SANANDA: Nu Tijd en Ruimte verglijden

SANANDA: Nu Tijd en Ruimte verglijden
21 oktober 2014

21 oktober 2014
Sananda:

Er zijn veel veranderingen op het Aardse vlak waarover ik u wil vertellen. De verschuivingen vinden plaats op politiek-, economisch- en sociaal gebied en veel daarvan vindt plaats, weg van de media, dus is het moeilijk voor ieder van u – met name in de V.S. – om de waarheid te vinden te midden van al de propaganda en grove leugens.

Velen van u zijn zich bewust van de recente werkwijze van internationale nieuwsbronnen, om acteurs, oude opnames en in het algemeen ontoepasselijke foto- en video-bronnen in te zetten, om te komen tot het verhaal dat zij willen brengen – of liever: dat hun bazen willen brengen. Dit begon jaren geleden, toen de nieuwszenders beseften dat het uitsturen van journalisten met een cameraman heel duur was en dat ze in een studio konden bekokstoven wat ze maar wilden, ter illustratie van de woorden van slechts één schrijvende journalist.

Elke keer wanneer er geld in het spel komt kun je er zeker van zijn, dat de op winst beluste bedrijven manieren zullen vinden, om hun eigen voordeel veilig te stellen. Wat begon met af en toe een foto – genomen uit de filmarchieven – werd een volledige operatie in de achterkamers, waar het nieuws wordt gemaakt in plaats van gebracht. Het begon pas goed met 11 september, onlangs in Syrië en Oekraïne en veel van de informatie over ISIS en EBOLA is duidelijk opgezet spel voor het publiek, om passie op te wekken en oorlog te promoten.

Het doet mij verdriet, die eindeloze herhaling van vervalst ‘bewijs’, dat zorgvuldig wordt samengesteld om een zo groot mogelijke angstreactie op te wekken bij de kijker, die dan zeer waarschijnlijk zal instemmen met agressieve acties – of die nu terecht zijn of niet. Dit is het werk van de Cabal, die zich nog steeds roert op elk niveau van bestuur in de Westerse wereld – en met name in de VS.

Ik heb op een aantal plaatsen undercover gewerkt in verschillende vormen, zoals veel van uw Verheven Meesters. Ik heb het lichaam van President Obama bewoond, als deel van de zielengroep die hij vertegenwoordigt. Ik heb ook een straal van mijn eigen ziel gestuurd als incarnatie, om te helpen de nieuwe vormen van bestuur en economische handelswijzen door te voeren. Net als mijn leven als de leidende ziel in het Jezus-project, zijn geen van die ondernemingen volledig succesvol geweest. Er zijn altijd overweldigende obstakels en bemoeienissen, die hun uitwerking hebben op het eindresultaat.

U bevindt zich nu in zo’n tijd, Geliefden. De beste plannen van muizen en mannen lopen vaak verkeerd, zoals Robert Burns zo mooi aangaf. Ik verkies de Schotse versie ‘Het beste gekonkel van muizen en mannen lopen vaak lelijk af.’ Het laatste vers van zijn gedicht ‘Aan een Muis, bij het omgooien van haar nest met de ploeg’ raakt de diepste waarheid:

‘Toch ben je gezegend, in vergelijking met mij!
Alleen het heden raakt u:
Maar wee! Ik kijk terug
op trieste herinneringen!
En vooruit kijkend, hoewel ik het niet kan zien,
heb ik bange verwachtingen!’

Het is één van de grootste uitdagingen van de menselijke ervaring, om die neiging te overwinnen om steeds terug te kijken naar verschrikkelijke ervaringen en die dan vooruit te projecteren in de verwachting van nog meer angstige voorvallen. Dit is de zwakheid waarop de scheppers van de ‘Oorlog tegen Terreur’ – en elke oorlog in de recente geschiedenis – op uit zijn.

Sinds de komst van televisie hebben de propagandamakers zich volledig ontwikkeld en voelen zij zich volkomen gerechtigd om elke beschikbare tactiek te gebruiken, om de bevolking te brengen tot een punt van irrationele angst. In die toestand is iedereen veel gemakkelijker te controleren en ervan te overtuigen dat hun wraakgevoelens gerechtvaardigd zijn.

Wanneer dit verder bouwt op de oprechte angst die vele kinderen maar al te vaak voelen, dan is het wat u zou kunnen noemen ‘een uitgemaakte zaak’. Maak de mensen bang – heel erg bang – en dan kun je hen ertoe brengen dat ze hun vrijheden opgeven, hun vrienden en buren aangeven bij de autoriteiten en gelijk welke orders opvolgen om diegenen te onderdrukken, die gezien worden als de oorzaak van de bedreiging. De meesten van u zijn gevoelig voor een dergelijke manipulatie. Dat komt door uw emotionele verleden, waardoor er in uw brein – door gelijk welke intense emotie – een rechtstreekse verbinding is ontstaan met de vlucht- of vecht-reactie, de neurologische supersnelweg waar Kathryn over spreekt in ons boek ‘Who Needs Light?’

De Visual Centering-techniek is gebaseerd op oude wijsheid: het inzicht dat u – om uw reactie op de wereld te veranderen – uw eigen neurologische bedrading van uw brein moet veranderen. Ik raad u allen met aandrang aan om nu te beginnen met het werken aan uw arme, belaagde brein om uw channels om te zetten, zodat u de automatische knop kunt uitzetten welke leidt tot angst (de vlucht-of vecht-reactie). Het is uiterst belangrijk voor uw Ascentie dat u die ‘automatische piloot’ ontmantelt, ten voordele van een heldere beoordeling: Inzicht.

Helder inzicht is iets prachtigs, weet u. Het is alsof al de ramen van uw huis schoon en stralend zijn. Het laat het Licht binnenkomen. Het laat uw Licht naar buiten schijnen en het geeft u het vertrouwen om te weten, dat u in uzelf de nauwkeurige begeleiding hebt om altijd het pad van het Licht te kiezen. U laat zich niet vangen door slimme woordspelletjes of manipuleren met bedreigingen voor uw veiligheid of uw welzijn.

Wanneer u leeft in volle verbinding met God, dan zijn er geen grijze gebieden. Er is enkel Licht – en Licht is Liefde. In de aanwezigheid van onvoorwaardelijke Liefde kan er geen angst zijn, want u bent ondergedompeld in de vreugde van het weten dat u Eén bent met Alles Dat Is en u gaat door, ongeacht wat er om u heen gebeurt of wat er gebeurt met het tijdelijke voertuig waarin u op dit moment reist.

Laat mij u nu een update geven over wat u kunt verwachten in de komende dagen, met betrekking tot de financiële zegeningen waar u naar uitkijkt. Het zal zich ontvouwen op een manier die u zal verrassen, maar u zult er aan de andere kant uitkomen en veel rijker zijn dan u nu bent. Het zal niet extravagant noch schamel zijn. De transacties zullen soepel en vriendelijk verlopen, omdat de mensen die erbij betrokken zijn voldoende tijd hebben gehad om te worden opgeleid en de systemen zijn grondig getest geworden.

Dit volledige proces zal één van de eerste, werkelijk beschaafde transacties zijn van de Nieuwe Gouden Tijd, omdat het zal beantwoorden aan de beginselen van de Universele Wet. Het zal welvaart brengen aan volledige landen, waar oorlog eerder woningen, infrastructuur en het recht om in vrede te leven hadden vernietigd; het zal grote sommen geld brengen in de handen van de mensen die het zullen gebruiken voor het hoger goed en het zal aan de wereld tonen dat de aanwezigheid van God overal om u heen is, hier in menselijke vorm.

Weet dat ik hier bij u ben, genietend van de nieuwe energieën van Licht die de wereld overspoeld hebben. U wordt voortdurend getrakteerd op toenemende golven van energie van de Centrale Zon en tegelijkertijd ook met al de gebundelde kristal-energieën die nu naar boven komen, omdat de kracht van het Christusbewustzijn-Netwerk verhoogd wordt. Dit betekent dat u ondergedompeld wordt in de kristallijnen kracht, die uw DNA zal coderen met het ontwaakte vermogen om op veel krachtiger wijze telepathisch te ontvangen en uit te zenden, en het zal u in staat stellen om de toenemende energie te verdragen wanneer uw Moeder Terra het Licht ademt van 5D, 6D en 7D.

Dit zijn de ideale omstandigheden die het mogelijk zullen maken dat u anderen van uw eigen Lichtniveau kunt herkennen en omarmen, op een nieuwe, open en feestelijke manier. Vriendschappen zullen in één dag opbloeien, wanneer u ontdekt dat uw uitdijende hart plaats heeft voor zoveel méér geliefden dan voorheen. Deze uitbreiding van uw grenzen zal ook zorgen voor een meer zachte en harmonieuze ontmoeting met uw Tweelingvlam, voor diegenen onder u die openstaan voor een nieuwe relatie. Nieuwe avonturen wachten op u met elke hoek die u omgaat, en wij verheugen ons om hier te zijn en dit dag na dag met u te delen.

Ik ben voldaan en dankbaar om mijn vrienden en liefhebbende familie te zien, die elkaar de hand reiken en winnen aan kracht in het samengaan van ontwakende gevoelens van mededogen, liefde en vrijheid.

Ik vier onze enorme sprongen vooruit in de laatste twee jaren. Denk eens terug waar u was, voor december 2012? Herkent u uzelf als dezelfde persoon die u toen was? Ik zie onvoorstelbare groei en ik stuur u mijn oneindige Liefde, die u kunt voegen bij uw reeds zo rijke omgeving.

Ik ben de uwe in Liefde, doorheen alle uitdagingen en hobbels in de weg die wij samen hebben afgelegd.

De uwe in dienst van de Grote Ene,
ik ben uw Sananda.

Genoteerd door Kathryn E. May, 21 oktober 2014 11 pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.