SCHEPPER: Uw Grote Zwaard van Waarheid

SCHEPPER: Licht is uw Grote Zwaard van Waarheid
14 september 2014

2014 09 14 zwaard

Schepper:

Het is voor u een lange reis geweest. Natuurlijk duurde die voor mij maar een ogenblik, maar aangezien ieder ogenblik voor mij NU is, kan ik mij gemakkelijk richten op u en uw ogenblik, uw levens, uw hoop en uw dromen. Klinkt dat logisch voor u?

U heeft de neiging om te denken dat ik ver weg ben, ongeïnteresseerd of bezig met andere dingen, zoals op een wolk zitten en boos zijn op of luisteren naar de harpmuziek van de engelen. Wel, ik luister altijd graag naar de muziek van de engelen – het is één van de fijnste dingen in het Universum, maar ik moet toch de misvatting rechtzetten over wat God doet. Wanneer wij de term ‘God’ gebruiken, dan kan dat heel veel dingen betekenen, omdat wij verwijzen naar iedereen die zuiver van het Licht is – zoals God – en dat zijn er velen van ons. Het is nu eenmaal zo, dat ik degene ben die de Schepper van de Scheppers ben in dit Universum.

Hoe dan ook, het belangrijkste verschil is, dat er geen boosheid is in de hogere dimensies. Wij voelen geen afkeer of jaloezie of wraakzucht. Dat zou voor ons onmogelijk zijn. Ziet u, u hoeft zich er geen zorgen over te maken of u voor mij aanvaardbaar zult zijn of dat u vergeving zult krijgen voor uw vergissingen – wat die ook mogen zijn.

Ik hou van u allemaal evenveel, met heel mijn hart. Evenveel, ja, maar niet hetzelfde, omdat ieder van u uniek en bijzonder is op uw eigen manier. Ik verwar u niet met iemand anders en ik vergeet u niet wanneer ik het druk heb. Dat is voor mij ondenkbaar, omdat ik in veel opzichten de hand heb gehad in uw schepping. Ten eerste was ik erbij toen u geboren werd als een ziel en ik was ook de Opperste Schepper van het menselijke ras. Dat maakt mij tweemaal tot uw Bron en liefdevolle voortbrenger. Mijn kinderen hebben ook met mij deelgenomen aan dit scheppingsproces, zij droegen Liefde en Licht tot de verre uithoeken van het Universum. Ik zal altijd een deel zijn van hun werk en hun inspiratie, omdat ik Liefde ben.

Wij beginnen nu aan een nieuwe fase in de groei en uitbreiding van ons Universum. Uw huidige werk om de oude duisternis in uw denkpatronen op te ruimen, legt de basis voor de volgende stap in onze ontwikkeling. U bent zich ervan bewust dat uw beschaving niet behoort tot de meest gevorderde en dat uw ervaring in 3D kan worden beschouwd als ‘een lagere trede’ op de ladder van Ascentie. Waarom denkt u, bent u dan toch zo belangrijk voor deze hele multidimensionale uitbreiding? Ik zal het uitleggen. U bent hierheen gekomen vanuit de hogere dimensies, om iets te scheppen dat de fundering zal zijn voor alles wat er nog zal volgen voor nieuwe Universa, nieuwe planeten, nieuw leven.

U kent het gezegde: ‘je moet altijd bouwen op een stevige fundering’? U, Geliefden, bent de aannemers en de bouwers van die stevige fundering. Het is heel belangrijk in het bouwschema van het Universum, dat wij de beste en meest geweldige mensen ‘op de werkvloer’ hebben, nietwaar? Er is nog een uitdrukking die in dit verhaal past: ‘Gelijken trekken gelijken aan’. Kijk eens hoe sterk u wordt aangetrokken door uw Verheven Meesters. U voelt zich thuis bij hen; u trekt zich op wanneer u hun woorden herkent; u bent hongerig naar de lessen in Liefde die zij u brengen, u bent vanaf het eerste moment van hen gaan houden en zij voelen hetzelfde voor u. Waarom is dat, denkt u?

U, Geliefde Zielen, kent hen al eeuwenlang. U heeft samengewerkt, u heeft samen de plannen bedacht en ontworpen van de onderneming, die u nu uitvoert als ‘de werkers op de grond’. Velen van u beginnen nu relaties met opwindende, hoogtrillende mensen die pas onlangs in uw leven zijn gekomen. Misschien vraagt u zich af hoe het mogelijk is dat u nu – na al die tijd – mensen vindt waarbij u zich thuis voelt, na al die jaren waarin u zich een buitenstaander of een vreemde voelde op deze planeet. Ik verzeker u, dat dit geen toeval is.

Er zijn een paar dingen die het gemakkelijker hebben gemaakt om contact te leggen met gelijkgestemden. Het internet is daarvoor een heel waardevol middel. De groepen waar u aan deelneemt, de gloednieuwe forums waar u openlijk kunt spreken over spirituele groei en uw plannen om op nieuwe en spannende manieren dienstbaar te zijn – deze mogelijkheid om hechte netwerken te vormen, zonder dat u in dezelfde stad of zelfs maar op hetzelfde halfrond hoeft te zijn, dat maakt echt het verschil, nietwaar? Het zal nog gemakkelijker en aangenamer worden om elkaar te treffen, wanneer er nog betere middelen voor communicatie zullen worden aangereikt.

Ook het vervoer zal dusdanig worden verbeterd, dat u het een plezier zult vinden om te reizen. Niet zoals de nachtmerrie van de Binnenlandse Veiligheid, waaraan u nu onderworpen wordt elke keer wanneer u de grens oversteekt of een vliegtuig neemt naar een andere stad. Het is een idee uit de koker van een paranoïde geest, om iedere burger te onderwerpen aan zulk een controle – alsof ze criminelen zijn – en iedereen ongemak en overlast te bezorgen, zelfs jonge kinderen en zieke ouderen. Uiteraard werd dit allemaal bedacht om angst op te wekken en de mensen te dreigen met straffen, mochten zij afwijken van de gehoorzaamheid aan de militaire macht, die wordt verondersteld hen te controleren.

Nu ga ik u iets vertellen wat u altijd al vermoed heeft, maar wat u niet luidop heeft durven zeggen tegen uw vrienden en familie. Er zijn geen terroristen. Er zijn nooit terroristen geweest – niet de soort waarvan u dacht dat u ermee in oorlog was. Het vechten van een ‘oorlog tegen terreur’ is natuurlijk ook een absurd idee. Dat is hetzelfde als de oorlog verklaren tegen slechte adem of slapeloosheid. Het roept een beeld op van gevaar en dreiging waar geen einde aan lijkt te komen, er is geen echte vijand en geen oplossing voor mogelijk.

Er zijn bendes in uw wereld en zij bestaan uit betaalde moordenaars. Zij zijn voornamelijk opgeleid door lange jaren van hersenspoelen, zware mind control-technieken en marteling – om de meesters te dienen die daden van enorme wreedheid hebben laten uitvoeren. Dit roept dan op tot daden van gepassioneerde wraak – aangewakkerd door vurige retoriek, die bedacht werd om de gevoelens van angst en gerechtvaardigde woede aan te wakkeren – om de toenemende verspreiding ervan nog te verbreden. Uiteindelijk vinden de meesterbreinen achter het hele conflict dan een rechtvaardiging om de oorlog te verklaren – en de hele bevolking aan beide kanten van het conflict raakt overtuigd van de juistheid van het uitmoorden van elkaar.

Weet u, het is niet de fout van de mensen die uiteindelijk besluiten om een uniform (de kostuums van de oorlog) aan te trekken. Het is zelfs niet de fout van de moordenaars. De verantwoording voor die hele duik in oproer en moord, ligt bij iemand achter de schermen – een slimme manipulator, die het interessant en winstgevend vond om die hele mislukking op te zetten. Zelfs dat is nog begrijpelijk, als je gelooft dat kracht en macht vervulling brengen – een fascinerend doel in het leven.

Ziet u, dat ligt niet zover uit de buurt van het nastreven van volmaaktheid, toch? Zij zijn enkel misleid over een paar dingen: dat ‘het kwaad’ macht is en dat het macht hebben over anderen (hetgeen vanzelfsprekend ‘het kwaad’ is) het meest opwindende en interessant mogelijke eindspel is.

Uiteraard zou enkel iemand die zelf tot onderdanigheid geslagen is, deze waanbeelden geloven. Enkel iemand die zo intens geleden heeft, dat zij zijn afgescheiden van hun aangeboren gevoel van medeleven en vriendelijkheid, zou interesse hebben in de ‘kick van het doden’ zoals u het kunt noemen. Afstomping, gevoelsarmoede, tekort aan gevoeligheid in elke werking van het lichaam en de geest, zijn de enige cultuur waarbinnen wreedheid kan groeien tot zijn volle omvang – en dat is de haat voor al het Leven, voor Schoonheid en voor Licht.

Het is feitelijk vrij eenvoudig. Er zijn maar een paar manieren om wreed en moordzuchtig te zijn. Het kwaad is een spel voor dwazen. Het is gebouwd op niets wat echt is, het schept niets en kan niet blijven bestaan, omdat ieder leven weer opnieuw begint en het grote inspanning en voortdurende aandacht vergt om de menselijke geest dusdanig te vernietigen, dat het slachtoffer volledig zijn vermogen kwijtraakt om Lief te hebben. Door de minste glimp van Licht zal waarschijnlijk toch weer de geest van vrijheid ontwaken, het spel van de duisternis wordt dan ontmaskerd als de illusie die het is – en de gevangene begint zijn ontsnapping te plannen …

Ziet u dus, het leven in duisternis – alles van verkrachting tot moord, tot depressie en walgen van uzelf – is een verloren spel. Zoals de bloem altijd naar de zon zal draaien, zo zal de menselijke geest altijd zegevieren in zijn strijd om het Licht te bereiken. Even zeker als dat water omlaag stroomt, de zon zal opkomen, de antilope zal rennen en de vogel zal zingen – zo werd u geboren om vrij te zijn.

De Grootste van Alle Leugens is: ‘je kunt het duister verslaan door ertegen te vechten’.

Duisternis is afwezigheid van Licht. Je kunt het duister niet vernietigen, net zomin als je het Licht kunt vernietigen. Je kunt je eigen schaduw najagen – of die van iemand anders – maar je kunt die niet vangen in je net, hoeveel energie, geld en tijd je ook besteedt aan het maken ervan. Je kunt een schaduw niet vernietigen, hoeveel geweren en tanks je er ook op richt. Je kunt het duister niet veranderen in Licht, omdat duisternis geen substantie is, het is geen ding, het is geen wezen, het is zelfs geen energievorm. In het hele Universum is er geen alchemie te vinden die duisternis kan omzetten in Licht, omdat er – als je iets wilt veranderen – er iets moet zijn om mee te beginnen. Het is niets. Het is niet gevaarlijk en het is geen bedreiging. Het is gewoon een leegte die gevuld moet worden.

Zo ziet u, dat een oorlog tegen het duister niet kan slagen, omdat net zoals bij ‘Mep de Mol’ de levensenergie van de mensen die vernietigd worden in de oorlog, zal terugkeren. Vaak is dat in dezelfde arena als waar zij verslagen werden, om opnieuw te worden gehersenspoeld en gemarteld – en het spel van illusie gaat verder, in telkens weer een incarnatieronde. (‘Whack-a-mole’ = ‘Mep de mol’. Dit is een kermisspel waarbij je punten – en dus prijzen – kunt verdienen, door binnen een bepaalde tijd op een speelveld met een stok een aantal mollen op hun kop te slaan. Ze verdwijnen dan, maar duiken even later weer op vanuit een andere molshoop – V)

Dat wordt er bedoeld met ‘karma’. Dat is geen straf of een schuld die moet worden afbetaald. Het is gewoon het restant van verwrongen energie die achterbleef, omgeleid werd en nog steeds niet is afgewerkt tijdens de grote klim naar Liefde en Licht – en dus moet die worden afgerond en teruggebracht naar het Licht. Daarom zijn zo velen van u keer op keer teruggekeerd, om te trachten uw reis in de menselijke vorm te voltooien, om een zeker evenwicht te bereiken van Licht en Liefde – het enige wat u vrede kan brengen.

Je kunt een kaars uitblazen, maar je kunt niet voorkomen dat de zon gaat schijnen. Tijdens honderden en zelfs duizenden incarnaties heeft u getracht om uzelf naar een hoger trillende staat te brengen, ongeacht al het hersenspoelen, dat u geleerd heeft om u te richten op het duister om u heen, in plaats van uw hart te openen voor mij. U staat nu op de drempel van een nieuwe Wedergeboorte, die de hele planeet zal verheffen en die zal worden geschapen door diegenen die zich – eindelijk – omkeren om de substantie te omarmen van het Licht, dat echt, tastbaar en eeuwig is.

Een leven in dienst van het Licht vergt Visie, intelligentie, creativiteit en een groot Hart – en die kwaliteiten heeft u in grote hoeveelheden ontvangen. Een ware Lichtwerker draagt het kenmerk van iemand, die duisternis heeft gezien en de valsheid ervan kent. Helderheid is een moeizaam verkregen eigenschap, na een leven waarin blindheid en het aangename leven de boventoon hadden. U moet bereid zijn om de plekken in uw wezen te zien en te voelen, waar afstomping en onverschilligheid geworteld zijn.

Ja, u kunt worden weggelokt van het Licht door het lied van de Sirenen, dat u groot plezier en grote verwachtingen belooft voor het hongerige ego, maar het leidt tot de leegheid en de ziekte die zo tekenend zijn voor uw huidige beschavingen van armoede, nood en hebzucht. Het kan niet voortbestaan omdat wij het niet zullen toestaan, u en ik.

De remedie tegen duisternis, oproer en wreedheid, is het brengen van de energie van Liefde naar iedere ontmoeting en elke gedachte. Als de duisternis zich bevindt in de verste uithoeken van de planeet, dan kunt u daar Licht heen sturen via het Christus-netwerk, dat tot uw beschikking staat als uw meest krachtige werktuig. Het is zoals u verteld werd: wanneer u zich bij anderen voegt, dan wordt uw vermogen vermeerderd in de kosmische vermenigvuldiging van uitbreidende Lichtenergieën. Het Duister wordt niet door diezelfde kracht vermenigvuldigd, omdat het niets is en ‘niets’ kan niet vermeerderen, want 0 x 0 blijft toch 0. En daardoor – als u geen energie steekt in duistere gedachtevormen en gevoelens – verdwijnen zij in het niets.

Daarom vertel ik u, Lieve Kinderen, om u af te keren van angst, onrust, zorgen en zelfopgelegde depressie. Ieder ogenblik dat u doorbrengt in een ‘boze bui’, verlengt u de ziekte in uzelf en op uw strijdende planeet. Moeder Terra en de hele mensheid hebben uw hulp nodig, uw Licht en uw Liefde – niet uw zorgen en uw woede. Keer u naar mij en wees vervuld met de hoop die voortkomt uit Licht, warmte en aanvaarding.

Kunt u zien hoe eenvoudig het is, Geliefden? Kunt u echt zien, dat enkel een dwaas de muziek zou volgen die u wegleidt bij mij? Zult u uzelf in de ijzige wateren van een ruwe en verlaten oceaan gooien – of zult u met mij hier bij de warme haard komen zitten, in het gezegende Licht van oneindige Liefde en Vrede?

Keer u naar heling en ban alle gevoelens uit van hopeloosheid of onrust, die uw glans hebben doen vervagen. Dit zijn de plaatsen waar lusteloosheid u kwetsbaar maakt voor de uitdaging van enkel maar de zintuigen, alsof u zich daardoor meer ‘levend’ zou gaan voelen. O, nee, ‘echt leven’ is de opwindende ervaring van het – ten volle en met veel plezier – gebruik maken van al uw fysieke-, mentale- en spirituele lichamen. Geniet van uw vermogen tot intuïtie en zuiver oordeel, creativiteit en Liefde, in glorierijke harmonie met mij, het hart van het Universum.

U werd geboren in Licht. Uw lichaam, uw geest en uw ziel werden gemaakt uit de trilling van Liefde en Licht.

Het is uw geboorterecht – ik beveel dat het zo is – dat u het groots mogelijke baken van Liefde en Licht zult worden wat u kunt zijn. In uw hart weet u dat dit waar is. U weet dat u bij mij hoort en dat – als u toestaat dat de Liefde die ik u stuur wordt opgenomen in uw huid, instroomt via uw kruinchakra doorheen uw brein en in uw grote en steeds groter wordende Hart – u vrede zult vinden. Wij zijn harmonie; wij zijn de schitterende kleuren van de regenboog; wij zijn Liefde – en Wij Zijn God.

Genoteerd door Kathryn E. May, 14 september 2014, 11 am, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.