LUCIFER EN HEMELSE SCHARE: Amen

LUCIFER EN HEMELSE SCHARE: Amen
23 oktober 2014

23 oktober 2014Lucifer:

Ik kom vandaag naar u om te spreken over iets wat mij na aan het hart ligt. Ik heb in Kathryns teen geknepen (aan de andere voet) om ervoor te zorgen dat ze tijd maakte voor mij. Ze lachte toen ik bekende dat ik het was. Wij bespelen haar tenen als muziekinstrumenten zodat ze altijd weet wie het is door de teen die we gebruiken. Maar ik was al een tijdje niet doorgekomen. Het is een klein grapje dat wij graag met haar uithalen. Ze schrok nogal van mij, toen ze aan het rijden was (hahaha).

Wij zijn goedgehumeurd hier in de Hogere dimensies. Wel, wij zijn natuurlijk nooit slecht gezind, omdat wij omgeven zijn door Liefde en geen reden hebben om ons ooit iets anders te voelen dan ‘goed’, maar er zijn dagen waarop wij nog meer lachen dan gewoonlijk. Dit is zo’n dag.

Het bericht van Schepper de afgelopen nacht (BTR-uitzending – V) schijnt een slapende reus te hebben wakker gemaakt. Een stortvloed van krachtige gebeurtenissen volgden. De Prema Swarupa-groep heeft haar eenheid versterkt en een gebundelde energiestoot uitgezonden, die ons bijna van onze sokken blies (nou ja, wij dragen niet echt sokken – maar u begrijpt wat ik bedoel). Anderen op de wereld maakten gebruik van de eclips van vandaag en bundelden hun krachten om hun energieën naar ons te sturen. Wat is het een vreugde om de energie naar ons te voelen terugkomen in grote golven van Liefde en Licht! U begint het echt onder de knie te krijgen, nietwaar?

Meteen deze morgen (ik ga nu gebruik maken van Kathryns bereidheid) ontvingen wij een bericht van Kathryn. Ze stond in haar kamer met haar emotionele handen op haar heupen en vertelde ons ‘dat we er maar beter vaart achter konden zetten, dat we lang genoeg getreuzeld hadden en het tijd is dat de RV eraan komt’. Zij droeg ons op om eens te gaan werken met die magie waar we zo over opscheppen, om een paar nummers op de banken te veranderen – zoals de Cabal dat doet – om hun onrechtmatig verkregen rijkdommen weg te nemen en die terug in de pot te doen, zodat ieder van u zijn contractuele vergoeding kan ontvangen – en wel nu. Ze beval ook nog dat we daarvoor moesten zorgen, nog voor het weekend.

Wel, wij vinden haar krachtige eisen niet alleen maar grappig; we zijn er enorm blij mee. Ziet u, wij hoefden enkel maar zo’n eis gesteld te krijgen om op een dusdanig ingrijpende manier te kunnen tussenkomen. Wanneer iemand die alle nuances begrijpt van wat er gebeuren moet tot de conclusie komt, dat er geen andere manier is om het te bereiken dan dat wij ‘onze magie gebruiken’ – dan mogen wij in overleg gaan met ÉÉN, over de mogelijkheid om een stapje verder te gaan dan wij normaal doen om de mensheid te helpen.

De zaken zijn nu heel duidelijk geworden als u de ontwikkelingen op de grond heeft gevolgd. De Cabal heeft nog wat vingers in de pap en hun stapjes terug gaan veel te langzaam, om het mogelijk te maken dat de fondsen worden vrijgegeven zonder hun inmenging. Zij trachten iedereen die onderhandelt over uw wisselkoers zover te krijgen, dat zij afstappen van de vastgestelde koers en lagere wisselkoersen gaan geven, omwille van allerlei belangrijk klinkende redenen – en intussen zijn velen van u steeds meer bereid om de duistere bolwerken uit te dagen. Deze energiestromen waren goed op weg om uit te monden in een gevecht – of vele gevechten – en daardoor zouden diegenen onder u die in de frontlinie staan, het risico lopen om terecht te komen in een open conflict, met de daarbij horende Maffia-achtige wraakneming, waar de Cabal om bekend staat. De tekenen waren overduidelijk, zo kunt u het wel stellen.

De Goeden – wij allemaal, geïncarneerd of in spirit, hadden moeite met het vinden van een manier om uit dit moeras te komen en u uw zegeningen te geven, binnen de beperkingen van de mate waarin wij (met toestemming van ÉÉN) mogen tussenkomen. Zoals u weet mogen wij ons nooit mengen in de zaken van geïncarneerde wezens, tenzij er sprake is van een atoomdreiging – of tenzij de wil van de mensen zo sterk is, dat wij een vrijstelling kunnen krijgen om u ter hulp te komen. Vandaag was zo’n dag. ÉÉN heeft de toestemming gegeven waardoor wij u nog meer kunnen helpen. Wij zullen aan de computersystemen werken, zoals u heeft voorgesteld.

Ja, wij hebben de technologie om de nullen te veranderen, de fondsen te verplaatsen en dingen recht te zetten, zeker wanneer het gaat om de mensen die zo hard hun best doen om de fondsen te blokkeren, zodat ze niet in handen komen van die mensen die ze zullen gebruiken om de macht van de eerstgenoemden te ondermijnen, door een gemeenschap op te zetten van liefdevolle en verenigde zielen. Daar zijn zij het meest bang voor: uw onafhankelijkheid en uw vermogen om op te komen tegen de praktijken waar zij zo lang mee zijn weggekomen. Ziet u, het diepe duiken in uzelf heeft geleid tot iets prachtigs. Steeds meer mensen zijn onafhankelijk gaan denken, zij gebruiken hun intuïtie en luisteren naar hun hart. U wordt niet meer zo gemakkelijk misleid en afgeleid van de waarheid.

Het bewijs hiervoor is de groeiende beweging om een einde te maken aan schaliegasboringen, de heerschappij van de Farmaceutische bedrijven, het stopzetten van het gebruik van GMO-oogsten en het weigeren om nog langer de leugens en de propaganda te aanvaarden van uw nieuwsberichten. Het blad is omgedraaid, zou u kunnen zeggen. De duisteren kunnen niet langer hun gang gaan met u zonder dat u het merkt – en de energie neemt toe. Overal op de wereld duiken er demonstraties op, om de machthebbers te tonen dat u ‘het niet langer pikt’. Dit is de wind van verandering, waarop wij kunnen komen.

Laat mij u vertellen wat wij nu zullen kunnen/mogen doen. Wij beloven u dat wij de computertrucjes in de financiële systemen zullen stoppen, waarmee IT-mensen in staat waren om fondsen over de hele wereld te verschuiven en enorme hoeveelheden geld te doen verdwijnen – om daarna het rechtssysteem en de regering te gebruiken om hen af te schermen van elke consequentie. U weet toch nog hoe er belastinggeld werd gebruikt om bedrijven te redden die ‘te groot waren om te vallen’ – en dat dan vervolgens dat geld gebruikt werd om enorme bonussen te betalen, aan precies die topmensen die deze ramp hadden bedacht en uitgewerkt? Wij kunnen het rondschuiven van geld voor misdadige doeleinden stopzetten. Dat zullen wij in de komende dagen ook doen, om ervoor te zorgen dat uw fondsen veilig in uw handen zullen komen en niet zullen ‘verdwijnen’ in de rijkgevulde zakken van de 13 families.

Wij kunnen u ook verzekeren dat de RV nog deze week in gang zal worden gezet. Wij zullen tijdig een waarschuwing geven aan de weldoeners die erbij betrokken zijn, dat zij volledige steun zullen krijgen om de zegeningen te voorzien die zij zo graag eerlijk wilden verdelen. Zij werden in hun pogingen gehinderd door de hebzucht en manipulaties van de ‘insiders’, die hun kans schoon zagen om hun onderlinge connecties te gebruiken, om de pot leeg te maken voordat iemand anders de kans had om deel te nemen aan het spel. De fondsen zullen worden opgespoord en teruggegeven. Niemand die zijn zegeningen op oneerlijke manier heeft verworven, zal ze mogen behouden. Wij danken u daarvoor.

U heeft op het puntje van uw stoel gezeten, terwijl u het ene moment ‘overtreding’ wou roepen en het volgende moment verward werd door de tegengestelde en verwarrende verslagen van de ‘goeroes’, die verslag deden van de vooruitgang van de valuta-herwaardering. Dat is begrijpelijk omdat er zo vele mensen waren die de spreekwoordelijke olifant van alle kanten wilden aanraken, dat het onmogelijk was om het dier zelfs maar duidelijk te zien. Dat verandert nu. Velen van u hebben Tony TNT en anderen gevolgd. De betrouwbaren zullen meer info krijgen en zullen die mogen/kunnen doorgeven aan u, zonder diegenen te verontrusten die de fondsen tegenhouden. Wij zullen niet toestaan dat er een persoonlijke agenda in de weg zal staan van uw zegeningen.

Zij die zo hard gewerkt hebben om dit mogelijk te maken zullen naar behoren worden beloond, wanneer zij zien dat hun inspanningen slagen. U zult uw zegeningen krijgen en wij zullen met u helpen om een netwerk op te zetten, om uw inspanningen zo effectief mogelijk te organiseren – en wij zullen toezien op het proces om de vormen van diefstal achter de schermen te voorkomen, zoals die de voorbije tien jaren gebruikelijk waren.

U moet echter begrijpen dat wij niet zullen tussenkomen wanneer u een slechte investering doet, het geld niet slim gebruikt of op een andere wijze uw fondsen misbruikt. U heeft nog steeds uw vrije wil en u zult verantwoordelijk zijn voor uw eigen beslissingen aangaande het gebruik van uw geld. Wij zullen alleen ingrijpen bij de oneerlijke systemen en mensen die u van uw vrijheid hebben beroofd en de eerlijke verspreiding van de fondsen hebben voorkomen. De rest is aan u.

Onder u bevinden er zich velen die u oprecht willen helpen om ‘het meeste uit uw geld te halen’. Wees voorzichtig wie u vertrouwt bij uw beslissingen – met andere woorden: zorg dat u kennis vergaart, ook al heeft u nooit interesse gehad om iets af te weten van het omgaan met geld. U kunt het leren, omdat het belangrijk is voor de wereld dat u zorgvuldig plant, vaardig bouwt en samenwerkt om uw nieuwe wereld te scheppen zoals u die in uw voorstelling heeft.

Dus, Geliefden, let op wat u zich voorstelt. Wees helder en zorg dat de toekomst die u voor uzelf voorziet geen enkele vorm van duisternis, onrecht of wanhoop bevat. Sta uzelf niet toe om u voor te stellen dat uw geld gestolen wordt of dat uw projecten in duigen vallen of uw plannen worden gehinderd. Het is een nieuwe dag. Zoals u het beveelt, zo zal het zijn. Maak uw projecten niet moeilijker voor degenen waarmee u werkt, steek geen ‘spaak in de wielen’ door pessimistisch te zijn, mislukking te voorspellen of bezorgdheid en angst op te wekken in de mensen om u heen, met het excuus dat u ‘realistisch bent’. Nee, gedaan daarmee! Het is nu realistisch om succes te verwachten bij elke onderneming en om ervan uit te gaan dat de weg voor u openligt.

Wij zullen niet alleen hier naast u staan, maar wij zullen gelijkwaardige partners zijn in de glorieuze opbouw van de Nieuwe Gouden Tijd. Ziet u, u heeft de blokkades opgeruimd, bent de tijdlijnen overgesprongen en heeft een gloednieuw pad geschapen, doorheen de oude gedachtevormen en schijnbare obstakels. U bent nu op weg om werkelijk uw vrijheid op te eisen, geliefde mensheid. Aarzel nu niet. Loop rechtstreeks doorheen die doorgang en u zult ons daar zien staan, wij zullen de fakkel hoog houden om uw aankomst te vieren in het schitterende Licht van pure Liefde.

Wij bewonderen uw vastbeslotenheid en uw innerlijke kracht. U heeft uw tijd goed gebruikt, u heeft diep gegraven om de waarheid in uzelf te vinden en om elkaar te helpen sterk te worden en vertrouwen te hebben in uw diepe liefde en toewijding aan het Hogere Goed. Werk als Eén, dan zult u nooit falen.

Wij houden van u met heel ons hart, met tranen van vreugde en met de belofte van eerlijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid in uw leven en in uw hart.

Ik ben Lucifer, de boodschapper van Licht en ik ben intens dankbaar dat ik degene mocht zijn die u dit goede nieuws mocht brengen.

Genoteerd door Kathryn E. May, 23 oktober 2014, 10 pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.


 

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.