LADY NADA: De Ware Weg van Vrijheid, Eenheid en Liefde

LADY NADA: Laat het kloppen van onze Harten
de Echo zijn
van de Ware Weg van Vrijheid, Eenheid en Liefde
2 januari 2015

2 januari 2015Lady Nada:

Geliefden, het is de viering van een nieuw jaar die mij vandaag bij u brengt. Uw kalender vertelt u dat deze week – dit seizoen – het begin is van een nieuw jaar, een frisse start. Het is een tijd voor beschouwing en voornemens; een tijd om terug te kijken op uw handelen, op wat u bereikt heeft en op uw intenties van het voorbije jaar. Dit is een bewonderenswaardige manier om uzelf te zien in het Licht van God en om nieuwe mogelijkheden te zien voor een grote sprong voorwaarts in het komende jaar.

Wij moedigen u aan om uzelf te zien door de ogen van uw Schepper: met bewondering, respect en dankbaarheid. Uw liefhebbende Schepper geeft er niet om dat uw haren niet goed zitten of dat u tijdens de feestdagen zoveel lekkers heeft gegeten dat uw kleding nu te strak zit. Het is zelfs zo dat wij in de Hogere Dimensies het wel grappig vinden, uw voortdurende zorg om uw verschijning – aangezien wij niets waarnemen van de buitenkant van de dingen. Wij kijken diep in uw hart en uw ziel. Wij zien verder dan uw inspanningen, uw strijd en uw overwinningen die allen geschreven staan in de energie van uw huidige incarnatie; wij voelen uw twijfels, uw onzekerheden en uw liefde.

Wij begrijpen die twijfels omdat wij ook bij u gewoond hebben, wij hebben de geneugten geproefd van het leven op onze geliefde Terra en wij hebben uiteraard ook de pijn van de vervolging gekend. Wij begrijpen de onzekerheid achter agressieve en duistere handelingen en onze harten stromen over van liefde voor diegenen die het pad zijn gegaan van duisternis, vernietiging en arrogantie.

Het is een boze en hopeloze onderneming – dit zoeken naar duisternis – en die kan alleen worden ondernomen door iemand die is ondergedompeld in misleiding. Toch hebben velen deze weg gekozen en u – die nu geïncarneerd bent op Aarde – ziet de uitwerking van hun dwaasheid.

Ik kaart dit nu aan als een manier om u te helpen om terug te kijken naar de misvatting van uw broeders in duisternis, die geloven dat zij het Licht kunnen verslaan door de mensheid te martelen, maar ik vertel u, Geliefden, dat het altijd geweten is geweest in de lering van de Ware Weg, dat het Licht uiteindelijk moet zegevieren – en dat zal het ook.

U staat op de drempel van een nieuw jaar en – in een veel dieper opzicht – een nieuwe dageraad in de geschiedenis van de mensheid. Ik kom om een beroep te doen op u om uw hart en uw geest te openen en de kracht in u te voelen om vol te houden, want de eigenschappen die in de mensheid doorheen het Multiversum het meest bewonderd worden zijn die van vasthoudendheid, volharding, vastbeslotenheid, vastberadenheid, geduld, uithouding en toewijding aan de glorieuze taak die wacht.

Ja, al die eigenschappen en nog meer hebben onze lange uittocht bepaald, vanuit de duistere nevelen naar het Licht. Ik ben die hele weg met u gegaan, mijn geliefde Broeders en Zusters – soms in belichaming maar altijd in geest, terwijl we onvermoeibaar voorwaarts gingen naar het aanbreken van de Nieuwe Gouden Tijd. Met elk leven, met elke uitdaging die werd aangegaan en overwonnen, werden onze banden van vriendschap en vertrouwen, sterker. Zo zie ik u allen, Geliefden – en ik vraag u om nu met mij deze gouden banden te voelen, die ons binden in Liefde.

Ik zal u een beeld geven, een meditatie die u dagelijks kunt doen om uw intentie te aarden en uw harten te binden in Liefde, om als Eén te ascenderen. Tezamen zullen we de Regenboogbrug scheppen, naar het nieuwe leven dat we ons wensen.

Stel u ons tezamen voor, de Familie van Licht – ieder van u in uw huidige lichaam. We zitten in een kring zoals we gedurende eonen gedaan hebben, omringd door de Hemelse Schare, onze voorouders en vrienden, de engelen en elementalen – allemaal stralend in het bewonderende Licht van onze Schepper. Stel u een aangename, grote kamer voor: heel groot en mooi en gevuld met Licht, verwelkomend en warm. We zijn eindelijk samen, komen samen om de vreugde van het samenzijn te delen na een lange en moeilijke reis. Onze harten stromen over met de erkenning van beproefde maar echte vriendschappen, die eonenlang stand hielden – als balsem op onze zielen. Wij zijn geliefd.

Herken in uzelf de middelpunten die afgestemd zijn op Schepper – het centrum van uw brein en van uw hartchakra, omlaag door uw lichaam, met speciale aandacht voor uw hartcentrum en uw zonnevlecht. Hier is het centrum van de wil, de vastbeslotenheid en de versterking die we eerder al vermeld hebben. Voel het toenemen van de kracht wanneer u zich verbindt met deze centra: brein, hart en zonnevlecht.

Open nu uw Lichtkanaal en laat het breder worden tot het uw hele lichaam vult met Licht, terwijl het helemaal over u neerdaalt en de grote energiecentra van uw lichaam – de chakra’s – doet ontvlammen en verder door u heen stroomt tot in de Aarde.

Veranker uw sterker wordende energie diep in het grote diamanten kristal in het centrum van Moeder Terra. Nu bent u verbonden met de energie van Schepper en verankerd in de Aarde. Dit zorgt voor een gevoel van evenwicht, stabiliteit en bestemming, want het bent u – de Mensheid – voor wie deze geliefde planeet geschapen werd. Zij heeft u gedurende eonen onderhouden terwijl wij verder gingen naar dit historische tijdperk. Voel uzelf als de krachtige verbinding tussen Aarde en lucht, mens en Spirit, vorm en Licht.

Voelt u de bron van uw brandend verlangen naar vrijheid en bevrijding voor de hele mensheid? Die bron is daar … in de diepe verbinding tussen zonnevlecht, hart en geest. Dit alles vormt het Schepper-ras dat u bent – Liefde en het krachtige verlangen naar Eenheid en Vrijheid. Nu ik u zie, hier in de kring, hoor ik ons Engelenkoor neuriën: het is het verheffende lied dat u hoorde aan het begin van onze radio-uitzending ‘Do you hear the people sing?’ (Hoort u de mensen zingen? – V): ‘Laat het kloppen van ons hart een echo zijn van het tromgeroffel, u zult weten dat wij nu en voor altijd Eén zijn.’

Dit prachtige lied werd geschreven over een tijd, toen boze revolutionairen hun handen en harten samen brachten om hun leven te geven voor vrijheid. Nu zult u niet langer die boosheid nodig hebben. In plaats daarvan kunt u die wil en vastbeslotenheid omzetten naar de overtuiging dat u nooit meer slaven zult zijn – van niemand. Uw geest is vrij, uw hart is vervuld van Liefde en de ketenen vallen weg omdat niemand ooit een mens gevangen kan houden, wanneer die vrijheid kent in zijn hart.

Breng handen en harten samen in die kamer, over dimensies en eonen heen … terwijl we samenkomen voor de glorieuze opmars naar het Paradijs op Aarde, dat wij ons gezamenlijk hebben voorgesteld.

Zie nu hoe wij opstaan van onze stoel en elkaars hand nemen terwijl we naar buiten gaan waar de zon schijnt … opwaarts en voorwaarts gaand, door de straten van onze dorpen en steden. We groeten iedereen die naar buiten komt om onze boodschap van Liefde en Eenheid te voelen. Zij voegen zich bij ons, één voor één, hun hart overstromend van dankbaarheid en vreugde, dansend en elkaar omhelzend, terwijl wij tezamen verder lopen onder het vreugdevolle Licht van Alles Dat Is.

Niemand zal worden achtergelaten; niemand kan alleen zijn omdat wij onze Liefde uitstralen naar alle uithoeken van de wereld.

Dit is onze tijd, Dapperen. Onze overwinning wordt gevoeld doorheen het Universum. Onze Liefde is eeuwigdurend.

Wij zijn Eén.
Uw Nada

Genoteerd door Kathryn E. May, 2 januari 2015, overlopend van vreugde.
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=january-2015&view=calendar

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 


FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.