is er niet alleen geen goed of slecht, er is zelfs geen standaard voor fatsoenlijk behandeld worden, eerlijkheid, rechtvaardigheid of – uiteindelijk – waarheid. Is het verbazend dat zoveel mensen zich verward, verloren en slachtoffer voelen? Is het niet opmerkelijk dat deze zogeheten ‘New Age’-lering een volmaakt instrument is om uw normale, aangeboren neiging te onderdrukken, waardoor u zich niet meer verzet tegen onderdrukking of anderszins slecht behandeld worden?

Lichtwerkers zijn geen snoepautomaten. Deze te simpel gestelde ideeën zijn even giftig als de verborgen hoog-fructose maisstroop in ons voedsel – en even geraffineerd als gelijk welke werkwijze van hersenspoelen die de geheime operaties toepassen. Geef uw gezond verstand op en dan zult u naar de Hemel gaan??? Wie wint er bij uw naïviteit? U zeker niet.

Laat ons in plaats daarvan onze vele zintuiglijke vermogens omarmen, onze intuïtie en ons innerlijk weten. Wij weten altijd wanneer iets kwetsend is en wij hebben het recht om ‘auw’ te zeggen en een einde te maken aan het misbruik wanneer iemand ons misbruikt. Kinderen leren onrecht herkennen tegen de tijd dat ze drie jaar zijn. Waarom zouden wij dit alles hebben moeten opgeven, om te kunnen doen alsof wij de duisternis niet zien in onszelf en anderen?

Hoe kunnen wij ervan overtuigd zijn dat het lelijk is om te vertrouwen op je eigen intuïtie en ernaar te handelen – uitgerekend wij, die de meest intuïtieve wezens op de planeet zijn? Wat voor wereld zouden wij scheppen als wij niet kunnen opkomen voor de dingen waarin wij echt geloven, omdat wij alleen maar geloven in het vermijden van de – zogenaamd onheilige – reactie van angst, ook al is het maar voor even?

Hoe zullen wij het verschil weten tussen liefde en misbruik, als we niet onze radar gebruiken en daarop vertrouwen? Hoe zullen wij onszelf beschermen als wij nooit iets of iemand afkeuren en wij niet bereid zijn om iets of iemand uit ons leven te verwijderen, uit angst om ‘oordelend’ te lijken?

Dit, Geliefden, is een dieet van suikerspin die gedoopt is in siroop. Het is een uitnodiging om duisternis en misbruik voort te zetten. Het is niet liefdevol. Het is ondoordacht. Sta op! Verhef uw trilling uit boven dit moeras van zoete leugens en voel de pure vreugde en vrijheid die komt door heldere Visie. Er is niets waar u niet naar kunt kijken nu u volwassen bent. Uw hart is groot genoeg om alles te bevatten wat er is, niet enkel de regenbogen en de bloemen. U bent sterk en liefdevol geboren, maar liefde vereist geen blindheid; juist het tegendeel. U kunt niet waarlijk liefhebben als u doet alsof u niet die personen ziet die u zogenaamd liefheeft.

Het is nu tijd voor ons om onze schittering op te eisen. Vrij zijn om uzelf en anderen te beschermen vanuit een positie van echte kracht en intelligentie, zorgt voor de ruimte waarin echte liefde kan bloeien. Opstaan voor waar u werkelijk in gelooft – rechtvaardigheid, eerlijkheid en waarheid – en die tot stand brengen in uw leven, maakt u vol energie, geïnspireerd en vervuld. Dit is de volmaakte omgeving om onvoorwaardelijke liefde te voeden en te onderhouden. Vergeven gaat veel gemakkelijker als u zich niet onderdrukt voelt. Wees onbevreesd en onbuigzaam in uw integriteit. Dat is het recept voor een echt gelukkig leven. Het is ook het pad naar Ascentie.

Kathryn E. May, PsyD, 26 oktober 2014, 3 pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.