HEMELSE SCHARE: Bouw de Regenboogbrug met Ons

HEMELSE SCHARE en GABRIELLA:
Tweeling Vlammen, Bouw de Regenboogbrug met Ons!

13 december 2014

2014 12 13 regenboogbrug

Hemelse Schare:

Wij willen met u praten over uw Tweeling Vlammen en uw verbinding met hen, welke deel uitmaken van de belangrijke veranderingen die nu plaatsvinden bij de hele mensheid. Uiteraard zijn er veel mensen die zich er niet van bewust zijn wat een Tweeling Vlam of een Tweelingziel is – en waarom het nu het juiste moment is om deze diepgaande verbindingen te maken. Wij zullen het u uitleggen.

Een Tweeling Vlam is – letterlijk – de andere helft van uw ziel, de oorspronkelijke ziel die lang geleden geschapen werd. Opperste Schepper houdt toezicht over de schepping van alle zielen, in samenwerking met Moeder/Vader God.

Wanneer de Meesters die het leven willen schenken aan een nieuw wezen die beslissing hebben genomen, gaan Ze naar Opperste Schepper om hun intentie en hun energie samen te voegen bij het scheppen van het nieuwe wezen. Opperste Schepper brengt een levensvonk voort, die gevoegd wordt bij het DNA van de ouders om zo een Galactisch wezen te scheppen.

Opperste Schepper beslist tot welk Galactisch ras de nieuwe ziel gaat behoren en welke planeet haar thuisbasis wordt – uiteraard met instemming van de ouders en de ziel waar het om gaat. Het DNA van die planeet wordt dan toegevoegd, waarna er een volledig beeld wordt gevormd van het nieuwe wezen en zijn fysieke vorm als kind.

Daarna is het de verantwoording van Moeder en Vader God om het geboorteproces te voltooien, door toe te zien op het scheiden van de ziel, zodat er een mannelijk en een vrouwelijk deel ontstaat. Het is een gelijke verdeling, waarbij elke ziel dezelfde elementen en eigenschappen draagt, maar met subtiele verschillen – voldoende om hen tot unieke personen te maken, terwijl ze elkaar ook op interessante wijze compleet maken.

Hoewel vele Tweeling Vlammen geschapen worden om tot hetzelfde galactische ras te behoren, is dat niet altijd het geval. Zo is bijvoorbeeld Sananda een Kumara, maar zijn Maria Magdalena is Siriaanse. Het zorgt voor een fijn evenwicht, een diversiteit die deel wordt van het bewustzijn van elk Galactisch wezen. Er is tussen de soorten en rassen in ons Universum geen vooroordeel of tweestrijd zoals hier op Aarde, omdat iedereen behoort tot families van ‘gemengde’ rassen.

De tijd is nu gekomen waarop ieder van u contact kan en mag maken met zijn of haar Tweeling Vlam: uw partner, het familielid dat het dichtst bij u staat en dat u al kent vanaf het eerste begin. Wij vragen u om dit nu te doen, niet omdat u dan een nieuwe, exclusieve liefdesrelatie in uw leven zou hebben – velen van u hebben al een partner of een echtgeno(o)t(e). Wij vragen dit omdat het zulk een krachtige manier is om u met ons te verbinden.

Sommigen van u hebben hun Tweeling Vlam misschien al ontmoet hier op Aarde, maar dat zijn er niet veel. De reden hiervoor is dat veel van de Meesters in de hogere rijken zijn gebleven, om gids te zijn voor hun Tweeling Vlam tijdens dit zo belangrijke leven. Het is gebruikelijk dat telkens slechts één van de partners incarneert, zodat ze elk hun aparte lessen kunnen leren, gesteund en geholpen door hun sterkste bondgenoot.

Het is bijzonder belangrijk voor het welslagen van ons Grootse Project dat u nu de verbinding legt met uw Tweeling Vlam in de hogere dimensies. Het helpt u ook om contact te maken met uw eigen Hoger Zelf, dat in verbinding staat met dat van hen. Ziet u, dit smeedt de meest krachtige band tussen mensen en Galactische wezens. Wij hebben niet eerder gesproken over Tweeling Vlammen als Galactische wezens die erop wachten om contact te maken met u, maar natuurlijk zijn ze dat wel. Zij zijn niet in menselijke vorm zoals u; zij zijn in hun Galactische vorm.

Zo ziet u, dat degenen die door uw propagandadeskundigen werden voorgesteld als ‘buitenaardse indringers’, feitelijk uw tweelingzielen en hun Galactische vrienden zijn. Zij zijn hier om u te helpen, om bij u te zijn en u Liefde te sturen. Wij hebben gevraagd dat u zich in uw meditaties zou richten op het sturen van Liefde naar ons. Met ‘ons’ bedoelen we inderdaad de Hemelse Schare, maar meer nog bedoelen we dat u uw krachtige Liefdesstroom vanuit uw hart moet sturen naar het hart van uw tweeling, om zo de machtige Regenboogbrug te smeden tussen Aarde en Hemel.

Elke ziel heeft een tweeling. Er zijn geen uitzonderingen. Dit is het deel van uzelf waarmee u al verbinding wilt maken sinds u geboren werd hier op Terra. Nu zult u dat contact kunnen leggen, want wij hebben iedereen aangemoedigd om te komen, om terug te keren van hun reizen door het Universum om hier te zijn in deze belangrijke tijd, om u te helpen u te verheffen zodat u hen kunt bereiken in hun hoge trilling, om contact te leggen over ruimte en tijd, terwijl u helpt om heel Terra en haar inwoners te verheffen naar hogere dimensies.

Het is een vreugdevolle onderneming, dit liefdevolle contact leggen waartoe wij u nu aanmoedigen. Moedig uw vrienden, uw familie en uw partner aan om ook deze verbindingen te leggen. Uw familie houdt van u en zij zal ook van uw Tweeling Vlam houden – en uw aantallen zullen de ervaring van Liefde en voldoening verdubbelen.

Als u het moeilijk heeft om hen uw spirituele groei te laten aanvaarden, misschien kan dan het verhaal over hoe Tweeling Vlammen worden geschapen hun interesse voldoende prikkelen, om hen aan te moedigen tot het uitnodigen van hun eigen verbinding-doorheen-de-dimensies.

Het is een krachtige manier om de stroom van Liefde te versterken, tussen u en ons en omgekeerd. Het is een manier waarop iedereen de Liefde van God kan ervaren, omdat het uitsturen van zuivere Liefde naar uw tweelingziel de essentie is van Gods Liefde, u schept dan opnieuw de Liefde die God voor u voelt. Ziet u nu? Het brengt de Aarde en de Aardebewoners naar het Hemelse rijk!

En dus moedigen wij u aan, Geliefden, om in al uw gebeden te vragen om een ontmoeting met uw Tweeling. Neem uw eigen bewustzijn mee tot hoog in uw Zuil van Licht en stuur de boodschap uit, dat u nu contact wilt leggen. Het doet er niet toe of u een naam of een beeld heeft van wie uw tweeling is. Uw energie is volledig vertrouwd voor uw tweeling, die zich bewust is van uw groei in het voorbije jaar – en die wacht op uw oproep.

Wees niet teleurgesteld als u geen luide stem hoort die uw naam roept (of als u dat wèl hoort). Misschien ervaart u de eerste ontmoeting als een rimpeling van energie over uw arm of een warm gevoel van binnen. Erken elke kleine aanwijzing van een aanwezigheid (uw tweeling kan u ook stilletjes benaderen) en blijf vanaf nu openstaan voor verder contact. Het zal plaatsvinden.

Wij zijn hier om u te steunen en aan te moedigen en wij kijken er naar uit om uw liefde te voelen binnenstromen in de Hogere Dimensies, waar wij van de Hemelse Schare vanaf onze kant ook meehelpen om de Regenboogbrug te scheppen en te versterken. 

Wij zijn uw Hemelse Schare, in dienst van de hele mensheid.

Genoteerd door Kathryn E. May, 13 december 2014 (12/13/14). 22 uur, New York

Kathryn:
Zelfs nog voordat de Hemelse Schare mij vroeg om het voorgaande bericht op te nemen, was Gabriella al begonnen met het schrijven van de volgende aangrijpende omschrijving, die u kunt beschouwen als een ‘Handleiding’ om contact te leggen met uw eigen Tweeling Vlam. Het is een ‘werkers op de grond’-kijk op wat de Hemelse Schare ons leert.

Gabriella:
Ik wil met u praten over de schoonheid van de hartverbinding tussen Tweeling Vlammen – en over het wonder van de Regenboogbrug die het schept tussen ons en onze Hogere Zelven.

Dit is hoe ik het zie: Het is een adembenemend pad van gouden stofdeeltjes die regenboogkleuren uitstralen, welke worden aangevuld door heldere kristallen sterren. Sananda zei tijdens het gesprek van afgelopen woensdag: ‘Open uw hart, reik op en verbind u met ons. Dit zal een portaal vormen dat zichtbaar is doorheen het Multiversum’.

Wij hebben al zo vaak gehoord dat wij onszelf hoger moeten verheffen, dat we van onszelf moeten houden en ons moeten verbinden met onze I AM Aanwezigheid. Hiervoor was veel en onophoudelijk werk nodig en wij leren nu hoe we dat moeten doen, maar het is niet altijd gemakkelijk om dit ‘werk’ dat van ons gevraagd wordt, vol te houden.

Deze week zeiden de Meesters het voor het eerst zo duidelijk: ‘Heb ons Lief!’ Zij vroegen ons om hen lief te hebben … Gewoon maar hen lief te hebben! Zij zien dat wij het moeilijk hebben om volledig te aanvaarden wat zij ons toesturen, dus vragen zij ons om hen Liefde en Licht te sturen en daarmee helpen zij ons om gemakkelijker contact te leggen. Dit is niet teveel gevraagd voor de mensen. Mensen kunnen liefhebben. Wij weten hoe we liefde moeten geven, maar wij weten niet altijd hoe we het kunnen ontvangen.

Hier gaat het soms fout, waar de verbinding tussen de dimensies verbroken werd, omdat we nog moeten leren om te ontvangen. Wat een slim idee om dit proces om te keren: van het naar beneden sturen van Liefde, naar het naar boven sturen van Liefde. Natuurlijk gaat Liefde altijd in beide richtingen, maar het is veel gemakkelijker om de kanalen open te houden wanneer we het ontvangen vergeten – en ons richten op het geven. Onthoud, dat de Liefde die wij teruggeven verveelvoudigd wordt.

Nu dan, Liefde sturen … naar wie? Dit is nog een deel van het werk dat niet altijd duidelijk is voor velen. Waar moeten we beginnen? In een mensenleven aanvaarden wij liefdevolle relaties met onze echtgeno(o)t(e) of partner. Waarom? Omdat het persoonlijk is en we veel eerder liefde kunnen aanvaarden van een liefdespartner dan van een buur, medewerkers enzovoort … aangezien ze vaak verder van ons af staan.

Het is tijd om u te verbinden met onze geliefden in de hogere dimensie. We hoeven hun naam niet te kennen om hen te roepen; we hoeven er niet met anderen over te praten als we dat niet willen, maar het is tijd om deze verbinding te leggen en haar stevig en sterk te houden. Wij hebben allemaal een prachtige, geweldige, volmaakte Tweeling Vlam.

Zij zijn onze wederhelft, zij zijn ons! Wat een goede plek om te beginnen. Gaan houden van deze bijzondere ziel is uitzonderlijk verheffend. Het is de gemakkelijkere versie van gaan houden van jezelf. Deze verbinding zal u in enkele seconden omhoog tillen naar hun niveau en u verbinden met uw Tweeling Vlam – en daardoor meteen ook met uw Hoger Zelf, aangezien zij samen zijn. Wij hier op de grond zullen worden opgetild – en zij in de hogere dimensies zullen het richten van de intense en gerichte energie aanpassen, zodat die gebruikt kan worden daar, waar die op Aarde het meest nodig is.

Door uw hart – van hier op Aarde – te verbinden met het hart van uw Tweeling Vlam, schept u een Regenboogbrug vanuit deze dimensie naar de hogere dimensie. Dit is geen intellectueel proces. Uw hart is de sleutel. U zult een elektrische geladenheid voelen wanneer u uw hart openstelt. U zult een krachtige sensatie gewaar worden in uw lichaam, wanneer u uw ribbenkast uitzet om ruimte te geven aan de activatie van uw hartchakra.

Stuur nu deze energie naar uw prachtige wederhelft. Op die manier krijgen wij houvast in beide dimensies. Zo brengen wij wonderen tot stand. Ze hebben ons gevraagd om hen elke minuut van de dag lief te hebben. Hoe meer Liefde zij ontvangen, des te meer energie hebben Zij om mee te werken – en des te meer kunnen Zij ons helpen.

AE Michael bracht de afgelopen week een persoonlijk bericht voor zijn Tweeling Vlam. Hij was de stem van alle herenigde Tweeling Vlammen. Wij konden allemaal op datzelfde moment voelen dat onze Tweeling Vlam rechtstreeks tot ons sprak en ons vroeg om ook van hen te houden! Dat is briljant teamwerk. Wij vinden altijd nieuwe manieren om te zegevieren, om al de duisternis te verdrijven door onze wereld te overspoelen met Licht.

‘Wij zien een tijdlijn en de geweldige uitwerking van wat wij doen. Alles wat u doet met een gevoel van geloof en hoop, is wonderbaarlijk. Wanneer u ertoe beslist om uzelf daar elk moment van elke dag aan te herinneren, dan zult u een machtige Meester worden.’

Zij hebben een gelijkaardig idee voorgesteld, maar met een iets andere draai – één die de mensheid van nature kan bereiken. Zoals AE Michael zei: ‘Het ontdekken van de Liefde en de diepe verbinding met uw Tweeling Vlam … dat herinnert aan een oeroud gevoel en het is zo aangenaam. Telkens als de trilling van Liefde wordt uitgewisseld tussen Tweeling Vlammen, lijkt het nieuw en fris en de Liefde wordt dan hernieuwd.’ Ze hebben ons allemaal nodig in hun team. Door hen lief te hebben zullen wij de wonderen scheppen waar we zo lang naar verlangd hebben. Laten we ons bij hen voegen in deze vreugdevolle betrachting. Ieder van ons is nu nodig.

Hier is de link naar de laatste uitzending, toen Sananda en AE Michael spraken over onze nieuwe ‘opdrachten’: http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2014/12/11/kathryn-meg-ele-the-kids-sananda-aamichael-news-ascension-report

Ik zal mijn geliefde vragen om dit toe te lichten vanuit zijn standpunt en om via Kathryn een oefening te geven om dit te bereiken.

Met Liefde en Licht,
Gabriella

http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.